Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

МИКОЛА ПЛАВ'ЮК
Україна - життя моє
ОСОБИСТО ПРИЧЕТНИЙ

Будівничий України
Кілька думок про автора і книгу

Іван Плющ —
Голова Верховної Ради України першого та третього скликання,
народний депутат України

Яка дивовижно багата за сутністю, змістом, значимістю словосполука - Будівничий України. Істинно національна і по-справжньому велична. Саме вона чи не найвлучніша для характеристики автора багатого творчого ужинку, першу спробу зібрати який здійснили упорядники тому. Певен, з часом будуть додатково виявлені сотні праць, що відкриють нові грані громадського діяча і політика. І вони, безперечно, також викличуть значне зацікавлення в істориків, політологів, громадськості, але ця збірка нам, сучасникам М.Плав'юка, попри певний еклектизм у формуванні, надзвичайно цікава, зрозуміла, особливо дорога вона старшому поколінню і тим, хто тільки входить у життя, відкриває горизонти донедавна, з ідеологічних міркувань, викривлених політичних процесів, фактів, громадського розвитку.
Збірка дає ключ до розуміння глибин інтелекту одного з плеяди лідерів національно-визвольного руху української діаспори 50-90-х років минулого століття, творчої лабораторії, мислення, процесу складання ланцюга причинно-наслідкових зв'язків, що озброювали М.Плав'юка саме тим аргументним інструментарієм, яким переконував при розв'язанні проблемних ситуацій локального або ж глобального характеру в русі навіть тих, хто до діалогу був абсолютно переконаний в непохитності власної позиції, в її оптимальності. Виступаючи з промовою перед аудиторією, статтею у періодиці, інтерв'ю на теле-радіоканалах та в пресі, він кожного разу прагне збагатити співвітчизників не тільки інформативно, новими знаннями, детально покласифікувати багатьом незрозумілі питання, зробити їх доступними для розуміння кожному.
Звертає на себе увагу характерна риса, що пронизує весь збірник - коректність викладу теми, відсутність найменшої спроби таврувати опонентів, їхнього шельмування, безапеляційних вироків. Інколи ми відчуваємо у словах оповідача іронічність, гіркоту від небажання соратників вчасно прислухатися, розібратися в сутності ситуації, тугу за втраченими можливостями, тими силами, які необхідно було спрямовувати на торування шляху, а не сконцентровувати на досягнення нових рубежів руху.
При цьому через кожен матеріал наскрізно проходить хвиля високої культури спілкування з слухачем, читачем, співрозмовником. Його талант, уміння відчувати запит того, до кого він звертався, багатство думок, майстерність в аналізі ситуації. Він неначе гуру, наділений даром впливати на свідомість людей, на духовну життєздатність мас, який шукає погодження в загалі українців, духовної гармонії, та поєднання відмінних одна від одної думок соратників. Проте, чим глибше вчитуємося в зміст, тим більше розкривається багатовимірний образ самого автора, його непересічні здібності до максимальної інтелектуальної концентрації, неймовірної зібраності у досягненні поставленої мети. Виразніше окреслюється світоглядна платформа, основа переконань, життєвих принципів і кредо, його екзистенціальна психологія, адаптована в конкретному часі, ситуації, моменті.
Через пізнання однієї особистості, яка належала до молодої генерації провідників і яка в той час перебирала на себе від старшого покоління основний тягар організації руху та формувала той прошарок суспільства, на котрому трималася велика національна ідея. Перед сучасниками постає духовний портрет цілого покоління, яке належним чином досі не поцінували ні чинна влада незалежної України, за становлення якої вони так довго і важко боролися, ні покоління, яким за полудень віку, ні ті, хто щойно вступає на широкий життєвий шлях. Саме цим книга і цінна й актуальна. В ній історія українського національно-демократичного руху, фіксована у видрукованому слові, його буденна і гостросюжетна практика, що через творче осмислення особистістю набувала рис теорії, яка становила підвалини поступу визвольного руху вперед.
Доторкнімося ж до цього духовного скарбу нашого народу, без поспіху осмислімо і гідно поцінуймо велич життя і подвигу великого Будівничого України.

До змісту книги


Бібліотека сайту Українське життя в Севастополі Бібліотека "Українського життя в Севастополі"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ