Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Автор-укладач КОВАЛІВ Ю. І.

1 том

У «Літературознавчій енциклопедії» розкрито понятійний апарат, що охоплює необхідну для розуміння і фахового аналізу художніх, аналітичних текстів літературознавчу проблематику, а також дотичні до неї аспекти філософії, психології, мовознавства, фольклористики, журналістики та інших наук. Синтезована в ній інформація сприяє осмисленню сутності літературного життя, досвіду вітчизняного і світового письменства, тенденцій творчого процесу, поетики, елементів конструкції художніх творів, їх рецепції, аналізу та інтерпретації тощо. Прислужиться письменникам, літературознавцям, фольклористам, лінгвістам, журналістам, викладачам вищих і середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентам, учням, усім, хто цікавиться літературознавчою проблематикою.
Том 1 містить 3180 статей.

7 Аба
7 «А-ба-ба-га-ла-ма-га»
7 Абатство
7 Аберація
7 Абетковий вірш
8 Абзац
8 Аболіціоністська література
9 Абонемент
9 Абонент
9 Абракадабра
9 Абревіатура
9 Абревіація
9 Абреже
10 Абрис
10 «Абрскіл»
10 Абруптивний діалог
10 Абсолют
10 Абсолютна поезія
10 Абсолютна теперішність
11 «Абсолютне відхилення»
11 Абсолютні синоніми
11 Абстрагування
11 Абстрактна лексика


11 Абстракціонізм
13 Абсурд
13 «Абумуслімнаме»
13 Авадана
13 Авангард
13 «Авангард»
13 «Аванґард»
14 Аванґард «нової хвилі»
14 Авангардизм
15 «Авангардівці»
15 Аванґарда друга
16 Аванґарда краківська
16 Аванзала
16 Аванложа
16 Авансцена
16 Авантитул
16 Авантюрний роман
17 Аватара
17 Августів вік
17 Аверсія
18 Авеста
18 «Авжеж!»
19 Автаркія
19 Автентизм
19 Автентичний текст
19 Автобіографія
20 Автограф
20 Автокоментар
20 Автокомунікація
21 Автокритика
21 Автолітографія
21 Автологія
21 Автоматизація
21 Автоматичне письмо
22 Автоматичний аналіз дискурсу
22 Автонім
22 Автономія
23 Автопереклад
23 Автопортрет
23 Автор
25 Автореферат
25 Авторизація
25 Авторизована копія
25 Авторитет
25 Авторитет письма
25 Авторознавство судове
25 Авторознавча судова експертиза
25 Авторство
26 Авторська акустична пісня
26 Авторська вказівка
26 Авторська глухота
26 Авторська заявка
26 Авторська маска
27 Авторська наративна ситуація
27 Авторська правка
27 Авторська програма
27 Авторська рада
27 Авторське втручання
27 Авторське мовлення
27 Авторське право
27 Авторське Я
27 Авторський аркуш
28 Авторський відступ
28 Авторський договір
28 Авторський підпис
28 Авторські підкреслення
28 Автосемантичне речення (слово)
28 Автотематизм
28 Автохтон
28 Автоцензура
28 Автура
29 Агада
29 Агентство
29 Агіографія
31 Агіонім
31 Агітаційне віршування
31 Агітка
31 Агітпроп
31 Агіттеатр
32 Агітфільм
32 Аглютинація
32 Агогіка
32 Агон
33 Аграматизм
33 Аграфа
33 Адамізм
33 Адаптація тексту
34 Адгортація
34 Адекватний переклад
34 Адекватність
34 «Адельфотес»
34 Аді-Будда
34 «Адігрантх»
34 «Адіпарва»
34 Адогматизація
34 Адоксографія
34 Адонідіон
34 Адонічний вірш
35 Адресант
35 Адресат
35 Адресність
35 Аед
35 Ажіотаж
35 «Азбука-границя»
35 «Азбуковник української літератури»
35 Азбуковники
35 «Азбучна війна»
36 Азіанізм
36 Азільська культура
36 Аі-кьоґен
36 Айкведікум
36 «Айман Шолпан»
36 Айрен
37 Айтис
37 Айям аль-Араб
37 «Академический кружок»
37 Академізм
37 «Академічна громада»
37 «Академічне братство»
37 Академічне видання
38 Академічне літературознавство
38 Академічний театр
38 Академія
39 Академія гранеллесків
39 Академія друкарства
39 Академія театральна
39 Акапіт
39 Акаталектика
39 Акафелічний (акателічний) метр
39 Акафіст
40 Акварель
40 Акин
40 Акмеїзм
41 Аколутетичне обґрунтування
41 «Акорди. Антологія української лірики від смерті Шевченка»
41 Акордна оплата
41 Акровірш
42 Акромонограма
42 Акронім
42 Аксесуар
42 Аксіологія
43 Аксіома
43 Акт
44 Актант
44 Актантна модель
44 Актантна роль
44 Активізм
44 Активісти
45 Активна лексика
45 Активний романтизм
45 Активний словник
45 Актор
45 «Актор»
45 Актор-дублер
45 Акторіальний наративний тип
45 Актуалізація
46 Актуальне членування речення
46 Актуальність твору
46 «Акты Западной России»
46 «Акты Южной и Западной России»
46 Акультурація літератури
46 Акустика
46 Акцент
47 Акцентний вірш
47 Акцентологія
48 Акцентуація
48 Акциденція
48 Акціональний код
48 Акціонізм
48 Акція
48 «Аламжа Мерген»
48 Аланкара
48 Алгебризація
48 «Алгузіані»
48 Алегореза
49 Алегоризм
49 Алегоричний епос
49 Алегоричний стиль
49 Алегорія
50 Алегроформи
50 Александрійська бібліотека
51 Александрійська лірика
52 Александрійська філологічна школа
52 Александрійський вірш,
52 «Александрія»
52 Алігат
52 Алітераційний вірш
53 Алітерація
53 Алкеєва строфа
53 Алкеїв верс
53 Алкманів верс
53 Алкманова строфа
53 Алогізм
54 Алограф
54 Аломотив
54 Алонім
54 Алофраза
54 Алохронізм
54 «Алпамис батир»
54 «Алпамиш»
55 «Алтан тобчі»
55 Алтарність
55 Алтерність
55 «Алтун ярук»
55 Алхімічний міф
55 Альба
55 Альбертиси
55 Альбомна лірика
55 Альвари
55 Альдини (Альди)
56 Альманах
56 «Альманах библиофила»
56 «Альманах лівого мистецтва: Театр. Музика. Малярство»
56 «Альманах підкарпатських українських письменників»
56 «Альманах трьох»
56 «Альманах українських богословів»
56 «Альманах Українського Народного Союзу»
57 Альманах «Учителя»
57 Альтернанс
57 Альтернативний заголовок
57 Альтернативний театр
57 Альтернація
57 Альтернований ритм
57 Алюзія
58 Амадіси
58 Аматорський театр
58 Амбівалентність
59 Амбросіанська строфа
59 Амебеї
59 Амебейна композиція
59 Американська структуральна школа
59 Американська школа порівняльного літературознавства
59 «Аміраніані»
60 Ампліфікація
60 Амплуа
60 Амфіболія
61 Амфібрахій
61 Амфімакр
61 Амфітеатр
61 Анабазис
62 Анагноризм
62 Анаграма
62 Анадиплосис
62 Анаканосис
62 Анакладис
62 Анаколуф
63 Анакреонтична поезія
63 Анакреонтичний верс
63 Анакруза
64 Аналекти
64 Аналепсис
64 Аналіз літературного твору
64 Аналітична психологія
64 Аналітичний автор
64 Аналітичні жанри
65 Аналог
65 Аналогія
65 Анамнез
65 Ананім
65 Анапест
66 Анаподотон
66 Анастрофа
66 Анафора
66 Анахронізм
67 Анациклічний вірш
67 «Анваре Сухейлі»
67 Ангажемент
67 Ангажованість
67 Андарз
68 Андеграунд
68 Анджоман
68 Андронім
68 «Андхра Махабхарата»
68 Анекдот
69 Анепіграф
69 Анепіфора
69 Анізохронія
69 Аніма
69 Анімалізм
69 Анімалістика
70 Аніматизм
70 Анімація
70 Анімізм
70 Анімус
71 Аннали
71 Анналісти
71 Анонім
71 Анонс
71 Анотація
71 Ансамбль
71 Ансамбль українських акторів
71 Ансамбль фольклорний
72 Антагоніст
72 Антанакласис
72 Антаподосис
72 Антепіррема
72 Антескриптум
72 Антет
72 Антиагога
72 Антианакруза
72 Антибакхій
72 Антигерой
72 Антидатування
72 Анти-Едип
73 Антикварна книга
73 Антиклімакс
73 Антикритика
73 Антилаба
73 Антимаска
73 Антиметабола
73 Антинаратив
73 Антинігілістичний роман
73 Антиномія
73 Антипод
73 Антипсихологізм
74 Антироман
74 Антиспаст
74 Антистасис
74 Антистрофа
74 Антисуб’єкт
74 Антитеза
75 Антитетон
75 Антиутопія
75 Антифон
75 Антифонар
75 Антифраз
76 Антиципація
76 Античне віршування (версифікація)
76 Античність
77 «Антологіон» («Анфологіон»)
77 «Антология украинской поэзии в русских переводах»
77 Антологія
77 «Антологія: Альтернатива української поезії зміни епох»
78 «Антологія грецька» («Грецька антологія»)
78 «Антологія літератур Сходу»
78 «Антологія Палатинська»
78 «Антологія поезії Придніпров’я»
78 «Антологія поезій, присвячених Йосипу Сліпому»
78 «Антологія римської поезії»
78 «Антологія руська»
78 «Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.»
78 «Антологія сучасної української літератури: Поети 1920-х років»
79 «Антологія української морської поезії»
79 «Антологія української поезії»
79 «Антологія української поезії другої половини ХХ сторіччя»
79 Антоніми
80 Антономазія
80 Антракт
80 Антре
80 Антрепренер
80 Антреприза
80 Антрефіле
80 Антропологічна школа
81 Антропоморфізм
81 Антропонім
81 Антропонімія
81 Антропопатизм
81 Антропософія
81 Антропоцентризм
81 АНУМ (Асоціація незалежних українських митців)
82 Анцепс
82 Аншлаг
82 Апарат книги
82 Апаратна група
82 Апейтікон
82 Аперцепція
82 Аплікація
82 Апобатеріон
82 Апогей
82 Апограф
82 Аподоксис
82 Апокаліпсис
83 Апокаліптика
83 Апокойну
83 Апоконім
83 Апокопа
84 «Апокрисис»
84 Апокрифи
86 «Аполлон»
86 Аполлонійство-діонісійство
86 Аполог
86 Апологетика
86 Апологія
86 Апопемтікон
87 Апорія
87 Апосіопеза
87 Апостаса
87 Апостол
87 «Апостоли»
87 Апострофа
88 Апофазія
88 Апофегма
88 Апофегмати
88 Апофеоз
88 Апракос
88 Апросдокетон
88 Апроші
88 Ара
89 Арабеска
89 Арго
89 «Арго»
89 Аргонавти
90 Арготизм
90 Аргумент
90 Аргументація
90 «Арена»
90 Ареталогія
90 Ар’єргард
90 Ар’єрсцена
90 «Арзамас»
90 «Аристократизм духу»
91 Аристонім
91 Аритмія
91 Арифметичний вірш
91 Аріостизм
91 «Арістотелеві Врата»
91 Арістофанів рядок
91 Арія
91 «Арка»
91 Аркадійська поезія
92 «Аркадія»
92 Аркуш
92 Арлекінада
92 АРМУ (Асоціація революційних митців України)
92 АРП (Ассоциация русских писателей)
92 Арсенал художніх засобів
92 «Артанія»
92 Артефакт
93 Артизм
93 Артикуляція
93 Артис
93 Артист
93 Артистизм
93 «Артистичний вісник»
93 «Артистично-літературні новини»
93 Артурівські легенди
94 Аруз
94 Архаїзація
94 Архаїзм
95 Архаїка
95 Архебуліон
95 Археї
95 Археографічна комісія
95 Археографія
95 Археологічна культура
96 Археологічна періодизація
96 Археологічна розвідка
96 Археологія
96 «Археологія»
96 Археписьмо
96 Архетип
97 Архетипна критика
98 Архетипний образ
98 «Архив Юго-Западной России»
98 Архів
99 Архів Коша Нової Запорозької Січі
99 Архіваріус
99 «Архіви України»
99 Архівістика
99 Архівне право
99 Архілохів верс
99 Архілохова строфа
99 Архітвір
99 Архітектоніка
100 Архічитач
100 Ар’я
100 Асамбляж
100 Асилабізм
100 Асиметрична верстка
100 Асиміляція
100 Асинартет
100 Асиндетон
100 Асинхронний
100 Асклепіадова строфа
101 Асонанс
101 Асоціативний монтаж
101 Асоціація
101 «Асоціація 500»
101 Асоціація Комункульту (АсКК)
102 Аспанфут
102 Аспис
102 Астеїзм
102 Астериск
102 Астрологічний міф
102 Астронім
102 Астрофічний вірш
102 Ателлана
103 «Атеней»
103 «Атеней»
103 «Атом серця. Українська поезія першої половини ХХ століття»
103 Атонування
103 Атракція
103 Атрибуція
104 Атрибутивний дискурс
104 Аттикізм
104 Аттична комедія
104 Аттична сіль
104 Атхарваведа
104 Аугментатив
104 Аудіовізуальний твір
105 Ауззаге
105 Ауктор
105 Аукторіальний наративний тип
105 АУП
105 Ауто
105 «Аушра»
105 Афабулярність
105 Афект
106 Афереза
106 Афіліація
106 Афінська школа
106 Афіша
106 Афішка
106 Афодос
106 Афоризм
107 АХЧУ (Асоціація художників червоної України)
107 Ацентризм
107 Ашельська культура
107 «Ашма»
107 Ашуг
107 Аят
107 Багата рима
107 Багаті
107 Багатоверсові строфи
107 Багатоголосся
108 Багатозначність
108 Багатосполучниковість
108 Багатотиражка
108 «Багаття: Український альманах»
108 Багши
108 Баєчка
108 Базилікон
109 «Базмавеп»
109 Базош
109 «Байбарс»
109 Байка
110 Байківниця
110 Байковий вірш
110 Байле
110 Байронізм
111 Бакхій
111 Балабанів гурток
111 Балаган
111 Балагули
111 Балада
113 Баладна опера
113 Баладник
113 Балак
113 Балет
114 Балетмейстер
114 Баллата
114 Бал-маскарад
114 Банальна рима
114 Банда
114 Бандурист
114 Баодзюань
114 Барба
114 Барбаризм
114 «Барвисті квітки»
115 «Барвінок»
115 «Барвінок»
115 Бард 115 Бардит
115 «Барикади театру»
115 Баркарола
115 Бармак
115 Бароко
118 Барсельєта
118 Батлєйка
118 Батокіо
118 «Батрахоміомахія» («Війна жаб та мишей»
118 «Батьківщина»
118 Батяри
118 Баугауз
119 Бацзи
119 Бачванські пісні
119 Баяті
119 «Бджола»
119 Безвихідь
119 Безвідносне поняття
119 «Безголовий сонет»
119 Безконечник
119 Безконфліктності теорія
119 Безмежна індукція
119 Безособове речення
119 Безособовий наратор
119 Безпосередній дискурс
119 Безсполучниковість
119 Безтурботні хлопці
120 Безум
120 Безумовна аналогія
120 Безумовне судження
120 Бейт
120 Белетризація
120 Белетристика
121 Бельетаж
121 «Бельтандр і Хризанця»
122 Бембізм
122 Бенефіс
122 Бенкельзанг
122 Бенуар
122 «Беовульф»
122 Бергсонізм
122 «Берегинізація»
122 «Березіль»
123 «Березіль»
123 Берестяні грамоти
124 Берикаоба
124 Берлінський гурток
124 Бернеска
124 Бесіда
124 «Бесіда любителів російського слова»
124 Бестіарій
125 Бестселер
125 Бехістунський камінь
125 «Библиотека всемирной литературы»
125 «Библиотека для чтения»
126 «Библиотека поэта»
126 Билини
126 Билиця
126 Біблеїзми
127 Біблійна археологія
127 Біблійна драма
127 Біблійна історія
127 Біблійна критика
127 Біблійні літературні жанри
127 Бібліографічне товариство
127 Бібліографічний запис
127 Бібліографічний опис
127 Бібліографічний підбір
127 Бібліографічний покажчик
127 Бібліографічний пошук
127 Бібліографічні групування
127 Бібліографія
130 Бібліографознавство
130 Бібліографування
130 Бібліолатрія
130 «Бібліологічні вісті»
130 Бібліологія
130 Бібліоман
130 Бібліомантія
130 Бібліономія
130 Бібліополістика
130 Бібліотаф
130 Бібліотека
131 «Бібліотека для молоді»
131 «Бібліотека для молодіжі»
131 «Бібліотека найзнаменитіших повістей»
132 «Бібліотека світової драматургії»
132 «Бібліотека української класики»
132 «Бібліотека української літератури»
132 «Бібліотека українця»
132 Бібліотека Шевченківського комітету
132 Бібліотекознавство
132 Бібліофіл
132 Бібліофобія
132 Біблістика
132 Біблія
134 Бідермаєр
135 Бідна рима
135 Біла міфологія
135 Біла студія
135 Біла трагедія
135 Білий вірш
135 Білий сонет
135 Білінгвізм
136 Бінаризм
136 Бінарна опозиція
136 Бінарний
136 Біобібліографія
137 Біограма
137 Біографізм
137 Біографіка
137 Біографістика
137 Біографічний метод
138 Біографічний роман
138 Біографія
139 Біомеханіка
139 Бісівська текстура
139 Бітники
139 Біумовні висловлення
139 Біфуркація
139 Біхевіоризм
139 «Благодійне товариство видання загальнокорисних і дешевих книг»
140 «Благородний дикун»
140 Благословення
140 Блазень
140 Блазон
140 Блакитна квітка
140 «Блакитні гусари»
140 «Блискавка»
140 «Блиски»
140 Блокнот
141 Блокова характеристика
141 Блюетка
141 Блюмсбері
141 Боваризм
141 Богема
141 «Богогласник»
141 Богомильство
142 Богослужби
142 Боді-арт
142 Божба
142 Боковик
142 Боландисти
142 Бомолох
142 «Бонгіо шахітто порішод»
143 Бордюр
143 «Боротьба»
143 «Боротьбисти»
143 Бохиганга
143 Боян
143 «Боян»
143 Братства
143 Братство Страстей Господніх
143 «Братство тарасівців»
144 Братські школи
144 Брахіграфія
144 Брахіколон
144 Брахілогія
144 Брахмани
145 Бревіарій
145 Бременська група
145 Бретонський цикл
145 «Бригада»
145 Бриколаж
145 Брігадараньяка
145 Бріндізі
145 Бродерзингери
145 Брошура
145 Бу-Ба-Бу (Бурлеск-Балаган-Буфонада)
146 Бувальщина
146 Бугтий
146 Буддійська література
147 Будетлянство
147 Будинок літераторів при НСПУ
147 Будителі
147 «Будучність»
147 Буквальний переклад
147 Буквар
148 Букіністична книга
148 Буклет
148 «Буковина»
148 «Буковинський альманах»
148 «Буковинський журнал»
149 Буколіка
149 Букон
149 Бульварна література
149 Булюлю
149 «Бундагішн»
149 Бунраки 149 Буриме
150 Бурк’єллеска
150 Бурлацькі пісні
150 Бурлеск
151 Бурлета
151 «Буря і натиск» («Sturm und Drang», штюрмери, «Доба геніїв»)
152 Бустрофедон
152 Бутафорія
152 Буфонада
152 Буфоніст
152 Бучацьке євангеліє
152 Бхавакавітвам («Поезія почуттів»)
152 Бхагавадгіта
153 Бхакті
153 Бхана
153 Бхаона
153 «Бхаратіянатьяшастра»
153 «Бхішмапарва»
153 «Былое»
153 Бюлетень
153 Б’яньвень
154 «В борні»
154 Ваганти
154 Вагнеризм
154 Вайталія
154 Вайшнава-бхакті
154 Вакасюґата
154 Вакасюонаґата
154 Вакі
154 Вакханалія
155 Вакханки
155 Вакхічна стопа
155 Валенродизм
155 Валентинка
155 Валета
155 Валідність
155 «Валківська енциклопедія»
155 Валова нумерація
155 Валуєвський циркуляр
155 Вальтерскоттизм
156 Вампука
156 ВАПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури)
156 «Вапліте»
156 Ваплітяни
156 ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей)
156 Варваризм
157 Варварство
157 Варварські правди
157 Вардзак
157 Вар’єте
157 Варіанти тексту
157 Варіантність
157 Варіативність
158 Варіаційні вірші
158 Варіація
158 «Варлаам та Йоасаф»
158 Варшавська богема
158 Варшавський класицизм
158 Варшавський позитивізм
159 Ватага
159 «Ватра»
159 «Ватра»
159 Ввід
159 Веди
160 Ведмежа забава
160 «Вежа»
160 «Вежа» Вяч. Іванова
160 «Вежа зі слонової кості»
161 Веймарський класицизм
161 Веларій
161 Велень
161 «Велесова книга»
162 «Велика література»
162 Велика метафора
162 Велика опера
162 Велика польська еміграція
163 Велика цезура
163 «Велике зерцало»
163 «Великий історичний час»
163 Великий наратив
163 «Великі Прозорі»
163 Великі риторики
164 Великодні вірші
164 Великодні пісні
164 Величання
164 Величне
164 Вельша теорія
164 «Вендидад»
164 «Веньсюань»
164 «Веньсянь тункао»
165 Вербалізм
165 Верблан
165 Веризм
165 Веритизм
165 Верифікація
165 Верковичеве євангеліє
165 Верлібр
167 Верс
167 Версет
167 Версифікаторство
167 Версифікація
167 Версія
168 Версо
168 Версологія
168 Верстка
168 Вертеп
169 Вертеризм
169 Вертикальна верстка
169 Вертикальна організація твору
169 «Весела наука»
169 «Веселий Львів»
169 «Веселка»
169 «Веселка»
170 «Веселка»
170 «Веселка»
170 «Веселка»
170 «Веселочка»
170 Весільні пісні
171 «Весна»
171 Веснянки
171 Весобруннська молитва
171 Вестерн
172 «Вестник Европы»
172 «Вестник Юго-Западной и Западной России»
172 «Вечерниці» («Літерацьке письмо для забави і науки»)
172 Вечір
172 Вечірній випуск
172 «Вечірня година»
172 Вечорниці
173 «Вечорниці»
173 Взаємовплив
173 «Вибір декламацій для руських селян і міщан»
173 Вибірка
173 «Вибрані твори українських письменників»
173 Виворітне кліше
173 Виворітний заголовок
173 Вигадка художня
173 Виглядання
173 Вигук
174 Вид
174 Видавець
174 Видавництво
175 Видавнича правка
175 Видавнича справа
176 Видавничий договір
176 Видавничий центр «Академія»
176 Видання
176 Виділений вірш
176 Виділення тексту
176 Видіння
177 «Визволення»
177 «Визвольний шлях»
177 Виклик — відповідь
177 Вимисел
177 Винагорода
177 Виноска
177 Випробування
177 Випуск
177 Випускні типографічні свідчення
177 Випусковий
178 «Вир революції»
178 Висловлення
178 Висока стопа
178 Високий друк
178 Високий стиль
178 Вистава
178 Висхідна стопа
178 Висхідний вірш
178 Висячий рядок
178 Витиснення
179 Вихідні дані
179 Вичитка
179 Вишукана рима
179 «Вишуканий труп»
179 Вища точка
179 «Вища школа»
179 Вищий літературно-художній інститут імені В. Брюсова
179 Від редакції
179 Відгомін мови
180 Відгук
180 Відділ
180 «Віденська група»
180 Відкрита верстка
180 Відкритий лист
180 Відкритий твір
180 Відлунювання
180 Відлякування
180 Відозва
180 Відокремлення
181 Відправник
181 Відродження
183 Відродження перманентні
183 Відрубність української літератури
183 Відсторонення
183 Відцентровий вірш
183 Відчуження
184 Відштовхування
184 «Віжки»
184 Візіопоезія
184 Візія
184 Візуальний
184 Візуальність
184 «Вік»
184 «Вік. 1798—1908»
185 «Вікна»
185 Вікно
185 Вікові ігри
185 Вікторіанська література
185 Віланела
185 Вільна думка
185 «Вільна Україна»
185 «Вільна українська школа»
185 «Вільне слово»
185 Вільне товариство шанувальників російської словесності
186 Вільний вірш
186 Вільний мотив
186 Вільний непрямий дискурс
186 Вільний переклад
186 «Вільний» сонет
186 «Вінок русинам на обжинки»
186 Вінок сонетів
187 «Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів»
187 Віночок для подкарпатських діточок»
187 Вінтерлід
187 Він-форма
187 Віньєтка
187 Віпасан
187 «Віратапарва»
187 Віргатха
187 Віреле
188 Вірідаріум
188 Віртуальна дійсність
188 Віртуальний сенс
189 Віртуозність
189 Вірш
189 Вірш «під прозу»
189 Вірш у прозі
190 Вірш-діалог
191 Вірші
191 Вірш-ікона
191 Вірш-квадрат
192 Вірш-лабіринт
192 Вірш-об’єкт
192 Віршове мовлення
192 Віршовий ритм
192 Віршовий розмір
192 Віршовий рядок
192 Віршознавство
193 Віршоміфія
193 Віршопредмет
193 Вірш-пейзаж
193 Вірш-період
193 Вірш-троп
193 Віршування,
194 «Вісімдесятники: Антологія нової української поезії»
194 Вісник
194 «Вісник»
194 «Вісниківська квадрига»
194 «Вісниківці»
194 «Вісраміані»
194 «Вісти»
195 «Вістник культури і життя»
195 Вісьовий вірш
195 Віталізм
195 «Вітчизна»
196 Вічна жіночність
196 Вічне повернення
196 Вічні образи
196 Вічні теми (мотиви)
197 Вкладка
197 Вклейка
197 Вкраплена нарація
197 Вкраплення
197 Власний кореспондент
197 Внутрішній заголовок
197 Внутрішній монолог
197 Внутрішня еміграція
197 Внутрішня рима
197 Внутрішня форма
198 ВОАПП (Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей)
198 Водевіль
199 Водяний знак
199 Воєнні романісти
199 Вокабула
199 Вокалізм
199 Воксал
199 Волапюк
199 Волинське (Житомирське) євангеліє
199 «Волинський вільнодумець»
199 «Волинь»
199 «Волынь»
199 Волочільні пісні
199 «Волошки»
200 Волховник
200 Вольність поетична
200 Вольтер’янізм
200 «Воля»

200 Воля автора
200 «Вопросы теории и психологии творчества»
200 Ворожіння
200 Вортицизм
201 «Воскресіння суб’єкта»
201 «Воскресла Україна»
201 Восьмивірш
201 Восьмискладний верс
201 Восьмискладник
201 Вохберггутюн
201 Вояцька пісня
202 Вояцька повість
202 «Вперед»
202 «Вперед»
202 Вплив
202 Впливологія
203 Врегульований вірш
203 «Время»
203 Врізка
203 Врітті
203 Вроджені ідеї
203 «Всесвіт»
203 «Всесвітня бібліотека»
203 Всесвітня (женевська) конвенція про авторське право 1952
203 Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)
204 Всеукраїнська асоціація марксистсько-ленінських інститутів (ВУАМЛІН)
204 Всеукраїнська наукова асоціація сходо-знавства (ВУНАС)
204 Всеукраїнська федерація пролетарських письменників і митців
204 Всеукрлітком (Всеукраїнський літературний комітет художнього сектору Головполітосвіти УРСР)
204 Вставка
204 Вставна новела
205 Вставні слова, словосполучення, речення
205 Вступ
205 Вступна стаття
205 Втички
205 Втілення задуму письменника
205 Вторинна мова
205 Вторинний ритм
205 «Втрачене покоління»
205 Втручання
205 Втяжка
205 ВУАРПП (Всеукраинская ассоциация русских пролетарских писателей)
205 Вузол
206 Вузький шрифт
206 Вуличний театр
206 Вульгаризм
206 Вульгарний соціологізм
206 Вульгата
206 ВУСПП (Всеукраїнська спілка пролетарських письменників)
207 ВУФКУ (Всеукраїнське фото-кіноуправління)
207 Вчена комедія
207 Вчена поезія
207 Вчений театр
207 Вчуття
207 Вюрцбурзька школа
207 В’язанка
207 В’язь

208 Габілітація
208 Габровський гумор
208 Гагілки
208 Гадання
208 Газета
209 «Газета А. Гатцука»
209 Газета в газеті
209 «Газета школьна»
209 Газетна верстка
209 Газетна качка
209 Газетний музей
209 Газетознавство
209 Гаївки
210 Гайдамацькі пісні
210 Гайдуцькі пісні
210 Галантна література
211 «Галатея»
211 Галицьке євангеліє 1144 року
211 Галицьке євангеліє 1266—1301
211 Галицько-Волинський літопис
211 Галицько-руська матиця
211 «Галичанин»
211 «Галичо-руський вісник»
211 Галліямб
212 Галльський гурток поетів
212 Гама
212 Гамарція
212 Гамлетизм
212 Ганачханда
212 Гапакс легоменон, Hapax legomenon
212 Гаплологія
212 Гарбі
212 Гаріба
212 Гарібі
212 Гармонія
213 Гармонія сфер
213 Гарнітура
213 «Гарт»
213 «Гарт»
213 «Гарт»
213 «Гартованці»
214 Гаятрі
214 Гедонізм
214 «Гей-гоп»
214 Гейдельберзькі романтики
214 Гейнал
214 Гейналова строфа
214 Гекзаметр
215 Гелленізм
215 Гемінація
215 Геміпес
215 Гендер
215 Гендіадис
215 Генеалогія
216 Генеатліакон
216 Генеративна поетика
216 Генерація літературна
216 Генерація 98
216 Генерика
216 Генетичні методи
216 Геній
217 Генітивне речення
217 Генологія
218 Гено-текст, Фено-текст
218 Генотип твору
218 Геонім
218 «Георгіанці»
218 Георгіки
219 Геппенінг
219 «Геракліт» (Голінні ентузіасти рака літерального)
219 Геральдика
219 Гератський літературний клуб
220 Гербаріум
220 Гербовники
220 Герменевтика
221 Герменевтика підозри
221 Герменевтичне коло
221 Герметизм
222 Героїди
222 Героїчне
222 Героїчний вірш
222 Героїчний народний епос
222 Герой літературного твору
223 «Гесеріада»
223 Геснеризм
223 Гетеанство
223 Гетероглосія
224 Гетеродієгетична, Гомодієгетична оповідь
224 Гетерометрична строфа
224 Гетеросилабізм
224 Гетерофемія
224 «Геттінгенський гай»
224 Гештальт
224 Гештальтпсихологія
225 Гибріс
225 «Гіаку-нін-сю»
225 Гіатус
225 Гікаят
225 Гіларотрагедія
225 «Гілея»
225 Гіменей
225 Гімн
226 Гімн-блазон
226 Гімнографія
227 Гіпаллага
227 Гіпген
227 Гіпербола
227 Гіпердактилічна клаузула
227 Гіпердактилічна рима
227 Гіперінтерпретація
228 Гіперкаталектика
228 Гіперкорекція
228 Гіперметрія
228 Гіперонім
228 Гіперохе
228 Гіперреалізм
228 Гіперреальність
228 Гіперрозуміння
229 Гіпертекст
229 Гіпокорисний вислів
229 Гіпометрія
229 Гіпомнеза
229 Гіпомнема
229 «Гіпопадеша» («Дружня настанова»)
229 Гіпорхема
229 Гіпотаксис
229 Гіпотеза
229 Гіпотеза Сепіра — Ворфа
229 Гіпотипоза
230 Гіппонаксейська строфа
230 Гістеропротерон
230 Гістріон
230 Глава
230 Гласа
230 Глибинна психологія
230 Глибокий друк
230 Гліконівський вірш
230 «Глобус»
230 Глоса
230 Глосарій
231 Глосографія
231 Глосолалія
231 Глуха верстка
231 Глухий кут
231 Гнома
231 Гносеологія
231 «Говерла»
231 Говірний вірш
232 «Гоголівський напрям»
232 Годоепорікон
232 Голіарди
232 «Головна руська рада»
232 Головний наголос
232 «Голос»
232 «Голос»
232 «Голос друку»
232 «Голос життя»
232 «Голос минувшего»
232 «Голос народний»
232 Голосіння
233 Голос-письмо
233 Гомеотелеутон
233 Гомеофонія
234 Гомериди
234 Гомеричний сміх
234 Гомерівське питання
234 Гомерівський епітет
234 Гомілетика
235 Гоміліарій
235 Гомілія
235 Гомілія поетична
236 «Гомін»
236 «Гонг комункульту»
236 Гонгоризм
236 Гонкурівська премія
236 Гонорар
236 Гораціанізм
236 «Горизонт»
236 Горизонт очікування
236 Горизонтальна верстка
237 Горизонтальна організація твору
237 «Горно»
237 Городиське євангеліє
237 Готичний роман
237 Готичний шрифт
238 Готська спілка
238 Гра
239 Гра слів
239 Гра структури
239 Гра шрифтів
239 Градація
239 «Гражданин»
240 Граматика
240 Граматична рима
240 Граматологія
240 «Грамота»
240 Грамоти
241 Гранка
241 Гранкова верстка
241 Графа
241 Графік
241 Графіка
241 Графіті
241 Графічна форма
241 Графологія
242 Графоманія
242 Граціозний
242 Гребовицькі пісні
242 Гріоти
242 Гріфус
242 Гробіанська література
243 Громада
243 «Громада»
243 «Громада»
244 «Громадська думка»
244 «Громадський голос»
244 «Громадський друг»
244 «Громадянин»
244 Громадянська лірика
244 Гротеск
245 Група
245 «Група»
245 «Група 1925»
245 «Група 47»
245 «Група 61»
246 «Група 63»
246 Гуманізм
246 Гуманістична психологія
246 Гумор
247 Гумореска
248 Гумористика
248 Гурток Кіркора
248 Гусани
248 Гусарська лірика
248 Гуситська література
248 Гусляр
248 Густинський літопис
248 Гутарка
248 Гюльчин

249 Ґавенда
249 Ґазель
250 «Ґанжур»
250 Ґатха
250 «Ґендзі-моноготарі»
250 «Ґольфштом»
250 Ґошма
250 «Ґран жьо»
250 «Ґроно»

251 «Давид Сасунський»
251 Давня українська література
252 Дадаїзм
254 «Дажбог»
254 Дайджест
254 Дайна
255 Дайня
255 Дактилічна клаузула
255 Дактилічна рима
255 Дактилоепітрит
255 Дактило-хореїчний вірш
255 Дактиль
256 Далімілова хроніка
256 Дамаскини
257 Данжур
257 Данса
257 Даосизм
257 «Дармштадтський гурток»
257 Дарчий примірник книги
257 Дастан
257 Датування твору
258 Дафнефорікон
258 «Двадцять п’ять оповідань Ветали»
258 Дванадцятиверсова строфа
258 Дванадцятискладник
258 Двовірш
258 Двовір’я
258 Двоголовень
259 Двоголосе слово
259 Двоїна
259 Двомовність
259 Двородове утворення
259 Двоскладовий заголовок
259 Двоскладові розміри
259 Дебати
259 Дебіт
259 Дебют
259 «Девгенієве діяння»
260 Деветсил
260 Девіз
260 Девтерагоніст
260 «Дев’яностики»
260 Дев’ятивіршова строфа
260 Дедикація
260 Дедукція
260 Деетимологізація
260 Дезакцентуація
260 Дезінформація
260 Дейксис
260 Дейтероканонічні книги
260 Декабристська література
261 Декаданс
262 Декалькоманія
262 Декламація
263 Декларація
263 Деконструктивізм
264 Деконструкція
265 Декоративний шрифт
265 Декорація
265 Декорум
265 «Декрет Граціані»
265 Декультурація
265 Делімітація
265 «Дело»
265 Демаркація
265 Демінутив
265 Деміфізація
266 Демонізм
267 Демонім
267 Демонологія
267 Демонстрація
267 Дендизм
268 Денегація
268 «Денкард»
268 «Денница»
268 «Денница» («Jutrzѕnka»)
268 Денотат
268 Деперсоналізація
269 Депонування
269 Депресія
269 Дерево
269 Деривація
270 Дескорт
270 Дескрипція
270 «Десна»
270 Дестратифікація
270 Деструктивні
270 вірші
270 Деструкція
270 Десятирядкова строфа
270 Десятискладник
270 «Десять років української літератури»
271 Деталізація
271 Деталь художня
271 Детектив
272 Детериторіалізація
272 Детермінізм
273 «Детская литература»
273 Дефініція
273 Децентрація
273 Децима
274 «Дешева читальня»
274 Джагаті
274 «Джангар»
274 Джангарчі
274 «Джанил-Мирза»
274 «Джаниш-Байиш»
274 «Джатака»
275 Джаті
275 «Джерело»
275 Джерелознавство
275 Джир
276 Джіндіворобак клуб
276 «Дзвін»
276 «Дзвін»
276 «Дзвін»
276 «Дзвін»
276 «Дзвін»
276 «Дзвіночок»
277 «Дзвіночок»
277 Дзвінчаста рима
277 «Дзвони»
277 Дзуйхіцу
277 Диван
278 Дивербіум
278 Дивертисмент
278 Дивід
278 «Дивослово»
278 Дигресія
278 Дидактична література
279 Дидактичний епос
280 Дидаскал
280 Дидаскалія
280 Диз’юнкція
280 Дике поле
280 Дикість
280 Диколон
280 Диктор
280 Дикція
280 Дилема
280 Дилогія
280 Диметр
280 Димінутив
281 Дипінті
281 Дипірихій
281 Диподія
281 Диптих
281 Дисгармонія
281 Дисертація
281 Дисидент
281 «Дисконтінюїте»
282 Дискретність
282 Дискурс
283 Дискурсивний час
283 Дискурсивні епістемологічні трансформації
283 Дискурсивність
283 Дискурсія
283 Дисонанс
284 Диспозитив
284 Диспозиція
284 Диспондей
284 Диспропорція
284 Диспут
284 Дистанційована гра
284 Дистанція наратора
285 Дистинктивна ознака
285 Дистих
285 Дистопія
285 Дисфемізм
285 Дисципліна
285 Дитографія
285 Дитяча література
285 Дифамація
285 Дифемізм
285 Дифірамб
286 Дихорей
286 Дихотомія
286 Диямб
286 Ді
286 Діада строфічна
286 Діакопа
286 Діалектизми
287 «Діалектика душі»
287 Діалектологія
287 Діалог
288 Діалог сократичний
288 Діалогізм
288 Діалогічність
288 Діапореза
289 Діаріуш
289 Діаспора
289 Діастола
289 «Діатессаріон» («За чотирма»)
289 Діатриба
289 Діафора
289 Діахронія
289 «Дів’явадана»
289 Дідахе (Вчення дванадцяти Апостолів)
289 Дієгеза
289 Дієгезис
290 Дієреза
290 Дійова особа
290 «Діло»
290 Дія
290 Діяння
290 «Діяння Александра»
290 «Днепр»
291 «Днепровская молва»
291 «Дніпро»
291 «Дніпро»
291 «Дніпро»
292 «Дніпрові хвилі»
292 «Дніпровські хвилі»
292 «Дністер»
292 «Дністрянка»
292 «До Тарасових роковин»
292 «До тебе, світе...»: Українська література Берестейщини
292 «Доба геніїв»
292 Добірка
292 «Добра порада»
292 Добрилове євангеліє
292 Довгий склад
293 Довідник
293 Доггерель
293 Догматик
293 Договір технічний
293 Додаток
293 Додранс
293 Дойна
293 Докса
293 Доксографія
293 Доксологія
293 Документ
293 Документалізація архівного збереження
294 Документальна література
294 Документально-хронікальний фейлетон
294 Дольник
294 Домисел
295 Домінанта
295 «Домострой»
295 «Донбас»
295 «Донбас»
295 Донецьке обласне грецьке видавництво
295 Донжуанізм
295 Донкіхотіада
296 Донкіхотство
296 «Донская речь»
296 Доповнення
296 «Дортмундська група 61»
296 «Досвітні огні»
296 Досилабічні вірші
296 Дотепність
297 Доха
297 Дохмій
297 Драбинка
297 Драма
300 Драма абсурду
301 Драма великоднього циклу
301 Драма для читання
301 Драма-концепція
301 Драма-парабола
301 Драма різдвяного циклу
302 Драма сатирів
302 Драма шкільна
302 Драматизація
302 Драматизм
302 Драматизована хроніка
302 Драматизований наратор
302 Драматична персона
302 Драматична поема
303 Драматична хроніка
303 Драматична хроніка-алегорія
303 Драматичне
303 Драматичний етюд
303 Драматичний театр
304 Драматург
304 Драматургія
304 Драматургія переробок
304 «Драхт асурик» («Асирійське дерево»)
304 «Дрібна бібліотека»
304 «Друг»
305 «Друг читача»
305 Другий обіг
305 Другий південнослов’янський вплив
305 «Дружба народов»
305 «Дружний лихвар»
306 «Дружно вперед»
306 «Друзі Еліота»
306 Друїд
306 «Друкар»
306 Друкарство
306 «Друкарь»
306 Друкований аркуш
306 Дублети
306 Дубляж
306 «Дубове листя»
307 «Дукля»
307 Дум
307 Дума
307 Думи
308 Думка
308 Дуодецима
308 «Дурацька література»
309 Духовна драма
309 Духовні вірші
309 Духовно-історична школа
310 Дхаммапада
310 Дхвані
310 Евальвація
310 Евктика
310 Еволюційний метод
310 Евполідейон
311 Евристика
311 Евритмія
311 Евфемізм
311 Евфонічний метод декламації
311 Евфонія
312 Евфуїзм
312 Егалітаризм
312 Его
313 Егофутуризм
313 Едди
313 Едипів комплекс
314 Езопівська мова
314 Езотерика
314 Ейга-моноґотарі
314 Ейдетизм
314 Ейстеддфод
314 Еквівалент тексту
315 Еквівокація
315 Еквілібристика
315 Еквілінеарність
315 Еквіметричність
315 Еквіполентність
315 Еквіритмічність
315 Екзегетика
316 Екземпліфікація
316 Екземпляр
316 Екзистенціалізм
317 Екзистенція
318 Екзотерика
318 Екзотика
318 Екзотична строфіка
318 Екклезіаст
318 Еклектика
318 Еклога
319 Еколалія
319 Екранізація
320 Ексекрація
320 Екскламація
320 Ексклюзив
320 Екскурс
320 Екслібрис
320 Ексод
320 Ексордіум
320 Експектація
320 Експеримент
320 Експериментальна література
320 Експериментальна проза
321 Експериментальний роман
321 Експериментація
321 Експлікація
322 Експліцитний автор
322 Експліцитний читач
322 Експозе
322 Експозиція
322 Експресивність
322 Експрес-інформація
322 Експресіонізм
324 Експресія
324 Експромт
324 Екстензо
324 Екстер’єр
324 Екстеріоризація
325 Екстерналізм
325 Екстраверсія
325 Екстракт
325 Екстраполяція
325 Екстрений випуск
325 Екфраза
325 Елевсинські містерії
325 Елеганція
325 Елегійна комедія
325 Елегійний дистих
326 Елегія
327 Елемент
327 Елізія
327 Еліпс
327 Елітарність
327 Еллінізм
328 Елліністична література,
328 Елогіум
328 Ельзевіри
328 Ельйон
328 Емаус
329 Ембатерія
329 Емблема
329 Емблематичні вірші
330 Емболіма
330 Емболіон
330 Емендація
330 Емігрантські пісні
330 Еміграційна література
330 Емоції
331 Емпатія
331 Емпіризм
331 Емський указ
331 Емфаза
332 Еналага
332 Енантіодромія
332 Енантіосемія
332 Енвой
332 Енгармонійність
332 Ендеха
332 «Енеїда навиворіт»
332 Енжамбеман
333 Енігматичний
333 Енклітика
333 Енкомій
333 Ентимема
333 Ентремес
333 Ентузіазці
333 Енцикліка
333 Енциклопедисти
333 Енциклопедія
335 «Енциклопедія українознавства»
335 Еолійський вірш
335 Еон
336 Епаналепсис
336 Епанастрофа
336 Епанортоза
336 Епатаж
336 Епейсодіон
336 Епексегеза
336 Епентеза
336 Епильйон
336 Епібатерія
336 Епігон
336 Епіграма
338 Епіграф
338 Епіграфіка
338 Епідейктичні вірші
338 Епізейксис
338 Епізод
338 Епізодична фабула
338 Епіка
338 Епікедії
338 Епікруза
338 Епікуреїзм
339 Епіленіон
339 Епілог
339 Епінікій
339 Епістема
340 Епістемологічна невпевненість
340 Епістемологічний розрив
340 Епістемологія
340 Епістола
341 Епістолографія
341 Епістрофа
341 Епіталама
342 Епітафія
342 Епітет
342 Епітома
342 Епітрит
342 Епіфанія
342 Епіфонема
342 Епіфора
343 Епіфраза
343 Епічна драма
343 Епічна пісня
343 Епічна поема
343 Епічне
344 Епічний образ
344 Епічний претеріт
344 Епічний театр
344 Епод
344 Епопея
344 Епос
345 Епохе
345 «Ер Табилди»
345 «Ер Тьоштюк»
345 Еристика
346 «Ероп» («Європа»)
346 Ерос
346 Еротема
346 Еротика
346 Еротика тексту
347 Еротична лірика
347 Ерфуртський гурток гуманістів
347 Есе
347 Есенціалізм
347 Ескапізм
347 Ескіз
348 Еспінела
348 Естезис
348 Естетизм
348 Естетика
349 Естетика рецепції
349 Естетика страждання
349 Естетична норма
350 Естетична функція
350 Естетична цінність
350 Естетичне
350 Естетичне чуття
350 Естетичний ідеал
351 Естетичний метод
351 Естетичний предмет
351 Естетичний смак
351 Естетичні категорії
352 Естопсихологія
352 Естрада
352 Естрадний монолог
352 Естрібілло
352 Есхатологія
353 Етап
353 «Етеріані»
353 Етика
353 Етикетна поезія
353 Етимологізація
353 Етимологія
354 Етичний релятивізм
354 Етнографізм
354 «Этнографическое обозрение»
354 Етнографічна комісія ВУАН
355 Етнографічна комісія НТШ
355 Етнографічне товариство
355 «Етнографічне товариство Підкарпатської Руси»
355 «Етнографічний вісник»
355 «Етнографічний збірник»
355 Етнографічно-побутова школа
355 Етнографія
356 Етнолінгвістика
356 Етнологія
356 Етнометодологія
357 Етнонім
357 Етноніміка
357 Етнопсихологія
357 Етносоціологія
357 Етноцентризм
357 Етос науки
358 Етуаль
358 Етюд
358 Ефект
358 Ефект відчуження
358 Ефект значення
358 Ефект реальності
358 Ефект-суб’єкт
358 Ефемериди
359 Ефір
359 Ехокамера
359 Ехолалія
359 Ехопраксія
359 Ехорима
359 Євангеліє
359 Євангеліє дитинства
359 Євангеліє Істини
360 Євангеліє Никодима
360 Євангеліє Петра
360 Євангеліє Пилипа
360 Євангеліє Фоми
361 Євангеліє Якова
361 Європейське товариство письменників
361 Євсевієве євангеліє
361 «Єдигей»
361 «Єдина книга»
361 Єдинопочаток
361 Єдність дії, місця і часу
362 Єдність змісту і форми
362 Єлизаветинська драма
362 Єльська школа
362 Єнські романтики
363 Єресь
363 Єроол
363 «Єр-Таргин»
363 Єфраємічний вірш
364 Жагари
364 Жанр
365 Жанр-вставка
365 Жанрова домінанта
366 Жанрова матриця
366 Жанрова модальність
366 Жанрова переробка
366 Жанрова система
366 Жанрова сутність
366 Жанрова типологія
367 Жанровий канон
367 Жанровий підзаголовок
367 Жанровий різновид
367 Жанровий синтез
367 Жанровий стиль
367 Жанрологія
367 Жаргон
368 Жарт
368 Жартівливі пісні
368 Женевська школа літературної критики
369 Жест
369 Жеста
369 Жива газета
369 «Живая старина»
369 «Живе слово»
370 «Живое слово»
370 «Жизнь»
370 «Жизнь для всех»
370 «Жизнь и искусство»
370 Жир
370 «Житє і слово»
370 Житіє
370 «Житіє Ніни»
370 «Життєвий порив»
371 «Життєвий світ»
371 Життєподібність
371 «Життя і мистецтво»
371 «Життя й революція»
371 «Жіноча доля»
371 Жіноча рима
371 «Жіночий голос»
371 Жнивні пісні
372 «Жовта преса»
372 «Жовтень»
372 «Жовтень»
372 «Жовтневе коло»
372 «Жовтневий збірник»
372 Жоктау
372 Жомончі
372 Жонглери
373 Журнал
373 «Журнал бібліотекарства та бібліографії»
373 «Журнал для всех»
373 «Журнал Министерства народного просвещения»
373 «Журналіст України»
373 Журналістика
374 Журнальна верстка
374 «Жьон Бельжік»

374 «З великого часу»
374 «З неволі»
374 «З потоку життя»
374 «З трьох світів»
374 «За красою»
374 «За марксо-ленінську критику»
375 «За сто літ»
375 «Забави приємні і пожитні зі славних того віку авторів зібрані»
375 Забавлянки
375 Забарвлення
375 Заблудівське євангеліє
375 «Забой»
375 Заборона
376 Завершений зміст
376 «Заветы»
376 Зав’язка
376 Загадка
377 Загадка сіяча
377 «Загальна книгозбірня»
377 Загальний огляд
377 Загальновживана лексика
377 Заголовний шрифт
377 Заголовок
378 «Заграва»
378 Заджаль
378 «Задонщина»
378 Задум
378 Зажинки
379 «Зайва людина»
379 Зайтроман
379 «Закарпатське оповідання ХХ століття»
379 Заклички
379 Закляття
379 Закон виключеного третього
380 «Закон руський»
380 Закон «трьох єдностей»
380 Закрита верстка
380 Закрита стопа
380 Закриття книжки
380 Закріпка
380 Залізобетонна поема
380 Замітка
380 Замовляння
381 Западнічество
381 Заперечне порівняння
381 Записки
381 «Записки історично-філологічного відділу ВУАН»
381 «Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка»
382 «Записки о Южной Руси»
382 «Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі»
382 «Записки Українського наукового товариства в Києві»
382 Записник
382 Запитання
383 Запитувальний текст
383 Запізнілість
383 Заплачки
383 Запозичені слова
383 Запозичення
384 «Запорожець»
384 «Запорожская старина»
384 «Заратуштнаме»
384 Зарисовка
384 Заробітчанські пісні
384 «Зарубіжна новела»
384 «Зарубіжна проза ХХ століття»
384 «Зарубіжна сатира і гумор»
385 «Заря»
385 «Засів»
385 Засновки
385 Заспів
385 «Заспів»
385 Заставка
385 Застарілі слова
385 Застільні бесіди
385 Застільні пісні
386 Затакт
386 Затекст
386 Заум
387 Захист поезії
387 «Західна Україна»
388 «Західна Україна»
388 «Західна Україна»
388 «Західний вітер»
388 «Захолявна книжечка»
388 Зачин
388 Збірка
388 Збірник
388 «Збірник історично-філологічного відділу [ВУАН]»
389 «Збірник памяти Тараса Шевченка (1814—1914)»
389 «Збірник творів видатніших українських письменників»
389 «Збірник філологічної секції Наукового товариства імені Тараса Шевченка»
389 «Збірники праць наукових Шевченківських конференцій»
389 Зведення
389 «Звезда»
389 «Звезда пресветлая»
389 «Звено»
389 «Звенья»
390 Звертання
390 Зворотний кадр
390 Зворотний зміст
390 Звукова організація вірша
390 Звуковий повтор
390 Звуконаслідування
390 Звукопис
391 Звукоряд
391 Звукосимволізм
391 Зв’язки та взаємодії міжлітературні
391 Здвоєний номер
391 Здібності
391 Зевгма
391 «Зелена лампа»
392 «Зеленогорський рукопис»
392 «Земля»
392 «Земля и фабрика»
392 «Зеркало»
392 «Зеркало»
392 «Зерна»
392 «Зерна»
393 Зерцало
393 «ЗиЗ»
393 Зингшпіль
393 Зібрання
393 «Зібрання малоросійських прав»
393 «Зірка»
393 Зіставний метод
393 Зіткнення
393 «Златая цепь»
393 «Златоструй»
393 «Златоуст»
393 Змінна внутрішня фокалізація
393 Змінна сторінка
393 Зміст
394 Змішаний набір
394 Зм’якчення
394 «З-над хмар і з долин»
394 Знак
394 «Знак»
394 Знаки правки
394 Знакова ситуація
395 «Знамя»
395 «Знание»
395 Значення
395 Значущий інший
395 Знекрапчений вірш
395 Зображально-виражальні засоби
395 Зображення і вираження
396 Зовнішня акція
396 Зовнішня фабула
396 Зовнішня фокалізація
396 Зоїл
396 «Золотий Бабай»
396 «Золотий гомін»
396 «Золотий ланцюг»
396 Золотий перетин
396 «Золотоструй»
396 «Золотоуст»
396 Зонг
397 Зоонім
397 «Зори грядущего»
397 Зороастризм
397 Зорова поезія
397 Зоровий ряд
397 «Зорхе і Тахір»
397 «Зоря»
397 «Зоря»
398 «Зоря»
398 «Зоря»
398 «Зоря»
398 «Зоря Галицка»
398 «Зоря галицкая яко альбум на год 1860»
399 «Зрима рима»
399 «Зустрічі»
399 Зустрічні течії
399 Зухрійят
399 «Зшитки боротьби»
399 Зяяння
399 «Іверія»
399 Ігри істини
399 Ігрище
400 Ідеал
401 Ідеалізація
401 Ідеальне
401 Ідейність
402 Ідентифікації криза
402 Ідентифікація
402 Ідентичність
403 Ідеограма
403 Ідеологема
403 Ідеологія
403 Ідея
404 Ідилія
405 Ідіографічний метод
405 Ідіолект
406 Ідіома
406 Ідіостиль
406 Ієратизм
406 Ізборник 1073
406 Ізборник 1076
406 Ізборники
407 «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка»
407 «Известия Императорской Академии Наук по отделению русского языка и словесности»
407 «Известия Одесского библиографического общества при императорском Новороссийском университете»
407 «Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук» (ИОРЯС)
407 Ізвод
407 Ізмарагд
407 Ізографія
407 Ізоколон
408 Ізоляціонізм
408 Ізометризм
408 Ізоморфізм
408 Ізосилабізм
408 Ізосинтаксизм
408 Ізотонізм
409 Ізотопія
409 Ізохронізм
409 Іконічний знак
409 Іконографія
409 Ікос
410 Ікт
410 Іліризм
410 Ілітерат
410 Ілокутивна сила
410 Ілокутивний акт
411 Ілюзіонізм
411 Ілюстративність
411 Ілюстрація
412 «Ілюстрована Україна»
412 Імаго
412 Імагологія
412 Імажизм
413 Імажинізм
414 Іманентність
414 «Імжин нок»
414 Імідж
414 Імітат-література
414 Імітація
414 «Імнологія»
415 Імплікація
415 Імпліцитний
415 Імпліцитний автор
415 Імпліцитний наратор
415 Імпліцитний читач
415 Імпреза
415 Імпресаріо
415 Імпресіонізм
418 Імпровізація
418 Інваріант
418 Інвектива
419 Інверсія
420 Інвокація
420 Індекс
420 Індетермінізм
420 Індивідуалізм
420 Індивідуальний стиль
420 Індивідуація
420 Індіанізм
421 Індуїзм
421 Індукція
421 Інженю
421 Ініціал
421 Ініціація
422 Інклінги
422 Інкрустація
422 Інкунабула
422 «Іноземна філологія»
422 «Иностранная литература»
422 Інсайт
423 Інсинуація
423 Інскрипція
423 Інсолюбілія
423 Інспірація
423 Інстинкт
423 Інститут журналістики
423 Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України
424 Інститут російської літератури (Пушкінський дім)
425 Інститут світової літератури ім. М. Горького
425 Інститут філології
425 Інструктивний стиль
425 Інструменталізм
425 Інструментація
426 Інсценізація
426 Інтарсія
426 ІнТебмовсЕгІЇ (Інтелектуальний Блок Молодої Всеукраїнської Генерації)
426 Інтегральний метод
427 Інтелектуалізм
427 Інтелектуальні емоції
427 Інтелігібельний
427 Інтенсив
427 Інтенціональність
427 Інтенція
427 Інтеракція
427 Інтерв’ю
427 Інтердискурс
427 Інтер’єр
428 Інтеріоризація
428 Інтерлюдія
428 Інтермедія
429 Інтермецо
429 Інтерналізм
429 Інтернаціоналізм
429 Інтерпозиція
429 Інтерполяція
429 Інтерпретанта
429 Інтерпретаційне судження
429 Інтерпретація
430 Інтерсеміотика
430 Інтерсуб’єктивність
430 Інтертекст
431 Інтертекстуальність
432 Інтерференція
432 Інтимізація мовлення
432 Інтимна лірика
432 Інтонаційно-синтаксична організація вірша
432 Інтонація
433 Інтонологія
433 Інтонування
433 Інтрадискурс
433 Інтрига
433 Інтроверсія
433 Інтродукція
433 Інтроекція
433 Інтроспекція
434 Інтуїтивізм
434 Інтуїція
434 Інформаційний стиль
434 «Інший формат»
434 Іонік
435 Іонічна школа
435 Іпатіївський кодекс
435 Іпостаса
435 Ірмологіон
435 Ірмос
435 Ірої-комічна поема
436 Іронім
436 Іронія
438 Іронія історії
438 Ірраціоналізм
438 Ірраціональна стопа
438 Ірраціональний
438 Ірреальне
439 Ірчі
439 «Ісе-моноґотарі»
439 Ісихазм
439 «Іскра»
439 «Искусство коммуны»
440 Істина
440 Історизм
440 Історизм
440 Історико-типологічний підхід
440 Історико-філологічні товариства
441 Історицизм
441 «Исторический вестник»
441 Історична поетика
442 Історична проза
442 Історична школа
443 Історичне підсвідоме
443 Історичне товариство Нестора-літописця
443 Історичний словник
444 Історичні пісні
444 Історіографія
445 Історіософія
445 Історія літератури
446 «Історія русів» («История русов или Малой России»)
447 «Історія сімох мудреців»
447 «Історія Якова про дитинство Марії»
447 Ітеративність
447 Ітифалік
447 Ітігаза
447 Ітінераріум

447 «Ї»

448 «Йова книга»
448 Йойгі
448 Йокьоку
448 Кабала
448 Кабаре
449 Кабі
449 Кабукі
449 Кабус-наме
449 Каватина
449 Кавказька група польських письменників
449 Кав’я
449 «Кав’ядарша»
449 Кав’ярня літературна
449 Каданс
4 49 Каденція
449 Кадр
449 Кадрування
449 Казання
450 Казка
451 Казка про тварин
452 Казка-анекдот
452 Казкар
452 Казкознавство
452 Казуальний
452 Казуїстика
453 Казусний
453 Какологія
453 Какофемізм
453 Какофонія
453 Каламбур
453 «Калевала»
454 «Калевіпоег»
454 Календар
455 Календар-альманах
455 «Календарик»
455 Календаріум
456 Календарно-обрядова поезія
456 Календи
456 Каліграм
456 Каліки перехожі
456 «Каліла і Дімна»
456 «Каллімах та Хрисороя»
456 Калокагатія
456 «Кальварія»
457 Калька
457 Калькування
457 «Кальміюс»
457 «Камбар-батир»
457 Камени
457 «Каменяр»
457 «Каменярі»
457 Камера
457 Каммершпіле
457 Камло
458 Кампанела
458 Кам’яна могила
458 Кам’янецька хроніка
458 Канадська північно-західна спілка
458 Канва
458 Канон
459 Канон ліриків
460 Канонізація тексту
460 Канонічний текст
460 Канонічні книги
460 Кансьйональ
460 Кансьйонейру
460 Кансьйонеро
460 Кант
460 Кантата
461 Кантилена
461 Кансона
461 Кантички
461 Канцеляризми
461 Канцона
461 Канцоньєре
462 Кападокійська школа
462 Капітель
462 Капота
462 Капричіо
462 Каптал
462 Кардіоцентризм
462 Карикатура
462 Карнавал
463 Карнавалізація
463 Карнавальність
463 Каролінзьке відродження
463 «Карпати»
464 «Карпати»
464 «Карпатська замана»
464 Картезіанство
464 Картина
464 Картотека
464 Каса
464 Касида
465 Каскада
465 Катабаза
465 Каталектика
465 Каталепсис
465 Каталог
465 Катарсис
466 Катастаза
466 Катастрофа
466 Катастрофізм
467 «Катафалк искусства» («Катафалк мистецтва»)
467 Катахреза
467 Катга
467 Категоричне судження
467 Категорія
467 Категорія виконавців
467 Катехізис
467 Катойконім
467 Католицьке відродження
468 Катрен
468 Каузальність
468 «Кафейний» період
468 Квадратний вірш
468 Квадрига
468 Квазітрансцендентальне
469 Квалітативне віршування
469 Квалітативний аналіз тексту
469 Кваліфікаційне випробування
469 Кваліфікація
469 Квантитативне віршування
470 Квантитативний аналіз тексту
470 Квантифікація
470 Кватерна
470 Квінтесенція
470 Квінтила
470 «Квітка»
470 «Квіточка»
470 «Кебре негест» («Слава царів»)
471 Кегель
471 Кельнська школа нового реалізму
471 Кельнські теологи
471 Кельтське відродження. Ірландське відродження
471 Кемп-арт
471 «Кенігсберзький гурток поетів»
471 Кенінг
471 Кенотаф
471 Кернер
472 «Кер-огли»
472 Києво-Могилянська академія
472 Києво-Печерський науково-літературний гурток
472 Києво-Печерський патерик
473 Києво-Чернігівський культурний осередок
473 «Киевская старина»
473 «Киевский вестник»
474 «Киевский курьер»
474 «Киевский телеграф»
474 «Киз-Жібек»
474 «Київ» («Kyiw»)
474 «Київ»
474 Київська школа
475 Київський літопис
475 Київські глаголичні листки
475 «Кипрія»
475 Кирило-Мефодіївське братство
476 Киса
476 Кита
476 Кіберкультура
476 Кіборг
476 «Кіевлянинъ»
477 Кіклічні поеми
477 Кількість судження
477 Кількісне віршування
477 Кількісний аналіз
477 Кільце
478 Кінайдологія
478 Кінематографія
478 Кінетична мова
478 Кінетичне мистецтво
478 Кінець
478 Кінець історії
478 «Кіно»
478 Кіноальманах
478 Кінограма
478 Кінодраматургія
479 Кіноепопея
479 Кінозамітка
479 Кінознавство
479 Кіномистецтво
479 Кіномонтаж
479 Кінонаратив
479 Кінонарис
479 Кіноновела
479 Кіноповість
480 Кінорепортаж
480 Кінороман
480 Кіносценарій
481 «Кіно-театр»
481 Кінотекст
481 Кінохроніка
481 Кіноцентризм
482 Кінцівка
482 Кіт’а
482 «Кітаб аль-Агані» («Книга пісень»)
482 «Кітабі деде Коркуд»
482 Кітежські легенди
482 Кітч
482 Клавдула
482 Кладовищенська поезія
482 Кларизм
483 Кларнетизм
483 «Кларте»
483 Класик
484 Класика
484 Класифікація
484 Класифікація фольклору
484 Класицизм
486 Класицизм веймарський
486 Клаузула
487 Клеркізм
487 Клефські пісні
487 Клехда
487 Климентини
487 Кличний відмінок
487 Клімакс
487 Кліше
488 Клоун
488 Клуб творчої молоді
488 Клуби Джона Ріда
488 Ключове слово
488 Книга
489 «Книга»
489 «Книгарь»
489 «Книгозбірня»
489 Книгознавство
490 «Книгоспілка»
490 Книжкова верстка
490 Книжкова палата України
490 Книжковий знак
490 «Книжковий огляд»
490 Книжна лексика
490 Книжна мова
490 «Книжний вісник»
490 Книжний героїчний епос
491 «Книжник-rewier: Про всі книжки і всіх письменників»
491 «Книжные новости»
491 «Книжное обозрение»
491 Кніттельверс
491 Кобзар
492 «Кобзар»
492 «Кобзар»
492 Кобланди-батир
493 «Ковані слова»
493 Когабітація
493 Когнітивна лінгвістика
493 Код
493 Код обмежений — Код розвинений
493 Код постмодернізму
494 Кода
494 Кодекс
494 «Кодзікі»
494 Кодизована мова
495 Кодифікація
495 Козацькі літописи
496 Козацькі пісні
496 «Кози-Корпеш — Баян-Слу»
496 Койне
496 Кокалян
496 «Кокінсю»
497 Колаж
497 Колективне авторство
497 Колективне несвідоме
497 Колективний псевдонім
497 Колективний твір
498 Колективність
498 «Колекція»
498 Колисанки
498 Колізія
498 Коліно
498 Коліят
498 Коло в доведенні
498 Коло Вергілія
499 Колодчанські пісні
499 Колокація
499 «Колокол»
499 Коломийки
500 Коломийковий вірш
500 Коломийський азбуковник
500 Колон
500 Колон райзіанський
500 Колонка редактора
500 Колонтитул
500 Колонцифра
500 Колорит
500 Колофон
500 Колядки
501 Колядник
501 Кома
501 «Комар»
501 Комбінована верстка
502 Комбінований друк
502 Комбінований метод декламації
502 Комедія
504 Комедія висока і Комедія низька
504 Комедія елегійна
504 Комедія звичаїв
505 Комедія ідей
505 Комедія інтриги
505 Комедія масок
506 Комедія м’ясопустна
506 Комедія настроїв
506 Комедія-опера
506 Комедія плаща і шпаги
506 Комедія побутова
506 Комедія рибальтівська
506 Комедія сатирична
506 Комедія ситуацій
506 Комедія характерів
507 Комедія-балет
507 Комеморація
507 Коментар
507 Коментарний стиль
508 Комізм
508 Комікс
508 Комісія для видання пам’яток новітнього українського письменства
508 Комічне
508 «Комкосмос» («Комуністичний космос»)
509 Комморація
509 Комос
509 Компаративізм
509 Компаративістика
510 Компендій
510 Компенсаторно-прогностичний підхід до проблеми
510 Компенсація
510 Компетенція
510 Компіляція
510 Комплекс
510 Комплект
510 Комплекція
510 Композиційна верстка
510 Композиційне обрамлення
510 Композиція
511 Компонент
511 Композиція стернівська
511 Комунікат
511 Комунікант
511 Комунікативні ознаки мовлення
512 Комунікаційні студії
512 Комунікація
512 Комфортабельне читання
512 Комюніке
512 Конативна функція
512 Конвергенція
512 Конверсія
513 Конверсне судження
513 «Конворбірі літераре»
513 Конгеніальність
513 Кондак
513 Конденсація
513 «Кондзяку-моноґотарі»
513 «Кондрацького збірник»
513 Кондублікація
513 Кон’єктура
514 Конкатенація
514 Конкетті
514 Конклюзія
514 Конкорданс
514 Конкорданція
514 «Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка»
514 Конкретизація літературного твору
514 Конкретизм
514 Конкретна лексика
514 Конкретна поезія
515 Конотація
515 Консептизм
516 Консонанс
516 Консонантизм
516 Конспект
516 Константа
516 Констеляція
516 Конституативні тексти дискурсів
516 Конститутивна модель
516 Конститутивні чинники комунікації
516 Конструктивізм
517 Конструктивна функція
517 Конструкція
518 Контакій
518 Контактні зв’язки
518 Контамінація
518 Контекст
519 Контекстуалізм
519 Контекстуальне визначення
519 Контент-аналіз
519 Континуум
519 Контрадикторне відношення
519 Контракція
519 Контраст
519 Контрастний метод
519 Контрастування
520 Контрафактура
520 Контрафакція
520 Контркультура
520 Контроверза
520 Контрольна коректа
520 Контрольний примірник
520 Контртитул
520 Контурна ілюстрація
520 Контурний шрифт
520 Конфабуляція
520 Конферанс
520 Конференція
520 Конфесійний стиль
520 Конфлікт
521 Концентричний метод
521 Концепт
521 Концептуалізм
521 Концептуальне мистецтво
522 Концепція
523 Концерт
523 Концесія
523 Кончетто
523 «Кончільяторе»
523 Кон’юнктура
523 Кон’юнкція
523 Копенгагенська структуральна школа
523 Копія твору
523 Копулятивне судження
523 Кора
523 Коран
525 Коректа
525 Коректор
525 Коректурні знаки
525 Корелятивні слова
525 Кореляція
525 Кореспондент
525 Кореспонденція
525 «Корифеї українського театру»
526 Корінь
527 Корле
527 Королівська строфа
527 «Коронація слова»
527 Коротке замикання
527 Короткий Київський літопис
527 «Короткий літопис Малої Росії з 1506 до 1776 [...]» («Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год с изъявлением настоящего образа тамошнего правления»)
528 «Короткий опис Малоросії» («Краткое описание Малороссии»)
528 Короткий склад
528 Короткометражний телефільм
528 Корпус
528 Коррідо
528 Косарські пісні
528 Космізм
528 Космонім
528 «Космос»
528 Костумбризм
529 Котляревщина
529 Кошок
529 Краєзнавство
529 Краєcогласіє
529 «Країна мрій»
529 Краков’як
529 «Краледворський рукопис»
529 Крапчатий вірш
529 Краса
530 «Красная новь»
530 Красне письменство
530 «Красное слово»
530 Красномовство
530 Крата
530 Краткая литературная энциклопедия
530 Креасьйонізм
530 Креаціонізм
530 Кредо
531 Кременецька граматика
531 «Кремнюк»
531 Кретик
531 Крехівський апостол
531 Кривава драма
531 «Кривавого року: Віденський ілюстрований альманах на 1917 рік»
531 «Кривбас»
531 «Кривий ямб»
531 Криза ідентифікації
531 Крилаті слова
532 Крилоське євангеліє
532 «Криниця»
532 «Криничка»
532 Криптограма
532 Криптографія
532 Криптонім
532 Критерій оцінки літературного твору
532 «Критеріон»
532 Критика
532 «Критика»
532 «Критика»
533 Критичне видання
533 Критичний реалізм
533 «Крымский вестник»
533 «Крокодил»
533 Кросворд
533 Крупний план
533 Крутійський роман
533 Ксенії
534 Кубізм
535 Кубо-футуризм
535 «Кудрун»
535 Кульмінація
535 Культизм
536 Культура
536 «Культура»
536 «Культура»
536 «Культура і життя»
536 «Культура слова»
536 «Культурбунд»
536 Культурна шизофренія
537 Культурне несвідоме
537 Культурний код
537 Культурні студії
537 Культурно-історична школа
539 Кумулятивна казка
539 Кумуляція
539 «Кун чанг кун пен»
539 Купальські пісні
539 Куплет
539 Купюра
540 «Кур’єр Кривбасу»
540 Курйозні вірші
540 «Курманбек»
540 Курсив
540 Курталь
540 Куртуазна література
541 Кут зору
542 Кьйока
542 «Кьор-огли»
542 «Кюль-Тегін»

542 Лабіринт
543 Лабіринт
543 Лаврентіївський кодекс (список)
543 Ладкання
544 Лаконізм
544 Лакуна
544 «Лалітавістара» («Детальний опис гри»)
544 «Лан»
544 Ландшафт
544 «Ландыши Киевской Украйны» («Кунволія Київської України»)
544 «Ланка»
544 «Ланківці»
544 Лапар
544 Лапідаріум
545 Лапідарний стиль
545 «Ластівка» («ЛастЫвка»)
545 «Ластівка» («ЛастЫвка»)
545 «Ластівка»
545 Латифа
545 Лауда
545 Лауреат
545 «Лачплесіс»
546 Ле
546 «Левада: Галицько-руський альманах»
546 Легенда
547 Легендаріум
547 Легендарна казка
547 Легіонерська поезія
547 «Легка поезія»
548 Лего
548 Лезенлідер
548 «Лейлі і Меджнун»
548 Лейма
548 Лейтмотив
549 Лекітіон
549 Лексема
549 Лексика
549 Лексикалізація
549 Лексикографія
550 Лексикологія
551 Лексикон
551 «Лексіконъ славеноросскій и именъ тълкованіє»
551 Лексія
551 Лектура
551 Лекція
551 Лема
551 Леонінський вірш
552 «Летописи русской литературы и древности»
552 «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии»
552 Летризм
552 Летрилля
552 Летюча поезія
553 Летючі катрени
553 «ЛЕФ» («Левый фронт искусства»)
553 «Либідь»
553 «Лимонар»
553 Лист
553 «Листи темних людей»
554 Листок
554 «Листок»
554 «Листок з вирію»
554 «Листопад»
554 «Листочки до вінка на могилу Шевченка в ХІХ роковини єго смерти»
554 «Литературная газета»
554 «Литературная учеба»
554 Литературная энциклопедия
555 «Литературные памятники»
555 «Литературный вестник»
555 «Литературный Донбасс»
555 «Литературный критик»
555 «Литературный сборник, издаваемый Галицко-русскою матицею»
555 «Литературный современник»
555 «Литературное наследство»
555 Литовсько-українське товариство
555 Лиховісні місця
555 Лицарська лірика
555 Лицарський роман
555 Лібертини
556 Лібідо
556 Лібрето
556 Ліверпульські поети
556 Ліга американських письменників
556 Лігатура
556 «Лілея-НВ»
557 Лімерик
557 Лімінальність
557 Лінгвістика
557 Лінгвістика тексту
557 Лінгвістична поезія
557 Лінгвістична філософія
558 Лінгвістичний поворот
558 Лінгвістичні запозичення
558 Лінгвокраєзнавство
558 Лінгвопоетика
558 Лінгвостилістика
558 Лінгвофольклористика
558 Ліньяж
559 Ліонська школа
559 Ліпограма
559 Ліпометрія
559 Ліпофонія
559 «Лірвак з-над Сяну»
559 Ліризм
559 Лірика
561 Лірична драма
561 Лірична поема
561 Лірична проза
562 Ліричний адресат
562 Ліричний відступ
562 Ліричний герой
562 Ліричний жанр
563 Ліричний монолог
563 Ліричний портрет
563 Ліричний рід у фольклорі
563 Ліричний суб’єкт
563 Ліричні пісні
563 Ліричність
563 Лірник
563 Ліро-епос
563 Лісіодія
563 «Літаври»
564 Літеральна загадка
564 Літератор
564 Література
565 Література абсурду
565 Література батьківщини
565 «Література. Діти. Час»
565 Література для дітей
566 «Література і мистецтво»
566 «Література і сучасність»
566 «Література, наука, мистецтво»
566 Література перехідної доби
566 Література праукраїнського періоду
566 Література факту
567 Літературна бібліографія
567 «Літературна бібліотека»
567 Літературна газета
567 «Літературна газета»
567 Літературна географія
567 Літературна група
567 Літературна дискусія 1925—28
568 Літературна казка
569 Літературна критика
570 «Літературна критика»
570 Літературна легенда
570 Літературна культура
570 Літературна мова
571 «Літературна неділя»
571 Літературна норма
571 Літературна обробка
571 Літературна політика
571 «Літературна Полтавщина»
571 Літературна правка
571 Літературна премія
571 Літературна програма
571 «Літературна спадщина»
571 Літературна спілка «Чернігів»
571 Літературна сторінка
571 Літературна теорія
571 «Літературна Україна»
572 Літературне життя
572 Літературне редагування
572 «Літературне слово»
572 Літературний архів
572 «Літературний архів»
572 Літературний вплив
572 Літературний герой
572 Літературний етикет
572 «Літературний Жовтень»
572 Літературний журнал
572 «Літературний журнал»
572 Літературний запис
572 Літературний інститут ім. М. Горького
573 Літературний маніфест
573 Літературний монтаж
573 Літературний напрям
573 Літературний обіг
573 Літературний огляд
573 Літературний період
573 Літературний побут
573 Літературний портрет
573 «Літературний призов»
573 Літературний процес
574 Літературний ряд
574 Літературний театр
574 Літературний факт
574 «Літературний Чернігів»
574 «Літературний щоденник»
574 «Літературний ярмарок»
574 Літературні студії
575 Літературність
575 Літературно-артистичне товариство (Литературно-артистическое общество)
575 «Літературно-критичний альманах»
575 Літературно-критичний огляд
575 Літературно-мистецький клуб імені Василя Симоненка
576 «Літературно-наукова бібліотека»
576 «Літературно-науковий вісник»
576 Літературно-художній журнал
576 Літературознавство
579 Літературознавче краєзнавство
579 Літературознавчий словник-довідник
579 Літеромалярство
579 Літографія
579 Літопис
580 «Літопис»
580 «Літопис газетних статей»
581 «Літопис журнальних статей»
581 «Літопис рецензій»
581 Літопис Руський
581 «Літопис українського друку»
581 «Літопис “Червоної калини”»
581 Літописи крайові
581 Літописні компіляції
581 «Літописці Волині і України»
581 Літота
582 Літургійна драма
582 Літургійна поезія
582 Літургія
582 «Ліхтарик»
582 Лічилка
583 Логаеди
583 Логіка
583 «Логіка Пер-Ноеля»
584 Логіко-ритмічний наголос
584 Логічна пауза
584 Логічна помилка
584 Логічне доведення
584 Логічний наголос
584 Логічний наслідок
584 Логічний суб’єкт
584 Логія
584 Логограф
584 Логогриф
585 Логомахія
585 Логос
585 «Логос»
585 Логотомія
585 Логофілія
585 Логофобія
586 Логоцентризм
586 Локальний прийом
586 ЛОКАФ (Литературное объединение Красной Армии и Флота)
586 Локуційний акт
587 Лубочна література
587 «Луг духовний»
587 ЛУГОСАД
587 Луна
587 «Луна»
587 Лунник
587 Львівський літопис
587 Любовна лірика
587 Любовні пісні
588 «Люцидарій»
588 Ляйх
588 Ляле
588 Лямент

До змісту ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ Автор-укладач КОВАЛІВ Ю. І.

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ