Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

 

Тринадцять творчих літ
Замість передмови до бібліографії

Тиша аж задзвеніла в аудиторній кімнаті. Не тому, що табличка на дверях сповіщала: тут тривають державні екзамени. Табличка повідомляла про це з самісінького їх початку. Тиша ж задзвеніла тоді, коли перед екзаменаційним столом худорлявий стрункий юнак почав викладати концепцію своєї дипломної роботи: журналістський нарис як історичне джерело. Так. Не просто віддзеркалення сучасної епохи, а як відображення найхарактерніших її рис: патріотизм громадян, спрямований на динаміку соціального розвою, типізована констатація їхніх звершень.
Члени Державної комісії, досвідчені журналістикознавці — вчені і практики — зачаровано слухали дипломника, несамохіть, покивом голів потверджуючи неспростовну переконливість студентових посилань на багаторічну, кількавікову практику засобів масової комунікації. Дипломник самобутньо відкривав давно очевидне, інтерпретуючи журналістські твори в двох аспектах: утвердження взірців для громадянського діяння і розкриття історичного тла суспільного поступу.

Голова ДЕКу, відповідальний редактор (тоді так іменували головних пресових керівників) однієї з провідних газет України, поставивши оцінку студентові в екзаменаційній відомості, дещо занотував у записнику: ”А цей наш сільськовістянський практикант не просто майстровитий журналіст, а ще й з науковою родзинкою”. А підписавши випускникові диплом журналіста, попрохав направити його для подальшої праці в свою газету.

Відтоді й з’явилося в українській журналістиці неординарне ім’я Володимира Івановича Сергійчука. Працюючи незмінно в одній газеті “Сільські вісті”, він висвітлював животрепетні проблеми українського села, неодмінно заглиблюючись в першопричини як рушійних, так і гальмівних чинників. І, маючи на увазі побажання класика, щоб перо прирівнювалося до багнета, засвідчуємо: зміст журналістських публікацій В.І. Сергійчука неодноразово ставав приводом для схвального обговорення в найвищих партійних інстанціях та клався в основу державних ухвал.

Примітною рисою дослідника і запорукою його успіхів з самого початку науково-творчого шляху була всебічна обізнаність з предметом. Невипадковим, отож, у його біографії став такий промовистий факт: Володимир Сергійчук, закінчивши успішно заочний курс Української сільгоспакадемії, долучив до журналістського диплома диплом економіста.

Зацікавленість В. Сергійчука розмаїто широка, а засоби реалізації гідні похвали. Так, уславлюючи талановитість наших пращурів і сучасників, він відкрив для українського загалу видатного конструктора найпотужнішого в світі танка Миколу Духова та його колег-подвижників, надрукувавши про них спершу низку нарисів, а далі й книжку. Досліджуючи витоки вільнолюбного українського характеру, В. Сергійчук заглиблюється в тематику козацтва. Тридцять журнальних публікацій про творців танкової зброї та діяльність Запорозької Січі ще в журналістські роки В.І. Сергійчука засвідчили, що українська наука має в його особі серйозного автора. Він уміє знайти аріаднину нитку теми, окреслити визначальні її параметри. Головне ж — працювати з першоджерелами. Ще одна визначальна риса науковця і журналіста В.І. Сергійчука, як засвідчує бібліографія, — це вміння водночас розробляти не одну, а кілька проблем. Саме ця риса, помічена колишнім головою ДЕКу, головним редактором “Сільських вістей”, а пізніше — старшим науковим співробітником Інституту історії Академії наук України, тобто автором цих нотаток, дала підставу порадити В.І.Сергійчукові із запропонованих ним тем готувати кандидатську дисертацію про армію Богдана Хмельницького. Тоді ж рекомендовано консультантом теми видатного дослідника історії України Федора Павловича Шевченка.

Не знижуючи активності в журналістиці, В.І. Сергійчук успішно захистив у 1982 році дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук.

Минуло ще п’ять років. Жадоба вивчення глибин історії нашої Вітчизни переважила: молодий учений повністю зосереджується на історико-дослідницькій праці. 1987-2000 роки чи не найплідніші в його діяльності. В 1992 році захищено докторську дисертацію про українське козацьке військо. Видано 37 книг і брошур, у тому числі 18 монографій і навчальних посібників, видруковано 185 журнальних і 302 газетні статті. Неймовірно, але факт! Адже це доробок майже цілого колективу дослідників. А нерідко ж трапляються серед них і такі, що десятиліттями “опрацьовують-перелицьовують” єдину тему, обіцяючи результат на далеке “колись”. Наш же ювіляр, не полишаючи своєї провідної теми козацтва, поширює дослідницький інтерес на цілу низку тем, злободенних для сучасників. Погляньмо на бібліографічний перелік!

Визначальною рисою нашого ювіляра як дослідника й популяризатора є документальність. Адже документ — не другорядне джерело історії. Вміння ж вирізнити в документі суб’єктивне, довести істинність свідчення — запорука історичної переконливості. Дається це небагатьом. Але саме цього прагне в своїй діяльності професор знакового вузу України, доктор історії — дослідник Володимир Іванович Сергійчук. Побажаємо ж йому й надалі щедрих ужинків.

 

Микола Іщенко,

доктор філологічних наук


Професор Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої школи України.

Народився 13 березня 1950 року в селі Прибережне на Житомирщині. Закінчив факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка в 1972 році та економічний факультет Української сільськогосподарської академії в 1977 році. До 1987 року працював у редакції газети “Сільські вісті”.

Кандидатську дисертацію на тему: “Народна армія на Україні в роки визвольної війни. 1648–1654 (Організація, озброєння, забезпечення)” захистив у 1982 році, докторську – “Українське козацьке військо в другій половині XVII ст.” – в 1992. Досліджує проблеми історії України, зокрема українського козацтва, розселення українців у світі, національних меншин в Україні, діяльності ОУН–УПА, внеску українців у розвиток світової науки і культури.Список публікацій

ВОЛОДИМИРА СЕРГІЙЧУКА
за  1987 — 1999 роки

1987 Статті в журналах

1. Козацький гетьман Іван Сулима // Український історичний журнал.-1987.-№5.-С.122-133.
2. Родина Богдана Хмельницького // Наука і суспільство.-1987.-№10.-С.81-83.

3. “Я, Богдан” з точки зору історика (рецензія на роман П.Загребельного “Я, Богдан”) // Дніпро.-№10.-С.110-119.

4. Щит для Вітчизни // Вітчизна.-1987.-№10.-С.127-137.

Про внесок тричі героя соціалістичної праці М.Духова в створення радянської атомної техніки.

5. Петр Скорик, учитель чукчей // Радуга.-1987.-№11.-С.124-135.

   Про роль українця Петра Скорика в створенні чукотської писемності.

 

Статті в газетах

1. Главный конструктор // Независимость.-1987.-24, 26, 27 червня.
    Про життя і діяльність М.Духова.

2. Т-34: три ступеньки к пьедесталу // Независимость.-1987.-30,31 жовтня, 1,3 листопада.

    Три сторінки з історії створення харківського танка Т-34.

1988

   Микола Духов. - К.: Молодь, 1988. - 206 с.
 

Статті в журналах і наукових збірниках

1. Українські козаки у Франції // Наука і суспільство.-1988.-№3.-С.68-71.
2. Невідомий лист про одного з маловідомих київських полковників // Архіви України.-1988.-№4.-С.65-66.

3. Наша гордість і слава // Комуніст України.-1988.-№5.-С.65-72.

   Про історію вітчизняного танкобудування.

4. Клейноди запорозького козацтва // Наука і суспільство.-1988.-№5.-С.62-64.

5. Історія народу в рукописах // Юкрейн (англійською мовою).-1988.-№6.-С.8-9.

6. Роксолана в літературі та історії // Наука і суспільство.-1988.-№7.-С.28.

7. Запорожці // Старт.-1988.-№8.-С.8-9.

8. Козацькі шпиталі // Наука і суспільство.-1988.-№12.-С.52-53.

9. Дипломатична служба Богдана Хмельницького // Жовтень (Львів). -1988.-№9.-С.99-105; №11.-С.103-112; №12.-С.104-107; 1989.-№1.-С.109-112;

10. Участь православного духовенства в дипломатичній службі Богдана Хмельницького // Тези міжвузівської наукової конференції.-К.,1988.-С.45-46.

11. Про уточнення напрямків видавничої роботи Археографічної комісії Українська археографія:сучасний стан та перспективи розвитку.-К.,1988.-С.24-27.

Статті в газетах

1. Осужден необоснованно // Независимость.-1988.-1,2,4 березня.
   Про директора Харківського танкового заводу І.Бондаренка, репресованого в 1938 році.

2. Справа директора Бондаренка // Соціалістична Харківщина.-1988.-1,3 червня.

3. “Танковый король России” // Независимость.-1988.-21,22,24,26 червня.

      Про наркома танкової промисловості СРСР у роки війни І.Зальцмана.

4. “Я хорошо знал их, этих удивительных казаков...” // Индустриальное Запорожье.-1988.-30 липня.

   Інтерв”ю журналісту Я.Фальку.

5. “Отец чукотской письменности” // Независимость.-1988.-7,18,25 жовтня, 5 листопада.

6. З тавром зрадника // Культура і життя.-1988.-4 грудня.

    Про гетьмана Івана Мазепу.

7. В чьих руках архив Борщака? // Независимость.-1988.-16 грудня.

 
1989

    Щит Отчизны.-К.: Знання, 1989.- 48 с.

Статті в журналах і наукових збірниках

1. Байда-Вишневецький – ратник української землі // Дніпро.-1989.-№2.-С.122-132.
2. Старшина Запорозької Січі // Наука і суспільство.-1989.-№5.-С.66-69.

3. Батько армії і народу // Наука і суспільство.-1989.- №7.-С.70-71.

   Про Богдана Хмельницького.

4. Усе про історію Києва // Юкрейн.-1989.-№7.-8-11.

5. Тема козацтва в творчості Т.Г.Шевченка // Тези міжвузівської наукової конференції.-К.,1989.

 

Статті в газетах

1. Про жовто-блакитний прапор і тризуб // Київський університет.-1989.-9 червня.
2.  Традиції національної символіки // Радянська освіта.-1989.-17 листопада.

1990

Доля української національної символіки.-К.: Знання,1990.-48 с.
Рецензії: Погляд у глиб століть // Соціалістична культура.-1990.-№7.-С.12.

Ще раз про символіку // Житомир.-1990.-26 травня.

  Про символіку – компетентно // Шляхом Ілліча (Тернопіль).-1990.-2 червня.

 Доля символіки // Радянське село(Ружин).-1990.-19 серпня.

Про національну символіку // Деснянська правда (Чернігів).-1990.-28 серпня.

 

 Статті в журналах і наукових збірниках

1. Запорожці за Дунаєм, Віслою, Рейном // Вітчизна.-1990.-№6.-С.158-166.
2. Національна символіка України: жовто-блакитний прапор // Наука і суспільство.-1990.-№9.-С.46-47.

3. Національна символіка України: козацький прапор // Наука і суспільство.-1990.-№10.-С.40-41.

 

Статті в газетах

1. Гірка доля козацьких святинь // Культура і життя.-1990.-7 січня.
2. “Сее учинил ради всей Украины” // Молодь України.-1990.-7 березня.

        Про долю гетьмана Мазепи.

3. Гетьман – батько армії і народу // Молодь України.-1990.-13 березня.

4. Давайте не шукати зловісних кольорів // Молодь України.-1990.-5 квітня.

   Про право на життя синьо-жовтої символіки.

5. Слідами запорозьких святинь // Выбор (Запоріжжя).-1990.-8 квітня.

6. До времен Перуна // Выбор.-1990.-29 квітня.

    Інтерв'ю журналісту Я.Фальку про актуальні проблеми історії України.

7. Герби // Комсомолец  Донбасса.-1990.-13 червня.

   Передрук уривків з брошури “Доля української національної символіки”.

8. Перші київські полковники // Прапор перемоги (Ірпінь).-1990.-1,4,8 липня.

   Передрук: Світло Ілліча (Вишгород). - 1990. - 7,11 серпня.

9. Прапори // Комсомолец Донбасса.-1990.-3 липня.

   Передрук уривків з брошури “Доля української національної символіки”.

10. Зі сторінок “Українського історика” // Молодь України.-1990.-26,27,29 серпня.

11. Як піднімали синьо-жовтий прапор над Києвом // Київський університет.-1990.-7 вересня.

   Передрук: Молодь України.-1990.-8 вересня.

   Молода Україна (Торонто).-1990.-Ч.396.-С.3-5.

   Тернопіль.-1992.-С.51-52.

12. Військо Запорозьке як гарант української державності // Київський університет.-1990.-21,28 вересня, 12 жовтня.

13. То які ж українські барви Галичини? // Молодь України.-1990.-18 листопада.

  Передрук: Тернопіль.-1992.-С.14-15.

 
1991

Іменем Війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах ХVІ-ХVІІ ст.- К.:Україна,1991.- 254 с.
 

Статті в журналах і наукових збірниках

1. Чому впала козацька державність? // Наука і суспільство.-1991.-№1.-С.20-27.
2. Чи зрадив українському народові Мазепа? // Вісник КДУ: історико-філологічні науки.-1991.-№1.-С.29-43.

3. Танковый король // Радуга.-1991.-№5.-С.97-112.

4. Визвольна війна українського народу 1648-1654 років // Історія України. Курс лекцій.-К.,1991.-С.210-236.

5. Програма семінарських занять з історії СРСР (у співавт.).- К.,1991.-16 с.

6. Програма спецкурсу “Істоія українського козацтва” для модульної системи навчання студентів історичного факультету (у співавт.).-К.,1991.-16 с.

7. Михайло Грушевський про Байду-Вишневецького та сучасна історіографія // Український історик.-1991-1992.-Ч.110-112.-С.235-241.

 

Статті в газетах

1. Освячено віками // Добрий день (Суми).-1991.-8 лютого.
   Про українську національну символіку.

2. Гетьман Байда-Вишневецький // Друг читача.-1991.-6 березня.

3. Національні святині житимуть // Культура і життя.-1991.-6 липня.

   Про українську національну символіку.

   Передрук: Тернопіль.-1992.-С.25-29.

4. Чи ж дарував хто галичанам синьо-жовтий прапор? // Молодь України.-1991.-23 липня.

5. Архів гетьмана Мазепи // Молодь України.-1991.-24 липня.

6. Основа традиції символіки – в джерелах // Голос України.-1991.-2 серпня.

7. До символіки – без емоцій // Робітнича газета.-1991.-12 вересня.

8. Цвет спелой нивы и синего неба вобрал в себя национальный флаг Украины, который долгие десятилетия находился под запретом // Правда Украины.-1991.-5 жовтня.

9. Символіка суверенності – синьо-жовта // Голос України.-1991.-2 листопада.

10. Не ми згадали про кордони, але... // Молодь України.-1991.7 листопада.

11. Так чьи же предки населяли наши степи? // Правда Украины.-1991.-14,16,19 листопада.

12. То чиїх же батьків ми діти? // Молодь України.-1991.-15 листопада.

13. Украина – держава многонациональная // Правда Украины.-1991.-21 листопада.

14. Чи приголубить своїх дітей Україна? // Молодь України.-1991.-20 грудня.

 
1992 

Національна символіка України.-К.: Веселка,1992.-112 с.
Кого зрадив гетьман Мазепа?-К.:”Бібліотека українця”,1992.-72 с.

Українці в імперії.-К.: “Бібліотека українця”, 1992.- 92 с.

Морські походи запорожців.- К.:”Бібліотека українця”,1992.-60 с.

  Передрук: Дзвін (Львів).-1993.-Ч.1.-С.103-120.

 

 Статті в журналах і наукових збірниках

1. Заради всієї України // Всесвіт.-1992.-№1.-С.90-95.
2. Організатор Поліської Січі // Військо України.-1992.-Ч.1.-С.75-80.

   Про Т.Бульбу-Боровця.

3. Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна Україна.-1992.-Ч.3.-С.44-50.

4. Розгадка загибелі Романа Шухевича // Самостійна Україна.-1992.-Ч.3.-С.51-54.

5. Реєстр козацької старшини // Київська старовина.-1992.-№5.-С.19-24.

6. Українські козаки у війську Речі Посполитої // Архіви України.-1992.-№5-6.-С.30-36.

7. Етнічні межі і кордони України: схід // Наука і суспільство.-1992.-№8/9.-С.12-15.

8. Формування території козацької держави // Історико-географічні дослідження на Україні.-1992.-С.54-67.

 

Статті в газетах

1. На Кубані не вмирала Україна // Культура і життя.-1992.-4 січня.
2. Українці в імперії // Самостійна Україна.-1992.-Ч.4.

3. Под сине-желтым стягом // Правда Украины.-1992.-28 січня.

4. Бегал ли Грушевский с четырьма флагами? // Правда Украины.-1992.-1 лютого.

5. Немцы в Украине // Правда Украины.-1992.-14,17 березня.

6. У истоков возрождения // Правда Украины.-1992.-17 березня.

7. Два погляди росіян на Крим // Молодь України.-1992.-25 березня.

8. Хто не хотів волі України // Молодь України.-1992.-2 квітня.

9. Как уже однажды делили Черноморский флот // Правда Украины.-7 квітня.

10. Українські німці // Молодь України.-1992.-21,23, 24,30 квітня.

11. Форма українського війська // Народна армія.-1992.-22 квітня.

12. Как сотворилось Приднестровье? // Правда Украины.-1992.-23 квітня.

13. Мало Крыма “свободному Крыму” // Правда Украины.-1992.-19 травня.

14. Як Центральна Рада продавала німцям Україну // Молодь України.-1992.-28 травня.

15. На що претендувала Україна // Молодь України.-1992.-4 червня.

16. И хлеб, и сахар... // Правда Украины.-1992.-6 червня.

17. Прелюдія до акції “Вісла” // Молодь України.-1992.-9 червня.

18. Бандерівці в лігві третього рейху // Молодь України.-3 липня.

19. Акция “Висла” // Независимость.-1992.- 22 липня.

20. Читал ли депутат Мороз партизанские мемуары? // Независимость.-1992.-31 липня.

  Передрук: Наша республика.-1992. -№6.

21. ОУН-УПА в роки війни // Молодь України.-1992.-6,7,11,13,18,21,27,28 серпня,1,3,4,8,10,15,17,18,22, 24,25, 24,25 вересня,1,3,4,8,10,11 грудня.

22. Уходили в поход партизаны // Независимость.-1992.-12,14,15,22,26,28 серпня,2,4,5,9,16 вересня.

23. Чи втретє накинуть Україні ярмо? // Независимость.-1992.-7 жовтня.

24. “Один по одному падав...” // Независимость.-14 жовтня.

  До 50-річчя УПА.

25. Вашу “Мать” по-украински издавать? // Независимость.-1992.-21 жовтня.

  Про переписку О.Слісаренка з М.Горьким.

26. Прагнення до об”єднання автокефальної та російсько-автономної церкви в Україні // Україна молода.-1992.-23 жовтня.

27. Россия корабли не отдает. Потребуем у Франции // Независимость.-1992.-23 грудня.

 
1993

Символіка суверенності – синьо-жовта.-К.: ”Бібліотека українця”,1993.-79 с.
 

Статті в журналах і наукових збірниках

1. Етнічні межі і кордони України:південний схід // Наука і суспільство.-1993.-№1.-С.28-31.
2. Німці в Україні // Український світ.-1993.-Ч.1-2.-С.28-29 (українською, англійською, німецькою мовами).

3. Східна діаспора в боротьбі за українську державність // Самостійна Україна.-1993.-Ч.1.-С.18-26.

4. Становлення дипломатичної служби українського козацтва // Вісник міжнародних відносин.-1993.-№1.-С.116-133.

5. То коли ж день ангела українського війська? // Самостійна Україна.-1993.-Ч.2.-C.14-20.

6. Обрання Кирила Розумовського гетьманом // Київська старовина.-1993.-№2.-С.52-61.

7. Гуцульський полк морської піхоти // Військо України.-1993.-Ч.2-3.-С.71-75.

8. Українські козаки на службі Речі Посполитої // Військо України.-1993.-Ч.2-3.-С.76-80.

9. Трагедія Музею визвольної боротьби в Празі // Золоті ворота.-1993.-Ч.3.-С.53-58.

10. Етнічні межі і кордони України: південь // Наука і суспільство.-1993.-№3-4.-С.10-15.

11. Не “якась пісня” – національний гімн // Самостійна Україна.-1993.-Ч.4.-С.52-53.

12. День ангела українського війська // Військо України.-1993.-Ч.4.-С.20-25.

13. Український Чорноморський флот у 1917-1920 роках: свідчать документи // Військо України.-1993.-Ч.5.-С.66-86.

14. Етнічні межі і кордони України:південний захід // Наука і суспільство.-1993.-№5-6.-С.30-36.

15. В УПА - вся Україна // Військо України.-1993.-Ч.6.-С.74-84.

16. До скарбниці традицій і бойового досвіду. Публікація статті В.Петріва “Стратегічні операції Богдана Хмельницького” // Військо України.-1993.-Ч.6.-С.43-51; Ч.7.-С.74-86.

17. Медаль, якої Сталін позбавив мільйони // Військо України.-1993.-Ч.7.-С.87-90.

18. Етнічні межі і кордони України:захід // Наука і суспільство.-1993.-№9 /10.-С.26-31.

19. Прелюдія до великої трагедії // Військо України.-1993.-Ч.10.-С.113-126.

20. Національна трагедія України // Військо України.-1993.-Ч.11.-С.100-123.

21. Етнічні межі і кордони України: північний захід // Наука і суспільство.-1993.-№11/12.-С.11-12

22. Слобожанщина в державо-творчих змаганнях українців // Краківські українознавчі зошити.-1993.-Т.1-11.-С.115-123.

23. Перші кроки у великий світ // Державний центр Української Народньої Республіки в екзилі.-К.,1993.-С.246-266.

24. Актуальні проблеми сучасного народознавства в Україні // Українознавство:стан, проблеми, перспективи розвитку.-К.,1993.-С.17-16.

25. Нові матеріали з історії ОУН-УПА // Міфологія в українській історіографії (ХІХ-ХХ ст.).-К.,1993.-С.27-29.

26. Малиновий Клин // Малиновий Клин.-Тернопіль, 1993.-С.3-7.

 

Статті в газетах

1. Кого зрадив гетьман Мазепа? // Кто виноват.-1993.-№1.
2. Отрекались уже не раз // Правда Украины.-1993.-14 січня.

3. З чужого голосу // країнське слово.-1993.-17 січня.

   Відповідь на антиукраїнську публікацію А.Брумберга в “Нью-Йорк ревю”.

4. Українство в сімнадцятому році, або чи пам'ятають у Тюмені Україну // Молодь України.-1993.-22 січня.

5. Чи просилися тернопільські селяни до Сибіру? // Молодь України.-1993.-28 січня.

6. То коли ж день ангела українського війська? // Молодь України.-1993.-9 лютого.

7. Словаччина, 45-й // Молодь України.-1993.-16 лютого.

  Публікація документів про контакти вояків УПА з словаками.

8. Козацтво і унія // Українське слово.-1993.-19,26 лютого.

9. Чи пам'ятає наш Президент колективізацію? // Молодь України.-1993.-10 березня.

10. Чи матиме Україна синьо-жовту книгу? // Молодь України.-1993.-16 березня.

11. У Північному Казахстані – не лише росіяни // Молодь України.-1993.-20 березня.

12. УПА і колгоспи // Молодь України.-1993.-23 березня.

13. Трагедія Музею визвольної боротьби в Празі // Українське слово.-1993.-26 березня.

14. Ганьба України за...московські соболі, або чи треба нашому Президентові ставати на коліна // Молодь України.-1993.-2 квітня.

15. Бої УПА проти фашистів // Освіта.-1993.-8 квітня.

16. Не пожили в нашому “раю” канадські українці // Українське слово.-1993.-9 квітня.

17. В УПА – вся Україна // Молодь України.-1993.-20 березня.

18. Трагедія Українського Чорноморського флоту. 1917-1920 рр. // Народна армія.-1993.-27,28,29,30 квітня, 5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21травня,1,2,3,4,8,9,10,11, 15,16,17,18,19,22 червня.

19. Згадаємо всіх поіменно... // Молодь України.-1993.-7 травня.

  Про безневинні жертви мирного населення від рук енкаведистів у західних областях України.

20. За Сибіром сонце сходить...українцям // Молодь України.-1993.-21 травня,6,8,9,13 липня.

21.Трагедія українців з Чехословаччини // Вісті з України.-1993.-Ч.22.

22. Національна символіка України // Народна армія.- 1993.-6,7,9,10 липня.

23. Наша кров – на своїй землі // Українське слово.-1993.-16 липня.

   Рецензія на книгу М.Сивіцького “Історія польсько-українських конфліктів”.

24. Вірний ленінець і його сумлінний учень // Молодь України.-1993.-27 липня.

  Публікація виступу М.Хрущова перед секретарями обкомів і начальниками НКВС і НКДБ західних областей у 1945 році.

25. Каганович у ролі вихователя Брежнєва // Українська газета.-19 серпня.

26. Геноцид українців Польщі // Українське слово.-1993.-20 серпня.

27.Як нас морили голодом // Молодь України.-1993.-10,14,17,24,28 вересня, 5,8,12,19, 26 жовтня, 2 листопада.

28. “Ущипните меня”, або московська “Правда” проти правди історії – і на голодоморі можна спекулювати // Молодь України.-1993.-1 жовтня.

29. Як Мойсей, Лазар і Микита любили Україну // Українська газета.-1993.-7 жовтня.

30. Профілактика від тоталітаризму // Українське слово.-1993.-1 грудня.

   Рецензія на книгу Ю.Шаповала “Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії”.

31. Німець каже:”Ви моголи...” // Українське слово.-1993.-1 грудня.

32. Чому мовчать російські демократи? // Українське слово.-1993.-1 грудня.

  Публікація статті Георгія Плеханова “Тимчасовий Уряд та український рух”.

33. Ми повинні вчитися на уроках власної історії // Радянське село (Ружин).-1993.-24 грудня.

  Інтерв'ю вчителеві історії О.Коляновському.

1994

1. Німці в Україні.-К.:”Бібліотека українця”, 1994. -  60 с.
2. Український історичний календар на 1995 рік. Хмельниччина-Львів: Олір,1994.-60 с.

 

Статті в наукових збірниках і журналах.

 1. Козацтво і унія // Унія Берестейська: генеза, історія і роль  в культурі народів слов’янських. - Краків, 1994. - С. 450-459.
2. Українські збройні формування на терені Польщі // Акція “Вісла” на тлі стосунків польсько-українських у ХХ столітті. - Щецін, 1994. - С.113-118 (польською мовою).

3. Історичні праці Михайла Грушевського як систематизоване джерело для укладання каталогу козацької старшини // Варшавські українознавчі записки. — 1994. - Ч.2. - С.41-42.

4. Мазепіана на сторінках “Українського історика” // Українознавство в розбудові держави. - К., 1994. - С.157-159.

5. Українська Франція  пам’ятає своїх героїв-синів // нформаційний бюлетень Української бібліотеки імені С.Петлюри в Парижі. - 1994. - Ч.57. - С.11-13.

6. Німці в Україні // Ді Кюнстлер гільде (Штутгарт). -1994. - Ч. 3. - С.7-8 (німецькою мовою).

7. Державницькі устремління Богдана Хмельницького після 8.Переяславської Ради // Другий міжнародний конгрес україністів. - Львів,1994.-Ч.1.- С. 94-98.

8.  Літопис українського відродження (Українська преса на Закавказзі в 1917 році) // Самостійна Україна. - 1994 -  Ч. 4. - С. 50-53.

9.  Етнічні межі і кордони України: північ // Наука і суспільство. - 1994. -  Ч. 1. - С. 30-34.

10.  Все таємне стає явним // Людина і світ. - 1994. - Ч. 8. - С.11-15.

11.  Не ми згадали про кордони // озбудова держави.- 1994. - Ч. 6.- С. 29-35.

12. До історії створення Чорноморсько-Балтійського союзу // Розбудова держави. - 1994. - Ч. 9. - С. 36-38.

 

 Статті в газетах

1.  Під недремним оком // Україна православна. - 1994. - Ч. 1.
2.  Радянські партизани про ОУН-УПА // Самостійна Україна. - Ч. 3. - С. 15-20.

3. Украину освободили, а медалью не наградили // Деловая Украина. - 1994. - Ч. 65.

4. Не в то время и не в те руки. 500 способов улучшения оборота товаров // Деловая Украина. - 1994. - Ч. 95.

5. Будет ли в Украине новый грузовик? // Деловая Украина. - 1994. - Ч. 81.

6. Так есть ли нефть возле Новомосковска? // Деловая Украина. - 1994. - Ч. 101-102.

7. Злочин проти українців Польщі // Українське слово. - 1994. - Ч. 1-5, 7-10, 13-17, 22-33.

8. Студенти трагедію передбачали // Студентський вісник. - 1994. - 21 січня.

9. Чи дійшов голос з України до Кремля // Студентський вісник. - 1994. - 21 січня.

10. Кричала криком Україна голодного 32-го року // Освіта. - 1994. - 31 січня.

11. Сталін у Станіславі, звісно, ніколи не був. Ще один штрих до того, як Микита Хрущов здобував прихильність “вождя усіх часів і народів” // Голос України. - 1994. - 5 лютого.

12. Як нищили українське село // Українське слово. - 1994. - 10 лютого.

13. Голодувала і міліція // Іменем Закону. - 1994. - 25 лютого.

14. Вічні крила Михайлівського Золотоверхого Собору. ЦК КП(б)У спланував знищення унікальної пам’ятки Київської Русі, щоб на її місці спорудити 50-метровий монумент Леніну // Українська газета.- 1994. - 3 березня.

15.  Так вони починали // Молодь України. - 1994. - 22 березня.

Публікація таємних постанов більшовицької партії про створення “трійок”.

16. Бояться правди і суду // Независимость. - 1994. - 23 березня.

17. До голодомору - через розстріли // Молодь України. - 1994. - 1 квітня.

18. Можна тільки сподіватись… // Українське слово (Париж). - 1994. - 1 травня.

19. Як руйнували нашу віру // Українське слово. - 1994. - 5, 12, 19 і 26  травня.

20.  Німий докір забутих могил // Молодь України. - 1994. - 6 травня.

21.  Компартія сказала: “Треба!” - відповідь сільради: “Єсть!” // Молодь України. - 1994. - 13 травня.

22. Він весь час жив Україною… // Українське слово. - 1994. - 26 травня.

23. Каким реформатором был Петр Шелест // Независимость. - 1994. - 8 червня.

24. І попереду Лазаря Кагановича бігтиме Леонід Кучма, якщо почне запроваджувати в Україні другу державну мову // Молодь України. - 1994. - 23 серпня.

25. Чи справдяться прогнози Петра Шелеста? // Голос України. - 1994. - 27 серпня.

26. Справжнє знаряддя розвитку нашої культури // Українське слово. -1994. - 24 серпня, 1 вересня.

27. До третього  коліна // Молодь України. - 1994.- 6 вересня.

28. Так починалася трагедія українців Польщі // Молодь України. - 1994. - 9, 13  вересня.

29. Чорна сторінка історії нашого народу // Голос України. - 1994. - 10 вересня.

30. Узнаем ли правду о Чернобыле-82? // Независимость. - 1994. - 23 вересня.

31. Микита Хрущов і післявоєнні  кордони України // Українське слово. - 1994. - 29 вересня, 6 жовтня.

32.  Злосчастная  фальшивка // Правда Украины. - 1994. - 7 жовтня.

33.  Компартийный  десант в концлагерь // Независимость. - 1994. - 14 жовтня.

34. Маланчук просив доручити // Молодь України. - 1994. - 20 жовтня.

35. Мовою таємних документів // Українське слово. - 1994. - 20 жовтня.

36. Как будто он в аппарате ЦК… // Независимость. - 1994. - 28 жовтня.

37. Не той тепер Бердичів… // Голос України. - 1994. - 29 жовтня.

38.  Не пожили херсонці в Сталінодніпровську, а жителі Рахова – в Комсомологірську // Молодь України. - 1994. - 3 листопада.

39.  Владислав Гомулка як українсько-польський комуніст // Українське слово. - 1994. - 3 листопада.

40. Трагедія греко-католиків України // Українське слово. - 1994. - 10, 17 листопада.

41. Щоб не сказали знову з Кремля: “Достаточно, поиграли в правительство  и республику…” // Голос України. - 1994. - 14 листопада.

42. Взлет и падение Валентина Маланчука // Независимость. - 1994. - 18 листопада.

43. Так умирал генерал Ватутин // Деловая Украина. - 1994. - Ч. 83.

   Передрук: Наша Республика. - 1994. - 18 листопада.

44. “Вважаю за свій обов’язок  поінформувати…” // Молодь України. - 1994. - 24 листопада.

45. Привільно українським націоналістам у Львові // Українське слово. - 1994. -24 листопада.

46.  Більше спирту товаришу Сталіну? // Час-тайм. - 1994. - грудень.

47.  КПЗУ как полевой отдел  ЦК КП(б)У // Независимость. - 1994. - 2 грудня.

48.  Наші безцінні реліквії // Українське слово. — 1994. - 8, 15 грудня.

49.  “Молотили” Шелеста гуртом // Молодь України. - 1994. - 13 грудня.

50. Чому боявся Брежнєв націоналістичних “зубрів”? // Українське слово. - 1994. - 22 грудня.

51. Чужого избирали, а своих валили // Независимость. - 1994.-— 23 грудня.

52. Світова слава України: космічна техніка // Освіта. -  1994. - 28 грудня.

   Передрук: Ньюс фром Юкрейн. - 1995.-Ч.1.

1995  
1. Український історичний календар на 1996 рік. Україна в міжнародних відносинах.-Львів:Олір,1995.-30 с.

2. Український історичний календар на 1996 рік. Хмельниччина .- Львів: Олір,1995.-60с. (англійською мовою).

 

Статті в наукових збірниках і журналах

1. Переселення поляків з України в 1944-1946 роках у світлі архівних документів // Злочини НКВС на терені східних воєводств Речі Посполитої Польської. - Кошалін, 1995. - С. 217-231.
2. Микита Хрущов проти ОУН-УПА // М.С. Хрущов і Україна. - К. - 1995. - С. 47-51.

3. Фундатор  запорозької вольниці // Дмитро Вишневецький - Байда. - К., 1995. - С. 37-48.

4. Джон Стейнбек в Україні // Український квартальник  (Нью-Йорк). - Ч. 1. - С. 62-77 (англійською мовою).

5. Стародубщина горнулася до матері-України // Сіверянський літопис. - 1995. - Ч. 3.  - С. 3-8.

6. Збройні сили  Хмельниччини // Київська старовина. - 1995. - Ч. 4. - С. 82-94.

7. І не всі комуністи мовчали // Сіверянський літопис. - 1995. - Ч. 5. - С. 118-119.

8. Тил армії Богдана Хмельницького // Дзвін. - 1995.- Ч. 11. - С. 94-101.

9.  Силою історичної правди // Сурма. - 1995. - Ч. 1. - С. 74-86.

10.  Шведи в Україні // Відродження. - 1995. - Ч. 2. - С. 72-73.

11.  Авіаційна слава України // Аукціон ідей. - 1995. - Ч. 1-2. - С. 24-27.

12.  Німці в Україні // Український світ. - 1995. - Ч. 1-3. - С. 38-39.

13.  Нескорена церква // Людина і світ. - 1995. - Ч. 3-4. - С. 9-14; Ч. 5-6. - С. 6-11.

14. Східна діаспора: Московщина // Наука і суспільство. - 1995. - Ч. 1-2. - С. 24-28.

15. Східна діаспора: Санкт-Петербург // Наука і суспільство. - 1995. - Ч. 3-4. - С. 24-27.

16. Східна діаспора: Поволжя // Наука і суспільство. - 1995. - Ч. 7-8. - С. 18-21.

17. Східна діаспора: Сірий Клин // Наука і суспільство. - 1995. - Ч. 9-10. - С. 19-21; Ч. 11-12. - С. 11-15.

18. Творець козацької держави // Дніпро. - 1995. - Ч. 9-10. - С. 68-79.

19. Діяльність підпілля ОУН на сході Україні // Визвольний шлях. - 1995. - Ч. 8. - С. 965-971.

20. Високий дух і трагедія українського генералітету // Тинченко Я. Українське офіцерство: скорботи і забуття. — К., 1995. — С. 254-255 (післямова).

21. Діяльність оунівського підпілля на сході України // Україна в другій світовій війні. Уроки історії та сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції. - К., 1995. - С. 193-196.

22. УПА в Словаччині // Дукля. - 1995. - Ч. 6. - С. 45-49.

23. Як поета змушували замовчати // Ранок. - 1995. - Ч. 6. - С. 14-15.

 

Статті  в газетах 

1. З ким і за що воювали бандерівці. Про це розповідає журнал повстанців “Український перець” // Дзвін Севастополя. - 1995. - Ч. 2.
2. Летопись Хмельниччины к юбилею Великого Гетмана // Деловая Украина. - 1995. - Ч. 2-3.

3. Что покоится в наших отвалах? // Деловая Украина. - 1995. -  Ч. 12.

4. О Трофиме Лысенко товарищу Сталину // Деловая Украина. - 1995. - Ч. 18.

5.  Чи потрібні нам такі зв’язки? // Час-тайм. - 1995. - 3 січня.

6.  Світова слава України: авіаційна техніка // Освіта. - 1995. - 4 січня.

    Передрук: Ньюс фром Юкрейн. - 1995. - 11 січня.

7. И венки на гроб Ильича // Независимость. - 1995. - 20 січня.

8. У відблисках корони Данила Галицького // Україна. Європа. Світ.-1995.-25 січня.

9.  Мстил ли Сталин за Кавказ? // Независимость. - 1995. - 27 січня.

10.  Як українські більшовики об’єднували в Берліні Компартію США // Молодь України. - 1995. - 31 січня.

11. Як історик Корнілов висік себе // Голос України. - 1995. - 9 лютого.

12. Як уже ділили борги. Про прийняття Українською Народньою Республікою обов’язків по виплаті боргів бувшої Російської імперії  // Час-тайм. - 1995. - 11 лютого.

13. Кому приснилось знов Нечорнозем’я? // Голос України. - 1995. - 11 лютого.

14. Леонид Брежнев в защите играл успешней, чем Марадона  в нападении // Независимость. - 1995. - 15 лютого.

15. Світова слава України: фізичні науки // Освіта. - 1995. - 15, 22 лютого.

   Передрук: Ньюс фром Юкрейн. - 1995. - Ч. 13-16 і 17-20.

16. От голодного рта – в котел мирового гегемона // Независимость. - 1995. - 17 лютого.

17. “Не ставиться вимога і не виникає потреба…” // Голос України. - 1995. - 4 березня.

18.  Как зарубежные националисты помогли выполнить ленинское постановление // Независимость. - 1995. - 10 березня.

19.  Пресловутого Руста обнимали до хруста, хотя лавры первых воздушных “флибустьеров” по праву принадлежат крутым донецким парням // Независимость. - 1995. - 15 березня.

20. Як Шевченка  замінили Леніним // Голос  України. - 1995. - 18 березня.

21. Конструктор авіаційних двигунів // Замкова гора (Біла Церква) - 1995. - 22 березня.

  Про видатного конструктора Архипа Люльку.

22. Застереження від самообману // Українське слово. - 1995. - 30 березня.

23. И Ленин вместо Ришелье  глядит в пучину моря?..  // Независимость. - 1995. - 31 березня.

24. Эмигранты хотели помочь Одессе, но большевики не пустили их в родной город… // Зеркало недели. - 1995. - 1 квітня.

   Передрук: Новое русское слово (Нью-Йорк). - 1995. - 21 квітня.

25. Была ли программа КПСС вещим голосом с неба?  // Независимость. - 1995. - 7 квітня.

26. В небесах мы летали одних… // Зеркало недели. - 1995. - 15 квітня.

   Передрук: Новое русское слово  (Нью-Йорк).

27. Щоб не поїли сусідські буряки… Як українським голодуючим селянам забороняли виїжджати у північному напрямку // Голос України. - 1995. - 15 квітня.

   Передрук: Наша Республика. - 1995. - 11 серпня.

28. Ленин и Украина. Второе прочтение // Независимость.- 1995. - 21 квітня.

29. Одна ночь конструктора Духова // Зеркало недели. - 1995. - 22 квітня.

30. Великодні карнавали більшовиків // Голос України. - 1995. - 26 квітня.

31. И хлебом нашим насущным полнился украинский фонд обороны  // Зеркало недели. - 1995. - 29 квітня.

32. Світова слава України: бронетанкова техніка // Освіта. - 1995. - 10 травня.

   Передрук: Ньюс фром Юкрейн. - 1995. - Ч. 24-26.

33. Бандит Малиновський  як старший брат  Павлика Морозова  // Молодь України. - 1995. - 11 травня.

34. Сам помирай, а Крим виручай?.. // Голос України. - 1995. - 13 травня.

35. Без почесної відзнаки польського Пен-клубу залишився в 1952 році Максим Рильський, бо так “порадив” Андрій Вишинський // Голос України. - 1995. - 20 травня.

36. Вирушали в похід партизани. Скільки? // Голос України. - 1995. - 23 травня.

37. Советы как не народовластие // Независимость. - 1995. - 2 червня.

38. Взнос Гитлера в фонд МОПРа // Зеркало недели. - 1995. - 3 червня.

39. “О наплыве колхозников из восточных областей…” // Голос України. - 1995. - 3 червня.

   Передрук: Наша Республика. - 1995. - 15 вересня.

40.  “Просим разрешить…” // Независимость. - 1995. - 9 червня.

41.  Украинцы отлично владеют русским языком, а посему не нуждаются ни в каком особом обслуживании на родном… Так было в России  всегда. И будет? // Зеркало недели. - 1995. - 17 червня.

42.  Богоявленську церкву в Житомирі знищили, незважаючи на протести української еміграції, посилаючись на те, що це – не пам’ятка архітектури // Молодь України. - 1995. - 20 червня.

43. Как Эдуарда Фальц-Фейна не пустили в его Асканию-Нову  // Зеркало недели. - 1995. - 24 червня.

44. Перший ювілей польського українознавчого товариства  // Українське слово. - 1995. - 6 липня.

45. Трагедия незастрелившихся коммунистов // Независимость. - 1995. - 14 липня.

46. Пісенька про “оборванные связи” зовсім не нова // Голос України. - 1995. - 22 липня.

47.  Покликали ксьондза до райкому, бо роздавав дітям цукерки і “зірвав” прополку буряків // Голос України. - 1995. - 29 липня.

48.  Від більшовизму до сталінокомунізму — один крок, або Як назвати клеванську “районку” вирішував  товариш Маленков // Молодь України. - 1995. - 3 серпня.

49. Почетный президиум как обезьяний театр? // Независимость. - 1995. - 4 серпня.

50. Таємниця Зборівського договору // Українське слово. - 1995. - 17 серпня.

51.  Одеські газети не написали про відкриття нового порту в своєму місті, бо заборонила цензура // Голос України. - 1995. - 19 серпня.

52.  Чи угробила Донбас наша незалежність // Голос України. - 1995. - 23 серпня.

53. Зависимость от Переяславской Рады почувствовали на себе и военнопленные в советских лагерях // Независимость. - 1995. - 23 серпня.

54.  Доповідали лише про Стуса, бо Коротич на зустріч з “невідомих причин” не з’явився // Голос України. - 1995. - 5 вересня.

55.  Просили повернути своє… // Український вчений. - 1995. - 23 листопада.

56. Генерал, герой, нарком, или три по сто за Исаака Зальцмана  // Зеркало недели. - 1995. - 16 грудня.

1996

1. Етнічні межі і державний кордон України - Тернопіль: Тернопіль, 1996. - 184 с.
2. ОУН-УПА в роки війни. - К.: Дніпро, 1996. - 473 с.

3.  Уся правда про єврейські погроми. - К.: Козаки, 1996. - 120 с.

4.  Армія Богдана Хмельницького. - К.: Аграрна наука, 1996. - 248 с.

5.  Як нас морили голодом - К.: “Бібліотека українця”, 1996.   - 129 с.

6.  Богдан Хмельницький і його старшина. - К.: ”Бібліотека українця”, 1996. - 56 с.

7. Наша кров - на своїй землі. - К.: Українська Видавнича Спілка, 1996. - 44 с.

8. Наша кров - на своїй землі. Друге, доповнене видання. - К.: Українська Видавнича Спілка, 1996.- 60 с.

   Передрук: Національна трибуна (Нью-Йорк).-1996. - Ч.36-52; 1997. - Ч.1-5.

 

Статті в наукових збірниках і журналах

 

1. Симон Петлюра: особистість, політик, стратег // Симон  Петлюра та його родина.- К., 1996. - С. 15-73.

2. Полковий устрій України // Український світ. - 1996. - Ч. 1-3. - С. 22-25.

3.  Територіальний устрій України за часів Хмельниччини  // Українське право. - 1996. - Ч.  1. -  С. 64-75.

4.  Більшовицький контроль над українськими зарубіжними виданнями // Дукля, - 1996, -  Ч. 1. - С. 64-75.

5. Тобі одному віримо… // Самостійна Україна, - 1996. - Ч. 2/460. - С. 11-20.

6. “Гіпноз Росії треба розвіяти…” // Пам’ять століть. - 1996. - Ч. 2. - С. 117-121.

7. Українознавство як лікнеп для державних чиновників // Розбудова держави. - 1996. - Ч. 2. - С. 41-48.

8. Політика нацистів щодо ОУН // Політична думка. - 1996. - Ч. 1. - С. 81-82.

   Передрук:  Українська державність у ХХ столітті. -  К., 1996. - С. 245-248.

9.  Вплив Хмельниччини на розвиток  національної свідомості українського народу //  Богдан Хмельницький та його доба. Матеріали Міжнародної наукової конференції. - К., 1996. - С.65-68.

10.   Українська книга у вогні // Друкарство. - 1996. - Ч. 1. - С. 8-9.

11.  Світова слава України // Рідна школа. - 1996. - Ч. 3. - С. 17-19.

12.  Хто кував славу “русского оружия” // Сіверянський літопис. - 1996. - Ч. 2-3.- С. 104-122.

13. Cхідна діаспора: Туркестан // Наука і суспільство. - 1996. - Ч. 1-2. - С. 19-22.

14. Східна діаспора: Зелений Клин // Наука і суспільство. - 1996 .- Ч. 3-4. - С. 12-16.

15. Східна діаспора: Сибір // Наука і суспільство. - 1996. - Ч. 5-6. - С. 14-16.

16. Східна діаспора: Прибалтика // Наука і суспільство. - 1996. - Ч. 7-8. - С. 14-16.

17. Берестейщина – земля нашого народу // Українська культура. - 1996. - Ч. 8. - С. 33-35.

18. Церковні справи в долі України // Український світ. - 1996. - Ч. 4-6.- С. 54-55.

19.  …В лавах ОУН були діти-герої // Ранок. - 1996. - Ч. 5. - С. 5.

20.  Греко-католицька церква в 1944-1991 роках // Український історичний журнал. - 1996. - Ч. 4. - С. 101-114.

21. Наша кров – на своїй землі // Визвольний шлях. - 1996. - Ч. 4. - С. 482-495; Ч. 5. - С. 622-633; Ч. 6. - С. 740-751.

22. Самі ж кажем: ми – моголи… // Дніпро. - 1996. Ч. 5-6. - С. 76-80.

23. Як Микита Хрущов пропонував створити танки-кроти // Наука-фантастика. - 1996. - Ч. 10. - С. 9.

24. Трагічні сторінки єврейської нації на тлі державотворчого процесу в Україні на початку  ХХ століття // Спадщина Володимира (Зеєва) Жаботинського та процеси державотворення  в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. - К., 1996. - С. 17-24.

25. Богдан Хмельницький – творець українського відродження // Богдан Хмельницький – будівничий Української незалежної  держави. Матеріали  регіональної науково-практичної конференції. - Львів, 1996. - С. 31-32.

26.Союз Пілсудського і Петлюри в світлі  українських і  російських документів //Варшавські зошити українознавчі. — 1996. - Ч.3.-С.315 -322.

27.Відзначення ювілею М.Грушевського в Угорщині // Український історик.-1996.-Ч.1-4.-С.427-428.

28. Міжнародна наукова конференція “Михайло Грушевський і сучасність” в Київському університеті // Український історик.-1996.-Ч.1-4.-С.404-406.

29. Нове про родину Грушевських // Український історик.-1996.-Ч.1-4.-С.379-381.

 

Статті  в газетах

1. Танковый король // Еврейские вести. - 1996. - Ч.1-
2. Світова слава України: селекція рослин і тварин // Освіта. - 1996. - 17 січня.

3. Финны признавали УНР, хотя ее правительство уже и находилось в изгнании // Зеркало недели. - 1996. - 3 лютого.

4.  Французы в лесах Украины // Зеркало недели. - 1996. - 10  лютого.

5.  Госдеп-19: “США не признавали независимость Украины”,Дж. Буш-82: “Ще не вмерла Україна”, Билл Клинтон-95: “Слава Україні!” // Зеркало недели. - 1996. - 2 березня.

6. Армія Богдана  Хмельницького // Народна армія. - 1996. - 1, 13, 16, 21, 26 березня, 3, 12 квітня.

7. Уся правда про єврейські погроми // Українське слово. - 1996. -  7, 14, 21 березня, 11, 25 квітня.

8. Космические звезды Украины // Зеркало недели. - 1996. - 13 квітня.

9.  Світова слава України: хімічні науки // Освіта. - 1996. - 24 квітня.

10.  Великий державник України // Українське слово. - 1996. - 23 травня.

11. Правда про Симона Петлюру – великого сина України // Українська газета. - 1996. - 23 травня.

12. Симон Петлюра і єврейство мовою документів // Вечірній Київ. - 1996. - 25 травня.

13. Симон Петлюра как противник еврейских погромов // Зеркало недели. - 1996.- 25 травня.

14. Нетерпимость // Независимость. - 1996. - 31 травня.

15. Француз Людовик-Іван в уряді УНР // Голос України. -  1996. - 8 червня.

16.  Кров даремно не проливається. 70 років назад від руки вбивці загинув Симон Петлюра, український соціал-демократ, борець за незалежність нашої Вітчизни // Голос України. - 1996. - 20 червня.

17.  Як руйнували нашу віру // Молодь України. - 1996. -  20, 21, 25 і 27 червня.

18. Єврейські погроми в Україні: міфи і реальність // Вечірній Київ. - 1996. - 28 червня.

19.  Епоха у світлі документів // Вечірній Київ. - 1996. - 2 липня.

20.  “Гіпноз Росії треба розвіяти” // Освіта. - 1996. - 3 липня.

21. Не гріх навчитися і у фінансистів Петлюри // Голос України. - 1996. - 20 липня.

22. Берестейська унія: чотириста років слави і трагедії // Україна. Європа. Світ. - 1996. - Ч. 15.

23. Польский путь в Казахстан. Из  Украины он начался 60 лет назад // Зеркало недели. - 1996. - 3 серпня.

24. Непізнаний світом його ж феномен // Україна молода. - 1996. - 16, 17 серпня.

25. Україна і свобода: імператив історії // Україна. Європа. Світ.-1996.-17 серпня.

26. Україні заборгувала не тільки Росія // Вечірній Київ. - 1996. - 17, 20, 21 серпня.

27. “Любіть Україну” уже не таясь // Зеркало недели. - 1996. - 23 серпня.

28. Уряд Петлюри дбав про кадри для села // Освіта. - 1996. - 28 серпня.

29. Достанется ли Украине посольство УНР в Берлине? // Зеркало недели. - 1996. - 31 серпня.

30. Трагедия украинцев Польши и поляков Украины. И награды для ее творцов // Зеркало недели. - 1996. - 14 вересня.

31. Бандерівці — проти нацистів // Шлях перемоги. - 1996. - 10 жовтня.

32. Петлюра кричав про голод в Україні, а Ленін забирав звідси  хліб // Освіта. - 1996.  - 6 листопада.

33.  “Если Россия откажется от старой формулы своего великодержавия” // Независимость. - 1996. - 25 грудня.

34.  Переговори ОУН-УПА з радянськими партизанами // Шлях перемоги. - 1996. - 7 листопада.

35. Они были солдатами // Зеркало недели. - 1996. - 30 листопада.

36. З історії “повзучої асиміляції” угорців Закарпаття // Молодь України. - 1996. - 3 грудня.

37. Бойові дії УПА проти фашистів // Шлях перемоги. - 1996. - 12 грудня.

 
1997

Трагедія українців Польщі.-Тернопіль,1997.-439 с.
Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади.-Львів, 1997.-Кн.2 (у співавторстві).-С.79-98, 116-118, 404-412.

Наша кров - на своїй землі. Вид.третє, доповнене.- К.: Українська Видавнича Спілка, 1997.- 68 с.

    Передрук: Вишгород.-1997.-Ч.30-46.

     Народна армія.-1997.-19,26,28,29 листопада, 2 і 3 грудня.

    Альманах “Гомону України” на 1997 рік.-С.96-146.

 

Статті в наукових збірниках і журналах 

1. Ставлення Заходу до українських національно-визвольних змагань // Незалежність України:історичні витоки та перспективи. Матеріали наукової конференції 22 серпня 1996 р.-К., 1997.-С.115-118.
2.  Центральна Рада і Чорноморський флот // Центральна Рада і український державотворчий процес. Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. (у двох частинах). - К., 1997. - Ч.2. - С.379-385.

3.  Повернення учасників національно-визвольного руху та їхніх сімей в Україну // Початок десталінізації в Україні (До 40-річчя закритої доповіді М.Хрущова на ХХ з'їзді КПРС). Матеріали “круглого столу” в Інституті історії України НАН України 26 лютого 1996 р.- К.,1997.-С.82-85.

4.  Трагедія // Вісник Управи ООЧСУ (Нью-Йорк).-1997.-Ч.2.-С.74-90.

5.  Співпраця між гітлерівцями і ОУН: міфи і реальність // Україна в Другій світовій війні.-К.,1997.-Ч.3.-С.416-425.

6. Українська греко-католицька церква: страдницький шлях до відродження // Галичина. Івано-Франківськ,-1997.-Ч.1.-С.63-68.

7. Так народжувався факультет // Пам'ять століть.-1997.-Ч.2.-С.14.

8. До питання про причини українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни // Українсько-польські відносини в Галичині в ХХ столітті. - Івано-Франківськ, 1997.-С.27-34.

9. Депортація поляків з Галичини в Польщу в 1944-1946 рр. // Українсько-польські відносини в Галичині в ХХ столітті.-Івано-Франківськ, 1997.-С.274-277.

10. Заповіт великого українця // Розбудова держави.-1997.-Ч.7-8.-С.94-101.

    Публікація невідомої статті С.Петлюри про патріотизм.

11.  Трагедія українців Польщі // Український світ.-1997.-Ч.14.-С.40.

12.  Вигнання лемків з рідної землі // Український світ.-1997.-Ч.14.-С.12-14.

13. Виступ на панахиді і жалобній церемоніїна Монпарнаському цвинтарі в Парижі 26 травня 1996 року // У 70-річчя паризької трагедії.1926-1996.-К.,1997.-С.91-92.

14. Національний міф про Петлюру в світлі нових документів // У 70-річчя паризької трагедії.1926-1996.-К.,1997.-С.41-48.

15. Визвольник української волі // У 70-річчя паризької трагедії.1926-1996.-К.,1997.-С.83-87.

16. “Життя - за Директорію, серце - за Вкраїну” // У 70-річчя паризької трагедії.1926-1996.-К.,1997.-С.280-281.

17. Симон Петлюра і єврейство // У 70-річчя паризької трагедії.1926-1996.-К.,1997.-С.289-291.

18. Греко-католицька церква в 1944-1991 рр. // Український історичний журнал.-1997.-Ч.2.-С.98-110.

19. В лавах ОУН були діти-герої // Ранок.-1997.-Ч.1.-С.4.

20. Проблеми визнання УАПЦ у листуванні уряду УНР та його посольства в Туреччині (в співавт.) // Український церковно-визвольний рух і утворення УАПЦ.-К.,1997.-С.81-86.

21. Походи українського козацтва в Європу в ХVІ - першій половині ХVІІ століття // Запорозьке козацтво. Матеріали міжнародної наукової конференції.-Київ-Запоріжжя,1997.-С.154-157.

 

Статті в газетах 

 1. Листопадовий зрив у документах // Українське слово.-1997.-2,9,16 січня.
2. Под видом немцев бежали в 1940 году из коммунистического рая тысячи украинцев Буковины, Волыни и Галичины // Зеркало недели.-1997.-4 січня.

3. Присягати народові – перед народом // Голос України.-1997.-14 січня.

4. Трагедія українців Польщі // Шлях перемоги.-1997.- 27 лютого, 6,13 березня, 3,10,17 квітня.

5.  Як знищували святиню в Межигір'ї // Вишгород.-1997.-1 березня.

6.  Хто сіє вітер... // Українське слово.-13 березня.

7. Идут в Америку письма.50 лет // Зеркало недели.-1997.-22 березня.

8. Центральна Рада та Чорноморський флот // Україна. Європа. Світ.-1997.-29 березня.

9. “Будут расстреляны 1 апреля”. Институт заложников как средство большевистского террора // Независимость.-1997.-1 квітня.

   Передрук: Наша республика.-1997. 25 квітня.

10. “Отвлекать разговорами в момент проезда мимо лагерей” // Зеркало недели.-1997.-5 квітня.

11. “І я не я, і хата не моя” // Українське слово.-1997.-17 квітня.

12. Двадцать восьмого апреля ровно в четыре утра... // Зеркало недели.-1997.-25 квітня.

13. Участковый инспектор пишет Президенту, что пора отчитаться перед налоговой инспекцией // Независимость.-1997.-9 травня.

14. Повстанців озброювала і...Червона Армія в порядку “шефської допомоги” // Голос України.-1997.-17 травня.

15. Симон Петлюра:”І з малих справ теж твориться велика історія” // Україна. Європа. Світ.-1997.-24 травня.

16. І Петлюра мав клопіт з парламентом, закликаючи депутатів до державної совісті // Урядовий кур'єр.-1997.-10 червня.

17. Син України і космосу // Бюлетень Дінау-Укрінформ.-1997.-Червень.

18. “На тобі, Боже, що мені не гоже” // Независимость.-1997.-8 серпня.

19. І досвід, і інтуїція // Голос України.-1997.-15 серпня.

20. Розшукують могили німецьких солдатів... // Голос України.-1997.-23 серпня.

21. Йшла в Росії українізація // Голос України.-1997.-13 вересня.

22. Історія Берестейщини в документах // Берестейський край (Брест).-1997.-Ч.32.

23. “Украина - тота мати, наша родна мати” // Вісті з України.-1997.-Ч.38.

 
1998

1. Погроми в Україні.1914-1920. Від штучних стереотипів до гіркої правди, приховуваної в радянських архівах.-К.:вид-во ім. О.Теліги, 1998.-543 с.
  Рец.: О.Коркодим. “Коевім” Володимира Сергійчука // Шлях перемоги.-1999.-7 квітня.

В.Верига. Правда про жидівські погроми // Новий шлях (Торонто).-1999.-9 жовтня.

2. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі в 1944-1953 рр.К.:Дніпро, 1998.- 944 с.

3. Чорна книга України (у співавт.).-К.,1998.-С.9-22,48-99,102-115,123-184, 193-201, 272-294, 303-333, 372-439,452-466,468-491,493-541,560-561.

Статті в наукових збірниках і журналах
 

1. Українська дипломатія й утвердження державних кордонів.1917-1920 // Науковий вісник Дипломатичної академії України.-К., 1998.-В.1.-С.58-62.

2. Українські етнічні території: І за Бугом, і за Сяном... // Всесвіт.-1998.-Ч.1.-С.184-188.

3. ”Все ж таки повернемося на Україну” // Пам'ять століть.-1998.-Ч.4.-С.14-32.

4. Чехословацьке військо в Україні в 1917-1918 роках // Український світ.-1998.-Ч.4-6.-С.36-37.

5. Празька весна та її відгомін в Україні // Український світ.-1998.-Ч.4-6.-С.37-39.

6. Українські етнічні землі // Над Бугом і Нарвою (Біла Підляська).-1998.-Ч.6.-С.31-33.

7. Закарпаття в книжці відомого історика др. Володимира Сергійчука // Нова думка (Загреб).-1998.-Ч.103. -С.43-44 (українською та хорватською мовами).

8. Трагедія українців Закерзоння // Світовий конгрес українців Холмщини і Підляшшя.-Рівне,1998.- С.82-89.

9. Михайло Грушевський і проблеми територіального устрою України // Михайло Грушевський і сучасність.Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.С.Грушевського.-К.,1998.-С.28-30.

10. Кримська політика гетьмана Павла Скоропадського // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції.-К.,1998.-С.14-16.

11. Український національний самостійницький рух у Західній Україні в 1939-1945 рр. // Україна-Польща:важкі питання.Матеріали ІІ Міжнародного семінару істориків “Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках”.- Варшава,1998.-С.67-85(польською та українською мовами).

12. Репресивні акти як складова радянського геноциду поляків // Польська дорога до Казахстану. Матеріали міжнародної наукової конференції. Житомир. 8-10 жовтня 1996 р. - Варшава.-1998.-С.39-44 (польською мовою).

13. Протидія поляків депортаціям з України (1944-1946 рр.) // Депортації українців та поляків. Кінець 1939 - початок 1950-х років (До 50-річчя акції “Вісла”).-Львів, 1998.-С.29-32.

 

 Статті в газетах

 

1. ”Побажання трудящих” як закон для Кремля. Про вилучення земель України 1940 року без згоди її народу // Голос України. - 1998.-23 січня.

2. Історія і документи // Мозаїка Бердичівська.-1998.-Ч.18(1).

3. Світові висоти нашого народу: Український хліб // Україна аграрна.-1998.-17 лютого, 7 березня.

4.  Виганяли нас у чужі світи... // Віче (Житомир).-1998.-19 лютого.

5.  Симон Петлюра актуальний і сьогодні // Шлях перемоги.-1998.-13 травня.

6. Кримська політика гетьмана Скоропадського // Україна. Європа. Світ.-1998.-16 травня.

7. Донецькі і луганські залізничники: дорогу українській мові // Шлях перемоги.-1998.-24 червня.

8.  Правда про єврейські погроми // Вечірній Київ.-1998.-19 червня.

9.  Відгомін празької весни в Україні // Вечірній Київ. - 1998.-21 серпня.

10.  Тисячолітня Україна державна // Народна армія.-1998.-22 серпня.

11.  А документи засвідчують інше // Урядовий кур'єр.-1998.-3 вересня.

12.  Так призивали “західняків” у 1944 році до лав Червоної Армії // Молодь України.-1998.-4 вересня.

13. Коли влада хотіла, то українізація відбувалася // Освіта.-1998.-16 вересня, 28 жовтня.

14. Не щастило Шумську на “хазяїна” району... // Молодь України.-1998.-6 жовтня.

15. Против литовских националистов Москва учила бороться по-украински // Независимость.-1998.-6 жовтня.

16. Большевизм боявся українських патріотів, забороняючи членам ОУН-УПА повертатися на Батьківщину // Шлях перемоги.-1998.-7 жовтня.

 
1999

1. Українська соборність. Відродження українства в 1917-1920 роках.- К.: Українська видавнича спілка. - 1999.- 516 с.
   Рец.: Ю.Шелест. Невгамовний В.Сергійчук - знову! // Вечірній Київ.-1999.-2 лютого.

          І.Запорожець. Українська соборність у документах і фактах // Шлях перемоги.-1999.-10 лютого.

         С.Семенюк. Уклін від українців Польщі // Шлях перемоги.-1999.-10 лютого.

2. Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках.- К.: Українська Видавнича Спілка.-1999.- 192 с.

3. Симон Петлюра і єврейство. -К.: Бібліотека українця.-1999.- 123 с.

4. Правда про “золотий вересень” 1939-го.- К.: Українська Видавнича Спілка.-1999.- 128 с.

5. Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи.- К.: Вид-во ім. О.Теліги.-1999.-616 с. (упорядкування, передмова, іменний покажчик).

6. На пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа. Науковий збірник. - К.: Твім Інтер.-1999.- 240 с. (упорядкування).

7. Полтавська трагедія України. Саме так треба сприймати перемогу Росії над шведами й нами в 1709 році.-К.: Українська Видавнича Спілка.-1999.-32 с.

   Передрук: Сільський час.-1999.–2,9,16,23  липня.

Статті в наукових збірниках і журналах 
 

1. Єдина воля виведе нас із кризи. Так уважав Симон Петлюра, викладаючи програму діяльності Міністерства преси і пропаганди Української Народної Республіки // Журналіст України.-1999.-№ 9-10.-С.18-20.

2. Становище і доля українців у Генеральному губернаторстві (без Галичини) в роки німецької окупації // Україна - Польща:важкі питання.- Т.4. Матеріали ІV Міжнародного наукового семінару істориків “Українсько-польські відносини під час Другої світової війни”.-Варшава, 1999.- С.166-184.

3. Микита Хрущов і депортація поляків з України // Українсько-польські відносини в ХХ столітті: державність, суспільство, культура. Матеріали Міжнародної конференції 15-16 квітня 1999 р.-Тернопіль, 1999.- С.4-8.

4. Нові документи з творчої спадщини Симона Петлюри // Симон Петлюра у контексті українських національно-визвольних змагань. Збірник наукових праць.- Фастів, 1999.-С.3-6.

5. Цілість землі рідної і народу - одвічно в серці та помислах // Пам'ять століть.-1999.-№1.-С.19-38.

6. Відносини України з Кубанню в роки національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України.-1999.-№2.-С.135-142.

7. З історії затвердження герба міста // Пам'ять століть.-1999.-№2.-С.124-127.

8.  Перші київські полковники // Пам'ять століть.-1999.-№2.-С.140-147.

9.  Невідомі документи великого державника // Пам'ять століть.-1999.-№3.-С.6-50.

10. Симон Петлюра і єврейство // Дніпро.-1999.-№5-6.-С.105-140.

11. Чи довго ще Симону Петлюрі підкидатимуть скривавлені ножі? // Вітчизна.-1999.-№5-6.-С.116-118.

12. “Повинні бути синами цієї землі” – такий клич прозвучав у 1917 році в Києві на з'їзді польських організацій // Kриниця.-1999.-№22. - С.22-24 (польською мовою).

13. Трагедія поляків починалася із “золотого вересня” // Kриниця.-1999.- №23. - С.16-18 (польською мовою).

14. Мученики совісті і честі за нас усіх. Передмова до книги: Олександр Климентій Соколовський. Церква Христова. 1920-1940. Переслідування християн в СРСР.-К.: Кайрос,1999.- С.ХІ-ХІV.

15. Українське козацтво на службі Московської держави в другій половині ХVІ – середині ХVІІ ст. // На пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа.-К.,1999.-С.49-62.

16. Всеволод Петрів. Московсько-українська війна (1708-1711 рр.) // Збірник на пошану професора Теодора Мацьківа. - К., 1999. - С.122-147 (публікація архівного документа).

17.  Атеїзм не здобув перемоги над Різдвом Христовим // Kриниця. - 1999. - №25. - С.14-16 (польською мовою).

18.  Українські документи у фондах Центрального військового архіву у Варшаві // Студії з архівної справи та документознавства. -К.,1999.-Т.4.-С.184-187.

19.  З любов'ю до рідного джерела // Передмова до книги І.Ямкового “Геноцид”.-Житомир,1999.-С.5-6.

 

Статті в газетах

1.  Акту Української Соборності - 80! // Шлях перемоги.-1999.-20 січня.
2.  Соборність українського духу - навічно в серці та помислах // Освіта.-1999. -20-27 січня.

3. 22 января праздновали американские власти, а в УССР это грозило “Сибирью неисходимой” // Независимость.- 1999.-22 січня.

4. Соборність творилася під синьо-жовтими стягами // Україна молода.-1999.-22 січня.

5.Севастополь – українське місто, бо передавалося нам у складі Кримської області // Голос України.-1999.-13 лютого.

6. Чому Росія “позбулася” Криму // Урядовий кур'єр.-1999.-20 лютого.

7. Українська мова в школах Криму // Освіта.-1999.-17-24 лютого.

8. Виступ Симона Петлюри на Шевченківському святі в Тарнові на засіданні Ради Республіки УНР(9 березня 1921 року) // Освіта.-1999. - 3-10 березня (публікація архівного документа)

9. На шахте “Американка” имени Сталина немецким горнякам не понравилось // Независимость.-1999.-2 квітня.

10. Правда о смерти генерала Ватутина // Независимость.-1999.-16 квітня.

11. “Дозволити називати себе партією революційного комунізму” // Голос України.-1999.-17 квітня.

12. Симон Петлюра. Видатний державник України // Україна молода.-1999.-13 травня.

13. Без Петлюры сильной Украины мы не построим, ибо нам не достает опыта его государственного подвижничества // Независимость.-1999.-14 травня.

14. Симон Петлюра про патріотизм // Молодь України.-1999.-20, 21 травня.

15. Підтримка села як свідчення державництва. Саме це характеризує Голову Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюру // Сільський час.-1999.-21 травня.

16. Будівничий українського війська. Невідома творча спадщина Симона Петлюри // Народна армія.-1999.- 27 травня-30 липня.

17. В роли судьи и прокурора чувствовал себя секретарь райкома партии Холявко // Независимость.-1999.- 5 листопада.

18.  З старими підходами // Шлях перемоги.-1999.-24 листопада.

 

2000

1. Наша кров – на своїй землі. Вид.четверте, доповнене.- К.: Українська Видавнича Спілка, 2000.- 88 с.
2.  Етнічні межі і державний кордон України. Вид. друге, доповнене.- К.: Українська Видавнича Спілка, 2000.- 432 с.

3.  “Українізація” Росії. Політичне ошуканство українців російською більшовицькою владою в 1923-1932 роках.-К.: Українська Видавнича Спілка, 2000.-332 с.

Статті в журналах і наукових збірниках

1. Етнічні межі і державний кордон України. Північний захід // Гічстарычная брама (м. Береза, Брестська область).-2000.-Ч.1(14).-С.6-15.

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ