Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Олекса Pізниченко
Спадщина тисячоліть. Чим українська мова багатша за інші?

БУВАЛЬЩИНА ПРО ДВОХ ПОДОРОЖНІХ

XVI. "СЪЕСТ КПСС ИЛИ НЕ СЪЕСТ?"
Оглушення дзвінких приголосок у кінці слів москвинських

Є такий анекдотик: синок, повернувшись із дитсадочка, питає тата:
"А дуже страшний звір капеесес?" Тато здивовано так: "А хіба ж це звір?" "Так, бо няня цілий день нас лякала: "Вот скоро съест капеесес!"

Щоб відразу вияснити, про що іде мова, наведу цитату з книжки М. Ф. Панова "Русская фонетика", ("Просвещение", 1967 р, 440 сторінок).
"Порівняємо слова : прут і пруд, вони звучать однаково:
/прут/. На кінці московських слів не можуть бути дзвінкі шумні приголосні, такі як /д/" (стор 18).

У читача, навченого попередніми розділами цієї статті, одразу ж вимикає питання - звідколи? А чи не з дванадцятого-тринадцятого століття?

Ось що пише наш знайомий Ф. П. Філін:
"Перші приклади в писемности припадають на XIV ст. Дані підтверджуються аналогічними написаннями у новгородських берестяних грамотах: ЛОТКУ (№ 249), НА ЖЕРЕПЦЕ (№ 43), в ПОТКЛЕТЕ (№ 363, № 40). Тільки з ХV-ХVІ ст.ст. починають зустрічатися написання глухих приголосних на місці дзвінких у кінці слова". ("Происхождение..." стор. 335).

Нагадаю, що дзвінкими голосними суть такі: б в д з г ж.
А ось відповідні їм глухі: п ф т с к ш.

Почали отже вимовлятися однаково кінцеві приголосні слів, напр.: ТРУБ і ТРУП, ИГРАВ і ГРАФ, РОД і РОТ, РАЗ і РАС, РОГ і ЮК, НОЖ і НОШ. Така омонімія не сприяє легкому розумінню слухачем партнера. Той же М. В. Панов зауважує:

"Оскільки слова - це куски звукового ланцюга (з фонетичної точки зору) то вони мусять розрізнятися за складом своїх звукових одиниць - це норма; омонімія, навпаки, - часткове відхилення від норми. Призначення звукових одиниць у межах синтагми - розрізняти слова і морфеми", (стр. 10).

Ми розуміємо, що відхилення від норми - це є хвороба. В чому причина цієї хвороби? Усі дослідники-московіти одностайні у діагнозі. Наведу лише дві цитати:
Ф. П. Філін: "Як відомо, падіння редукованих потягло за собою серйозні зміни в системі приголосних східнослов'янських мов (як і всіх слов'янських мов)" ("Происхождение..."стор.334,).

В.В.Иванов, З.А.Потиха: "Як уже говорилося, до втрати редукованих Ъ і Ъ у московській мові не було умов для розвитку процесу оглушення приголосних... ("Исторический коментарий..." стар. 39).

Отже, причина ненормальності, на думку авторів "падение редуцированных".
Але ж, панове! Українська мова не оглушує в кінці своїх слів приголосних звуків: у слові знов не звучить Ф, РІД так і звучить (рід), РОЗ так і буде (роз) і т. д.

Та й сам Філін на наступній 335 сторінці пише, як ніби вже забувши своє "як і всіх слов'янських мов", буквально таке:
"На цей час основним районом збереження дзвінкости приголосних перед глухими і в кінці слова є... говори української мови. Дзвінкість звичайно зберігається і в українській літературній мові".

Отже, в нашій мові протягом двох-трьох тисяч років дзвінкі приголосні не оглушувалися і не думають цього робити, хоча Ъ та Ъ "редукувалися", зникли, як і в московській.

Картина та сама, як бачимо - у Московщині виникає інновація, а в українській залишається все, як було тисячу-дві-три років тому.

Для сміху наведу кілька написань у Москві XVII (сімнадцятого!) століття: Глатков, исвощики, катку, на правом поку, не снаетъ, подътъячей, по отну сторону, послетнева, ретко, скаски, хваса (кваса!), шупку (шубку!), двои судтки, дозшатое, под ызподом, полтора бирога, труд, с огнем (трут!). В. В. Колесов, Историческая фонетика русского язьїка, М., Высшая школа, 1980, стор. 163.

Отака неусталеність вимови, отаке поплутання звуків свідчить про творення московської мови саме у ХVII-ХVIII століттях. Але в часи Катерини II почала перемагати уже московська стихія. Цариця сама у спогадах пише (Катерина, 1907, стр. 225), що ії законовчитель Симеон Тодорський наполягав на тому, що п. Софія-Фредеріка-Августа при своєму перехрещенні у православ'я повинна прочитати "Символ віри" на український манір, а В. Адодуров на тому, щоб читала на московський. Переміг В. Адодуров.

Певен, що читачі розуміють - мова, у якій глухі і дзвінкі розрізняються, є багатшою ніж та, у якій не розрізняються, у якій звучать однаково ПРУТ й ПРУД, чи КАЛЕКА й КОЛЛЕГА, у якій можливо жартувати отак: я иду по ковру, ты идешь пока врьош...

Далі

До змісту


Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ