Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

ВОРОЖБА З ЛИЦЯ
(Фiзiономiка)

Фiзiономiка, це наука, що вчить пiзнавати вдачу, пристрасти, склонности i долю чоловiка з лиця, iншими словами: з голови, волосся, очей, ушей, уст, губ, зубiв, пiдборiддя i т. п. Не тiльки психольог, але також i кожний чоловiк може бодай здебiльшого пiзнавати з вигляду другої людини, чи та людина добра, чи зла, чи має чисте сумлiння, чи нi.
Хто хотiв би умiти докладно вiдгадувати характер людини, той нехай прочитає уважно цi уступи.

Голова

Нормальна голова характеризує чоловiка поважного, чесного, який не уживає горiвки i тютюну, не грає в карти, осторожного, скритого i вдумчивого.
Мала, але до тiла пропорцiональна голова означає чоловiка суворого, але розумного.
Велика, але пропорцiональна до тiла голова дуже розумного, статочного, мало говiрливого, знаменує чоловiка доброго, вiрного, мудрого, тверезого, працьовитого i правдомовного.
Замала голова означає чоловiка дурноватого, брехливого, несправедливого, змiнчивого, марнотравного, картяра, пяницю, злого, слабосильного, лукавого та пристрастного.
Завелика голова означає чоловiка лiнивого, безстидного, брехливого, смiлого, авантурника, але його можна навернути на добру дорогу.
Подовгаста голова знаменує чоловiка бистроумного, сварливого, вразливого, сердитого, але справедливого.
Заострена голова означає чоловiка честилюбивого, смiлого, авантурника, хитрого, брехливого i безстидного.
Широка голова означає чоловiка придурковатого, нарваного, сварливого, нерозважного, але смiливого.
За сильно розвинену голову з переду мають люди слабосильнi, смiлi, розумнi, отвертi, справедливi, правдомовнi, гостиннi, щирi, тверезi i побожнi.
Голову, сильно розвинену з заду мають люди сильнi духом, хоробрi, розумнi, вiдважнi i працьовитi.
Голову рухливу мають люди дурнi, сварливi i зависнi.
Спокiйну голову мають люди повiльнi, маломовнi, розважнi, самолюбнi, гордi, трохи брехливi i зарозумiлi.

Волосся

При з'ясовуванню характеру на пiдставi черт лиця має величезне значiння волосся.
Чорне волосся, це признака сильної вдачi, енергiї жадоби сильних вражiнь. Пристрастнiсть i несталiсть в коханню, це одна з головних прикмет людей iз чорним волоссям.
Ясне волосся, це признака добродушности, чесноти та подружної вiрности. Люди з ясним волоссям, це люди працьовитi, скромнi.
Руде волосся характеризує лихих, мстивих, сильно прив'язаних до родини i заздрiсних людей.
Найгiршими бувають люди, що мають руде волосся.
Тверде волосся є признакою впертости i безоглядности.
М'ягке волосся характеризує добродумних i нормальних людей.
Кучеряве волосся мають звичайно легкодушнi, непевнi i жаднi зислових роскошей люди.
Особи, що вiддаються потайки налогам, мають по найбiльшiй части в непорядку i неслухняне волосся.
Пiдборiддя у мущин, покрите густим волоссям, характеризує пристрастний характер.

Брови

Низькi брови мають розумнi, далекозорi, сильнi думаючi люди.
Високi брови характеризують гумор, веселу вдачу i щирiсть.
Густi брови мають завзятi i пристрастнi люди. Рiдкi брови говорять про спокiйнi i помiркованi темпераменти.
Треба звернути увагу на вiддаль мiж одною i другою бровою. Чим ця вiддаль бiльша, тим чоловiк скромнiший i сильнiший. Чим менша вiддаль, тим гiрше говорить про чоловiка. Це непогамована, жадна змислових роскошей i хитка людина.

Повiки

Грубi повiки мають лiнивi люди. Бiльшiсть з них хорує на болi голови. Червонi, спухлi повiки характеризують запальчивих i незгiдливих людей. Тонкi повiки характеризують скромну i правдомовну людину.

Вiї

Довгi i густi свiдчать про мрiйливу вдачу, добре серце i про шляхотне походження. Короткi i густi вiї характеризують безкровних, зiпсутих i втомлених життям людей. Вони звичайно хорують на бiль голови.

Очi

Очi, це зеркало душi. Бажаючи пiзнати характер якогось чоловiка, треба звернути увагу на краску, на форму i на вираз очей.
Чорнi очi зi сталевим полиском мають енергiчнi люди, працьовитi, сильної волi.
Блакитнi очi є признакою добродушности, згiдливости i помiрковання в уживаннi життя.
Сивi очi i признакою великої доброти, чесноти, вразливости i скромности. Люди зi сивими очима важаться порушити чужу рiч, хiба в крайнiй нуждi.
Зеленковатi, сiрi очi мають люди релiгiйнi, веселi i люди вiрнi.
Ясно сiрi очi мають дуже добрi i щирi люди.
Чорнi очi при густих бровах характеризують захланних, заздрiсних, мстивих i нiколи незадоволених людей.
Широко отворенi круглi очi мають лiнивi, неправдомовнi люди та розпусники.
Поздовжнi очi характеризують розум. Дуже вузькi очi, з гострим поглядом мають люди заздрiснi, немилосерднi, без серця.
Прижмуренi очi мають люди розуму i знання життя.
Спущенi в долину очi характеризують стидливих, працьовитих людей, часом не розвинених умово.
Пiднесенi вгору очi є признакою бесiдникiв i учених.
Очi без полиску, прикритi напiв повiками характеризують утомлених людей; у молодих говорять про пересит. Деколи є признакою невилiчимої недуги.
Темнi, малi прижмуренi очi, з острим поглядом, говорять про заздрiсть. Отворенi, поздовжнi кутики очей характеризують розпусту. Дуже широко отворенi очi характеризують дивацький характер, склонний до божевiльних вибрикiв.
Нерухомий погляд мають люди без милосердя, дикi.
Блудний погляд мають розсiянi люди. Набiглi кровю очi є признакою лихих, немилосердних людей.
Мягкий, пестливий погляд отворених очей є цiхою шляточних людей.
Острий, колючий погляд мають люди скритi, зi злими намiрами. Iмливi очi говорять про ненормальний стан, або про надужиття напиткiв.

Чоло

Високе чоло є доказом вiдваги, великого розуму, статочности, проворности, але часом такi ж пiдхлiбства та брехнi.
Низьке чоло означає чоловiка бистроумного, проворного, рухливого, вiдважного, героїчного, музикального й артистично-талановитого.
Поморщене чоло є ознакою глубокої думки, суворости, пiдприємчивости, вiдваги, розваги, рiшучости, щирости i великодушности.
Гладке чоло означає чоловiка тупоумного, безрадного, нерiшучого, боязливого, нещирого, благого i нещасливого.

Уши

Люди обдарованi музикально мають великi i тонкi уха. Малi, грубi уха означають брак музикального слуху.
Великi, грубi уха говорять про цiлковиту байдужнiсть до краси i штуки. Малi тонкi уха мають огляднi, залюбленi в порядку i в чистотi люди. Малi, пiмнятi, грубi i негарнi уха мають дрiбничковi, плюгавi, мстивi, неправдомовнi i зрадливi люди.
Тонкi, майже прозорi уха є признакою завзятих, горячих, гнiвливих, деколи хорих на груди або на жолудок людей.
Довгi, вузькi уха мають тумани, такi, якi гидяться умової працi, - захланнi, мстивi. Широкi тонкi уха характеризують спосiбних i талановитих людей.
Уха, покритi дрiбними волосками, є признакою пристрастних людей, неперебiрчивих у змисловому життi. Цi люди схильнi до подружої зради. Загостренi в горi уха мають похмурi люди.
Твердi, ядернi уха є признакою здорових людей. Вони доживають глибокої старости.

Нiс

Простий, нормальний, не задовгий, анi не закороткий нiс говорить про огляднiсть, згiдливiсть i замилування до працi.
Легко задертий нiс характеризує простодушних, веселих людей.
Мiцно задертий нiс є цiхою смiливих, здорових i завзятих людей.
Вiрлиний, довгий нiс є ознакою гiдности, гордости i обов'язанности. Нiс зближений до уст є ознакою пристрасти, вразливости, довiрчивости i оглядности.
Широкий мiж очима нiс мають розумнi i спосiбнi люди. Вузький мiж очима нiс означає нерозвинених пiд умовим оглядом людей i неспосiбних до умової працi.
Скривлений нiс характеризує облуду, ненависть, заздрiсть, взагалi вiд'ємнi прикмети характеру. Легко скривлений нiс мають амбiтнi, честилюбивi люди.
Великi носи характеризують амбiтних людей. Малi носи є прикметою простоти i згiдливости.

Уста

Великi отворенi уста мають пристрастнi i самолюбнi люди. Великi стисненi уста характеризують скупiсть, захланнiсть i мстивiсть.
Малi, розхиленi уста свiдчать про огляднiсть, доброту, прив'язання i замилування до порядку. Малi, замкненi уста є прикметою порядних, чистих людей, помiркованих, взагалi добрих людей.
Кутики уст, пiднесенi вгору, є прикметою веселого, товариського темпераменту - чоловiка, що при кожнiй нагодi має охоту жартувати.
Опущенi в долину уста характеризують людей, якi мало коли смiються i беруть кожну справу з поважного боку.
Грубi м'ясисті уста є прикметою пристрасних, лакомих i схильних до пiянства людей.

Борода

Остра борода е признакою хитрих, неправдомовних незгiдливих людей. Квадратова борода характеризує здецидованих, розумних i твердих у своїх постановах людей.
Виразна, трохи задерта борода говорить про чоловiка, що не любить у своїх змаганнях вертатися з половини дороги. Маленька, задерта борода говорить про великий розум i непевнiсть у коханнi.
Маленька, м'ясиста борода є признакою тих, що любуються у змислових розкошах.

Лице

Кругле лице означає людину брехливу, лiниву, благу, неповоротну, безрадну i сердиту.
Високе лице є ознакою бистроумности, справедливости, вiдваги, хоробрости, терпеливости, працьовитости i маломовности.
Чотирокутне лице означає чоловiка хороброго, вiдважного, дуже пiдприємчивого i великодушного.
Замале лице є ознакою боязливости та непевности самого себе.

Щоки

Мiрнi щоки є доказом справедливости, розуму, статочности, щирости, працьовитости, вiдваги, добродушности й помiркованости.
Завеликi щоки є ознакою зарозумiлости, впертости, захланности, зависти, легкодушности, вiдваги та пристрасти. Замалi щоки є ознакою нерiшучости, податливости, слабосильности, працьовитости та байдужности.
Товстi щоки мають люди зависнi, лiнивi, легкодушнi, брехливi, самохвальнi i крутарi. Худi щоки є ознакою хитрости, вiдваги, нестiйности, проворности, гордости, зарозумiлости, терпеливости, впертости i працьовитости.
Запалi щоки є доказом боязливости, байдужности, правдомовности, слабосильности i справедливости.
Червонi щоки мають люди доброго здоровля, чесности, вiдваги, тверезости, справедливости i працьовитости.
Блiдi щоки характеризують добродушнiсть, чеснiсть, сильну волю, рiшучiсть, правдомовнiсть, чеснiсть, справедливiсть i недокровнiсть.

Смiх

Тихий смiх знаменує чоловiка чесного, добродушного, смирного, скромного та щасливого у всiх дiлах.
Сильний смiх характеризує людей легкодушних, самохвалькiв, безвстидних i брехливих.
Хто смiється без причини i дуже часто, той є дуже доброї вдачi. Люди, що дуже рiдко смiються, є мудрi, суворi, працьовитi, справедливi та рiшучi.

Календар СЛОВО на рiк 1973

 

До розділу "Бібліотека"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ