Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Рейд у вічність

Цифри і долі

Чи замислювались ми, вшановуючи героїв Базару, над тим, що тут поклали життя і представники інших народів? Згідно з даними анкет козаків і старшин, розстріляних 22 і 23 листопада 1921 р. у м. Базар Волинської губернії, українці становлять 85,88%. Серед інших національностей найширше представлені росіяни: їхня частка становить 9,41% (це не менше 32 чоловік). Є серед розстріляних поляки - 1,47%, білоруси та євреї - 1,18%, німці - 0,59% і навіть один китаєць. Згідно зі свідченнями полонених, у рейді брали участь і представники інших національностей, зокрема, татари. Двоє розстріляних (Ф. Кучеренко з Кубані і Дмитро Ковальський з Поділля) визначили свою національність як "православний", шестеро назвали себе галичанами, дехто - малоросами, а Петро Гуденко з с. Ташлик Бессарабської губернії записаний як бессарабець. Зрозуміло, що всіх їх нами було зараховано до української національності.
Стосовно віку. Підрахунки виявили, що вік розстріляних коливається від 16 до 44 років. Серед них - найстарший - Павло Власюк, який народився 9 лютого 1877 р. у Київській губернії, наймолодший - подільський козак Олександр Барбарина, 9 листопада 1905 р. нар., (тобто у поході він відзначив своє 16-річчя). Найчисельнішою групою є козаки і старшини віком від 20 до 30 років, яка сягає 79,7%. Другою за чисельністю є вікова група від 30 до 40 років, що становить 16,9% від загальної кількості страчених. Наймолодших (до 20 років) - 2,8%, старших (до 50 років) - 0,56%.
Найбільше вихідців із Подільської губернії - майже третина від загальної кількості (30,3%). Серед повітів перед ведуть Кам'янецький (8,16%) та Ямпільський (7,58%) Подільської губернії. Для порівняння, у Харківській губернії - 4,96%, Херсонській - 4,96%, Волинській - 4,66%, Катеринославській - 3,2%, у Таврійській і Бессарабській по 1,16%.
Другою за представництвом є Київська губернія - 21,1%, серед повітів якої найбільшу кількість козаків і підстаршин дала Уманщина - 4,95% від загальної кількості розстріляних у м. Базар. Стосовно інших губерній, то слід відзначити Полтавську - 10% та Чернігівську - 9,91%.
Росія була представлена Воронізькою, Орловською, Оренбурзькою, Петроградською, Псковською та Курською губерніями. Остання дала найбільше вихідців (6 чоловік). Серед козаків і старшин, які загинули в м. Базарі, є й вихідці з білоруських губерній - Мінської та Могилівської. Австро-Угорщина дала 0,87% від загальної кількості (це переважно українці-галичани), а Кубань і Ліфляндська губернія (м. Рига) - по одному чоловікові.
Абсолютну більшість героїв Базару становлять селяни - 76,6%, також було чимало міщан (16,3%). Представників козацького стану - 3,86%, робітників - 1,48%, дворян - 1,19%, із родин священиків - 0,59%.
Загальний освітній рівень не був високим, про що свідчать наступні цифри: у вищих навчальних закладах навчалось лише 2,99% допитаних, 0,99% з яких закінчили їх; середню освіту отримали 22% (з яких 7,76% -неповну); початкову освіту здобули 48,06%; малограмотних було 7,76 %, а неграмотних - 11,64%.
Згідно з анкетами, старшини і підстаршини становили не менше 12,8%.
Хочу наголосити, що результати досліджень стосуються лише даних, наведених у анкетах та списку розстріляних.
Чому можливі помилки? По-перше, не всі анкети збереглися (не знайдені анкети на таких козаків і старшин: Іван Дараган, Захар Приполок, Василь Ярич, Федір Шаповаленко, Лука Червак, Іван Плевак, Борис Обочук, Іполит Шляшун, Прокіп Гавелюк, Петро Охвенчук, Степан Островський, Іван Сидоренко, Петро Прохорів). Окрім того, в анкетах не всі графи заповнені. До того ж, немає впевненості у правдивості свідчень допитуваних, адже дехто, насамперед, старшини могли приховувати не тільки звання, але й прізвища, освіту, місце проживання.
Отакий загальний портрет козаків і старшин, які поклали своє життя за свободу нашої Батьківщини.

Олеся КОВАЛЬ

[Рейд у вічність]

[Вони воліли смерті під українським сонцем. Роман Коваль Заувага] [Документи1-100] [Документи101-200][Документи201-300][Документи301-361][Цифри і долі? Олеся Коваль][Чи не так? Роман Коваль]


Бібліотека сайту Українське життя в Севастополі Бібліотека "Українського життя в Севастополі"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ