Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРК Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Тамара МЕЛЬНИК
канд. пед. наук, декан філологічного факультету Севастопольського міського гуманітарного університету.
Розвиток образного мовлення та проблеми роботи з текстом
(вибрані статті)

1. Проблема сприйняття української мови в умовах білінгвізму
2. Образність як психологічна категорія
3. До проблем породження українського образного мовлення у російськомовних школярів
4. Психолого-педагогічне забезпечення роботи над образним мовленням учнів
5. Шляхи оволодіння образним мовленням
6. Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів
7. Добір вправ і завдань з розвитку образного мовлення російськомовних учнів
8. Система вправ з розвитку образного мовлення учнів
9. Міжпредметні зв’язки у роботі над словом у російськомовних школярів
10. Образи і символи як інформаційна верстка у навчанні учнів
11. Художня література в контексті ноосферної освіти
12. Теоретичні засади філологічного аналізу тексту
13. Поліфонія художнього тексту і проблеми сучасної інтерпретації
14. Інтегративні підходи у роботі над творами історичної тематики
15. Інтернаціональний контекст творчості Т. Шевченка
16. З мікромоделлю рідного краю у великий світ (основні засади уроку літератури рідного краю у Севастополі)

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ