Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

МИКОЛА ПЛАВ'ЮК
Україна - життя моє
Від селянського сина - до державника

Президії УНО 1956-1963 рр.

Надзвичайна Крайова Конференція УНО 21 травня 1956 року в Торонто обрала передбачену новим статутом Президію УНО в такому складі:

Почесний президент - інж. Володимир Коссар; президент - мґр Василь Гультай; заступник президента - Микола Плав'юк; секретар - Ярослав Білак; члени - д-р Микола Суховерський, д-р Степан Дершко; заступники членів - Юрій Карманін, інж. Богдан Зелений.

На основі статуту до Президії входили всі голови Братніх Організацій, отже, голова Крайової Екзекутиви УНО - Петро Божок; голова Головної Управи УСГ - Іван Носик; голова Центральної Управи ОУК - Степанія Савчук; Голова Крайової Управи МУНО - Володимир Климків, а від липня 1956 - Михайло Орихівський.
Головна провірна комісія УНО Канади: голова - Гнат Поворозник; члени - Іван Геврик, д-р Тиміш Павличенко, Казимира Яворська, Олекса Шестовський, заступники членів - Остап Шах, Володимир Несторовський.

Дев'ятнадцятий Крайовий З'їзд УНО Канади З0, 31 серпня і 1 вересня 1958 року в Торонто.

Президія: голова - Юрій Карманін; перший заступник голови - д-р Юрій Дякунчак; другий заступник голови - проф. Богдан Боцюрків; секретарі - Михайло Шіпош, Яким Христич.
Обрано тільки Крайову Екзекутиву, бо на основі статуту каденція Президії тривала чотири роки і перевибір мав відбутися аж до 1960 року.
Крайова Екзекутива: голова - Михайло Шарик; перший заступник голови - Онуфрій Максимів; другий заступник голови - Михайло Погорецький; секретар - мґр Євген Мастикаш; скарбник - Яків Маслівець; члени - інж. Володимир Коссар, інженер Богдан Зелений, Степан Паладійчук, заступники членів - проф. Богдан Ковальський, Іван Боднарчук, інж. Василь Захаркевич.

Провірна комісія: голова - Северин Віндик; заступник голови - проф. Богдан Боцюрків; члени - Василь Музика, Микола Мота, Павло Гриневич, заступники членів - Андрій Ґренюк, Іван Басс.

Надзвичайний З'їзд УНО Канади 1 вересня 1958 року в Торонто, присвячений виключно справі видавництва "Новий Шлях".

Президія з'їзду: голова - д-р Микола Суховерський; заступник голови - д-р Степан Дершко; секретарі - інж. Василь Захаркевич, інж. Богдан Зелений.

Двадцятий Крайовий З'їзд УНО Канади 1, 2 і 3 липня 1960 року в Українському Національному Домі в Содбурі.

Президія з'їзду: голова - Юрій Карманін; перший заступник голови - проф. Богдан Ковальський; другий заступник голови - Анна Зелена; секретарі - мґр Михайло Бардин і Михайло Наконечний.
Президія УНО Канади: почесний голова - інж. Володимир Коссар; голова Президії - Микола Плав'юк; заступник голови - Ярослав Білак; секретар - Юрій Карманін; члени - Михайло Орихівський, Володимир Климків; заступники членів - Степанія Бубнюк, д-р Микола Суховерський; голови Братніх Організацій - голова Крайової Екзекутиви УНО Михайло Шарик, голова Головної Управи УСГ Іван Носик, голова Центральної Управи ОУК Степанія Савчук, голова Крайової Управи МУНО Остап Шах, голова Крайового Комітету УВФ Северин Віндик.
Крім того, членами Президії є також усі члени Крайової Екзекутиви УНО.
Крайова Екзекутива УНО: голова - Михайло Шарик; перший заступник голови - Онуфрій Максимів; другий заступник голови - Ілько Поворозник; секретар - мґр Євген Мастикаш; скарбник - Яків Маслівець; члени - Михайло Шіпош, Степан Паладійчук; заступники членів - д-р Мелетій Снігурович, Володимир Климків.

Провірна комісія: голова - проф. Богдан Ковальський; заступник голови - Северин Віндик: секретар - Ілля Курман; члени - Василь Музика, Павло Гриневич; заступники членів - проф. Богдан Боцюрків, Роман Барицький.

Двадцять перший Крайовий З'їзд УНО Канади

6 - 8 жовтня 1962 року в Українському Національному Домі в Гамільтоні.
Президія з'їзду: голова - д-р Микола Суховерський; перший заступник голови - сенатор д-р Павло Юзик; другий заступник голови - Евстахій Василишин; секретарі: мґр Євген Мастикаш, Роман Барицький.
Президія УНО Канади: склад Президії лишився той самий, з тими змінами, що зайшли на становищах голів Братніх Організацій чи переобраних членів Крайової Екзекутиви. Голови Братніх Організацій: голова Крайової Екзекутиви УНО - Микола Плав'юк; голова Головної Управи УСГ - д-р Юрій Дякунчак, від 25 травня 1963 р. - інж. Юліян Темник; голова Центральної Управи ОУК - Степанія Савчук; голова Крайової Управи МУНО - Богдан Климків; голова Крайового Комітету УВФ - Северин Віндик, від 30 вересня 1963. - інж. Михайло Селешко.
Крайова Екзекутива УНО: голова - Микола Плав'юк; перший заступник голови - Юрій Карманін; другий заступник голови - д-р Микола Суховерський; третій заступник голови - сенатор д-р Павло Юзик; секретар - мґр Євген Мастикаш; скарбник - Богдан Дідулка; фінансовий референт - Ілля Поворозник; правний референт - адвокат Мирослав Пирожак; культурно-освітній референт - Богдан Зорич; члени - Ярослав Білак, інж. Володимир Коссар, Володимир Несторовський; заступники членів - мґр Іван Геврик, інж. Володимир Мацелюх, Петро Мудрий.

Провірна комісія: голова - Гнат Поворозник; заступник голови - Михайло Шарик, члени - інж. Богдан Зелений, Михайло Погорецький, Ольга Заяць, Северин Віндик; заступники членів - Микола Лащук, Володимир Климків. Від 30 вересня 1963 на місце померлого Северина Віндика прийшов Микола Лащук.


Президія Української Національної Ради, обрана на десятій сесії УНРади 1989 р.

Голова УНРади - Михайло Воскобійник (голова Української Демократично-Республіканської Партії - УДРП).
Члени екзекутиви:
Заступник Голови УНРади - Микола Світуха.
Секретарі УНРади - Зенон Городиський, Галина Сенишин.
Члени Президії УНРади - Роман Барановський (Українське Національно-Демократичне Об'єднання - УНДО).
Богдан Гнатюк (ОУН).
Олександер Мельниченко (Українська Революційно-Демократична Партія - УРДП).
Петро Крамаренко (Український Національно-Державний Союз - УНДС).
Павло Лимаренко (УНДС).
Зиновій Туркало (Союз Земель Соборної України (СЗСУ) - Селянська Партія).
Олег Волянський (Український Демократичний Рух - УДР).
Борис Качуровський (Виборний сектор).
Юрій Криволап (Українська Демократично-Революційна Партія - УДРП).
Антін Семенюк (Виборний сектор).
Арсен Степанюк (Виборний сектор).
Любомир Винар (Номінований сектор).
На Десятій Сесії УНРади 1989 р.

Президентом УНР було обрано Миколу Лівицького, Віце-президентом - Миколу Плав'юка (від грудня 1989 р. - Президент УНР).


УРЯД УНР В ЕКЗИЛІ, ОБРАНИЙ НА ДЕСЯТІЙ СЕСІЇ УНРади 1989 р.

Голова Уряду - Іван М. Самійленко.
Заступник Голови Уряду - Михайло Пап.
Заступник Голови Уряду і керівник ресорту юридичних справ - Микола Суховерський.
Державний Секретар - Наталія Пазуняк, кооптована, заприсяжена пізніше.
Керівник ресорту фінансів - Кость Луценко.
Керівник ресорту краєвих справ - Михайло Герець.
Керівник ресорту закордонних справ - Володимир Жила.
Керівник ресорту преси і інформації - Володимир Марко.
Керівник ресорту внутрішніх справ - Юрій Іхтіаров.
Ресорт особливих доручень - Микола Липовецький, Степан Ворох, Всеволод Саленко.
Директор Архіву ДЦ УНР - Юрій Сальський.
Голова Державного трибуналу ДЦ УНР - Ярослав Рудницький.

До змісту книги


Бібліотека сайту Українське життя в Севастополі Бібліотека "Українського життя в Севастополі"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ