Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
Мирослав МАМЧАК
ФЛОТОВОДЦІ УКРАЇНИ
Використана література:

1. Аммон Г.А. Морские памятные даты. – Москва: Воениздат, 1987.

2. Амельченко В.В. Дружины древней Руси. – Москва: Воениздат, 1992.

3. Антонович Володимир. Про козацькі часи в Україні. – Київ: Дніпро, 1991.

4. Апанович Олена. Розповіді про запорозьких козаків. – Київ: Дніпро, 1991.

5. Аркас Микола. Історія України-Русі. – Одеса: Маяк, 1994.

6. „Арсенал.”: 2002, № 2.

7. Багряний Іван. Огненне коло. – Київ: Варта, 1992.

8. Боевой путь советского Военно-Морского флота. – Изд. ІV, доп. –Москва:
Воениздат, 1988.

9. Божко О. Крути в документальних свідченнях.// Київська старовина. – 1996, № 2-3.

10. Ботвинник М. Жизнеописания знаменитих греков и римлян. – Москва: Просвещение, 1988.

11. Василик Ігор. Українські адмірали: підготовчі матеріали: – Буенос-Айрес, 2003.

12. Велесова книга. Збірка праукраїнських пам’яток I тис. до нової доби- I тис. нової доби. – Київ-Велес, 2003.

13. Вельтман Олександр. Атилла і Русь ІV – Vстоліть. – Основа, 1996.

14. Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети / Під ред. О.Кузьмука. –Київ, Видавничий дім, 2001.

15. Воєнна безпека України на межі тисячоліть: Монографія. – Київ, Стилос, 2002.

16. Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар . – Москва: Мысль, 1992.

17. Воспоминания о Тарасе Шевченко/ Под ред. И. Дзеверина. – Киев,
Дніпро, 1988.

18. Гангут. Сборник статей. – № 15-18.

19. Галицько-Волинський літопис. – Львів: Червона калина, 1994.

20. Гетьмани України. Історичні портрети: Збірник. – Київ, 1991.

21. Грабовський С. Що принесла Україні Переяславська Рада? – Київ: „STULOS”, 2003.

22. Гражданская война и военная интервенция в СССР. –М., 1987.

23. Гражданская война:боевые действия на морях, реках и озерных
системах./ В 3-х т. –Л ., 1925.

24. Григор’єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях. – Київ: Веселка, 1993.
25. Грушевський М. Історія України-Русі./ В 12-ти т., – Київ: Наукова думка, 1991.

26. Грушевський М. Ілюстрована історія України. –Київ: Наукова думка, 1992.

27. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – С-П., 1906.

28. Грушевський М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя. – Київ, Наукова думка, 1991.

29. Демкович-Добрянський Михайло. Україна і Росія. –Львів,Просвіта.

30. Дерево пам’яті. Книга українського історичного оповідання. Т.1,2. – Київ, Веселка, 1992.

31. Дмитерко Р. Україна ХVІІ ст. очима Павла Алепського.// Дзві н – № 8, 1996.

32. Дорошенко Дмитро Нарис історії України – Русі. –Одеса, Маяк, 1994.

33. Другий зимовий похід: Спогади. – Київ, Фундація ім. О.Ольжича, 1995.

34. Залесский М. Краб – первый в мире подводный заградитель. –Л., 1924.

35. Записки Одесского общества истории и древностей. –Т.8., – Одесса,1872.

36. Заплинський Мирон. Хмельницький як полководець. –Нью-Йорк, 1950.

37. Зубенко Богдан. Польща і Україна. –Львів, 1998.

38. Золоті імена України. Видатні діячі України минулих століть. – Київ: Євроімідж, 2001.

39. Іванус В.І. Симон Петлюра – президент України. – Дрогобич: Бескид, 1991.

40. Історія Русів. –Київ: Радянський письменник, 1996.

41. Історія українського війська. – Вид. 4-е. –Львів: Світ, 1992.

42. Історичні постаті України. – Одеса: Маяк,1993.

43. Известия севастопольских военных и рабочих депутатов. – № 66 от 5.08.1917.

44. Карчапов В., Сахаров А. Полководцы древней Руси. –Москва: Молодая гвардия, 1985.
45. Кащенко А. Оповідання про славне військо Запорозьке низове. –Дніпропетровськ: Січ, 1991.
46. „Кіевская старіна.” № 4, 1885.

47. Кравченко Валько. Український Севастопіль. –Кн.1. – Севастополь: 2001.

48. Кравцевич В. Украинский державный флот.
–Київ: Край, 1992.

49. Кравцевич В. Козаки під вітрилами.// Військо України. – №1, 1992.

50. Крип’якевич Іван. Історія козаччини. –Львів, 1922.

51. Крип’якевич Іван. Історія України. –Львів: Світ, 1990.

52. Крип’якевич Іван. Історія українського війська (1917 – 1995).
–Л ьвів: Світ, 1996.

53. Лаврів Петро. Історія південно-східної України. –Київ, 1996.

54. Леп’явко Сергій. Козацькі війни кінця ХVI століття в Україні. –Чернігів, 1996

55. Лизанчук Василь. Навічно кайдани кували. –Львів, 1995.

56. Лотоцький Антін. Історія України. –Івано-Франківськ: Просвіта, 1993.

57. Лотоцький Антін. Княжа слава. –Львів: Каменяр, 1991.

58. Лукин А.П. Русские моряки во время великой войны и революции. –Т.1,2. – 1934.

59. Лукінюк Михайло Обережно: міфи! – Київ,2003.

60. Мазур Тетяна На шляху до вічності.// Дзвін Севастополя. 2003. – № 3.

61. Макареев М. Черноморский флот в биографиях командующих: в 2-х т.,2000.

62. Малярчук А. Верфь на Ингуле. –Ленинград:
Судостроение, 1989.

63. Мартиролог русской морской эмиграции. –Москв а – Феодосия, 2001.

64. Мах Петро. Козацькі могили. –Львів, 1972.

65. Мацьків Теодор. Англійський текст Зборівського договору з 1649 року та інші вибрані статті. –Севастополь, 2001.

66. Минуле України: відновлені сторінки. –Київ, 1992.

67. Мишецький С.І. Історія про козаків запорізьких. –Одеса, 1852.

68. „Морской сборник” за 1914 – 1917 годы.

69. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. –Київ, 1994.

70. Наші вісті.– 1971.– №125. –Буенос-Айрес.

71. Наші вісті. –1972. –№126. –Буенос-Айрес.

72. Нікуліна Н. Лоцманування у запорожців.// Київська старовина. 1996, № 2 – 3.

73. Переяславська Рада 1654 року (історичні дослідження). –Київ: Смолоскип,2003.

74. Полонська Наталія. Історія України. – т.1,2. –Київ: Либідь, 1995.

75. Підлуцький Олексій. Загибель ескадри. //Зеркало недели (Інтернет-сторінка), 2002.

76. Пісня ратна. Епічна скрижаль „Велес-книги”. –Київ, 2000.

77. Прокофьев Н.Н. Древняя русская литература. –Москва: Просвещение, 1980.

78. Проспер Меріме. Українські козаки та їхні останні гетьмани. –Київ, 1998.

79. Рогова Олена. Тиміш Хмельниченко. –Київ, Дніпро, 1991.

80. Сергійчук В. Морські походи запорожців. –Київ: МП „Фотовідеосервіс”, 1992.( Бібліотека українця №5).

81. Сергійчук В. Українська соборність. –Київ, 1999.

82. Сирченко И.Т. Выполняя приказ Ленина. –Москва, 1924.

83. Сокульський А. Морські походи запорожців. –Дніпропетровськ: Січ, 1995.

84. Соловьёв С. М. Чтения и рассказы по истории России. –Москва, Правда, 1989.

85. Стороженко У.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини ХVІІ століття. –Кн.1. –Дніпропетровськ, 1996.

86. Субтельний Орест Україна: історія. Київ: Либідь, 1994.

87. Сушинський Богдан Козацькі вожді України. –Одеса, 2001.

88. „Табор”. Воєнно-популярний журнал. –Варшава, 1933.

89. Універсали Богдана Хмельницького. –Київ, 2000.

90. Флот України. –Севастополь. 1992-2004 р.

91. Черноморский флот России (истор. очерк)./ Под. ред. Комоедова В.П. Симферополь: Таврида, 2002.

92. Чорна книга України. –Київ: Просвіта, 1998.

93. Шабульдо Фелікс. Україна в державотворчих процесах у Криму в кінці ХІV – першій половині ХV століть.// Сучасність. –1996, №5.

94. Шавшин В. Балаклава. –Сімферополь: Таврія, 1990.

95. Шпильова Людмила. Чорноморській фльоті піднести Український прапор. –Нью-Йорк. США, 2002.

96. Щоденник Еріха Лясоти із Стеблева. –Вип.І. –Київ, 1890.

97. Шевчук В.П.Тараненко М.Г. Історія української державності. –Київ, Либідь , 1999.

98. Яворницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. – Ч.І,ІІ. –Київ, Веселка, 1995.


Бібліотека сайту "Українське життя в Севастополі"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ