Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРK Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
Видання Історичного клубу "Холодний Яр"
Роман Коваль
Операція "Заповіт"
Чекістська справа №206

Джерела

1. Васильєв В., Віола Л. Колективізація і селянський опір на Україні (листопад 1929 – березень 1930). – Вінниця: Логос, 1997; та вказані там документи.
2. Верстюк В. Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний довідник. – Київ, 1998.
3. Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва). – Київ: Темпора, 2003.
4. Голос Труда (Полтава). – 1923. – 14 октября. – №234 (981).
5. Голос Труда (Полтава). – 1923. – 15 ноября. – №260 (1001).
6. Гречаний В. Голод на наших степах. – Вісті. – Харків. – 1921. – 30 грудня // Сербин Р. Голод 1921 – 1923 і українська преса в Канаді. – Торонто – Київ: Українсько-канадський дослідничо-документаційний центр, Інститут української археографії Академії наук України, 1992.
7. ДАПО (Державний архів Полтавської області), ф. р-7173, оп. 1, спр. 112.
8. ДАПО, ф. р-7473, оп. 1, спр. 12.
9. ДАПО, ф. р-7473, оп. 1, спр. 112.
10. ДАПО, ф. р-7473, оп. 1, спр. 113.
11. ДАПО, ф. р-7473, оп. 1, спр. 119.
12. ДАЧО (Державний архів Черкаської області), ф. р-184, оп. 1, спр. 48.
13. ДА СБУ (Державний архів СБУ), арх. 1136, сл. спр. 446/7971, т. 1.
14. ДА СБУ, арх. 1136, сл. спр. 446/7971, т. 2.
15. ДА СБУ, арх. 1136, сл. спр. 446/7971, т. 3.
16. ДА СБУ, арх. 1136, сл. спр. 446/7971, т. 4.
17. ДА СБУ, арх. 66646, спр. 2291133, т. 12.
18. Дорошенко М. Стежками Холодноярськими: Спогади, 1918 – 1923. – Філадельфія, 1973. – С. 188, 203.
19. Доценко О. Зимовий похід (6.12.1919 – 6.5.1920). – Варшава, 1932.
20. Зінченко А. Весна 1930 року. Українське селянство: "Геть комуністів! Дайте нам волю!" // Українське слово (Київ). – Ч. 12. – 2000. – 23 – 29 березня. – С. 11; Ч. 13. – 2000. – 30 березня – 5 квітня 2000. – С. 11.
21. Золотарьов В. Олександр Успенський: особа, час, оточення. – Харків: Фоліо, 2004.
22. Канадійський Українець. – 1922. – 15 лютого // Сербин Р. Голод 1921 – 1923 і українська преса в Канаді. – Торонто – Київ: Українсько-канадський дослідничо-документаційний центр, Інститут української археографії Академії наук України, 1992.
23. Коваль Р. Повернення отаманів гайдамацького краю. – Київ: Діокор, 2001.
24. Козельський Б. Шлях зрадництва й авантур (Петлюрівське повстанство). – Харків: Державне видавництво України, 1926.
25. Коломієць П. Таємниця другого списку. Художньо-документальні повісті. Київ: в-во ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1986.
26. Кучер О. Розгром збройної внутрішньої контрреволюції на Україні у 1921 – 1923 рр. Харків: в-во Харківського університету, 1971.
27. Лист Юрія Івановича Лютого-Лютенка (США) до Романа Миколайовича Коваля від 2 грудня 1996 року.
28. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917 – 1921. – Київ: Темпора, 2003.
29. Мироненко М. Від видавця // Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. – Лондон, 1967.
30. Народна армія. – Київ. – 40 (1240). – 1997. – 5 березня.
31. Омелянович-Павленко М. Спогади українського командарма. – Київ: Планета людей, 2002.
32. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 – 1921 рр. (невідомі сторінки історії). – Київ: Альтернативи, 1998.
33. Степовий Ю. В Херсонських степах. – Мюнхен: Культура, 1947.
34. Терлецький О. Конаннє Великої України. – Український Голос (Канада). – 1922. – 2 серпня // Сербин Р. Голод 1921 – 1923 і українська преса в Канаді. – Торонто – Київ: Українсько-канадський дослідничо-документаційний центр, Інститут української археографії Академії наук України, 1992.
35. Українські Робітничі Вісти. – 1922. – 8 лютого // Сербин Р. Голод 1921 – 1923 і українська преса в Канаді. – Торонто – Київ: Українсько-канадський дослідничо-документаційний центр, Інститут української археографії Академії наук України, 1992.
36. Українські Робітничі Вісти. – 1922. – 11 лютого // Сербин Р. Голод 1921 – 1923 і українська преса в Канаді. – Торонто – Київ: Українсько-канадський дослідничо-документаційний центр, Інститут української археографії Академії наук України, 1992.
37. ЦДАВО (Центральний державний архів вищих органів влади і управління України), ф. 6, оп. 2, спр. 347.
38. ЦДАВО, ф. 3204, оп. 1, спр. 81.
39. ЦДАВО, ф. 3204, оп. 2, спр. 8.
40. ЦДАВО, ф. 3696, оп. 2, спр. 492.
41. Центр громадських зв'язків УМВС України в Черкаській області, арх. 3446.
42. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. – Київ: Абрис, 1997.

Далі

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ