Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Оксана КУЗЬМЕНКО
ПОЕТИКА ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА

Поетика Василя Голобородька. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. - 196 с.

Монографія висвітлює деякі аспекти індивідуальної поетики Василя Голобородька. У ній подано огляд критичних і літературознавчих праць про творчість цього видатного українського поета. Розглянуто сюжетно-композиційну структуру творів, особливості їхньої суб'єктивної організації, роль фольклорних кодів, наскрізні, концептуальні образи-символи. Доводиться, переважно шляхом монографічного, "від першого слова до останнього", аналізу, що кожен з компонентів поетики функціонує в єдиній системі, ідеї та проблеми сучасності втілюються в традиційних для української культури, але неповторно трансформованих образах та формах.

© Кузьменко О.В., 2004
© Макет, "Східний видавничий дім", 2004

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

ПЕРЕДМОВА

ТВОРЧІСТЬ В. ГОЛОБОРОДЬКА В КРИТИЦІ
Розділ 1. Естетичні принципи моделювання художнього світу

1.1.Сюжетно-композиційна структура творів
1.2.Особливості суб'єктної організації творів В.Голобородька
1.3. Фольклорні коди поезій В.Голобородька

Розділ 2. Естетичні принципи творення концептуальних образів

2.1. Україна в поетичному світі В. Голобородька
2.2. Полісемантичність образу хати у творчості В.Голобородька
2.3. Образне втілення філософії людського буття
2.4. Образ слова в поезіях В.Голобородька

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Завантажити rar-file

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ