Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРK Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Ренат ПОЛЬОВИЙ
МОЯ БОРОТЬБА.
Спогади

ПРО МІКРОТОНКЕ ВОЛОКНО

1985 року комбінатові “Прогрес” було намічено почати в 1986 р. випуск базальтового мікротонкого волокна (БМТВ). Мікробіологи, для яких це волокно повинно виготовлятися, ознайомилися з усіма заводами базальтових волокон і за рівнем культури виробництва вибрали наш комбінат, як єдине підприємство, придатне для цього виробництва. Начальство наше від цього відмовилося (мовляв, старий цех, недостатня потужність компресорної станції, що не могла забезпечити виробництво стисненим повітрям потрібного тиску тощо). Проте ці мікробіологи були пов’язані з поважними організаціями (так звана оборонка), тому їхнє слово було вирішальним. Комбінатові було виділено близько 5 млн. крб на проектування й будівництво нового потужного цеху, щоб за 3 роки він вступив до ладу.
Але й на IV квартал 1986 р. комбінатові було встановлено план випуску БМТВ в кількості 40 тонн.
Справа ця була складна, бо досі ми лише на 200-фільєрних живильниках, різко зменшивши продуктивність установки (на 40 — 50%), могли зрідка однією установкою виробити на спецзамовлення невелику партію БМТВ до 100 кг. Для цього тиск повітря для роздувальних пальників піднімали до 2,2 — 2,5 кг/см2, що в умовах комбінату можна було створити лише за рахунок зменшення тиску на решті установок. Але в 1986 р. цех БСТВ було повністю переведено на 300-фільєрні живильники, що значно ускладнило умови для виробництва БМТВ. Власне, на цих живильниках БМТВ не випускалося зовсім.
Щоб зняти із себе відповідальність за зрив випуску БМТВ, керівництво комбінату уклало договір з лабораторією базальтових волокон (вона на той час уже була передана до Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР) на розробку технології одержання цього волокна. Перед тим я говорив начальству, що зміг би й без лабораторії налагодити випуск БМТВ, але з якихось міркувань договір все-таки було укладено. Керівником теми став Джигирис.
Почав Петро Козловський їздити до нас у цех і випробовувати різні сопла на роздувальних пальниках та підбирати режими роботи. Неначе й не було ніколи війни лабораторії проти пластинчастих живильників.
За півроку (з лютого по вересень) не добившись ніяких позитивних результатів, Козловський на нараді в начальника технічного відділу Куцина З.В. заявив про неможливість одержання БМТВ на 300-фільєрних живильниках. Він зажадав, щоб комбінат замовив для його дослідів 200-фільєрний живильник зі зменшеним діаметром фільєр (1,8 замість 2,2 мм). Це було йому обіцяно на 1 квартал 1987 р. До одержання обіцяного 200-фільєрного живильника він припинив свої роботи.
Цією заявою Козловський виказав своє повне нерозуміння суті процесу волокноутворення. Фахівці ж нашого комбінату розумілися на цьому ще менше (мене, як завжди, на цю нараду не запрошували) і тому не відмовили йому в замовленні живильника.
Хибність думки Козловського полягала в тому, що при зменшеному діаметрі фільєри погіршуються умови для витікання розплаву з неї; виникає потреба додаткового нагрівання фільєрного поля до вищої температури, від чого підсилиться явище змочування і розплав розтікатиметься по фільєрному полю, що унеможливить стійкий хід процесу волокноутворення. Ніби й проста істина, а цей провідний фахівець лабораторії (20 років стажу) її не враховував.
Крім того, аби якось одержати мікротонке волокно, Козловський свідомо йшов на різке зменшення продуктивності установки (в порівнянні з виробництвом ультратонкого (БУТВ) чи супертонкого (БСТВ) волокон) за рахунок зменшення кількості фільєр та їх діаметра.
А тим часом на вересень нам уже було доведено план на 10 тонн БМТВ. Виконання його вимагалося трестом категорично, хоч би й за рахунок невиконання плану по БУТВ та БСТВ, на що комбінат, звичайно, не пішов би. Цех був поставлений у скрутне становище, адже через малопотужну компресорну станцію тиск повітря в системі не перевищував 1,8 кг/см2.
Довелося мені долучатися до цієї справи, хоч перед тим зарікався не втручатися до робіт лабораторії, та ще й керованих Джигирисом.
Цю проблему я вирішив просто й швидко. Лише переробив змішувач газу з повітрям, що уможливило подачу на роздувальний пальник підвищену кількість пальної суміші, і мікротонке волокно пішло повним ходом з 300-фільєрних живильників без зменшення продуктивності установки. За якихось 20 днів на чотирьох живильниках виконали місячний план по БМТВ, не перешкодивши виконанню плану з випуску інших волокон. При цьому тиск повітря не перевищував 1,8 кг/см2.
Але сталося неймовірне свинство. Джигирис із Козловським нишком, заднім числом, склали акт, який підписали від комбінату начальник заводу “Базальт” Фрідріхсон В. О. (давній приятель Козловського) й механік Козятинський Б. М., а затвердив заступник директора з питань кадрів та побуту Анженко М. З., що це лабораторія розробила і передала комбінатові технологію на виробництво БМТВ, що й дозволило комбінатові у вересні випустити 10 тонн цього волокна.
Таким чином Джигирис і тут зумів мене поексплуатувати. Та я поклав собі за мету не допустити шахрайства. З цього приводу з листами звернувся до директора лабораторії базальтових волокон Ільченка та до директора Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР Трефілова, в яких описав усю послідовність пов’язаних з розробкою технології виробництва БМТВ подій, довів безпідставність претензій на будь-яку їхню участь в ньому. При цьому категорично наполягав на анулюванні акта на передачу лабораторією технології виробництва БМТВ комбінатові.

Додаток

1. Лист від 30.12.1986 р. Польового Р.П. директорові НДЛБВ АН УРСР Ільченку А. І.
2. Лист від 30.12.1986р. Польового Р.П. директорові ІПЛ АН УРСР Трефілову В. І.


КОПІЯ

Директору НИЛБВ ИПМ АН УССР
тов. Ильченко А. И.
стекловара з-да “Базальт”
комбината “Прогресс”
Полевого Р. П.

Ваше письмо-ответ от 22.12.86 г. на моё заявление об аннулировании акта от 29.09.86 г. я не могу расценивать иначе, как уклонение от решения поставленного мною вопроса. Письмо не даёт на него конкретного и внятного ответа, но из его содержания можно сделать вывод, что данный акт зафиксировал совместное достижение обеих организаций (НИЛБВ и комбината) в деле создания технологии производства БМТВ.
Давайте разберёмся в этих совместных достижениях.
Акт фиксирует, что БМТВ получено в результате “испытаний опытно-промышленных волокнообразующих узлов (фильерного питателя, камеры сгорания, сопел) и отработки технологических параметров получения базальтового микротонкого волокна диаметром не менее 0,6 мкм”.
Этот акт дал основание НИЛБВ считать работу по созданию технологии БМТВ оконченной и предъявить её в начале декабря 1986 г. к сдаче. И свои решающие заслуги в этом деле дал основание подчёркивать (в письме № 2/1121 от 11.11.86 г. говорится, что “для производства БМТВ диаметром менее 0,6 мкм рекомендуется установка Б1.00.00.000 Ирпенского комбината “Прогресс”, усовершенствованная в соответствии с техническим заданием НИЛБВ на разработку технологии производства БМТВ диаметром менее 0,6 мкм”).
В связи с этим я со всей ответственностью заявляю:
1. Никаких “опытно-промышленных волокнообразующих узлов” на установках, производящих БМТВ в указанный в акте период не было. Установки были оборудованы аналогично всем установкам комбината ванными печами с 300-фильерными питателями пластинчатого типа и камерами сгорания с соплами 270 мм. Эти тепловые агрегаты являются промышленными и как таковые передаются комбинатом другим предприятиям по договорам как его научно-техническая разработка. Автором их являюсь я, в них используются 3 моих изобретения. Микротонкое же волокно получено на них в результате внедрения рацпредложения № 15 от 8.01.86 г., одним из авторов которого являюсь я.
2. Никакой отработки технологических параметров с участием лаборатории не было произведено. Большая часть указанных в акте параметров аналогична параметрам производства ультратонкого волокна на нашем комбинате. Остальная часть параметров не измерялась вообще и соответствие их действительным значениям маловероятно.
У меня вообще-то вызвал недоумение факт заключения комбинатом этого договора с лабораторией. Ведь мы и до этого умели делать БМТВ на 200-фильерных питателях, о чём лаборатория знала, так как неоднократно в прошлом обращалась к комбинату с просьбой изготовить для её работ небольшие количества БМТВ. Только это было связано со значительным уменьшением производительности установки, увеличением расхода энергоносителя, значительным выбросом волокна в атмосферу цеха. Поэтому я предполагал, что лаборатория, взявшись за эту работу, будет решать вопросы повышения производительности и экономичности производства БМТВ, защиты окружающей среды.
Удивляло меня и то, что лаборатория взялась за эту работу именно на нашем комбинате. Ведь её ведущие научные работники в области производства базальтовых волокон являются многолетними принципиальными противниками малогабаритных печей и пластинчатых фильерных питателей, и не знакомы с особенностями их эксплуатации. По-видимому у них и расчёт был такой: комбинат как-то получит БМТВ, а достижения будут “совместными”. Поэтому я принципиально не занимался работами по БМТВ до сентября 1986 г.
Лаборатория же за полгода экспериментов на наших установках ни разу не получила волокна, относящегося по лабораторному анализу к БМТВ, и заявила о невозможности получения БМТВ на 300-фильерных питателях, запросив у комбината заказать 200-фильерный питатель с уменьшенным диаметром фильер. Это означало, что работы переносятся на 1987 год.
Однако на сентябрь 1986 г. заводу был дан план выпуска БМТВ в размере 10 тонн. Поскольку на 300-фильерном питателе до этого БМТВ получить не удавалось и существовала угроза срыва выполнения плана, ко мне обратилось руководство завода с просьбой принять участие в решении этой задачи. Путём внедрения вышеупомянутого рацпредложения был освоен выпуск БМТВ. Представители лаборатории при этом даже не присутствовали, но явились в конце месяца для составления акта.
Из вышеизложенного видно, что результат работы лаборатории в деле создания технологии БМТВ равен нулю. По Вашему же выходит, что налицо “достижения обеих организаций”.
Я могу согласится, что мои творческие достижения (кстати, не входящие в круг моих служебных обязанностей) являются одновременно и достижением комбината, создавшего условия для творческой работы. Но чтобы они одновременно являлись достижениями лаборатории, я согласиться не могу.
Этим я не преследую цели как-то унизить соответствующих работников НИЛБВ. Неудача в творческом поиске может постигнуть каждого. Но зачем же так бесцеремонно претендовать на “совместные достижения”?
Поэтому я настаиваю на аннулировании акта от 29.09.86 г.


30.12.86 г.

Полевой Р. П.

255720; пос. Буча
Киевской области,
ул. Стеклозаводская, 10, кв. 18

КОПІЯ

Директору Института
проблем материаловедения
АН УССР
тов. Трефилову В. И.

Я более 20 лет работаю в производстве стеклянных волокон. Имею 68 изобретений по технологии и оборудованию преимущественно в области производства базальтовых волокон. В 1972 — 75 гг. работал в лаборатории базальтовых волокон, в настоящее время под названием НИЛБВ подчинённой Вашему институту, где разработал плавильные печи, фидера и фильерные питатели, которые лаборатория внедрила и продолжает внедрять на многих предприятиях страны. С 1975 года я работаю стекловаром на заводе “Базальт” Ирпенского комбината “Прогресс” и, кроме того, занимаюсь принципиально новыми плавильными печами — выработочными устройствами.
В начале 1986 г. наш комбинат заключил договор с НИЛБВ, по которому она должна была до конца года создать технологию получения базальтового микротонкого волокна диаметром менее 0,6 мкм. Производство базальтового волокна нашего комбината оснащено малогабаритными печами и пластинчатыми питателями моей конструкции. Хотя ведущие специалисты НИЛБВ являются принципиальными противниками этих моих разработок, однако почему-то избрали наш комбинат для организации производства микротонкого волокна (по-видимому, потому, что он по качеству волокна занимает особое место в отрасли).
До августа экспериментальные работы НИЛБВ на наших установках не дали положительных результатов, после чего её ответственный исполнитель заявил о невозможности получения микротонкого волокна на существующих 300-фильерных питателях и попросил дать заявку на 200-фильерный питатель с уменьшенным диаметром фильер. Это означало удвоенное уменьшение производительности установки, но не гарантировало получения микротонкого волокна. Кроме того, это означало срыв срока окончания работы по договору, поскольку по условиям приёмки заявок на изделия из драгметаллов питатель мог быть изготовлен только в 1 квартале 1987 г.
Поскольку с сентября 1986 г. нашему комбинату уже был дан план на производство микротонкого волокна, руководство завода обратилось ко мне с просьбой принять участие в решении этой проблемы. В результате внедрения рацпредложения, одним из авторов которого являлся я, удалось получить микротонкое волокно на существующих 300-фильерных питателях и обеспечить выполнение плана.
Работники НИЛБВ не только не принимали участия, но и не присутствовали при этом, однако впоследствии составили акт, зафиксировавший факт отработки технологии получения микротонкого волокна. Акт искажал действительные факты и был составлен таким образом, что давал возможность лаборатории присвоить себе эту работу, так как в нём не упоминалось о рацпредложении. Так оно и получилось: в своём письме № 2/1121 от 11.11.86 г. НИЛБВ подчёркивает свои заслуги в создании технологии получения микротонкого волокна, а в декабре представила к сдаче окончание работ по договору.
Факт такого оформления акта меня возмутил, и я подал директору НИЛБВ тов. Ильченко А.И. заявление с требованием аннулирования акта. В своём ответе тов. Ильченко А.И. отписался, что “результаты работы оформляются совместным актом и являются достижением обеих организаций”.
Я не согласен с такой трактовкой и считаю, что, претендуя на “совместные достижения”, нужно было хотя бы какую-то минимальную часть работы выполнить. Поскольку же результаты работы НИЛБВ равны нулю, а акт искажает действительные факты, ущемляет мое авторство и даёт возможность НИЛБВ присвоить результаты чужого труда и незаслуженно получить деньги, я категорически настаиваю на его аннулировании.
Исходя из вышеизложенного и в свете происходящей в стране перестройки прошу Вашего содействия в решении вопроса по существу моего письма. О принятом решении прошу меня уведомить.


30.12.86 г.

Полевой Ренат Петрович,

255720; пос. Буча
Киевской области,
ул. Стеклозаводская, 10 кв. 18

До Ренат ПОЛЬОВИЙ МОЯ БОРОТЬБА.

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ