Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Олекса Pізниченко
Спадщина тисячоліть. Чим українська мова багатша за інші?

ЧИ НЕ ВИНАЙШЛИ МИ ВЕЛОСИПЕД?

А тепер, коли ви це все прочитали і, підозрюю, почали думати-гадати: а чи не перегинає палку автор, а чи не зашорений він надмірним патріотизмом, я дозволю собі процитувати видатного московського історика, апологета московського самодержавства, Василя Осиповича Ключевського, що жив у 1841-1911 рр. Під кінець "перебудови" було видано його 9-томник, з якого 5 томів склав "Курс русской истории".

Так ось, у І томі, в сімнадцятій лекції ми читаємо таке: "Київська Русь поєднувала глотковий К з твердим ЪI, зубний Ц або піднебінний Ч з м'яким Ч або Ь: вона казала КЪІЕВЪ, а не КИЕВ, як говоримо ми всупереч правилам давньої руської фонетики, що вимагала, щоб К при збігові з Й перетворювався в Ц або Ч: звідси форма в одному українському рукопису XII в "Лучино Євангеліє" (від Луки). Ця давня фонетика збереглася в говорі українців, які говорять: НА ПОЛЯНЦИ, КОЗАЧЕ. Ми, москвини, навпаки, не поєднуємо Ц і шиплячі Ж й Ш з м'якими голосними, говоримо КОЛЬЦО, ШЬІРЕ, ЖЬІЗНЬ і не зможем так тонко вимовляти поєднані з цими приголосними м'які голосні, як їх вимовляють українці: ОТЪЦЯ, ГОРОБЦЯ.

Зате московскі говірки, засвоєнні освіченним московським суспільством за взірець, деякими рисами ще далі відійшли від говорів Київської Руси. ГАВАРИТЬ ПА-МАСКОВСКИ (так у Ключевського! - О.Р.) означає ще більше порушувати правила давньої фонетики, чим порушує їх володимирець чи ярославець. Московський говір - порівнянна набагато пізніший, хоча його ознаки з'являються в пам'ятках досить рано, у першій половині XIV ст.,одночасно з політичними успіхами Москви".

Це писав об'єктивний московський історик у минулому ще столітті:
"Таким чином, московські говірки склалися шляхом знівечення руського (себто київського, українського! - О.Р.) говору. Утворення говорів і говірок - ие звуковий, вокальний літопис народних пересувань і місцевих групувань населення. Давня фонетика Київської Руси особливо помітно змінилась у північно-східному напрямку, тобто в спрямуванні руської колонізації, що утворила москвинське плем 'я злиттям руського населення з фінським".

Ось і все. І поставлено всі крапки над усіма "і".

Тодішні московити, як бачимо, не боялися признаватися ні в тому, що вони "произошли" від злуки полян-русів-українців із фіннами, що мова їхня є, по-суті, порча, спотворення києво-української. Навіть, як вище засвідчено у Ключевського, трохи знали, в чому полягає зіпсуття. Та й далі він говорить про найбільше зіпсуття-перекручування нашого пречудового українського О в дикувате для українського вуха А. Тож слухаймо далі:

"Це наводить на припущення про зв'язок обох процесів. Даль допускав думку, що акаючі говірки Московїї утворилися внаслідок обрусіння чудських племен. Східні інородці, "русея" (слово яке чудове, га? - О.Р) взагалі переінакшували привласнювану мову, псували її фонетику, переповнюючи її твердими голосними та неблагозвучними сполученнями голосних з приголосними. Обрусіла чудь не збагатила руської лексики... Але, не збагачуючи лексики, чудська помісь псувала говір, вносячи в нього чужі звуки та словосполучення".

І ще цікаве спостереження Ключевського. Він, як і ми, розумів, що український народ жив і множився на своїй землі, майже не змішуючись з чужинцями, продовжуючи, нагромаджуючи свої тисячолітні надбання. Чого не можна сказати про московитів:

"Москвинське плем'я вийшло не із продовження розвитку цих старих краєвих особливостей, а було справою нових різноманітних впливів, що почали діяти після цих розривів народности, в краю, що знаходився поза старою, корінною Руссю, і в ХII ст. був більш інородницьким, ніж руським краєм".

Я переконаний, що ці слова учні наших шкіл повинні знати напам'ять, як "Отче наш". Це їм додасть певности у відстоюванні прав нашої мови.

Далі

До змісту

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ