Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Олександр Пономарів

ФОНЕМИ Г та Ґ

Словник і коментар

ВСТУПНІ УВАГИ

Українська мова належить до тих індоєвропейських мов, де проривний задньояеиковий приголосний ґ перейшов у глотковий, або фарингальний г (іноді його ще називають фрикативним). Зі слов'янських мов таке явище спостерігаємо також у білоруській, верхньолужицькій, словацькій та чеській мовах. Там, де в інших слов'ян на місці праслов'янського g зберігся проривний ґ(д), у зазначених п'ятьох мовах маємо фрикативний г(п). Для прикладу візьмемо слово голова: псл. golva, п., нл. glova, р. голова, болг., мак., срб. глава (вимовляється, як наша фонема г), хрв., слн. glava, з одного боку, та укр. голова, бр. галава, вл. hlova, слц., ч. hlava - з другого. Тобто слова спільного кореня в одних слов'ян уживаються з проривним ґ, а в інших із фрикативним г, причому це поширюється не лише на загальні, а й на власні назви. Скажімо, чехи звуть свою столицю Praha, а поляки Praga, хорвати кажуть Zagreb, болґари Бълґария, а чехи Zahreb, Bulharsko. Тож і нам немає потреби писати й вимовляти Заґреб, Ґолубєв, бо в назві хорватської столиці той самий корінь, що й у дієслові гребти, а російське прізвище походить від птаха, який зветься по-нашому голуб: отже, пишімо й вимовляймо Загреб, Голубєв.

З неслов'янських мов звук ґ перейшов у г і в інших мовах, зокрема в грецькій* , тому в словах грецького походження вживаємо г не тільки там, де був густий придих (...) , що відтворювався лат. п (Гера, Геракл, Гермес, гематома, гідра, гімн), а й на місці ...: апогей, галактика, епіграма тощо, бо так вимовляють греки, з якими наші предки мали давні історичні, географічні, господарські, культурні зв'язки. Дивно було б українцям "ґекати" в грецьких словах, коли самі греки "гекають".

Хоч проривний звук ґ у нашій мові використовується в порівняно небагатьох словах звуконаслідувального та іншомовного походження, до 1933 року для його позначення існувала літера ґ. Вилучення цієї літери спричинило розхитування вимовної норми, що вже майже була встановилася. У виданні правопису 1990 року літера ґ знову посіла належне їй 5-те місце в українській абетці. Але введення літери без вироблення чітких рекомендацій щодо її вживання спричинило нові порушення фонетичної системи. Позаяк кількість слів із фонемою ґ далеко не обмежується списком, наведеним на с. 20 "Українського правопису", а поради на кшталт "правильною є вимова Гібралтар і Ґібралтар, Гете й Ґете" видаються, м'яко кажучи, дивними для мовного кодексу, кожен українець заходився писати літеру та вимовляти проривний приголосний на власний розсуд.

Є люди, які гадають, що вимова г править за ознаку низької освічености або сільського походження, і вживають ґ там, де його немає в жодній мові світу (крім російської): ґімн (гр. hymnos), Ґамлет (англ. Hamlet), балаган (перс. balahana), навіть українське слово галузь дехто вимовляє ґалузь. На сторінках преси можна прочитати Ґавел (ч. Havel), Ґельмут (нім. Helmut), гонор, ґоноровий (лаг. honor) і под.

Як бачимо, йдеться здебільшого про іншомовні слова, де через різні причини мовного та позамовного характеру не розрізняються фонеми h=г, сh =х та g=ґ. До сплутування призводить беззастережне копіювання російських вимовних традицій. А ми ж маємо власні традиції відтворення чужих слів, які доволі вдало були застосовані в "Українському правописі" 1928 року, забороненому під час "боротьби з українським націоналізмом на мовному фронті" 1933-го. За тим правописом у давно засвоєних словах звук д передавався через г, бо це цілком відповідає духові нашої мови. Слушно завважував свого часу видатний український філолог і теолог Іван Огієнко: "Ознакою української мови є тільки г (h), чому й чужі слова з ґ ми українізуємо, цебто вимовляємо інтелігенція, гімназія, агітувати"'. Інший славний син нашого народу, поет і перекладач Володимир Самійленко у відомій статті "Чужомовні слова в українській мові" писав:

"Наш люд, коли приймає ці слова, то систематично замінює в них звук ґ звуком г... Інші ж мови не наводять на потребу заховання звука ґ, бо цей звук часто віддається в тих чужих мовах: у мові французькій звуком ж, в італійській - звуком дж, а в еспанській звуком х. А всі ж ті мови мають і звук ґ, як і латинська мова. Чи не йти й нам слідом за народною фонетизацією таких слів і там, де вимовляють: римлянин ґ, француз ж, італієць дж, а еспанець х - не вимовляти ні першого, ні другого, ні третього, ні четвертого, а наше п'яте, себто г?". Зрозуміла річ - питання риторичне.

Отже, нам, не обмежуючись наведеним у сучасному правопис! невеличким переліком слів із ґ, водночас не варто бентежити людей різними українсько-"анґлійськими" словниками. Поважаючи традиції свого народу, мусимо писати й вимовляти не лише Багами, Гаваї, Гавана, Гайдарабад, Гайдельберґ, Гаїті, Гамбурґ, Гановер, Гельсинкі, Гімалаї, Гондурас, Йоганесбурґ, тобто закономірно відтворювати звук її українським г, а й Англія, Бельгія, Бенгалія, Гватемала, Генуя, Гібралтар, Гринвич, Грузія, Грюнвальд, Мадагаскар, Нікарагуа, галантерея, галера, галоп, гладіолус, граніт, грот, де в оригіналі маємо g.

Тепер стало модним порушувати чинний правопис. Він, певна річ, потребує вдосконалення (це тема іншої розмови), але в ньому є речі, освячені доброю традицією, усталені та безсумнівні. Приміром, відсутній у нашій мові огублений голосний е, що в різних мовах Европи позначається на письмі o, ое, еu, послідовно віддається неогубленим е: інженер, режисер, фунікулер, Берне, Ґете, Кельн. Деякі "вдосконалювачі" починають писати Бьорнс, Кьольн, хоч тут немає жодного пом'якшеного приголосного перед о (як в українському слові льон чи в російському прізвищі Тьоркін). Знову ж таки бездумно наслідують російський правопис. Але ж треба зважати передусім на можливості своєї мови; не завадить і досвід інших народів, зокрема слов'ян. Наприклад, чехи (за традицією мов з латинською графікою) прізвища Goethe й Goncz пишуть так, як німці та угорці, проте, не маючи огубленого е, вимовляють по-своєму: Ґете, Ґенц.

Ще більшої шкоди українській вимовно-звуковій системі завдають ті, що пишуть балет, колега, лекція, Лєта. Адже за нормами української літературної вимови звук л перед е та й не твердий і не м'який, а нейтральний л, близький до середньоєвропейського І*, тому за всіма українськими правописами був, є та буде можливий тільки варіант ле: балет, колега, лекція, Лета тощо.

Стурбованість української інтелігенції невпорядкованістю вживання проривного ґ стала поштовхом до видання низки довідників на цю тему. Один із перших таких довідників уклав О.Негребецький**. Висловивши добрі наміри й навівши вже згадану цитату зі статті В.Самійленка, автор пішов на розхитування усталених вимовних норм, пропонуючи писати ґ там, де його не вимовляють навіть греки: ареопаґ, Аґамемнон, Антиґона, Ґанімед, Пеґас замість звичних для української та грецької мов ареопаг, Агамемнон, Антиґона, Ґанімед, Пегас та ін. З огляду на закони української фонетики неприйнятні поради п. Негребецького писати й вимовляти Гелєна, лєґато, Онґстрьом, Рьонтґен, Шрьодинґер замість Гелєна, лєґато, Онґстрем, Рентґен, Шрединґер тощо. Позитивним у цьому виданні є чітке розмежування при передачі іншомовних звуків h (г) та ch (х). Наш сучасний правопис, на жаль, має тут хибний орієнтир - залежність від примх російської мови, яка через відсутність фрикативного г відтворює звук h то через
г (ґ), то через х: Гейне, Гавайские острова, Гофманн і Хофманн, Гельмут і Хельмут, Гелєна й Хелена.

Тим часом українська мова може розрізняти ch, h та g:

ch

Харбін
Харибда
харита
хартія
херувим
хірург
хлор
хорей

h

гайдук
гарт
геві метал
гепі енд
гінді Ганс
гіт (не хіт)
гобі (не хоббі)
гокей (не хокей)
гонор
гуманізм
магараджа
Гавптман
Гамер(не Хаммер),
Гамлет
Гамсун
Ганібал
Гельмут
Гемінґвей(не Хемінгуей)
Генрих
Гонекер
Гофман
Вальдгайм
Гумбольт
Г'юм
Натаньягу

g

Ґете
Гюґо
Геґель і под.

Опублікований двома роками пізніше "Словник-довідник вживання літери ґ в основному зорієнтований на правопис 1928 року, тому з більшістю його рекомендацій можна погодитися. Але, по-перше, тут повторюються огріхи згаданого правопису (агроном, дифтонг, енергія, металургія - це грецизми, писати й вимовляти їх треба не через ґ, а через г); по-друге, цьому виданню властиве подекуди надуживання літерою ґ. Є низка слів, які давнозасвoєні нашою мовою з фрикативним г: магазин, манган, маргарин, роглик (того самого кореня, що й ріг), Фригія, Ягич. Немає підстав виконувати настанову довідника й запроваджувати написання та вимову манґан (та ще й з несправедливою позначкою "застаріле"), маґазин, марґарин і т.ін.

Пропонований словник укладено на підставі реєстрів "Словаря української мови" за редакцією Б.Грінченка, "Правописного словника" Г.Голоскевича, "Довідника українських прізвищ" Ю.Редька, "Словника іншомовних слів" за редакцією академіка О.Мельничука, праць з історії та культури мови І.Огієнка й Б.Антоненка-Давидовича та власних досліджень у галузі етимології лексики української мови.

У словникові щодо використання фонем г та ґ у словах іншомовного походження застосовано засади "Українського правопису" 1928 року з деякими уточненнями, а саме:

а) проривний ґ і фрикативний г слов'янських мов завжди відтворюються українським г, оскільки вживаються, як правило, в однокореневих лексемах;

б) у всіх грецизмах уживається тільки г;

в) у запозиченнях з інших мов фонема h послідовно передається через г;

г) д у давно засвоєних словах також відтворюється українським г. Із власних назв це стосується насамперед найменувань країн, міст, гір, річок та інших ономастичних об'єктів;

ґ) у неслов'янських антропонімах (іменах та прізвищах), а також у новіших загальних назвах розрізняємо h та g, що передаються відповідно через г та ґ: Hegel (нім.) - Геґель, heat (англ.) - гіт, regio (лат.) - регіон.

Питомі українські слова, що містять у своєму складі фонему ґ, подаються за лексикографічними джерелами.

Будова словника

Як складники реєстру виступають здебільшого слова (іменники, рідше інші частини мови). Похідні подаються під реєстровим словом у такій послідовності: іменник, прикметник, дієприкметник, прислівник, дієслово, спочатку безпрефіксні, а далі в абетковому порядку префіксальні. До іменників чоловічого роду наводиться закінчення родового відмінка однини: аґрус, -у; бравнінґ, -а.

Назви жінок, утворювані за допомогою наростка - к/а/, подаються при відповідних іменниках чоловічoго роду в такий спосіб: гугенот, -ка (цебто чоловік гугенот, жінка гугенотка); інші утворення для позначення осіб жіночої статі стоять під реєстровими словами в повній формі: Греція, грек, грекиня.
Фонетичні та фонетико-морфологічні варіянти реєстрового слова об'єднуються сполучником і: ґирлиґа і ґерлиґа, ґандж і ґанджа, джерготати і джерґотіти.

Часом у реєстр виноситься не слово, а його компонент:

а) агро- (біологія, ґрунтознавчий, техніка) - компонент стоїть на початку складного слова й пишеться разом: агробіологія, агроґрунтознавчий, агротехніка); гігро- (граф, скоп) - гігрограф (наголошений перший складник), гігроскоп (наголошений другий складник);

б) -графія (гео, демо, моно, стено) - компонент складного слова стоїть у його кінці й пишеться разом: географія, демографія, монографія, стенографія;

в) гама- (-залізо, -проміння) - складне слово пишеться через дефіс: гама-залізо, гама-проміння.

При укладанні словника усунуто розбіжності в написанні слів того самого кореня - автобіографія і автотренінґ (не аутотренінґ), гама - третя літера грецького алфавіту і гама- (не гамма-) проміння. Коли в лексикографічних джерелах зафіксовано два варіянти слова: інавгурація й інаугурація, словник рекомендує лише перший із них (з ав) як більш умотивований законами мов-джерел та української мови.

Далі


Бібліотека сайту "Українське життя в Севастополі"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ