Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Міністерство освіти і науки України
Слов’янський державний педагогічний університет

Ігор Анатолійович Федь
Іконічна інтенція героїчного

Слов’янськ
«Канцлер»
2004

Федь І.А.
Іконічна інтенція героїчного: Монографія.- Слов’янськ: «Канцлер», 2004. – 204 с.

Рецензенти: Суханцева В.К. – доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету, завідувач кафедри світової філософії і естетики Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.
Бровко М.М. – доктор філософських наук, професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва.
Гуменюк Т.К. – доктор філософських наук, професор Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.

Науковий редактор: доктор філософських наук, професор Воєводін О.П.

Монографія про сакральне диво ікони, іконічну інтенцію героїчного, які протидіють експансії редуціонізму. Автор послідовно проводить думку про те, що на основі сакрального мистецтва, яке утверджує традиції світової і української культури, можна вирішувати протиріччя сучасного світу і до певної міри будувати свій внутрішній світ за законами гармонії і краси. Книга для культурологів, мистецтвознавців, спеціалістів-естетиків, а також для тих, хто цікавиться проблемами сакральної культури.

© І.А. Федь, 2004

Завантажити rar-file

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ