Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРK Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
Мирослав МАМЧАК
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ФЛОТУ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Абліцов Віталій. Першим український прапор підняв міноносець „Завидний”. //Голос України, 29.03.2005.
Ажажа В. Дорогами подводных открытий. - М.,1977.
Алабин И. и др. Мартиролог русской военно-морской эмиграции. - Москва; Феодосия, 2001.
Аркас Микола. Історія України-Русі. - Одеса: Маяк, 1994. „Арсенал”. – 2002, №2.
Аммон Г.А. Морские памятные даты. – Москва: Воениздат, 1987.
Ачкасов В.А. и др. Боевой путь советского Военно-Морского Флота. Изд.4-е, - Москва: Воениздат, 1988.
Бижан Иван. Присягнуть своему народу никакими приказами и мораториями запретить нельзя. //Народная армия, № 128, 15.06.1992.
Безкоровайний Володимир. Массандрівський протокол. Причини й наслідки. 2006.
Безкоровайний Володимир. Деякі аспекти перебування Чорноморського флоту в Україні. Інтернет-газета „Флот України”, 05. 2006.
Белый город с черной отметиной. Севастополь в третьей обороне 1991- 199… Под ред. Н.С.Гормальова. Севастополь: Флаг
Родины, 1996.
„Біла книга-2004. Стратегічний оборонний бюлетень”. – Київ, 2005.
„Біла книга-2005. Оборонна політика України”. – Київ, 2006.
„Біла книга-2006. Оборонна політика України”. – Київ, 2007.
Боевая летопись русского флота. - Москва, 1948.
Большевизм і визвольна війна. (Збірка статей). Бібліотека українського підпільника.Ч.5. Видання Закордонних Частин ОУН. 1957.
Борзаковский П. 300-летие царствующаго Дома Романовыхъ.- Одесса: тип.Л.Нитче, 1913.
Брошеван В.М., Форманчук А.А. Крымская республика: год 1921-й. –Симферополь: Таврида,1922.
Веселого Ф. Краткая история русского флота. Спб.,1893.
Велесова книга. Збірка проукраїнських пам’яток I тис. до нової доби – I тис. нової доби. – Київ: Велес,2003.
Василевський Пантелеймон. Чорноморський флот під Українськими національними прапорами в 1917-1918 роках. / Дзвін, №11, 1990.
Василенко Г.К. Велика скіфія. Товариство „Знання”, серія 8,№ 3
Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва). – Київ: „Темпора”, 2003
Військове будівництво в Україні в XX столітті: історичний нарис, події, портрети. Під ред. О.Кузьмука. – Київ: Видавничий дім, 2001.
Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар. – Москва: Мысль, 1992.
Галицько-Волинський літопис. – Львів: Червона калина, 1994.
„Голос Покуття”.//20 січня 1993 р., №5.
Горбачев Сергей. День за днем. Четвертая гибель флота? – Севастополь/ Флаг Родины, 1997.
Головатий Сергій. Севастопольська агресія. // Народна армія. 26.12.1996.
Григорє’в-Наш. Історія України в народних думах та піснях. – Київ: Веселка, 1993.
Гриневич В. та ін. Історія українського війська. – Львів: Світ, 1996.
Грушевський Михайло. Історія України-Русі./ в 12-ти т. – Київ: Наукова думка, 1992.
Грушевський Михайло. Ілюстрована історія України. – Київ: Наукова думка, 1992.
Гуртовий Григорій. Чотири гетьмани ...з одного села. /Кримська світлиця, 09.01.2004.
Данілов Анатолій. Український флот: біля джерел відродження. - Київ: Фундація ім. О.Ольжича, 2000.
Донцов Дмитро. Історія розвитку української державної ідеї. - Київ, 1991.
Донцов Дмитро. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини. – Київ: МАУП, 2005.
Донцов Дмитро. Рік 1918. Київ. – Київ: „Темпора”, 2002.
Другий Зимовий похід. Листопадовий рейд. Базар. – Київ: Фунд. ім. Ольжича, 1995.
Затулин К., Романенко В. Нужен ли России Черноморский флот. // Вольная Кубань 10.01.1998г.
Захарченко В.Г. Поет Кубанский казачий хор.- Краснодар: Эдви, 2002.
Зоткин Н.Ф. и др. Краснознаменный Черноморский флот. Изд. 2-е. - Москва: Воениздат, 1979.
Знання та праця. /1960, №4.
Зленко Анатолій. Дипломатія і політика. – Харків: Фоліо, 2003.
Губенко Богдан. Польща і Україна. Польсько-українські відносини в минулому та сьогодні. - Львів, 1998.
Іванис Василь. Симон Петлюра – президент України. - Торонто, 1952.
Історія Русів. – Київ: Радянський письменник, 1991.
История русской армии и флота. Т.1-9. - Москва, 1912.
Йовик Іван. Нескорена армія. – Київ: МП „Леся”, 1995.
Касатонов Игорь. Записки командующего Черноморским флотом. - Москва, 2001.
Кардаш Петро. Злочин. - Мельбурн: Фортуна, 2003.
Кащенко Андріан. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. - Дніпропетровськ: Січ, 1991.
Костомаров Микола. Богдан Хмельницький. – Київ: Веселка, 1992.
Кравцевич Владимир. Украинский державный флот. – Киев: Край, 1992.
Крип’якевич Іван і ін. Історія українського війська(від княжих часів до 20-х років XX ст.).- Львів: Світ, 1992.
Крип’якевич Іван. Історія України. /Дзвін, № 5-12, 1990р.
Кримський Богдан. Чи існує таємна угода Кучма-Путін? /Українські проблеми, 22-23 травня 2003.
Куликов И. и др. Севастополь на рубеже тысячелетий. - Севастополь, 2003.
Кучма Леонід. Вірю в український народ. – Київ: Видавничий дім Альтернативи, 2000.
Кудряшов С. і др. Карта Севастополя: тріумф і трагедія президентів. - Київ: Українська перспектива, 1996.
Лавріненко Юрій. Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933. – Київ: Просвіта, 2001.
Леп’явко Сергій. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів: Сіверянська думка, 1996.
Липа Юрій. Розподіл Росії. –Нью-Йорк: ЗДА.1954.
Лубенець Андрій. Українська революція 1917-1921 років та відродження національного флоту. //Флот України, 1-7.07.2006.
Лубенець Андрій. Українізація Чорноморського флоту в добу Центральної Ради. Розбудова Українського військового флоту (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Збірник документів. – Севастополь: СВМІ, 2007.
Лукінюк Михайло. Обережно, міфи. - Київ, 2003.
Мазепа Ісак. Україна в огні й бурі революції. -Київ:Tempora, 2003.
Минуле України: відновлені сторінки. – Київ: Наукова думка,1991.
Михайлик М. Український національний рух у Криму 1917 р. –Київ: Хроніка 2000, випуск 34.
Мороз Валентин. Україна у двадцятому столітті. – Львів: Ліга - Прес, 2005.
Морской атлас. Т.3: военно-исторический. Описание к картам. Изд.ГШ ВМФ МО СССР. – Москва, 1966.
Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. -Київ: Український письменник, 1994.
Народна армія. //17.06.1993р.
Омелянович-Павленко Михайло. Спогади українського командарма. -Київ: Планета людей, 2002.
Паньонко Ігор. Органи влади Запорізької Січі. – Львів: ЛДУВС, 2006.
Пастернак Євген. Україна під большевиками (1919-1939). –Торонто, Канада: Євшан-зілля, 1979.
Петрів Всеволод. Військово-історичні праці. Спомини. – Київ: Поліграфкнига, 2002.
Петро Сагайдачний. Історико-документальна книжка. – Київ: Веселка, 1992.
Повість врем’яних літ. – Харків: Фоліо, 2005.
Полонська-Василенко Наталія. Історія України. 1900-1923рр. Пам’ятки України. Книга 4. - Київ, 1991.
Полонська-Василенко Наталія. Історія України у 2-х т. – Київ: Либідь, 1995.
„Полуостров Крым.” Приложение к газете воинов ПВО Украины „Страж неба”. №1, 2, 7. 1992 г.
Романчук Олег. Ультиматум. Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. – Київ: Знання, серія„Світогляд”, № 15, 1990.
Русначенко Анатолій. Національно-визвольний рух в Україні.
Середина 1950-х – початок 1990-х років. – Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1998.
Серія „Кошові Запорозької Січі”. Іван Сірко. Збірник. – Київ: Веселка, 1992.
Серія „Кошові Запорожської Січі”. Самійло Кішка. Історичні розвідки, думи, оповідання. – Київ: Веселка, 1993.
Сивак Анатолий. Софистика по-черноморски. //Флот України, 3.08.1996.
Сербин Роман. За яку спадщину? – Київ, 2002.
Сергійчук Володимир. Українська соборність. Відродження українства в 1917-1920 роках. - Київ, 1999.
Сергійчук Володимир. Морські походи запорожців. Бібліотека Українця, №5. – Київ: МП „Фотовідеосервіс”, 1992.
Сокульський А.Л. Морські походи запорожців. - Дніпропетровськ: Січ, 1995.
Скоропадський Павло. Спогади. - Київ. Філадельфія, 1995.
Славутич Яр. Місцями запорозькими. – Львів: Меморіал, 1991.
Сторінки історії флоту України. Збірник статей, нарисів, спогадів.
Під редакцією Безкоровайного В.Г. – Севастополь, 1996.
Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII століття. Кн.1. - Дніпропетровськ, 1996.
Тицик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західно-Українська Народна Республіка.
1918-1923 рр. – Коломия: Світ, 1993.
Тунманн. Крымское ханство. – Симферополь: Таврия, 1991.
Чайка В.Н. Боевые походы войск князей киевской руси(IX-первая половина XIвв). – Севастополь, 1994.
Чорна книга України. - Київ: Просвіта, 1988.
Чугаєнко Михайло. Україна яка шокує. Лабіринти історії. - Харків, 2005.
Усов С.А. Черноморский флот на переговорах между УНР и РСФСР. /Морской сборник. № 10-11. - Москва, 2003.
Фечеп Петр. Большие звезды на погонах как символ власти и ответственности или как ведут свой политический корабль на «верный фарватер» адмиралы Севастополя. //Флот України, 26.04.1997.
Флот України. //1992-2007 рр.
ЦДАВОВУ. Ф. 2203, оп.1, спр.1-а.
Чайковський Андрій. Сагайдачний. – Київ: Варта, 1993.
Шануймося, панове офіцери. Під ред. Б.Кожина. – Київ: Варта, 2001.
Шевченко Тарас. Кобзар. Київ: Дніпро, 1989.
Шовкун В.М. Запоріжжя і флот. – Запоріжжя: Комунар, 1992.
Шрамченко Святослав. Українська морська піхота. 1917-1920рр.
/Літопис червоної калини. Ч.8-9. - Львів, 1992.
Шрамченко Святослав. Командування Українською Державною фльотою в рр.1918-1920. / Табор, №18. - Варшава,1933.
Шрамченко Святослав. Український Морський Генеральний штаб в рр. 1917-1921. / Табор, № 16, 17. - Варшава, 1933.
Шрамченко Святослав. Нарис подій в Чорноморській фльоті в рр.1918/1920. /Табор, № 12. - Варшава, 1933.
Шрамченко Святослав. Українські Воєнно-Морські Школи (1918-1920 рр.)/ Табор, №15. - Варшава, 1935.
Шрамченко Святослав. Українська воєнно-морська політика у Криму 1917-1918 рр. – Київ: Хроніка 2000, випуск 34.
Штепа Павло. Московство. – Дрогобич: Відродження, 2005.
Шульга Дмитро. Неприступний Севастополь. Суспільні настрої та чинники їх формування./Політика і час, №2, 2005.
Яворницький Дмитро. Історія запорізьких козаків. /Дзвін, №8-12, 1990р.

До змісту Мирослав МАМЧАК УКРАЇНА:ШЛЯХ ДО МОРЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ФЛОТУ

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ