Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Олександр Пономарів

ФОНЕМИ Г та Ґ

Словник і коментар

СЛОВА ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
(де не слід уживати проривного ґ)

А

Авгій
авгієві стайні
агава
агавовий
Агапій
Агапія
агат,-у
агатовий
Агата
Агатангел
агіографія
агностицизм, -у (філос.)
агностик
агностичний
агонія
агонічний
агонізувати
агора (іст.)
агорафобія (мед.)
аграрій, -я
аграрник
аграрний
агро- (біологія, ґрунтознавчий, техніка тощо)
алегорія
алегоризм
алегоричністьалегоричний
амальгама
амальгамація
амальгамний
амальгамувати
ангел,-а
ангельський
ангідрид, -у
ангідридний
ангідридовий
ангідрит, -у
ангідритовий
антагонізм, -у
антагоніст, -ка
антагоністичний
апологія
аполог
апологет, -ка
апологетика
апологетичний
аргон, -у (хім.}
аргонавт,-а
аргус,-а
архіпелаг, -у
астигмат, -а
астигматизм, -у

Г

гагат,-у
гагатовий
галактика
галактичний
галоген,-у
галогенний
галоїд, -у
галоїдний
гама (3-тя літера грецького алфавіту)
гама (барв, звуків, настроїв тощо)
гама- (-залізо, -проміння, -функція тощо)
гамета (біол.)
-гамія (моно, полі тощо)
ганглій, -я
гангрена
гангренозний
Ганімед
гаплологія
гармонія
гармонізація
гармонізований
гармонійнийгармонізувати
енгармонізм
сингармонізмгарпія
гастеро-, гастр-,
гастро- (гастероміцети, гастралгія, гастроподи тощо)
гастрит, -у (мед.)
гастрономія
гастроном
гастрономічний
Геба
гегемон, -а
гегемонія
гедонізм, -у
гедоніст, -ка
гедоністичний
геєна
-гей (апо, пери тощо)
Гекаба і Гекуба
Геката
гекатомба
гекзаметр, -у
гекзаметричний
гекса- (едр, хлоран тощо)
гектар, -а
гекто- (ват, грам тощо)
гелій, -ю
-гелій (апо, пери тощо)
геліо- (скоп, стат тощо)
гелікон, -а
гелікоптер, -а
гельмінтологія
гельмінтолог
гема (мист.)
гематит, -у
гематоген, -у
гематологія
гематолог
гемо- (рой, торакс, філа тощо)
ген,-у
генеалогія
генеалогічний
генеза, (рідко) генезис, -у
генетика
генетичний
гео- (ботаніка, графія, логія, магнетизм тощо)
Георгій
гепард, -а
Гера
Геракл і Геркулес
герма
гермафродит, -а
гермафродитизм
герменевтика
герметичний
герметичність
Геродот
герой
героїзм
героїня
геройство
героїчний
герпетологія
герпетолог
гетера
гетеро- (гамія, генний, філія тощо)
Гефест
гіятус,-у
гіяцинт, -а
гіяцинтовий
гігант, -а
гігантизм
гігантський
гігантоманія
гігієна
гігієніст, -ка
гігієнічний
гігро- (граф, скоп тощо)
гідра
гідравліка
гідравлічний
гідрат, -у
гідрант, -а
гідро- (біологія, енергія, ліз, логія, споруда тощо)
гієна
Гіменей
гімн, -у
гімназія
гімназист, -ка
гімназійний
гімнастика
гімнаст, -ка
гімнастичний
гінекей, -ю
гінекологія
гінеколог
гінекологічний
Гіпарх
гіпер- (бореєць, плазія, тонкі, трофія тощо)
гіпербола
гіперболічний
гіперболізувати
гіперболоїд, -а
гіпноз, -у
гіпнотизація
гіпнотизм
гіпнотизувати
гіпо- (стаз, таксис, тонкі, фіз тощо)
Гіпократ
гіпопотам, -а
гіпотеза
гіпотетичний
гіпотенуза
гіпс, -у
гіпсовий
гіпсувати
гіпсо- (метр, метрія тощо)
гіро- (компас, скоп тощо)
гістологія
гістолог
гістологічний
глаукома (мед.)
Глафіра
Гликерія
глік-, гліко- (глікемт, глікоген, гліколіз тощо)
гліоксаль
гліома
гліптика (мист.}
гліпт
гліпто- (генез, донт тощо)
гліцерин, -у
гліцериновий
гліцинія (бот.)глоса
глосарій, -ю
глосит, -у (мед.)глюкоза
глюкозний
-гноз (діа, про тощо)
гнома (літ.)
гносеологія
гносеологічний
гностик, -а
гностицизм,-у
гностичний
Голгота
голо- (гамія, графія, кост тощо)
гомеопатія
гомеопат
гомеопатичний
гомео- (морфем, полярний тощо)
Гомер
гомеричний
гомерівський
гомо- (генний, динамія, зиготність, сексуалізм тощо)
Гомора
горгона
Гордіїв вузол
горизонт, -у
горизонталь
горизонтальний
гормон, -у
гормональний
гормонотерапія
гороскоп, -у
грам, -а
-грам (кіло, мілі тощо)
грам- (-атом, -молекула тощо)
-грама (діа, епі, кардіо тощо)
граматика
граматист
граматичний
грамота
грамотій, -я
грамотність
грамотний
грамофон, -а
грамофонний
-граф (авто, епі, пара тощо)
графа
графити
графема
графіка
графік
графіт, -у
графіті
-графія (гео, демо, моно, стено тощо)
графо- (лог, ман тощо)
Греція
грек
грекиня
грецький
Григорій і Григір, -ора
григоріанський і грегоріянський (календар)
гриф, -а
грифель, -я
грифон, -а

Д

дисгармонувати
діагональ
діагоналевий
діагональний
діафрагма
діафрагмування
діафрагмувати
демагогія
демагог
демагогічний
дисгармонія
дисгармонійний
дисгармонійний
дисгармоніювати

Е

егіда
его- (футуризм, центризм тощо)
егоїзм, -у
егоїст, -ка
егоїстичність
егоїстичний
еготизм, -у
екзегеза
екзегет
екзегетика
екзегетичний
еклога (літ.)
елегія
елегійний
елегічний
енергія
енергетик
енергетика
енергетичний
енергійний
енерго- (база, ємний, мережа тощо)
ерг, -а
ергастерій, -ю
ергативний (лінгв.)
ерго- (граф, метр, номіка тощо)

Є

євангелія, (заст.) євангеліє
євангелик
євангеліст
євангелічний
євангельський
Євген, (жін.) Євгенія
євгеніка (біол.)
євгеніст, -ка
євгенічний
Євграф

З

зиго- (гамія, морфний,
спбра тощо)
зигота (біол.)

І
ієрогліф, -а
ієрогліфічний
Л

летаргія
летаргійний
летаргічний
-лог (діа, ката, моно, про тощо)
логаритм, -а
логаритмічний
логаритмувати
логіка
логік
логічність
логічний
-логія (архео, гідро, еко, зоо, спелео тощо)

М

магіямаг
магізм
магік
магічний
магма
магматичний
магнезит, -у
магнезитовий
магнезія
магнезійний
магнетизм, -у
магнетит,-у
магнетитовий
магнето
магнетон,-а
магній, -ю
магнієвий
магніт, -у
магнітний
магнітити
магніто- (граф, лог, метр, фон тощо)
мега- (ваг, герц, літ, терій, фон тощо)
мегало- (завр, кефалія, манія тощо)
металургія
металург
металургійний
металургічний

О

олігархія
олігарх
олігархічний
оліго- (клаз, трофний, френа тощо)
оргазм, -у
орган,-у
організм, -у
органіка
органічний
орган, -а (муз.)
органіст, -ка
органний
організація
організатор, -ка
організаторський
організований
організувати
дезорганізація
реорганізація
органо- (генез, логія, пластика тощо)
оргія
оргійний
оргіястичний

П

патогенез, -у
патогенний
патологія
патологічний
пегматит, -у (геол.)
пегматитовий
педагогія
педагог
педагогіка
педагогічний
пергамент, -у
пергаментний
пергаментовий
пергідроль, -ю
поліглот, -ка
програма
програміст, -ка
програмність
програмовість
програмний
програмовий
програмувати
запрограмований

С

сталагміт, -у
сталагмітовий
сталагмометр, -а
стратегія
стратег
стратегічний
стратиг, -а
архістратиг

троглодит, -а (ангр.)
-ург (драмат, демі тощо)
-фаг (антропо, лото,
хроно тощо)
фаго- (терапія, цит тощо)

Далі


Бібліотека сайту "Українське життя в Севастополі"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ