Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Віталій КАРПЕНКО

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА БЕЗПЕКА
Підручник

Київ – 2006

Курс лекцій присвячений проблемам сучасного функціонування засобів масової інформації як найважливішого складника комунікаційної системи країни, реаліям інформаційної політики у контексті національної безпеки..

Логіка розвитку проблематики курсу вкладається у чітку схему: національна ідея є основою державної ідеології; з державної ідеології випливають засади відповідної інформаційної політики; отже, саме від інформаційної політики безпосередньо залежить і державна ідеологія й утвердження національної ідеї, а в кінцевому підсумку – не тільки інформаційна, але й державна безпека.

МЕТА КУРСУ – навчити студентів розуміти нюанси інформаційної політики, вплив на неї держави, а також – орієнтуватися в структурі засобів масової інформації країни, зокрема періодичної преси; засвоїти основні принципи взаємин влади та мас-медіа; об’єктивно аналізувати нинішній стан української журналістики; визначати її роль і місце в національному державотворенні.

Рецензенти:
Вартанов Г.І, д-р іст. наук, проф.,
Чічановський А.А., д-р політ. наук, проф.,
Жадько В.О., канд. філол. наук, доц.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Журналістика». Лист № 14/18.2-329т від 13.02.06

ISBN 966-8321-88-Х

© «Нора-Друк», 2006
© Карпенко В.О., 2006

З М І С Т

ВСТУП. Предмет і завдання курсу

ЧАСТИНА І. Національна ідея – основа державної ідеології

Тема 1. Нація та національна ідея

Тема 2. Національна ідея у пресі діаспори

Тема 3. Українське питання і самвидав

Тема 4. Зародження незалежної української преси у надрах компартійної системи.

Тема 5. Путч ГКЧП і преса

Тема 6. Українська періодика в перші роки незалежності

Тема 7. Давні та сучасні антиукраїнські міфи у ЗМІ

ЧАСТИНА ІІ. Державна ідеологія та інформаційна політикa

Тема 8. Державна ідеологія та ЗМІ

Тема 9. Засади державної інформаційної політики

Тема 10. Влада і журналістика: колізії і конфлікти

Тема 11. Свобода слова – підмурівок інформаційної політики

Тема 12. Аномалії інформаційної політики

Тема 13. Національний інформаційний простір України: сучасний стан та проблеми

Тема 14. Чужоземне інформаційне засилля

Тема 15. Інформаційний суверенітет і національна безпека

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ