Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Автор-укладач КОВАЛІВ Ю. І.

2 том

У «Літературознавчій енциклопедії» розкрито понятійний апарат, що охоплює необхідну для розуміння і фахового аналізу художніх, аналітичних текстів літературознавчу проблематику, а також дотичні до неї аспекти філософії, психології, мовознавства, фольклористики, журналістики та інших наук. Синтезована в ній інформація сприяє осмисленню сутності літературного життя, досвіду вітчизняного і світового письменства, тенденцій творчого процесу, поетики, елементів конструкції художніх творів, їх рецепції, аналізу та інтерпретації тощо. Прислужиться письменникам, літературознавцям, фольклористам, лінгвістам, журналістам, викладачам вищих і середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентам, учням, усім, хто цікавиться літературознавчою проблематикою.
Том 2 містить 3383 статті.

5 «Маадай-Кара»
5 Магдебурзькі центурії
5 Магістрал
5 Магічний реалізм
6 Магія
6 Магодія
6 Магтаал
7 Маджама
7 Мадригал
7 Мадх
7 Маєвтика
7 Мазохізм
8 Макама
8 Макаронічна мова
8 Макаронічна поезія
8 Макет
8 Маккавейські книги
8 Максима
9 Макта
9 «Макура-но-сосі» («Нотатки при узголів’ї»)
9 Малапропізм
9 «Маленька людина»
9 Малий наратив
9 Малий реалізм
9 Малі фольклорні жанри
9 «Малороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей известных малороссийских писателей»
9 «Малорусский литературный сборник»
10 «Малятко»
10 Мана-особистість
10 «Манас»
10 Манасчі
10 Мандала
10 Мандрівні сюжети
11 Мандровані дяки
11 Манера
11 Маніпуляція
11 Манірність
11 Маніфест
13 Маніфестація
13 Маніхейство
13 «Манйосю»
13 Мантра
13 Манускрипт
14 Маньєризм
15 МАПП (Московская ассоциация пролетарских писателей)
15 «Маргарит»
15 Маргін
15 Маргіналії
15 Маргінальні письменства
15 Маргінальність
16 «Маргіт»
16 Маринізм
16 Маріводаж
16 Марінізм
16 МАРС (Майстерня революційного слова)
17 Марсійя
17 Мартирій
17 Мартиролог
17 Марш
17 «Маса»
17 Маска
18 Масова комунікація
18 Масова література
19 «Масовизм»
19 Масонство
19 «Мастерство перевода»
19 Матенадаран
19 «Матеріали до українсько-руської етнології»
19 «Матеріяли до житєпису Осипа Юрія Гординського-Федьковича»
20 «Мати»
20 Матиця
20 Матла
20 Матронім
20 «Махабхарата»
20 «Махавасту»
21 Машина бажання
21 Машинне мистецтво
21 «Маяк»
21 «Маяк»
21 «Маяк»
21 Меандр
21 Меданська група
22 Медитація
22 Медіана
22 Медіатор
22 Медіація
22 Медієвістика
22 Межигірський літопис
22 Мезовірш
23 Мезода
23 Мезонім
23 Мейозис
23 Мейстерзингер
23 Мелічна поезія
24 Мелодекламація
24 Мелоди
24 Мелодика вірша
24 Мелодрама
25 Мелопея
25 Мелотипологія
25 «Мельпомена»
25 «Мельпомена Таврійська»
25 Меморат
26 Меморіал
26 Мемуари
27 Менестрель
27 Менестрельські вистави
27 Меніппея
27 Меніппова сатира
28 Ментальність
29 «Меркюр де Франс»
29 Мерцизм
29 Месвірулі
29 Месіада
29 Месневі
29 Мествіре
29 «Мета»
30 Метабазa
30 Метабазис
30 Метабола
30 Метависловлювання
30 Метагештальт
30 Метагоге
30 Метаграма
30 Метадієгетичний наратив
30 Метажанр
30 Метакритика
31 «Металеві дні»
31 Металепсис
31 Металінгвістика
31 Металітература
31 Металогія
31 Метамова
32 Метаморфоза
32 Метанаративний знак
33 Метанарація
33 Метатеза
33 Метатекст
33 Метатеорія
34 Метатонія
34 Метафізика
34 Метафізика відсутності
34 Метафізика присутності
34 Метафізична поезія
35 Метафора
37 Метафоризація
37 Метафраза
37 «Метелик»
37 Метод
37 Метод виключення
37 Метод гіпотез
37 Метод спроб і помилок
38 Методи дослідження причинових зв’язків
38 Методика збиральної роботи у фольклористиці
38 Методологія
38 Метонімізація
38 Метонімія
39 Метр
40 Метранпаж
40 Метризована проза
40 Метрика
41 Метрико-статистичний метод
41 Метричне віршування
41 Метроряд
41 Механіцизм
41 «Ми»
41 Милозвучність
41 «Минувшие годы»
41 «Мир Божий»
42 «Мир искусства»
42 Мистецтво
42 «Мистецтво»
43 «Мистецтво»
43 «Мистецтво для мистецтва»
43 Мистецтво суперечки
44 «Мистецький льох»
44 «Мистецькі матеріали “Авангарду”»
44 «Митуса»
44 «Михайло Петрович Драгоманов. 1841—1895. Його ювілей, смерть, автобіографія і спис творів»
44 Міграційна школа
45 Міжісторія
45 Міжлітературні взаємозв’язки
45 Міжнародна асоціація вивчення слов’янських культур (МАВСК)
45 Міжнародна асоціація літературних критиків (МАЛК)
45 Міжнародна асоціація україністів (МАУ)
45 Міжнародна асоціація українських дитячих письменників, видавців та діячів культури при НСПУ
45 «Міжнародна бібліотека»
45 Міжнародна (друга) конференція революційних письменників
45 Міжнародна федерація перекладачів
46 Міжнародне об’єднання революційних письменників (МОРП)
46 Міжнародний форум діячів культури
46 Мізансцена
46 Мікровидання
46 Мікротопонім
46 «Міліндапаньга»
46 Мім
46 Мімезис
47 Міміка
47 Міміямб
47 Мінезанг
47 Мінезингер
47 Мінеї Четьї
47 Мініатюра
48 Мінімалізм
48 Мінімалісти
48 Мінімальна розповідь
48 Міракль
49 Мірна мова
49 Місра
49 Містерія
50 Містика
50 «Містики»
50 Містифікація
52 Містична співучасть
52 Містичне
53 Місцевий колорит
53 Місяцеслів
53 Місячник
53 Мітос
53 Міф
54 Міфема
54 Міфологема
54 Міфологізм
55 Міфологічна критика
55 Міфологічна школа
56 Міфологія
56 Міфонім
56 Міфоцентризм
56 Міффрески
56 Міцкевичева строфа
56 Міщанська драма
57 Мйойденський гурток
57 Мнемонічні вірші
57 Множина
57 Множинна внутрішня фокалізація
57 Множинне вибіркове всезнання
57 Мова
59 Мова дитячої літератури та літератури для дітей
59 Мова мистецтва
59 Мова письменника
60 Мова преси
60 Мова радіо і телебачення
60 Мова театру
60 «Мова тіла»
60 Мова фольклору
60 Мова художньої літератури
61 Мова-об’єкт
61 Мовлення
61 Мовна культура
61 Мовна характеристика
61 Мовне ціле
62 Мовний етикет
62 Мовний меланж
62 Мовний посередник
62 Мовний потік
62 Мовні ігри
62 Мовні штампи
62 Мовознавство
63 «Мовознавство»
63 Мовчання
63 Мода
63 Модальність
64 Моделювання
64 Модель
64 Модерн
64 Модернізм
67 Модус
67 Мозаїка
67 Молитва
68 Молитовник
68 «Моління Данила Заточеника»
68 «Молода Австрія»
68 «Молода Америка»
69 «Молода Бельгія»
69 «Молода громада»
69 «Молода муза»
69 «Молода Німеччина»
70 «Молода Польща»
70 «Молода Україна»
70 «Молодий більшовик»
70 «Молодий Відень»
71 «Молодий робітник»
71 «Молодий театр»
71 «Молодикъ»
71 «Молодняк»
71 «Молодь»
72 Молос
72 «Молот»
72 «Молот»
72 Моменталіст
72 Монастирсько-церковні літописи
72 Монголкаббо
72 Моноверс
72 Монограма
72 Монографія
72 Моноґотарі
72 Монодія
73 Монодрама
73 Монолог
73 Моноопера
73 Моноподія
73 Монорим
74 Моносемія
74 Моностих
74 Монострофа
74 Монохром
74 Монтаж
74 Монументальний стиль
74 Мора
75 Моралізаторський твір
75 Моралісти
75 Моралістичний твір
75 Мораліте
76 Мораль
76 Мореасова група
76 Морески
76 Морський роман
77 «Москвитянин»
77 Москвофіли
77 Москвофільство
77 Московський лінгвістичний гурток (Московский лингвистический кружок)
78 «Московский телеграф»
78 Моте
78 Мотет
78 Мотив
78 Мотивація
78 Мотивування
79 Мотто
79 Мохіганга
79 Мрія
79 Мстиславове євангеліє
79 Му’аллакі
79 Мувашшах
79 Мудра
79 «Мудрість Балавара»
79 «Мудрість народна»
79 «Музагет»
80 «Музагет»
80 Музей
81 «Музейний провулок, 8»
81 Музи
81 Музична драма
81 Музична комедія
81 «Музична Україна»
81 Мультиплікація
81 Мунаджат
81 Муназара
81 МУР (Мистецький український рух)
82 Мураба
82 Мусаба
82 «Мусагет»
82 Мусадас
82 Мусаман
82 Мусамат
82 Мустезад
82 Мухамас
83 Мухамбазі
83 Мюзикл
83 Мюзик-хол
83 Мюнхенський гурток поетів
83 М’ясопустна комедія

83 «На варті»
83 «На вічну пам’ять Котляревському»
83 «На вічну пам’ять Тарасови Шевченкови»
83 «На вічну пам’ять Тарасови Шевченкови»
84 «На литературном посту»
84 «На одпочинок»
84 «На переломі»
84 «На посту»
84 «На руїнах»
84 «На спомин 50-х роковин смерті Тараса Шевченка, 26.ІІ.1861—26.ІІ.1911»
84 «На чатах»
84 «На шляху»
84 Навійливі стани
84 Навіювання
84 Навмахія
85 Навчальна драма
85 «Нагарі прачаріні сабга» («Товариство пропаганди гінді»)
85 Нагаута
85 Наголос
85 Награш
85 Нагробок
85 Нагромадження
85 «Над могилою Бориса Грінченка»
85 «Над рікою часу»
85 Надвизначення
86 Надлишковість словесної інформації
86 Надто поспішне узагальнення
86 Надфразна єдність
86 Назва твору
86 Назіра
86 «Назустріч»
87 «Назустріч волі»
87 «Наївний — сентиментальний»
87 Наймитські пісні
87 «Напередодні»
87 Наперсник, наперсниця
87 Напис
88 Напівверс
88 Напівпряма мова
88 Напівтоноване кліше
88 Наплив
88 «Напостівство»
88 Напрям
88 Наратабельний
88 Нарататор
89 Наратив
91 Наратив від другої особи
91 Наратив другого рівня
91 Наратив кута зору
91 Наративізація
91 Наративіка
91 Наративна граматика
91 Наративна інстанція
91 Наративна компетенція
92 Наративна ситуація
92 Наративна стратегія
92 Наративна схема
92 Наративна типологія
93 Наративна траєкторія
93 Наративне закінчення
93 Наративне повідомлення
93 Наративне речення
93 Наративне твердження
93 Наративний аналіз
93 Наративний код
93 Наративний контракт
93 Наративний медіум
94 Наративний реченнєвий компонент
94 Наративний світ
94 Наративний терен
94 Наративні типи
94 Наративність
94 Наратизований дискурс
94 Наратований монолог
94 Наратологія
95 Наратор
96 Наратор у драмі
96 Наратування
96 Нарація
96 Нарема
96 Нарис
97 Нарисовець
97 Наріччя
97 «Народ»
97 «Народна бібліотека»
97 Народна драма
97 Народна етимологія
98 Народна символіка
98 Народна творчість
98 «Народна творчість та етнографія»
98 Народне віршування
98 «Народне слово»
98 Народний вірш
98 «Народний стяг»
98 Народництво
99 «Народні пісні для самолюбивих русинів»
99 Народність
100 Народно-епічна драма
100 «Народное чтение»
100 Народно-поетична творчість
100 Народовці
101 Нарріто
101 Нартський епос
101 Наскрізний образ
101 Наслідування
102 Наспів
102 Наспівний вірш
102 Наспівний метод декламації
102 Натака
102 Нативізм
102 Натхнення
102 Натура
103 Натуралізація
103 Натуралізм
104 Натуральна школа
104 Натюрморт
104 Натяк
104 «Наука»
105 Наука віршування
105 «Наукова думка»
105 Наукова поезія
106 Наукова фантастика
107 Наукове товариство імені Шевченка (НТШ)
107 «Науковий збірник музею української культури у Свиднику»
107 «Науковий збірник товариства “Просвіта” в Ужгороді»
107 Науковий реалізм
108 Науковий стиль
108 «Наукові записки»
108 Нахгешіхте
108 Національне у літературі
108 «Наш голос»
109 «Наш рідний край»
109 «Наша доля: Збірник праць ріжних авторів»
109 «Наша земля»
109 «Наша культура»
109 «Наша пісня»
109 «Наше минуле»
109 «Наше слово»
109 «Нашим дітям»
109 Нґем
110 Небилиця
110 Невласне пряма мова
110 Невласне прямий дискурс
110 Невольницькі плачі
110 «Невский альманах»
110 Негативна діалектика
110 Негативна інфляція
110 Негативний друк
110 Негативність
111 Негритюд
111 Негрське відродження
112 «Неділя»
112 Недостовірний наратор
112 Недраматизований наратор
112 Незамкнутий період
112 Незрозумілість
112 Нейтральна лексика
112 Нейтральне всевідання
112 Нейтральний наративний тип
112 Некролог
112 Нелегальне видання
112 Нелінійні структури
113 Нематеріальне мистецтво
113 Неможливе
113 «Неможливе мистецтво»
113 Ненаративне мистецтво
113 Ненаративний дискурс
114 Ненія
114 Необароко
114 Необхідні і достатні умови
114 Неогонгоризм
114 Неоготика
114 Неогумбольдтіанство
114 Неоідеалізм
114 «Неокласика»
115 Неокласицизм
116 Неоконструктивізм
116 Неологізм
116 Неоміфологізм
117 Неоміфологічна школа
117 Неомодернізм
117 «Неопалима купина»
117 Неореалізм
118 Неориторика
118 Неоромантизм
119 Неоструктуралізм
119 Неотерики
119 Неотрадиціоналізм
119 Неофілологія
119 Неофройдизм
120 Неповне речення
120 Неповний період
120 Непрозорість
120 Непряма мова
120 Непрямий дискурс
120 Непрямий переклад
120 Непрямі докази
120 Неречевість літературних образів
120 Нерівноскладова рима
120 Нерівноскладовий вірш
121 Несвідоме
121 Нестача
121 Нестулиуст
121 Нефокалізованість
121 «Нива»
121 «Нива»
121 «Низ» літератури
121 Низький стиль
121 Нібелунгова строфа
121 Нігілізм
122 Нігредо
122 «Ніжний реалізм»
122 Нікербокери
122 Ніккі
122 Німецькі народні книги
122 Нірвана
123 Нісенітниця
123 Ніті
123 «Ніхон-сьокі»
123 Ніцшеанізм
123 Нічевокі
124 «Нічне плавання по морю»
124 Но
124 Нова Генерація
124 «Нова генерація»
125 «Нова громада»
125 Нова дегенерація
125 Нова доба
125 «Нова критика»
126 «Нова рада»
126 «Нова рада»
126 Нова речевість»
126 «Нова Україна»
126 «Нова Україна»
127 Нова українська література
127 «Нова українська поезія»
127 Нова фала
127 «Нова хата»
128 «Нова хвиля»
128 Новатор
128 Новаторство
128 Новгородські літописи
128 Новела
129 Новела-п’єса
129 Новелета
129 «Новеліно»
129 Новелістика
129 Новелістична казка
129 Новеченто
129 Новий Апокаліпсис
129 Новий гуманізм
130 Новий Завіт 130 Новий журналізм
130 Новий історизм
130 Новий роман
131 «Новий солодкий стиль»
131 Новіна
131 Новітня українська література
132 Новолатинські поети
133 Новомова
133 Новоселянські поети
133 Ноель
133 Ноктюрн
134 Номадологія
134 Номенклатура
134 Номіналізація
134 Номос
134 Нона
134 Нонет
134 Нонселекція
135 Нонсенс
135 Норма
135 «Нормальна наука»
135 Нормативний
135 «Носотрос»
135 «Нувель ревю франсез»
135 Нульова фокалізація
136 Нульовий ступінь
136 Нумінозний
136 Нью-арт
136 Нью-Йоркська група
136 Нюанс
136 «Нюгат»
136 Нюланд

137 Обговорюваний світ
137 Обдарування
137 Оберек
137 ОБЕРІУ
137 Об’єднання письменників
137 Об’єднання українських письменників «Слово»
138 Об’єкт
138 Об’єкт пошуку
138 Об’єктивна істина
138 Об’єктивна логіка
138 Об’єктивна реальність
138 Об’єктивний історизм
138 Об’єктивний корелят
139 Об’єктивний наратив
139 Об’єктивність
139 Об’єкція
139 Обжинкові пісні
139 Обірваний період
139 Обліково-видавничий аркуш
139 Обман
139 Обмеження поняття
139 Обмежувальне судження
139 Обмінна сторінка
139 Обон
139 Оборка
139 Оборотництво
139 Оборювання
139 Образ
140 Образ автора
141 Образна аналогія
141 Образне мислення
141 Образність
141 Образок
141 Обрамлення
141 Обрамовування
142 Обрахункова література
142 «Обрії»
142 Обробка
142 Обрядова поезія
142 Обрядові пісні
142 Обсекрація
142 Обставини
142 Обсяг видання
142 Обхід
143 Объятіє
143 Овсень
143 Огляд літератури
143 Огляд преси
143 Оглядач
143 Оголення прийому
143 Оголошення
143 Огрод
143 «Огуз-наме» («Сказання про Огуза»)
143 Ода
144 Одержимість
145 Одержувач
145 Одивнення
146 Одинадцятискладник
146 Одиниця збереження
146 Одиничний наратив
146 Одична строфа
146 Одіссея
146 Одміна
146 Одноголосність
146 Одноголосся
146 Одногрупна рима
146 Одноденна газета
146 Однозначні слова 146 «Однокласник»
147 Одномірний вірш
147 Одноособове видання
147 Одноряд
147 Одночасся
147 Оживотворення
147 «Озерна школа»
147 Означник
147 Означуване
148 Означування
148 Ойконім
148 Ойкумена
148 Оказіоналізм
148 Оказіональна рима
148 «Окассен і Ніколет»
148 Оклик
148 Оклички
148 Окличне речення
148 Око камери
149 Околиця
149 Оксиморон
149 Окситон
149 Окситонна клаузула
149 Окситонна рима
149 Оксфордський рух
149 Оксфордські поети
150 Октава
150 Октасилабік
150 Октет
150 Октоверс
150 «Октоїх»
150 Октонар
150 Октостих
150 Окультизм
151 Окупація
151 Олександрійська філологічна школа
151 Олександрійський вірш
151 «Олександрія»
151 Олімп
151 Олонхо
151 Олонхосути
151 «Ольга Кобилянська. Альманах у пам’ятку її сорокалітньої письменницької діяльності (1877—1927)»
152 «Ольянтай»
152 Оміоптотон
152 Оміотелеутон
152 Омісія
152 Омографи
152 Омоніми
152 Омонімічні рими
152 Омонімія
152 Омофони
153 Омоформи
153 «Омфалос»
153 Онегінська строфа
153 Онім
153 Онірична література
153 «Оннуммон»
153 Ономасіологія
153 Ономастик
153 Ономастика
154 Ономастикон
154 Ономатологія
154 Ономатопея
154 Ономатофонія
154 Онтологічна поетика
154 Онтологічно невпевнена особистість
154 Онтологія
155 Онто-тео-телео-фало-фоно-логоцентризм
155 Оп-арт
155 Опера
155 Опера-балет
155 Опера-буф
155 Опера-водевіль
155 Опера-серіа
156 Оперативно-логічні знаки
156 Оперета
156 Опис
156 Описова поема
156 Описовість
156 Оповите римування
156 Оповідання
157 Оповідач
158 Оповідка
158 Оповідки рабів
158 Оповідне Я
158 Оповідні інстанції
158 Оповідні рівні
158 Оповідь
159 Опонент
159 Опонентне коло
159 Опорний приголосний звук
159 Опосередковане знання
159 Опосередковані умовисновки
159 Опосередкування
159 ОПОЯЗ
160 Опришківська пісня
160 Оратор
160 Ораторія
160 Ораторське мистецтво
161 Ораторський вірш
161 Ораторський метод декламації
161 Ораторсько-повчальна проза
161 Організація матеріалу
161 Організація оригіналу
161 Організм
161 Організований репортаж
161 Органічна критика
162 Оргія
162 Орден куртуазних маньєристів
162 «Орзігуль»
162 Оригінал
162 Оригінальність
163 Орієнталізм
163 Орієнталістика
164 Оркестр
164 «Орлик»
164 Орнамент
164 Орнаментальність прози
164 Оровела
164 Оронім
165 Оротип
165 Ортодоксія
165 Ортологія
165 Орфей
165 Орфізм
165 Орфіки
165 Орфічна поезія
165 Орфограма
165 Орфографія
166 Орфоепія
166 Орхестра
166 Орхоно-єнісейські написи
166 Освітні товариства в Україні
166 «Основа»
166 «Основи»
167 Основний словниковий фонд
167 Особа
167 Особистісно-рольовий принцип
167 Оссіанізм
167 Останні вісті
167 Острозька біблія
168 Остромирове євангеліє
168 Осучаснення
168 Осхофорікон
168 Осяженіє
168 Осяяння
168 «Отечественные записки»
168 Отогі-сосі
168 Отці церкви
168 Офіційно-діловий стиль
169 Оформлення
169 Офорт
169 Офсет
169 Офсетна машина
169 Оцінювання літературного твору
169 Очевидність
169 Очікування
169 Очуження
169 Оюн

169 Павада
169 Павза
169 Пагінація
169 Падван
170 Паджитня пісня
170 Падуга
170 Пазиграфія
170 Пайдетеріон
170 Пайгніон
170 Пайяда
170 Пайядор
170 Палеографія
170 Палея
170 Паліата
171 Палімпсест
171 Палінгенеза
171 Паліндром
172 Палінодія
172 «Палінодія, или Книга обороны кафолической святой апостолской всходней церкви и святых патріархов, и о грекох, и о россох христіанех»
172 Палітра
172 Палітурка
172 Паломник
172 Паломницька література
172 Пальмета
172 Памфлет
173 Пам’ятка писемності
174 «Памятная книжка Саратовской губернии на 1872 год»
174 Пам’ятник
174 Пам’ять
175 «Пам’ять жанру»
175 Панд
175 Панджі
175 Панегірик
177 Панібратство
177 Панки
177 Панлогізм
177 Панно
177 Панорама
177 Панорамування
177 Панпсихізм
177 Пансексуалізм
177 Пантеїзм
177 Пантеон
178 Пантомім
178 Пантоміма
178 Пантоміміка
178 Пантоміміст
178 Панторима
178 Пантун
178 Панфутуризм
178 Панчалі
178 Панчатантра
179 Паперовий аркуш
179 Папірологія
179 Папірус
179 Парабаса
180 Парабола
180 Параболічність
180 Парагога
180 Параграм
180 Параграф
180 Парада
180 Парадигма
180 Парадигматика
181 Парадокс
182 Парадоксографи
182 Паракаталоге
182 Параклайсіфирон
182 Паралелізм
182 Паралель
182 Паралельне видання
182 Паралельний монтаж
183 Паралельний переклад
183 Паралепсис
183 Паралипсісъ
183 Паралінгвістика
183 Параліпсис
183 Паралітература
183 Паралогізм
183 Параноя
183 Парапсихологія
183 Параскеній
183 Паратаксис
183 Параф
183 Парафрагми
183 Парафраз
184 Пареміографія
184 Пареміологія
184 Паренетична література
184 Парентеза
184 Парентирс
184 Парергон
184 Парехеза
184 Парелептіанський вірш
184 Парнас
185 Парнасленд
185 «Парнасці»
186 Парне римування
186 Парний повтор
186 Парод
186 Пародія
187 Пароксизм
187 Парокситонна клаузула
187 Парокситонна рима
188 Паромейський вірш
188 Пароніми
188 Паронімічна атракція
188 Парономазія
188 Партер
188 Партитура
188 Партійність
188 Партімена
188 Партіта
188 Парфенії
188 Парцеляція
189 Пасаж
189 Пасеїзм
189 Пасивний словник
189 Пасіонарність
189 Пасквіль
189 Паскінада
189 Пасос
189 Паспорт тексту
189 Пастель
189 «Пастир» Герми
190 Пастичо
190 Пастиш
190 Пастораль
191 Пасторалька
192 Пасторела
192 Патерик
192 Патетика
192 Патопея
192 Патристи
192 Патристика
193 Патрологія
193 Патронім
193 Пауза
193 Паузник
194 Пафос
194 Пацифістична література
194 Пеан
194 Пегас
194 «Пегницький пастуший та квітковий орден» («Hirten und Blumenorden an der Pegnitz»)
195 Пейзаж
195 Пейзажна лірика
195 Пейпербек
195 Пен-клуб
196 Пентаметр
196 Пентон
196 Пеон
196 Первісний намір
197 Пергамент
197 «Перевал»
197 Перевернутий сонет
197 Переверстка
197 Перевертень
197 Перевертництво
197 Перевтілення
197 Передача
197 Передбачення
197 Передісторія
198 Передмова
198 Переднє слово
198 Передовиця
198 Передрозуміння
198 Передрук
198 Передчасний кадр
198 Переживання
198 Переказ
199 Переказаний дискурс
199 Переклад
200 Перекладач
200 Перекладність
200 Перекладознавство
200 Перекодування
200 Перекотислівний вірш
200 Перемикання
200 Перемісія
201 Переміщення
201 Перенесення
201 Переносне значення
201 Переробка
201 Перескладання
201 Пересопницьке євангеліє
202 Переспів
202 Перестановка
202 Перестанок
202 «Пересторога зіло потребная на потомныє часы православным христіаном»
202 Перетин
202 Перефразування
202 Перехід
202 Перехідна система віршування
202 Перехідні метричні форми
202 Перехоплення коду
202 Перехресне римування
202 Перехресні поняття
203 «Перець»
203 Перикопа
203 Перипетія
203 Перифраз
203 Періакти
203 Періегеза
203 Період
204 Періодизація
205 Періодика
205 Періодікон
205 Періпринтер
205 Перлокуція 205 Перлюстрація
205 Перманентні відродження
206 Пермісія
206 Персона
206 Персонаж
207 Персонаж кута зору
207 Персонажі літературні у пам’ятниках
207 Персонажна наративна ситуація
207 Персоналізм
208 Персоніфікація
208 Перформанс
208 Перформатив
208 Перформативна поведінка
208 Перформація
208 Перцепційний кут зору
208 «Перша ластівка»
208 «Перший вінок»
209 Першодрук
209 Першоособова наративна ситуація
210 Першоособовий наратив
210 Пестушки
210 Петит
210 Петиція
210 Петраркізм
210 Петрівчанські пісні
211 Петрогліфи
211 Петрушка
211 П’єса
211 П’єса-казка
211 П’єса-прислів’я
211 Пильне прочитання
211 Писабельний текст
211 Писанка
212 Письменник
212 «Письменники Буковини»
212 Письмо
213 Питальне речення
213 Питально-відповідний перебіг думки
213 Півверс
213 Півустав
214 «Підвал»
214 Підверстка
214 Підголосок
214 Підзаголовок
214 Підміна тези
214 Піднесене
215 Підпередовиця
215 Підпільна література
215 Підрядкове посилання
215 Підрядник
215 Підсвідоме
215 Підспівувач
215 Підтекст
215 Підхват
215 Підшивка
215 Пізнавальний репортаж
215 Піїт
216 Піїтика
216 Пікарескний роман
216 Піктограма
216 Піктографія
216 Пілігрим
216 Пінакотека
216 Пінгуа
216 Піндаристи
216 Пінкертонівщина
216 «Піраміда»
216 Піраміда Фрайтага
216 Пірихій
216 Пісенна поетика
217 Пісенний вірш
217 Пісенник
217 Післяісторія
217 Післяслово
217 Пісня
218 «Пісня над піснями»
218 «Пісня про Гільдебранта»
218 «Пісня про мого Сіда»
219 «Пісня про Мулань»
219 «Пісня про Нібелунгів»
219 «Пісня про Роланда»
220 Піфагорійський вірш
220 Піфагорійці
220 Піцикато
220 Плагіат
220 Плакат
220 План
220 План іманентності
221 Планг
221 Пластика
221 Пластичність
221 Плато
221 Плач
221 Пленер
221 Пленеризм
221 Плеоназм
222 «Плеяда»
222 Плинний означник
222 «Плідне товариство»
222 Плоть
223 Плоце
223 «Плуг»
223 «Плуг»
223 «Плуг»
223 «Плужани»
223 «Плужанин»
223 Плюралізм
223 Пнеума
223 Побічна фабула
223 Поболгарювання
224 Побрехеньки
224 Побутова казка
224 Побутова комедія
224 Побутова лексика
224 Побутовий жанр
224 Повада
224 Поведінка
224 Поверхнева структура
224 Поверхня
225 Повір’я
225 Повістка
225 Повість
226 Повість временних літ
226 Повість із ключем
226 Повість минулих літ
226 «Повість про Бову Королевича»
226 Повна індукція
226 Повна у вузькому розумінні логічна система
226 Повні системи аксіом
226 Повстанська поезія
227 Повтор
227 Повторюваний наратив
228 Повчання
228 «Повчання дітям»
228 Погляд
228 «Погодіна — Соболевського теорія»
228 Подача
228 Подвійна експозиція
228 Подвійна логіка наративу
228 Подвійна фокалізація
228 Подвійний код
229 Подвійний сонет
229 Подвоєння
229 Подійний нарис
229 Подійний репортаж
229 Подіум
229 Подія
229 Подобенство
229 Подоляночка
229 Подорож
230 Подорожній нарис
230 Подражаніє
230 Поезія
231 Поезія в прозі
231 «Поезія ХІХ віка»
232 Поезія кореспондентських товариств
232 Поезія руїн
232 Поезія як знання
232 Поема
232 Поема в прозі
233 «Поети Нью-Йоркської групи. Антологія»
233 Поетизація
233 Поетизм
233 Поетизм
233 Поетика
236 «Поетика»
236 Поетична ліцензія
236 Поетична проза
236 Поетичне мовлення
236 Поетичний стиль
236 Поет-лауреат
236 «Поза традиції: Антологія української модерної поезії в діяспорі»
236 Позаобрядова пісня
237 Позафабульні чинники
237 Позаштатний кореспондент
237 «Поздравление Русинов [...]»
237 Позитивізм
237 Позитивний герой
237 Позиція
237 Покажчик
238 Показ
238 Покоління
238 «Покоління 1898 року»
238 «Покоління 45-го року»
238 «Покоління 50-х років»
238 «Покритий»
239 «Покутська трійця»
239 Полеміка
239 Полемічна література
241 Полемічні дужки
242 Поленлідер
242 Поліелементність фольклору
242 Полілог
242 Поліметрія
242 Полільницька пісня
242 Полінім
242 Поліптих
242 Поліптотон
243 Полісемія
243 Полісиндетон
243 Полісхематичний хоріямбічний диметр
243 Політипаж
243 Політична комедія
243 Політична фікція
243 Поліфонічний наратив
243 Поліфонія
244 Поліфункціональність
244 Половинний сонет
244 Полонік
244 Полярність
244 Помежівна ситуація
244 «Помийниця»
244 Помічник
244 Поняття
245 Поп-арт
245 Попередня згадка
245 Попередня інформація
245 Попередня подія
245 «Пополь-вух»
246 Попоранізм
246 Поправка
246 Популізм
246 Популяризаційний стиль
246 Популярна література
246 Попурі
246 «Попутники»
246 Порівняльна міфологія
247 Порівняльна фольклористика
247 Порівняльне віршознавство
247 Порівняльно-історичне мовознавство
248 Порівняльно-історичний метод
248 Порівняння
248 Порнографія
248 Порожній знак
248 Порочне коло
249 Порте-пароле
249 Портрет
249 Портретний нарис
249 «Португальські листи»
249 Порядок дискурсу
250 Посвіт
250 Посвята
250 «Посеред подій»
250 Посилання
250 Послання
251 «Послання оріян хозарам»
251 Послідовність
251 Послідовність розподілу обсягу поняття
251 Пословиця
251 Поспівка
251 Поспішний висновок
251 Постановча стаття
251 Постдатування
251 Постійний епітет
252 Постімпресіонізм
252 Постіндустріальне суспільство
252 Постісторія
252 Постколоніальні дослідження
253 Постметафізичне мислення
253 Постмодернізм
256 Постмодерністська чуттєвість
257 Постмодерністський імперіалізм
257 Постмодерністсько-деконструктивістсько-постструктуралістський комплекс
257 Постмодерність
257 Постова пісня
257 Постпозиція
257 Постструктуралізм
259 Постструктуралістська поетика
259 Постулат
259 Поступ
259 «Поступ»
259 Потворне
260 Потік свідомості
260 Поучення
260 Похвала
260 Похилий шрифт
260 Похідна пісня
260 Поцілунки
261 Початкова рима
261 «Поштова скринька»
261 Пояр
261 Прабандга
261 Правда
261 «Правда»
261 «Правда. Літературний збірник: В доповнення ХІІІ річниці часопису “Правда”»
261 «Правда факту»
261 Правдоподібність
262 Правила визначення поняття
262 Правила доведення
262 Правила поділу обсягу поняття
262 Правила простого категоричного силогізму
262 Правило альтернансу
262 Правило трансформації
262 Правка
262 Прагматизм
263 Прагматика
263 Прагматика тексту
263 «Пражани»
263 Празька німецькомовна школа
263 «Празька школа»
263 Празький лінгвістичний гурток
264 «Празький острів»
264 Пракарана
264 Пракриті
264 Праксиллейон
264 Праксис
264 Практика означування
264 «Прало»
264 «Прапор»
264 Преамбула
265 Прегунта
265 Предвзятіє
265 Предикат
265 Предикативний наратив
265 Предметний світ
265 Презентація
265 Презумпція
265 Преконструкт
265 Прекрасне
266 Прелюдія
266 Прем’єр
266 Прем’єра
266 Премізансцена
266 Премія
267 Пренонім
267 Препозиція
267 Прерафаеліти
267 Преромантизм
268 Преса
268 Прес-аташе
268 Прес-бюро
268 Пресікаємий вірш
268 Прес-конференція
268 Прес-реліз
268 Прес-служба
268 Пресупозиція
268 Прес-центр
268 Претекста
268 Преціозна література
269 «Приватна колекція»
269 Приведення до абсурду
269 Пригодницький роман
270 Придибенція
270 Прийом
270 Приказка
270 Приклад
270 Прикладна лінгвістика
270 Прикмета
271 Примирення
271 Примітивізм
271 Примітки
271 Примовка
271 Принцип
271 Приповідка
271 Природна класифікація
271 Природний наратив
271 Присвята
271 Прислів’я
272 Приспів
272 Присяга
272 «Притгвірадж-расо» («Пісня про Притгвіраджа»)
272 Притча
273 Притчевість
273 Прихований автор
273 Прихований наратор
273 Прихований читач
273 Пришвидшений розвиток літератури
273 Пріамель
273 Пріапей
273 Пріапея
274 «Про того, хто бачив усе...»
274 Проаіретичний код
274 Проблема
274 Проблема демаркації
275 Проблематика
275 Проблемна ситуація
275 Проблемна стаття
275 Проблемний нарис
275 Проблемний репортаж
275 Пробні примірники
275 «Пробудження»
275 Провансальська поезія
276 Провіденціалізм
276 Провіденція
276 Провінціалізм
276 Провокативне літературознавство
276 Провокативний репортаж
276 Прогібіта
276 Програма
276 Прогрес
277 Прогресивне доведення
277 Продіортоза
277 Продовжувані видання
277 Продукційна література
277 Проекція
277 Проза
278 Прозаїзм
278 Прозаїка
278 Прозиметр
278 Прозопоезія
278 Прозопопея
278 Прокімен
278 Прокламація
278 Прокліза
279 Проклітика
279 «Прокляті поети»
279 Прокляття
279 Проксеміка
279 Пролегомена
279 Пролепсис
279 Пролеткульт
279 «Пролетлітература»
280 «Пролискы»
280 Пролог
280 «Пролог»
280 Прометеїзм
280 «Прометей»
280 Промовець
280 Промоція
280 Прономінація
280 Прообраз
281 Проода
281 Пропаганда
281 Пропарергасія
281 Пропарокситонна рима
281 Пропедевтика
281 Пропемтікон
281 Проповідь
282 Пропозиціональні настанови
282 Пропозиція
282 Пропорція
282 Пророцтво
282 Просаподосис
282 «Просвіта»
283 Просвітництво
284 Просвітницький реалізм
284 Просейтікон
284 Просодіон
284 Просодія
284 Проспект
284 Проста аналогія
284 Проста рима
284 Простак
284 Просте судження
284 Прості логаеди
284 Простір
285 Просторіччя
285 Просторова форма
285 Просценіум
285 Протагоніст
285 Протазис
285 Протеза
285 Протейський вірш
285 Протилежність
285 Протиставлення
285 Протограф
286 Протокольне речення
286 Протоподія
286 Проторенесанс
286 Прототип
286 Протрептик
286 Протропа
286 Протяжна пісня
286 Професійна лексика
286 Профіль
286 Процес
286 Профетизм
287 Прочанська література
287 Прочитання
288 Пряма мова
288 Пряме значення
288 Прямий аналіз
288 Псалми
288 Псалмодія
288 Псалтир
288 Псальма
289 Псевдоандронім
289 Псевдогінім
289 Псевдоепіграф
289 Псевдокласицизм
289 Псевдомістифікація
289 Псевдонеологізм
289 Псевдонім
289 Псевдопарадокс
289 Психізація
289 Психіка
290 Психічна реальність
290 Психоаналіз
291 Психоаналітична критика
291 Психобіографія
292 Психогенетика
292 Психографія
292 Психодрама
292 Психоідеологія
292 Психокритика
292 Психолінгвістика
292 Психологізм
293 Психологічна дистанція
293 Психологічна пауза
293 Психологічна сумісність
293 Психологічна школа
294 Психологічний відступ
294 Психологічний клімат
294 Психологія
295 Психологія мистецтва
295 Психологія пропаганди
295 Психологія творчості
296 Психосемантика
296 Психосоматика
296 Психотерапія
296 Пуант
296 Пуантилізм
296 Публікація
296 Публіцистика
297 Публіцистична лірика
297 Публіцистична стаття
297 Публіцистичний нарис
297 Публіцистичний роман
297 Публіцистичний стиль
297 Публіцистичність
297 Пункт
297 Пунктирна ілюстрація
297 Пунктирний спосіб
297 Пунктирний шрифт
297 Пунктограма
298 Пунктуація
298 Пурани
298 Пуризм
298 Пушкінський дім
298 «Пчола»
299 Пьоу
299 П’юї
299 Пюпітр
299 П’ятивірш
299 П’ятериця
299 П’ятикнижжя
299 П’ятискладник
299 «П’ятницьке товариство»

299 «Рабіналь-ачі» («Витязь із Рабіналя»)
299 «Рада»
300 Раджас
300 Радіоальманах
300 Радіобесіда
300 Радіовистава
300 Радіогазета
300 Радіодень
300 Радіожурнал
300 Радіожурналіст
300 Радіожурналістика
300 Радіоінтерв’ю
300 Радіокоментар
300 Радіокомпозиція
300 Радіокореспонденція
300 Радіолекція
300 Радіомовлення
300 Радіомонодрама
300 Радіомонолог
301 Радіонарис
301 Радіоновини
301 Радіообмін
301 Радіоогляд
301 Радіопередача
301 Радіоп’єса
301 Радіопрограма
301 Радіорепортаж
301 Радіорецензія
301 Радіорозповідь
301 Радіоспектакль
301 Радіостудія
301 Радіотеатр
301 Радіофейлетон
301 Радіофільм
301 Радіофонія
301 Радіохроніка
301 Радіоцирк
301 Радіощоденник
301 «Радосинь»
302 «Радуга»
302 Радянська література
302 «Радянське літературознавство»
302 Райошник
302 Рак літеральний
302 Ракурс
303 Рама твору
303 «Рамакиян»
303 «Рамаяна»
303 Рамка
303 Рампа
303 «Ранок»
303 Рантова лінійка
304 Рапорт
304 РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей)
304 Рапсодія
304 Раритет
304 Раса
304 Рацея
304 Раціоналізація
304 Раціональне
305 Реабілітація
305 Реалізм
307 «Реалізм»
307 Реалістична казка
307 Реалія
307 Ребус
307 Реверді
307 Реверсія
307 Революційний романтизм
307 Ревю
307 Регіоналізм
308 Регіональне письменство
308 Реглет
308 Регулятивні принципи
308 Регуляція
308 Редагування
308 Редактор
308 Редакторське всезнання
308 Редакційна післямова
308 Редакційна пошта
309 Редакційна стаття
309 Редакційна таємниця
309 Редакційний архів
309 Редакційний етап написання твору
309 Редакційний оригінал
309 Редакційний портфель
309 Редакційні знаки
309 Редакція
309 Редакція
309 Редерейкери
309 Редиф
309 Редонділла
309 Редукція
310 Редундація
310 Редуплікація
310 Режисер
310 Режисура
310 Резистанс
311 Резолютивна розв’язка
311 Резолюція
311 Резонер
311 Резюме
312 Реідеологізація
312 Реїфікація
312 Реймське євангеліє
312 Рейтинг
312 Реквієм
312 Реквізит
313 Реклама
313 Реконструкція
313 Рекрутські пісні
313 Релятивізм
313 Релятивний
313 Реляція
313 Ремарка
313 Ремаркізм
314 Ремінісценція
314 Ренґа
314 Ренесанс
315 Репертуар
315 Репетиція
315 Репліка
315 Репортаж
315 Репортер
316 Репрезентація
316 Репрезентована перцепція
316 Реприз
316 Репринт
316 Репрографія
316 Репродуктивний стиль
316 Репродукція
316 Реп’яшки
316 Реституція
316 Ретардація
316 Ретериторіалізація
317 Реторика
317 Ретро
317 Ретроенза
317 Ретроспекція
317 Ретушер
317 Ретушування
317 Реферат
317 Реферативний журнал
317 Референт
317 Референтна група
317 Референційна функція
317 Референційний код
317 Референція
317 Рефлексія
318 Рефлектор
318 «Рефлектор»
318 Рефрен
318 Рефренна рима
318 Рецензент
318 Рецензія
318 Рецензування
318 Рецептивна естетика
319 Рецептивна критика
319 Рецептивний
319 Рецепція
320 Реципієнт
321 Рецит
321 Рецитація
321 Речення
321 Речення тотожності
321 Речитатив
321 Речитативний вірш
321 Рибальти
321 Ригоризм
321 Ризома
322 Рима
323 Римарій
323 Рими
323 Римівник
323 Римована проза
324 Римовий інтервал
324 «Римські діяння» (Gеsta Romanоrum)
324 Римування
325 Риндзівки
325 Рисорджименто
325 Ритм
326 Ритми
326 Ритмізація
326 Ритміка
326 Ритмічна варіація
326 Ритмічна група
326 Ритмічна одиниця
327 Ритмічна проза
327 Ритмічна тенденція
327 Ритмічний акцент
327 Ритмічний період
327 Ритмологія
327 Ритмомелодика
327 Ритор
327 Риторика
329 Риторична поезія
329 Риторична фігура
329 Риторичне заперечення
329 Риторичне звертання
329 Риторичне питання
329 Риторичний вигук
329 Риторичний стиль
329 Риторичність літературної мови
330 Ритуал
330 Ритурнель
330 Рицарський роман
331 Рівень домагань
331 Рівень розуміння
331 Рівні порівняльного дослідження
331 Рівнозначність
331 Рівнонаголошений вірш
331 Рівноскладовість у віршах
331 Рігведа («Книга гімнів»)
332 Рід
333 Ріджіоналізм
333 «Рідна мова»
334 «Рідна стріха»
334 «Рідна школа»
334 «Рідне слово»
334 «Рідний край»
334 «Рідний край»
334 «Рідний зільник»
334 Різногрупне римування
334 Різномірні стопи
335 Різнонаголошена рима
335 Різночитання
335 Рік балад
335 Ріккен
335 Ріса
335 Рісаля
335 Ріспетто
335 Ріст
335 Ріті
335 Ріторнелла
335 Робінзонада
336 Робітничі пісні
336 «Родинне коло»
336 Родинно-обрядова поезія
336 Родинно-побутова пісня
336 Рожденник
336 Розбите покоління
336 «Розвага»
336 Розважальна література
336 Розвиток
337 Розвиток дії
337 Розвідка
337 Розворот
337 Розв’язка
337 Розгорнутий план
337 Розгортання тези
337 Роздвоєння свідомості
337 Розділ
337 Розділове судження
337 Розділовий силогізм
338 Роздум
338 Розігрування
338 «Розмежування мов»
338 Розмір вірша
339 Розмовна мова
339 Розмовно-побутовий стиль
339 Розповідач
339 Розповідне речення
339 Розповідний стиль
339 Розповідь
340 Розподіл
340 Розпорошення
340 Розрив
340 «Розстріляне відродження»
340 Розсудок
340 Розташування матеріалу
340 Розтягнення
341 Розум
341 Розуміння
341 Розфокусування
341 Розширення значення
341 Рок-музика
341 Рококо
342 Рок-опера
342 Рола
342 Роль
342 Рольова лірика
342 Роман
346 Роман виховання
347 Роман жахів
347 Роман із ключем
347 Роман із продовженням
347 Роман подорожей
347 «Роман про Лиса»
347 Роман про митців
347 «Роман про Троянду»
348 Роман у віршах
348 Роман у листах
348 Роман у новелах
348 Роман-епопея
348 Романето
348 Романізація
348 Романізована біографія
348 Романна біографія
348 Роман-репортаж
348 Роман-ріка
349 Романс
350 Романсеро
350 Романсовий верс
350 Романський стиль
350 Романтизм
353 Романтика
353 «Романтика вітаїзму»
353 Романтична драма
354 Романтична секстина
354 Роман-щоденник
354 Рондель
354 Рондо
355 Ронсарова строфа
355 Ропалічний вірш
355 Ротула
355 «Рошфорська школа»
355 Рубаї
356 Рубрика
356 Рубрикація
357 Руїни
357 Рукопис
357 «Рукопис Войнича»
357 Рукописні пісенники
357 РУН-віра (Рідна українська народна віра)
357 Рундель
357 Руни
357 Руни
357 «Русалка»
358 «Русалка»
358 «Русалка Дністровая»
358 Русальні (троєцькі) пісні
359 «Руслан»
360 «Русская беседа»
360 «Русская историческия библиотека» (РИБ)
360 «Русский инвалид»
360 «Русское слово»
360 Руссоїзм
360 «Русь»
361 «Руська бесіда»
361 «Руська друкарня»
361 «Руська правда»
361 «Руська трійця»
362 «Руська хата»
362 «Руський співаник»
362 «Рух»
362 Рухома зйомка
362 Сага
363 Сад
363 Садж
363 Садизм
363 Сайнет
363 «Сакартвелос моамбе» («Вісник Грузії»)
364 Сакінаме
364 Сакральний
364 Салон
364 Сальто
364 Самвидав
365 Самість
365 Самобутність
365 Самодіяльність
365 Самозародження сюжетів
366 Самокритика
366 Самонаратований монолог
366 Самонарація
366 Самопізнання
366 Саморегуляція психічного
366 Саморуйновані твори
366 Самосвідомий наратор
366 Самосвідомість
367 Самоспостереження
367 Самтожність
367 Санкція
367 Сапфічна строфа
367 Сарабанда
367 Сарказм
367 Саругаку
367 «Сатанинська школа»
368 Сатанізм
368 Сателіт
368 Сатира
369 Сатирик
369 Сатирикон
369 Сатирична казка
370 Сатирична комедія
370 Сатирична пісня
370 Сатирівська комедія
370 Сатирна поема
370 Сатодікум
370 Саторікум
370 Сатура
370 Сатурнійський верс
370 Свідомість
371 Свідомо деструктивний сонет
371 Свідчення
371 «Сві-й-танок»
371 «Світ»
371 «Світ»
371 «Світ»
372 «Світ»
372 «Світильник неугасимий. Пам’яті Івана Липи»
372 Світлий шрифт
372 Світова література
373 Світова скорбота
373 Світові сюжети і образи
373 Світогляд
373 «Свобода»
374 Свобода творчості
374 «Святий Володимир»
374 Священна пародія
374 «Северная пчела»
374 Сегідилья
374 Сегмент мовлення
374 Седока
374 Сезон
374 Сейм
374 Секвенція
374 Секстет
375 Секстина
375 Сектор випуску
375 Секуляризація
375 «Село»
375 «Село і місто» («СІМ»)
375 Селянка
375 Семаа
376 Семааналіз
376 Семантика
376 Семантична група
376 Семантичне визначення істини
376 Семантичне поле
377 Семантичний асонанс
377 Семасіологія
377 «Семафор у майбутнє. Апарат панфутуристів»
377 Семема
377 Семивірш
377 Семіметафора
377 Семіозис
378 Семіологія
378 Семіотика
379 Семіотичний квадрат
379 Семічний код
379 Сенаклі
379 Сенар
379 Сенгаль
379 Сенекс
379 Сенс
380 Сенсація
380 Сенсибельний
380 Сенсибілізація
380 Сенситивність
380 Сенсорний
380 Сенсуалізм
381 Сентенція
381 Сентименталізм
382 Сентиментальна комедія
382 Сентиментальний
382 Септенар
382 Септет
382 Септима
382 Септуагінта
382 «Серапіонові побратими»
383 «Сердиті молоді люди»
383 Середина
383 Середній стиль
383 Середньовіччя
383 Серена
383 Серенада
383 Серійна драма
384 Серійне мистецтво
384 Серія
384 Сермо
384 Сермологія
384 Сермоцинація
384 Серпентина
384 Сестет
384 Сецесія
384 Сигнальний примірник
384 Сигнатура
384 Сигніфікація
384 Сиґуса
384 Сидеронім
384 Сиджо
385 Сила
385 Силабічне віршування
386 Силабо-тонічне віршування
388 Силепс
388 Силло
388 Силогізм
388 Силует
388 Сильва
388 Сильвета
388 Сильне місце, слабке місце
388 Симбіоз
389 Символ
390 Символізм
392 Символіка
392 Символічне
392 Символічний код
392 Симетрична верстка
392 Симетрія
393 Симілікаденція
393 Симплока
393 Симпозіон
393 Симптом
393 Симультанність
393 Симулякр
394 Симуляція
394 Симфонія
395 Симфора
395 «Син України»
395 Синаксар
395 Синафія
395 Синграма
395 Сингулярність
395 Синекдоха
396 Синекіосис
396 Синелефа
396 Синергетика
396 Синереза
396 Синестезія
396 Синеціоза
396 Синкопа
396 Синкретизм
397 Синоніми
397 Синоніміка
397 Синонімічний повтор
397 Синонімічний ряд
397 Синонімія
397 Синопсис
398 Синсемантичні речення
398 Синтагма
398 Синтагматика
398 Синтагматичні співвідношення
398 Синтаксема
398 Синтаксис
398 Синтез
398 Синтетичне судження
398 Синхронізм
398 Синхронна зйомка
398 Сирвента
399 Сиргакпіха
399 Система
399 Система версифікації
399 Система жанрів
399 Систематизація
399 Системний метод
400 Системний підхід
400 Системно-аналітичний закон
400 Систола
400 Ситуація
400 Сициліана
400 Сицилійська школа
400 Сі
400 Сілезька школа поетів
400 Сім вільних мистецтв
401 Сім чудес світу
401 Сімліотичний вірш
401 Сірат
401 «Січ»
401 «Сїч»
401 Сказ
401 Сказання
401 «Сказання про Бориса і Гліба»
402 «Сказання про Дам Шана»
402 «Сказання про Індійське царство»
402 «Сказання про Мамаєве побоїще»
402 «Сказання про Соломона та Китовраса»
402 «Сказання Хоми, ізраїльського філософа, про дитинство Христа»
402 Скальд
402 «Скамандр»
402 «Скандал у філософії»
402 Скандування
403 Скарга
403 Скена
403 Скетч
403 Склад
403 Склад художнього твору
403 Складена рима
404 Складена розповідь
404 Складка
404 «Складка»
404 Складна строфа
404 Складне речення
404 Складні вірші
404 Складні розміри
404 Складноскорочені слова
404 Складова рима
404 Складоподіл
404 Скоморохи
404 Скон
404 Скоромовка
405 Скоропис
405 Скрипт
405 Скриптор
405 Скрипторій
405 Славістика
406 Сленг
406 Слід
407 Слізна комедія
407 «Слобожанщина»
407 Слова автора
407 Слова-паразити
407 Слова-речення
407 Словенська лаканівська школа
407 Словесність
407 Словник
407 Словник
408 Словникове гніздо
408 Слово
409 Слово
409 «Слово»
410 «Слово і зброя»
410 «Слово і час» («СіЧ»)
410 «Слово о погибелі Руської землі і по смерті князя Ярослава»
411 «Слово о полку Ігоревім»
411 «Слово про Данила Заточеника»
411 Слововежі
411 Словоподіл
411 Слово-привид
411 «Слово про Закон та Благодать»
412 Слов’янофільство
412 Служебник
412 Слухач
412 Сльока
412 Смак
412 «Смерть автора»
413 «Смерть суб’єкта»
413 Смисл
413 Сміхова культура
414 Сміховинка
414 «Сміхомет»
414 «Смолоскип»
414 Сніжинки
414 «Сніп. Український новорічник»
414 Сновидіння
414 Соборність
414 Совізджальська література
415 «Современник»
415 Сократичний діалог
415 Солдатська казка
415 Солдатські пісні
415 Солецизм
415 Соліпсизм
415 Соло
415 Соната
415 Сонет
417 Сонет з обрамленням
417 Сонет з одним катреном
417 Сонет зі зміщеним двовіршем
417 Сонет із кодою
417 Сонет на дві рими
417 Сонет питань і відповідей
417 Сонет-акровірш
417 Сонет-байка
418 Сонет-діалог
418 Сонетеса
418 Сонетино
418 Сонетії
418 «Сонетний замок»
418 Сонетоїд
418 «Сонечко»
419 «Сонцецвіт»
419 Соратха
419 Сорит
419 «41°»
419 Сороміцькі пісні
419 Сортес
419 Сортілегія
419 Сосоль
420 Сотадей
420 Соті
420 Софізм
420 Софісти
420 Софіт
420 Соц-арт
420 Соціалізація
420 Соціальна критика
420 Соціальна психологія
421 Соціальне замовлення
421 Соціальний портрет
421 Соціальний текст
421 Соціальність
421 Соціально-побутова казка
422 Соціально-побутові пісні
422 Соціально-побутовий роман
422 Соціогенез
422 Соціолект
422 Соціолінгвістика
422 Соціологізм
422 Соціологічне літературознавство
422 Соціологічний метод
422 Соціологічний нарис
423 Соціологія літератури
423 Соціологія преси
423 «Соцреалізм»
424 Спадкоємність
424 Спадна дія
424 Спадна стопа
424 Спектаклографія
424 Спектакль
424 Спектакль-читання
424 «Спектейтор» («The Spectator», тобто «Глядач»)
424 Спенсерова строфа
424 Спенсерова школа
424 Специфікація
425 Спеціальне видавництво
425 Спеціальне редагування
425 Спеціальний випуск
425 Спеціальний кореспондент
425 Спеціальний редактор
425 Список
425 Співавторство
425 Співанка
425 Співвідносний вірш
425 Співмірність
425 Співність вірша
425 Співомовки
426 Спілка
426 Спір
426 Спіральне розгортання сюжету
426 Спіритуальний
426 Спірічуелз
426 Спіч
426 Сплетіння
426 Сповідь
427 Спогад
427 Споглядання
427 «Споминки про житє и діяльність Володимира Барвінського»
427 Спондей
427 Спондеїчний гекзаметр
427 Способи порівняльного дослідження літератур
427 Спостереження
428 Спотиканка
428 Сприймання,
428 Спростування
428 «Срібне слово»
428 Срібний вік
428 Стадіальність
429 Становлення
429 Станси
429 Старий Завіт
429 Стародрук
429 Старообрядницька література
430 «Старосветскій бандуриста»
430 Стасим
430 Статист
430 Стаття
430 Статус
430 Статут
430 Стаціонарний театр
430 Стенографія
430 «Степ»
430 «Степ»
430 «Степовы квиткы»
430 Стереотип
430 Стереотипне видання
430 Стернівська композиція
430 «Стефаніт та Іхнілат»
431 Стик
431 Стилізація
431 Стилістика
432 Стилістична домінанта
432 Стилістична конвенсія
432 Стилістична норма
432 Стилістична ремарка
432 Стилістична фігура
433 Стилістичне забарвлення
433 Стиль
435 Стиль доби
435 Стильова (стилістична) норма
435 Стих
435 Стихира
435 Стихометрія
435 Стихомітія
435 Стіннівка
435 «Сто нових новел»
435 Стоїцизм
435 «Стоки»
435 Стопа
436 Сторінка-плакат
436 Сторнелло
436 Страмботто
436 Страсті
436 «Страхопуд»
436 Страшилка
436 «Стріла»
436 Стрілецькі пісні
437 Строфа
438 Строфа вагантів
438 Строфа із жанровою тенденцією
438 Строфа «Крука»
438 Строфа національного характеру
438 Строфи історичної вартості
438 Строфіка
438 Строфічна форма
438 Строфоїд
438 Структура
439 Структура літературного твору
439 Структуралізм
441 Структурний аналіз наративу
441 «Струни. Антологія української поезії. Частина І—II. Берлін, 1922»
441 Студійна репетиція
441 Студійне мовлення
441 Студійний запис
441 Студія
441 Ступеневий спосіб викладу
441 Стягнення
441 Суб’єкт у літературі
442 Суб’єктивізм
442 «Суб’єктивна камера»
442 Суб’єктивний наратив
442 Суб’єктивність
442 Субкультура
442 Сублімат
442 Сублімація
442 «Суботній Ужгород»
442 Субретка
442 Субстанція
442 Субституція
443 Субстрат
443 Субтитр
443 Сугестія
444 Сугіта
444 Судження
444 «Судилище любові»
444 Сузір’я
444 Сума
444 Сумаріус
444 Сумація
444 Суміжне римування
444 Сумірність
444 Суміш
444 Суна
444 Суперекслібрис
444 Суперечка
444 Суперечка про «давніх» і «нових»
445 Суперобкладинка
445 Суперстрат
445 Супліка
445 Суплікація
445 Супрематизм
445 Сура
445 Суржик
445 Сурядність
445 Суспенція
445 Сустенація
445 Сутра
446 Суфізм
447 Суфлер
447 Сухий стиль
447 Суцільна верстка
447 Суцільний набір
447 Сучасна українська література
447 «Сучасність»
448 Сфера акції
448 Сфрагіда
448 Сфрагістика
448 Схема
448 Схема римування
448 Схематичність літературного твору
448 Східці
448 Сходинки
449 Схоластика
449 Схолія
449 Сцена
449 Сценарій
449 Сценарний план
450 Сценічна дія
450 Сценічність драматичного твору
450 Сценограма
450 Сценографія
450 Сципіонів гурток
450 Сцієнтизм
450 «Сьвіт»
450 Сюжет
452 Сюжетна лінія
452 Сюїта
452 Сюрмаріонетка
452 Сюрреалізм
454 «Сяйво»

455 Таблоїд
455 Табу
455 Табулятура
455 Тавтограма
455 Тавтологічна рима
455 Тавтологія
456 Тавтофонія
456 Тагелід
456 «Таємне сказання» («Монголін нууц товчоо»)
456 Таємні мови
456 Тазисъ
456 Тазіє
456 Тазкіре
456 «Тайгейкі»
456 «Такеторі-моноґотарі»
456 Такт
456 Тактильний
456 Тактовик
457 Тактометрична теорія вірша
457 Тактометричний період
457 Талант
457 Талмуд
458 Танець
458 «Танк»
458 Танка
459 Танський катрен
459 Таньци
459 Тапейносис
459 Тарабарська мова
459 «Тарас на Парнасі»
459 Тарджибанд
460 Таркиббанд
460 Тартуська семіотична школа
460 «Татлер» («Балакун»)
460 Тахалус
460 «Тахір і Зохра»
460 Тахмис
460 Ташизм
460 Тваринний епос
461 Твердження
461 Тверді строфічні форми
461 «Твім-інтер»
461 Твір
461 Творча заявка
461 Творча індивідуальність
462 Творча історія
462 Творча лабораторія письменника
462 Творча свобода
462 Творча уява
462 «Творчество»
463 Творчий задум
463 Творчий портрет
463 Творчість
463 Театр
463 Театр абсурду
463 Театр живого актора
463 Театр жорстокості
464 Театр маріонеток
464 Театр менестрелів
464 Театр поезії
464 Театралізація
464 Театральна теорія драматургії
464 Театральне мистецтво
465 Театральний вірш
465 Театральний огляд
465 Театральність
465 Театрика
465 Театрознавство
465 Театрон
465 Теджніс
465 Теза
465 Тезаурус
465 Тезис
465 Тейхоскопія
465 Текст
467 Текст-задоволення
467 Текстівка
467 Текст-насолода
467 Текстовий аналіз
467 Текстологія
469 Текстуальна продуктивність
469 Текстуальний
469 Текстуальні стратегії
469 Текстуальність
469 Текстура
469 Телеальманах
469 Телебачення
470 Телебесіда
470 Телевистава
470 Телевізійний монолог
470 Телевізійність матеріалу
470 Телевірш
470 Телегазета
470 Телеграфний стиль
470 Теледрама
470 Телеекранізація
470 Тележурнал
470 Тележурналістика
470 Телеінтерв’ю
470 Телеканал
470 Телекіно
470 Телекоментар
470 Телеконференція
470 Телеконцерт
470 Телекореспонденція
470 Теленарис
470 Теленовела
470 Теленовини
470 Телеобмін
471 Телеологія
471 Телеопера
471 Телеоперета
471 Телеоповідання
471 Телепередача
471 Телеп’єса
471 Телеповість
471 Телепрограма
471 Телерепортаж
471 Телерецензія
471 Телероман
471 Телесиллейон
471 Телесинестезія
471 Телеспектакль
471 Телестудія
471 Телесуфлер
471 Телетеатр
471 Телефейлетон
471 Телефільм
471 Телехроніка
471 Телецентр
471 Телецентризм
472 «Тель Кель»
472 Тема
473 Тематика
473 Тематична критика
473 Тематична роль
473 Тематична сторінка
473 Тематичний огляд
473 Тембр
473 Теменос
473 Темник
473 Темп мовлення
474 Темперамент
474 Темпоральність
474 Темпоритм
474 Тенденційність
474 Тенденція
474 Тенцона
474 Теогонія
474 Теонім
475 Теорії у фольклористиці
475 Теорія
475 Теорія безконфліктності
475 Теорія драми
475 Теорія епічного театру
475 Теорія запозичень
476 Теорія ігор
476 Теорія літератури
477 Теорія літературних родів і жанрів
477 Теорія наслідування
477 «Теорія Погодіна — Соболевського»
477 Теорія поетичної мови
477 Теорія самозародження сюжетів
478 Теорія трьох стилів
478 Тератологічний зегар
478 Тергдалеулі
478 «Терем»
478 Термін
478 Термінологічний словник
479 Термінологія
479 Тернарне римування
479 «Тернистий шлях»
479 «Тернопіль»
479 Терцет
479 Терцина
480 Терція
480 Тетраєвангеліє
480 Тетралогія
480 Тетраметр
480 Тетраптих
480 Тетрасилабік
480 Тетрастих
480 Техне
480 Техніка мовлення
480 Технічний монтаж
480 Технічний редактор
481 Техномистецька група «А»
481 Течія
481 Тимчасова комісія для розгляду давніх актів
481 Тип
482 Типаж
482 Типи дискурсів
482 Типізація
482 Типізоване видавництво
482 Типологічний метод
483 Типологічні зв’язки
483 Типологія
483 Типологія фабул
483 Типометр
483 Тирада
483 Тираж
484 Тиражування
484 «Тисяча й одна ніч»
484 Титри
484 Титул
484 Титульний редактор
484 Титульний шрифт
484 Ти-форма
484 «Тиха лірика»
485 Тілесність
485 Тіло
485 Тіло без органів
486 «Тімаріон»
486 Тінь
486 Тіртейська поезія
486 «Тірукурал» («Священні двовірші»)
486 Тло
486 Тлумачення
486 Тлумачний словник
486 Товариство
486 «Товариш»
487 Тогата
487 Тожсамість
487 Толгау
487 Тон
487 Тонада
487 Тонадилья
487 Тональність
487 Тонічна система віршування
488 Тонмейстер
489 Тонове кліше
489 Топіка
489 Топонім
489 Топоніміка
489 Топос
489 Тора
489 Торжественник
489 Торнада
489 Тост
489 Тоталітарна література
489 Тотем
489 Точна рима
490 Точний переклад
490 Травесті
490 Травестія
490 Травестування
490 Травниці
490 Трагедія
492 Трагедія помсти
492 Трагедія фатуму
492 Трагізм
492 Трагік
492 Трагікомедія
493 Трагіфарс
493 Трагічна іронія
493 Трагічне
494 Традиції і новаторство
495 Традиційна сюжетна модель
495 Традиційні сюжети та образи
495 «Традиція добропорядності»
496 Традукція
496 Трактат
496 Трактова репетиція
496 «Трактор»
496 Трансверсальна негативність
496 Трансгресія
496 Трансдискурсивність
496 Транскрипція
497 Транслітерація
497 Трансфер
497 Трансформація
497 Трансценденталізм
497 Трансцендентальне означуване
498 Трафарет
498 Третьоособовий наратив
498 Треченто
498 Три єдності
498 Три стилі
498 Трибрахій
498 Триверс
498 Тривіальна література
498 Тризна
499 «Тризуб»
499 Триколірний друк
499 Триколон
499 Трикстер
499 Трилема
499 Трилер
499 Трилисник
500 Трилисник
500 Трилогія
500 Тримакр
500 Триметр
500 Тримірник
500 Тринадцятискладник
500 Трипільська культура
501 Триподія
501 Триптих
502 Трискладовий розмір
502 Тритагоніст
502 Тріолет
502 Тріподефорікон
502 «Трістан і Ізольда»
503 Трістія
503 ТРОМ
503 Троп
503 Троп
503 Тропар
504 Тропеїчний
504 Трохей
504 Трубадур
504 Трувер
504 Трудові пісні
504 Трупа
504 Трюїзм
504 Трюк
504 Тужіння
504 «Тунель через Шпрее»
505 Тупий рядок
505 Турне
505 «Туті-наме» («Книга папуги»)
505 Туюг
505 Тьока

505 «У пошуку театру»
505 Увага
505 Ув’язнений сонет
506 Угруповання
506 Ударник
506 «УЖ» («Універсальний журнал»)
506 «Ужинок рідного поля»
506 Узагальнення
506 «Узвышша»
506 Узгоджений вірш
506 Узус
506 Украдений об’єкт
507 «Украинецъ»
507 «Украинская жизнь»
507 «Украинский альманах»
507 «Украинский вестник»
507 «Украинский журнал»
508 «Украинский сборник»
508 «Україна»
508 Українізація
509 Україніка
509 Україністика
509 Українознавство
509 «Українська видавнича спілка»
509 Українська літературна енциклопедія
509 «“Українська муза”. Поетична антологія од початку до наших днів»
509 «Українська накладня»
509 «Українська трибуна»
510 «Українська хата»
510 Українська школа в австрійській літературі
510 Українська школа в польській літературі
511 Українська школа в російській літературі
511 Українське козацтво: Мала енциклопедія
512 «Українське слово»
512 Український альманах
512 «Український засів»
512 «Український інвалід»
512 Український науковий збірник
512 Український науковий інститут
512 «Український письменник»
513 «Український світ»
513 «Український скиталець»
513 «Український сміх»
513 «Український стрілець»
513 «Український сурмач»
513 «Українці Австралії: Енциклопедичний довідник»
513 УЛІПО
513 Ульгер
513 Ультраїзм
514 Умовисновок
514 Умовне судження
514 Умовні мови
514 Умовність
514 Умовчання
515 Унанімізм
515 Універбація
515 Універсалії
515 Універсальне видавництво
515 Університет 41°
515 «Університетські уми»
515 Унікальний екземпляр
515 Унікальність
515 Уніфікація
515 Унціальне письмо
515 Уособлення
515 Упанішади
516 Упізнавання
516 Уподібнення
516 Упорядкування
516 Урбанізм
516 Урегульований вірш
516 Усічена рима
516 Усічена стопа
516 Усічення
516 Ускоцькі пісні
516 Усмішка
517 Усна газета
517 Усна мова
517 Усна народна творчість
517 Устав
517 Утішання
517 Утішки
517 Утопія
518 «Утренняя звезда»
519 «Учитель»
519 Уява
519 Уявлення
519 Уявний читач

519 Фабльо
519 Фабула
520 Фабулат
520 Фабульний час
520 Факсиміле
520 Факсимільне видання
520 Факт
521 «Факт»
521 Фактографізм
521 Фактомонтаж
521 Фактор
521 Фактура
521 Фалекіїв вірш
521 Фалічні пісні
521 Фальсифікація
521 Фальцювання
521 «Фальшиві друзі перекладача»
522 Фамільярність
522 Фантазм
522 Фантазма
522 Фантазія
522 Фантасмагорія
522 Фантастика
523 Фантастична казка
523 Фантезійська школа
524 Фард
524 Фарс
524 «Фархад і Ширін»
525 Фарханг
525 Фасти
525 Фастнахтшпіль
525 Фасцинація
525 Фаталізм
525 Фатразі
525 Фатум
525 Фаустіана
526 Фахр
526 Фацеція
527 Федерація об’єднань революційних письменників України (ФОРПУ)
527 Феєрія
527 Фейлетон
527 Фекшен
527 Фелібри
527 Феміністична критика
529 Фенографія
529 Феноменологія
529 Фено-текст
529 Фентезі
530 Ферекратів верс
530 Фермата
530 Фестський диск
530 Фесценніни
530 Фетишизм
530 Фіглик
530 Фіглі
531 Фігура танцю
531 Фігуральна інтерпретація
531 Фігурний вірш
531 Фізіогноміка
531 «Фізіолог»
531 Фізіологічний нарис
531 Фіктивна оповідь
532 Фікція
532 Філіація текстів
532 Філігранологія
532 Філігрань
532 Філід
532 Філіппіки
532 Філологічний метод
532 Філологія
533 «Філольогічний збірник памяти К. Михальчука»
533 Філомати і філарети
533 Філоорієнталізм
533 «Філософія життя»
534 Філософія літератури
534 «Філософія серця»
534 Філософська лірика
535 Філософська поезія
535 Філософський роман
535 Філострати
535 Фільм
535 Фільмотека
535 Фінал
535 Фінська школа
536 «Фіоретті ді Сан-Франческо» («Квіточки Франциска Ассизького»)
536 «Фламенка»
536 «Фламінго»
536 Флексографія
536 Фліаки
536 Флоріальні ігри
536 Флорілегій
536 Флуксус
537 Флюктунізм
537 Фокалізатор
537 Фокалізація
537 Фокалізований
537 Фокальний персонаж
537 Фокус нарації
537 Фоліант
537 Фольклор
539 Фольклоризм
539 Фольклористика
539 «Фольклористичні зошити»
540 Фольклористична школа
540 Фольклорне віршування
540 Фольклорний театр
541 Фон
541 Фонема
541 Фонетика
541 Фоніка
542 Фоновий запис
542 Фонограмархів
542 Фонологія
542 Фономімезис
542 Фонопоейя
542 Фоностилістика
542 Фонотека
542 Форгешіхте
542 Форзац
542 Форма і зміст
543 Форма побутування письменства
543 Формалізм
543 Формалізований
543 Формальна седиментація
543 Формальна школа
543 Формальний метод
544 Формально-соціологічний метод
544 Формат книги
544 Формозміст
544 Формула
545 «Формульна» література
545 Формульність
545 «Фосфористи»
545 Фотогазета
545 Фотографізм
545 Фотожурналістика
545 Фотокопія
545 Фотокореспондент
545 Фотомистецтво
545 Фотомонтаж
545 Фотореалізм
545 Фототипія
545 Фрагмент
546 Фрагментаризм
546 Фраза
546 Фразеологізм
546 Фразеологія
546 Фразеонім
546 Фразовик
546 Фрактура
546 Франкфуртська школа
547 Францисканізм
547 Французька академія
547 Французька балада
547 Фрашка
547 Фрейм
548 Френологія
548 Френонім
548 Фреска
548 Фривольні сцени
548 Фройдизм
548 Фронтир
548 Фронтиспіс
548 Фроттола
548 Фрустрація
548 Фу
548 Фунеральна література
548 Функції комунікації
548 Функціоналізм
549 Функціональна наративістика
549 Функція дійових осіб
549 Функція літературного твору
550 Функція мовлення
550 Фурка
550 «Фуркало»
550 Фурор
550 Футуризм
552 Футурологія
552 Ф’юджитивісти
552 Ф’яба

552 Хаджв
552 Хазиф
553 Хайку
553 Хамаса
553 Хамса
553 Хаологія
554 Хаос
554 Хаосмос
554 Характер
555 Характер
555 Характеризація
555 Характеристика
555 Характерологія
555 Харизма
556 «Харіванша»,
556 Харієнтизм
556 Харістерія
556 Харківська школа романтиків
556 «Харонів гурток»
556 «Харьковский Демокрит»
556 «Хата»
557 «Хвиля за хвилею»
557 «Хвостатий» сонет
557 Хейнал
557 Хеті
557 Хибна підстава
557 Хіазм
557 Хіатус
557 Хіджа
557 Хіть
557 Хлеоназм
557 «Хлібороб»
558 Ходіння
558 «Ходіння Богородиці по муках»
558 Хокку
558 Холіямб
558 Холодний стиль
558 Холостий віршовий рядок
558 Хор
559 Хора
559 Хорал
559 Хоревт
559 Хорег
559 Хорей
561 Хореографія
561 Хори
561 Хоріямб
561 Хорова лірика
561 Хорове мистецтво
561 Хоровод
561 Хорошівське євангеліє
561 «Хотинська звитяга: Тисячолітнє місто в народній творчості, художній літературі та мистецтві»
561 Хрестоматія
562 Хрестоматія з української літератури в Канаді. 1897—2000
562 Християнсько-німецьке застільне товариство
562 Христоцентризм
562 Хрия
562 Хроніка
563 «Хроніка»
563 Хронікат
563 Хронікер
563 Хроніст
563 Хронограма
563 Хронограф
563 Хронографія
563 Хронологічне переставлення
563 Хронологія
564 Хронос кенос
564 Хронос протос
564 Хронотоп
564 Хуабень
564 Хугляри
564 Художнє мислення
565 Художнє радіомовлення
565 Художнє читання
565 Художник-декоратор
565 Художні засоби
565 Художній простір
565 Художній стиль
565 Художній час
566 Художність
566 Художньо-белетристичний стиль
566 Художньо-документальні твори
566 Художня біографія
566 Художня дійсність
566 Художня література
566 Художня правда
567 Художня творчість
567 Хуторянство
567 «Хюрлукга та Хемра»
567 Хюбріс

567 Цвинтарна поезія
568 Цезура
568 Цезурований силабік
568 Цензура
569 Центон
569 Центр
569 «Центр»
569 «Центрифуга»
569 Церемоніальний стиль
569 Цех
569 «Цех поетів»
570 Цзацзюй
570 Цзінцзюй
570 «Цзінь гу ци гуань» («Дивовижні історії сьогодення та минувшини»)
570 «Цзінь, пін, мей»
570 Ци
570 Цикл
571 Циклізація
571 Циклічний епос
571 Цинічний розум
571 Циркуляр
571 Цитата
571 Цитатна мова
571 Цитатна назва
571 Цитатне мислення
571 Цитований дискурс
572 Цитований монолог
572 Цицеро
572 Цілісність літературного твору
572 Цільове число
572 Ціннісна орієнтація
572 Цінність
572 Цуг

572 Чабарашка
572 «Чайка»
573 Чайнворд
573 Чакона
573 Чампу
573 Чарбайта
573 Чарівна казка
573 Чартак
573 Чартистська література
573 Час
574 Час історії
574 Час розповіді
574 Часокількість
574 Часопис
574 Частівка
574 Частка паперового аркуша
574 Частота
574 Частотний словник
574 Чахрухаулі
574 Чгангик
574 Чгаявад
575 «Червона калина»
575 «Червона просвіта»
575 «Червоная Русь»
575 «Червоний вінок»
575 «Червоний шлях»
575 Чернетка
575 «Чернігівські Атени»
575 «Черниговский листок»
576 Четьї мінеї
576 Чиказька школа неоарістотеліанців
576 Чинквеченто
576 «Чиста поезія»
576 «Чисте звучання»
576 «Чисте мистецтво»
576 «Чистий концерт»
576 Чистомовка
576 «Чистому серцем: Пам’яти Василя Доманицького. Біографія, спомини, похорон»
577 Читабельність
577 «Читальня»
577 Читанка
577 Читання
578 Читацька конференція
578 Читач
578 Читець
578 «Чілам-Балам» («Віщун Ягуар»)
578 Чоловіча рима
578 Чорбайт
578 Чорна естетика
578 Чорний гумор
578 Чорновий відбиток
578 Чотиривірш
578 Чотирискладові розміри
579 Чотирнадцятискладник
579 Чуаньци («Оповідь про дивовижне»)
579 Чудо
579 Чуже слово
579 Чукикалка
579 Чумацькі пісні
580 Чутки

580 Шаблон
580 Шаїр
580 Шаїр
580 Шаїрі
580 Шалені романтики
581 «Шан фу»
581 Шансоньє
581 Шапіто
581 Шапка
581 Шарада
581 Шаракан
581 Шарж
581 «Шасенем і Гаріб» («Книга про царів»)
581 «Шахнаме»
582 Шахопоезія
582 Шахрайський роман
582 Шахрашуб
582 Швабські романтики
583 Шванк
583 Шевченків вірш
583 «Шевченко і його Україна»
583 Шевченківська премія
584 Шевченкознавство
585 Шедевр
585 Шекспірівський сонет
585 Шестивірш
585 Шестисилабік
585 Шестоднев
585 Шизоаналіз
586 Шизофренічна мова
586 Широкий шрифт
586 Шифр
586 Ши
586 «Ши цзі» («Історичні нотатки»)
586 «Шицзін»
587 Шістдесятники
587 Шкільна драма
588 Шкіц
588 Школа
588 «Школа»
588 Школа критиків Баффало
588 Школа Машо
589 Школа Спенсера
589 «Школьна часопись»
589 Шлока
589 Шлягер
589 «Шлях»
589 «Шляхи мистецтва»
589 Шмуцтитул
589 Шопка
589 «Шотландські чосеріанці»
589 Шоу
590 Шошу
590 Шпальта
590 Шпанунг
590 Шпація
590 Шпигачка
590 Шпігель
590 Шпільман
590 Шпрух
590 Шрифт
590 Штабрайм
591 Штамп
591 «Штрихова стилістика»
591 Штрихове кліше
591 Штриховий шрифт
591 Штука
591 Штукар
591 «Штурм»
591 Штучна класифікація
591 Штюрмери
591 «Шуцзін» («Книга історичних переказів»)
592 «Шукасаптаті» («Сімдесят оповідань папуги»)
592 Шум
592 Шумка
592 Шьон

592 Щедрівки
592 Щільний шрифт
592 Щоденна газета
592 Щоденник
593 Щомісячник

593 Юаньська драма
593 Ювеналії
593 Ювілей
593 «Ювілей 30-літньої діяльності Михайла Павлика (1874—1904)»
594 Юґен
594 Юефу
594 Юецзюй
594 «Южно-русский сборник»
594 «Юзуф та Зулейха»
594 «Юлдуз» («Зоря»)
594 Юнацькі пісні
595 Юний кореспондент (юнкор)
595 «Юніверс»
595 Юстирівка

595 Я
596 Ява
596 Явний наратор
596 «Язичіє»
596 Якісне віршування
596 «Ямато-моноґотарі»
596 Ямб
598 Ямби
598 Японський вірш
599 Ярлик
599 Ярмо
599 Ясність визначення
599 «Ятрань»
599 Я-форма

До змісту ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ Автор-укладач КОВАЛІВ Ю. І.

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ