Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Святослав КАРАВАНСЬКИЙ
ЗВІДКИ ПІШЛА ЄСТЬ МОСКОВСЬКА МОВА або ШИЛА В МІШКУ НЕ СХОВАЄШ

Цю книжку видано завдяки жертовності словолюбів української діяспори, які підтримували задуми автора продовж 20 років. Список словолюбів, які жертвували на видання цієї та ряд інших проектів автора на стор. 190.

АНОТАЦІЯ: Питанням походження мов цікавились та цікавляться і науковці і ненауковці. Навколо цього питання попрацювали і щирі вчені й далекі від науки любителі. Тому у цій галузі немає твердих, усталених поглядів. Автор цієї розвідки висловлює на підставі живих фактів і якнайдоступнішою мовою свій погляд на походження однієї із світових мов – російської мови, історично відомої, як московська мова. Розвідку розраховано на широке коло читачів від учнів та студентів до державних діячів.

Святослав КАРАВАНСЬКИЙ

ВСТУП

Походження мов цікавить людство вже не однe століття. У цій цікавості, як і скрізь у людей, мають місце кілька різних поглядів, які можна розбити на два різновиди: чисто науковий та цілком політизований. Чисто наукові дослідження цікавляться, як саме походили й розвивалися мови, виходячи з живих фактів та людської логіки, а політизовані дослідження базовано не на фактах, а на політич¬них міркуваннях, що прагнуть видавати бажане за дійсне.
Безперечно, що нас буде цікавити походження мов, чий розвиток можна простежити на підставі наявних фактів про мовні явища, закарбованих у слово¬знавчих працях – словниках. Словники – це джерело задокументованих словника¬рями мовних форм, порівняння й зіставлення яких може найкраще розкрити, як відбувався розвиток мов.
А що таке дослідження найлегше робити на найзрозуміліших нам слов’янських мовах, до яких належить і наша українська (києво-руська) мова, то наше до¬слідження саме на цих мовах і зосередить свою увагу.
Пропонувана увазі читачів розвідка буде базуватися на очевидних фактах, на підставі яких робитимуться висновки. Отже, переходимо до фактів.

ЗМІСТ

ВСТУП
Загадка української вулиці
Ще одна загадка
Література, використана у розвідці
Скорочення, забута термінологія й умовні знаки, вживані у тексті
1. Історія заселення Великоросії
2. Українські мовні форми в сучасній російскій мові
3. Українські мовні форми, засвоєні у чистому вигляді або з переробкою

Рыльце в пушку, Босый, на босу ногу, Внучата, Вражий, Гортань, Допытливый, Допытываться, Другой, Калики перехожие, Квочка, Кошт, Лобогрейка, Надменный, Непочатый край, Обедня, Олух, Опричь, Повстанец, Радуга, Хлюпик, Чопорный.
4. Застарілі форми російської мови
Всё одно, Жить, Житьё, Змий, Зелёный змий, Каменье, Коли, Количество, Лихо, лихой, Напутный, Нудный, Полеванье, полевать, Полонить, Полымя, Спуд, Сторонний, Туркеня.
5. Російська лексика з віялом ремарок
Въедливый, Гребля, Гугнивый, Гулящий, Затуркать, Колобродить, Лютовать, Ляскать, Мало-помалу, Мараковать, Позавчера, Порожний, порожнём, Расстелять, расстеляться, Хорошиться, Цыкать.
6. Російська лексика з українських коренів
Копошиться, Баранка, Бередить, Блин, Бляха, Булькать, Важный, Великий, Волна, Впритык, Вред, Государь, Грянуть, Двурушник, Девчата, Девчачий, Дряблый, Жарить, Жёнка, Жёсткий, Заносчивый, Запонка, Заскорузнуть, Кажется, Карабкаться, Коляска, Корма, Кутить, Ладонь, Лечить, Льгота, Махнуть, Мешкать, Мещанин Морочить, Мурашка, На!, Накося выкуси!, Наоборот, Напыщенный, Незапамятный, Несдобровать, Несносный, Обладать, Озвереть, Опрятн±ый, Оплот, Отповедь, Отчубучить, Очевидно, Очутиться, Плут, Подорожная, Подшипник, Ползучий, Преминуть, Проникать, Прыскать, Пуля, Пуще, Роспуск, Рыбалка, Сесть в калошу, Скворчать, Стесняться, Сударь, Тапочки, Тасоваться, Тачка, Укромный, Урочище, Хлебороб, Чорт попутал, Шагать, Шальной, Шершень, Яко, Якобы.
7. Українські наголоси в російській мові
Благовещение, Взаперти, Воздвиижение, Вологодски ребятё, Долбить, Жаркое, Обнаружение, По коням!, Позади, Принудить
8. Походження деяких російських слів та виразів
Вшивый, Гурт, Гурьба, Далече, Деятель, Здесь, Купить, Куча, Накрыть, Неосмотрительный, Обязывать, Очнуться, Помрачать, Поди(те), Потакать, Потачка, Потреблять, Потребность, Простонародье, Пугало, Робкий, Сбоку, Стремглав, То и знай, Увечить, Улизнуть, Устремиться, Хиреть, Экий, Этот.
9. Мовні безбатченки в російській мові
Бичёвка, Восседать, Маяк, Мимо, Отважный, Хворый, Чрезвычайный.
10. У похідних формах виявляється українське походження
Благодаря, Дверь, Доказывать, Жевать, Заочный, Наказывать, Пискнуть, Показывать, Поросята, Прикладывать, Скрести, Сновать, Страждущий.
11. Українські закінчення російських іменників та прикметників
Берег: На березi, Ветер: До ветру, Вид: С виду, Владычни, Глаз, Князь, Лад, Мазь, Мышь, Печи, Разгон, Экий
12. Українська модель російського словотвору
Канава, Мальчиковый, Наилучший, Скопидом, Смыслить, С непривычки, С радости, Хлопкороб, Целиком.
13. Звукові перетворення українських звуків на російські
Ладонь, Подмывать, Поступить, Свихнуться, Фуфыриться, Шевелиться.
14. Російські форми з українських діялектів
Заговор, Запеканка, Мелкий, Навоз, Наклад, Хозяин.
15. Російські вирази-запозичення з української мови
Вилами по воде писано, Всякое дело с концом хорошо, Горбатого одна могила исправит, До лампочки, Жизнь прожить – не поле перейти, Знает кошка, чье мясо съела, И сам не гам и другому не дам, Из огня да в полымя, Как постелишь, так и поспишь, Либо пан либо пропал, Лучше синица в руке, чем журавль в небе, Назвался груздём, полезай в кузов, Не боги горшки обжигают, Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь, Не зная броду, не суйся в воду, Не про меня писано, Не суйся наперёд отца в петлю, Не так страшен черт, как его малюют, О волке помолвка, а волк и тут, Переливать из пустого в порожнее, Покупать кота в мешке, Правда глаза колет, С красоты воды не пить, Толочь воду в ступе, Часом щи с мясом, а часом с квасом, Что с воза упало, то пропало, Чья бы ни рычала, а твоя-то бы молчала, Язык до Киева доведёт.
16. Українізми в російських діалектах
Брыд, Брыжи, Бульба, Бульбушки, Ворог, Восе, Выховывать, Гонить, Господыня, Грякать, Гуж, Девчачий, Дивка, Дивца, Дитва, Дитка, До, Досягать, Заместъ, За-очи, За мою память, Запона, Затулять, Казать, Коваль, Коло, Кут, Мерёжа, Неделя, Овидь, Окуляры, Осягать, Очима, Перевясло, Пильный, Полночь, Потреба, Простор, С, Сине море, Солодкий, Споволи, Теля, Тюхтеря, Чупрына, Чуть.
17. Біблійні українізми
Радощи, Отроча, Цiлити
18. Російський сленг
Вуркаган, Держать фасон, Капать на кого, Кича, Лепила, Майдан, Макитра, Маяк, Нарезать, Порожняк, При дурня, Придурок, Рыжуха, Сидор, Сто вгору, Стоять на шухере, Стукач, Твой папа не стекольщик, Урвать куш, Урка, Фармазон, Фраер, Фразернуться, Фраерша, Халява, Хата, Хипиш, Хипишевать, Ховира, Чмур, Чудак, Чудачка, Чудоха, Чухать, Чухнуть, Швайка, Ширмач, Шухер.
19. В останню хвилину
Доводы, Закомарок, Заря, Надеяться, Отлегло от сердца, Пропасти нет на кого.
20. Загадка літери
21. Ляпи у словниках

Вага, Господь, Грязнуть, Дважды, Перевесло
22. Можливості порівняльного мовознавства.
23. Післямова А
24. Післямова Б
25. Покажчик усіх слів за абеткою

Зміст
Словолюби, які підтримали це та ряд попередніх видань автора

Святослав КАРАВАНСЬКИЙ
ЗВІДКИ ПІШЛА ЄСТЬ МОСКОВСЬКА МОВА або ШИЛА В МІШКУ НЕ СХОВАЄШ
(*.doc)

 

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ