Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

НАРОДНІ ПОВІР'Я

Дмитренко Микола. Народні повір'я. -К.:
Редакція часопису "Народознавство", 1997. - 68 с.

БІБЛІОТЕКА ЧАСОПИСУ "НАРОДОЗНАВСТВО"

Ви знаєте, що буде, коли розсипати сіль? А чому не можна їсти з ножа, лизати макогона, махати за столом ногами, подавати щось через поріг, показувати на жабу пальцем, руйнувати лелече гніздо, утиратися з кимось одним рушником?.. Книга кандидата філологічних наук, фольклориста і письменника, редактора часопису "Народознавство" Миколи Дмитренка висвітлює маловідомі сторінки міфологічного світогляду, сонцепоклонницькі та християнські уявлення наших предків. Чимало повір'їв і досі не зів'яли завдяки... А втім - читайте!

Микола Дмитренко, автор-упорядник, 1997.

У ЩО ВІРИЛИ НАШІ ПРЕДКИ

На масному чорноземі народного життя зростають дивоквіти, що милують погляд, бентежать розум і серце впродовж тисячоліть. Кожна людина з дитинства і до старості перебуває в полоні традиційних уявлень народу, висловлених у піснях, казках, легендах і переказах, загадках, прислів'ях та приказках. До системи народної духовної культури входять і повір'я. Вони дуже мало досліджені, майже не публікувалися. На повір'я переважно дивляться, як на забобон, "дурну" (погану) прикмету, пережиток у "свідомості окремих людей". Чи так це насправді? Невже все те, в що вірили наші давні предки, ми маємо відкинути як непотріб, не вартий уваги?
Що ж таке повір'я? Коли вони виникли? Чому й досі живуть, хвилюють свідомість наших сучасників, беруть помітну участь у творенні людських доль?..
Зразки традиційних уявлень та вірувань українців, що дійшли до нас із праісторичних часів, безперечно, не відображають давнього світогляду в цілісності. Все ж і в них вчуваємо відгомін далеких епох, сонцепоклонницьких звичаїв та вірувань, нашарування елементів християнства, та найголовніше: в повір'ях закріплена здобута досвідом система знань народу. Повір'я передають уявлення народу про природу, її явища, час, пори року, про людину та її різноманітну діяльність на основі своєрідного національного світогляду з елементами міфологічного мислення, віри, табу (заборони) і передбачення. Це переважно короткі вислови, які енциклопедично стисло висвітлюють життя природи та людини. На основі повір'їв створено великий і чарівний світ казок, легенд, переказів, оповідань, звичаїв, морально-етичних настанов.
Увазі читачів пропонуємо повір'я наших предків-українців, котрі впродовж тисячоліть перебували в полоні анімістичного світогляду, тотемізму, фетишизму, обрядів та звичаїв християнства, традиційної народно-побутової культури. Варто застерегти: відкидаючи здогматизовані ідеологічні підходи до оцінки багатьох явищ народного світогляду, поділ на "корисне" і "шкідливе", ми однак не вилучаємо зразків із деякими консервативними елементами. Відділяти "зерно від полови" - справа необхідна, тільки ж, на наш погляд, і "полову" не можна пускати за вітром, вона також має цінність.
Отже, матеріал книги ілюструє специфічну релігійність народного світогляду, його духовність, високу поетичність, естетику. Саме це властиве пізнанню світу шляхом творчості, повсякденної практичної діяльності. То ж чи зашкодить нам, читачу, знати про все те, що було в народному світогляді, не в'яне й досі? Чи доцільно продукт творчості багатьох поколінь подавати в стерилізованому вигляді, заздалегідь визначивши, що може здійснити згубний вплив на сучасника, а що він, як пишуть здогматизовані "ізмами" автори, "візьме на озброєння"? Сподіваємось, читач - не фанатик і не фаталіст! - зорієнтується в складному матеріалі, зацікавиться ним глибше, водночас відкриє для себе цілі материки досі невідомого.
Щоб полегшити сприймання не зовсім звичного, деякі моменти варто підкреслити, окремі положения прокоментувати. Насамперед - про характер вміщеного матеріалу. В його основу, як видно з назви книги, покладено повір'я. Саме тому сюди ввійшли найрізноманітніші повір'я, що існують: а) як самостійні короткі вислови; б) як зразки, на основі яких побудовані певні магічні дії, обряди, звичаї, в) як джерело й основа легенд, казок, бувальщин, замовлянь, прислів'їв тощо.

[У що вірили наші предки?]
["Природо, мати невмируща"]["Час рікою пливе"] [Вогнистий папороті цвіт]
[Якщо чорний кіт перейде дорогу]["Не стріляй у птаха на світанні"]
["...Бо ти на землі - людина..."][Примітки]

До розділу "Бібліотека"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ