Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Євген СВЕРСТЮК
ПРАВДА ПОЛИНОВА

© Сверстюк Є. О., 2009
© Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009

У давній легенді розповідається про половецького хлопчика, полоненого і вихованого при Київському княжому дворі. До нього підіслано половецького співця, який рідною піснею і словом хотів сказати хлопцеві правду про його батьківщину. Але марно. Тоді співець витяг з-під сорочки пучок євшан-зілля.
На той запах степового полину хлопець стрепенувся і прокинулись у ньому душевні сили і порив до волі. Полинова правда повертає почуття ідентичності і справжності...
У цій книзі зібрано виступи Євгена Сверстюка, переважно закордонні, пройняті прагненням сказати слово про українську ідентичність у явищах культури і постколоніальної реальності. Оскільки Україна століттями була прихованим від світу краєм, з його правдою і кривдами, то головною метою виступів було подати голос за нашу замовчану чи приховану правду, про нашу культурну ідентичність, що має лягти в основу діалогу з вільним світом.
Бо правда і її сестра справедливість у світі духовному є тим, що золото і діаманти – у світі матеріальному.
Видання розраховане на широке коло читачів.

ЗМІСТ

Правда полинова (Замість передмови) ___________________________ 5
Останнє слово на суді (1973) ___________________________________ 13
Василь Стус – летюча зірка української літератури (1987) ___________ 16
Скарб великої гідности (1988) ___________________________________ 24
На cвяткуванні 1000-ліття Хрищення Руси біля пам’ятника
Володимирові Великому в Київі 5 червня 1988 року ________________ 29
Перебудова Вавилонської вежі (1990) ____________________________ 34
Блудні сини України (1990) _____________________________________ 51
Шістдесятники і Захід (1991) ____________________________________ 58
Культура і святість (1991) ______________________________________ 71
Відкритий лист Президентові Америки (1991) ______________________ 74
В єгипетському полоні байдужости (1991) ________________________ 76
Урок Бжезінського (Після урочистостей) (1992) ____________________ 85
У руїнах Вавилонської вежі (1993) _______________________________ 87
Українське коріння російської релігійної філософії (1994) ____________ 94
Письменник один під державним пресом (1995) ___________________ 98
Повернення до «пережитків минулого» (1996) _____________________105
Творчість і зона (1996) _________________________________________ 113
Роля і покликання інтеліґенції (1996) _____________________________ 116
Єрусалим в усвідомленні поетів Українського відродження (1997) ____120
Проблема заміни основ культури (1998) __________________________125
Біблія в Україні (1998) _________________________________________129
Панас Заливаха – мить на Чумацькому шляху (1998) ______________141
Дві зустрічі з Чеславом Мілошем (1998) __________________________143
Діти XX віку (1999) ____________________________________________146
Рукописи горять. Рукописи не горять! (1999) ______________________148
Діяльне християнство за сучасних умов (2000) ____________________152
Камінь наріжний нашої історії (2000) _____________________________155
Закон, за яким живемо тисячу літ (2000) __________________________160
Про дурість (2001) ____________________________________________164
Один з покоління (2001) _______________________________________169
Релігія в зоні посткомунізму (2001) ______________________________173
Застереження пророків (2001) __________________________________177
Називати своїм іменем (2003) __________________________________181
Птахи свободи (2005) _________________________________________186

Книжка об’єднує неоднорідні тексти. Насправді мої виступи перед широким світом з української проблематики чи з українськими проблемами почалися ще задовго до того, коли це було дозволено.
Обминувши передачі моїх текстів по радіо «Свобода» в 60-ті роки (що було належно враховано й оцінено в судовому вироку), у книжці про гірку правду не можна обминути «останнього слова на суді», бо то було, по суті, слово не стільки до суддів, як до широкої публіки, яка могла ознайомитися з ним в українській і англомовній версіях. Доводиться також включити в книжку тексти за 1987–1989 роки. Вони були передані за кордон для публікації, але не могли бути живими виступами, оскільки дозвіл на виїзд до 1989 року був неможливий.
Матеріяли україномовні, а також іншомовні (зі зворотного боку книжки) розміщені в хронологічному порядку. Не всі українські тексти мають іншомовні відповідники, і, навпаки, не всі іншомовні мають українську версію. В тому немає необхідности.

До тексту книги в форматі *.pdf

Ievhen SVERSTIUK
THE WORMWOOD TRUTH

Ancient lore tells us about a captured Cuman boy who was raised at the princely court in Kyiv. He was visited by a Cuman bard who, through word and song, told the boy about his true homeland. But it was all for naught. The bard then produced a pouch of wormwood, whose scent startled the boy and aroused in him new spiritual strength and a thirst for freedom. The wormwood truth awaked the boy’s sense of true identity.
The present volume contains Ievhen Sverstiuk’s collected papers, mostly read by the author at international forums.The papers address questions regarding Ukrainian identity in cultural phenomena and post-communist reality.
As much as for centuries Ukraine was shielded from world attention (hiding its internal truth and hurt), the papers were mainly aimed at providing a voice to the hidden and muted truth about Ukrainian cultural identity, upon whose basis a dialogue with the free world could be formed. Because, for the spiritual world, truth and its cousin justice are the gold and diamonds of the material world.
The book is intended for wide range of the readers.

CONTENTS

Final Plea before the Court (1973) _______________________________ 4
O Wasylu Stusie (1987) _______________________________________ 7
Звон затерянного источника (1988) ____________________________ 16
Millenium of Christianity in Rus’ (5 June 1988) _____________________ 20
Lehrjahre des ewigen Gottes? (1990) ____________________________ 27
An Open Letter to the President of the United States (1991) ___________ 43
Но помни, что за все будешь платить (1993) _____________________ 46
Цена свободы выбора (1994) _________________________________ 51
Les racines ukrainiennes de la pensee religieuse russe _____________ 56
Powrot do «przezytkow» (1996) _________________________________ 62
Creativity and the Zone (1996) __________________________________ 70
Роль и призвание интеллигенции (1996) ________________________ 73
The Problem of the Substitution of Cultural Fundamentals:
Some Theses (1998) ________________________________________ 78
The Bible in Ukrainian Literary Interpretation (1998) _________________ 81
Слово под прессом и слово в невесомости (1998) _________________90
Проблема избавления от лжи (1999) ___________________________ 98
Rekopisy plona (1999) _______________________________________ 99
Adjak vissza a szavak ertelmet! (2003) ___________________________103
Literackie ptaki volnosci (2006) ________________________________109

© Sverstiuk Ie. O., 2009
© Kyiv Mohyla Academy Publishing House, 2009

Ievhen SVERSTIUK THE WORMWOOD TRUTH *.pdf

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ