Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Богдан ЧЕРВАК
УРОКИ НАЦІОНАЛІЗМУ

7. ВИСНОВКИ

За десять років існування України як незалежної держави відбулося кілька етапів її становлення, що мали й мають значний вплив на майбутнє країни та її народу.
1. Україна “пережила” дискусію на тему: буде вона незалежною державою чи не буде. Однозначно — буде.
2. Чимало часу було витрачено, щоб дати відповідь на питання: якою має бути Україна? Чим раз сильнішим стає усвідомлення, що не існує реальної альтернативи побудові національної держави, джерелом влади в якій має стати українська нація. При цьому підтвердилася життєвість основних засад українського націоналізму, який став могутнім фактором становлення української державності.
3. Зволікання на шляху утвердження засад національної державності спричинило низку проблем , головна з яких — проблема влади. Україна залишається державою, де інститути влади використовуються для реалізації кланових, олігархічних інтересів, а не інтересів нації і держави. Вихід з цього - один: здійснення справжньої адміністративної реформи, яка б зосередила усю повноту влади в руках українського народу.
4. Україна опинилася перед новими викликами. Об’єктивний процес глобалізації може маргіналізувати Україну, перетворити її в інструмент, яким користуватимуться сильніші держави для забезпечення власних національних інтересів.
5.Стало очевидним, що за умов жорсткої політичної, економічної і культурної конкуренції Україна має чітко визначити власні національні інтереси й навчитися їх відстоювати. Пріоритетною має стати ідея єдності нації та гармонійного поєднання інтересів держави і громадянина. Суттєвим кроком на цьому шляху стане державне визнання боротьби ОУН і УПА за відновлення державної незалежності України.
6. Важливу роль у процесі становлення національної державності відгріватиме українська культура. Саме вона збереже становий хребет нації.
7. Змінився світовий порядок, а відповідно застаріла концепція так званої “багатовекторної” зовнішньої політики. Україна має забезпечити власні зовнішньополітичні інтереси методом послідовного відстоювання української позиції на шляху інтеграції у європейські економічні, політичні та військові структури.
8. Україна має всі можливості, щоб гідно відповісти на виклики часу й стати великою і заможною державою.


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1.Бутейко А. Куди прямує Україна.—К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2001. — 56 с.
2. Без мови немає нації! — К.: Бібліотека “Слова Просвіти”, 1999. — 74 с.
2.Енциклопедія українознавства. — Париж-Нью-Йорк, 1995.
3.Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. — К.: Вища школа, 1998. —392 с.
4.Кульчицький С. ОУН-УПА: справа в істині, а не в політичній монополії на майбутнє//”День” — №224. —2000
5.Кучерук О. Червак Б. Матеріали до історії ОУН. —К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. —39 с.
6.Марчук Є.Україна: нова парадигма поступу. —К.: “Аввалон”, 2001. —216 с.
7.Мартинець В. Ідеологія організованого і т. зв. Волевого націоналізму. — Віннепег, 1954. — 200 с.
8.Мостіпака О. Націоналізм в сучасному світі і Україна//Світоглядні й ідейні засади українського націоналізму. — К.: Козаки, 1997 —96 с.
9.Націоналізм як суспільний феномен.—Донецьк, “Восток”,1997. — 360 с.
10.Парламент та проблеми розвитку регіонального та місцевого самоврядування в Україні.— К.: Інститут громадянського суспільства, 2001. — 206 с.
11. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації.— Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1997. —360 с.
12.Свідзинський А. Самоорганізація і культура. — К.: Видавництво ім. Олени Теліги,1999.—288 с.
13.Свідзинський А. Це складне національне питання. — К.,1994
14. Українська національна держава — спільне добро її громадян! Матеріали і документи ХV Великого збору українських націоналістів, — К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 213 с.
15. Центр Разумкова, 2000. —К.: Заповіт, 2001. — 506 с.
16. Червак Б. Державницький чин Миколи Сціборського. –К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1996. –45 с.

А також матеріали періодичних видань та мережі Інтернет.

ПРИМІТКИ

1. Свідзинський А. Це складне національне питання. – К., 1994. – С.19
2. Бойко Ю. Шлях нації. – К.: Козаки, 1992. – С.36
3. Свідзинський А. Це складне національне питання. —К., 1994. —С.32
4. Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Розбудова нації. – 1933. – С.163
5. Міхновський М. Самостійна Україна. – К., 2000.— С.25
6. Там само. – С.29
7. Цит. за: Ідеологія організованого і т. зв. волевого націоналізму / Мартинець В. - Віннепег, 1954. – С.16
8. Там само. – С.17
9. Міхновський М. Самостійна Україна. – К.,2000. – С.30
10. Цит. за: Український націоналізм / Б.О. Червак. – Дрогобич, 1996. – С.17
11. Вассиян Ю. Твори. Степовий сфінкс. – Торонто, 1972. – С.130
12. Там само. – С. 124
13. Там само. – С.160
14. Там само. – С.234
15. Сціборський М. Націократія. – Париж, 1935. – С.15
16. Там само. – С.30
17. Там само. – С.40
18. Там само. – С.54
19. Там само. – С.69
20. Там само.— С.72
21. Цит. за: Державницький чин Миколи Сціборського / Б.О.Червак. – К. 1996. – С.23
22. Цит. за: Становлення ОУН / З.Книш. – К. 1994. – С. 19-20
23. Кульчицький М. ОУН-УПА: справа в істині, а не в політичній монополії на минуле // День. – 2000 – 12 черв.
24. Там само.
25. Там само.
26. Там само.
27. “Українське слово”. – 2001. — №41
28. Там само.
29. “Українське слово”. – 2002. — №15
30. Див.: Сушко О. Міф про “розколоту державу” та звуження “червоного пояса” // Політична думка. – 2002. – №1
31. Див.: Буценко О. Чи стане культура для України ключовим елементом розвитку? // Прес-клуб Агенства УНІАН. – 2002. –С.1
32. Свідзинський А. Самоорганізація і культура. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – С.159

До змісту Богдан ЧЕРВАК УРОКИ НАЦІОНАЛІЗМУ

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ