Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

 

ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Леонід Залізняк
ВІД СКЛАВИНІВ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ


Видавництво “Бібліотека українця”
Київ 1997

Видавець Микола Ляшенко
Залізняк Л.Л., 1997

 

З М І С Т

Передмова.
1. Про українську націю та національну ідею.
2. Україна між Сходом і Заходом.
3. Трипільці: хто вони.
4. Від склавинів до першої української держави.
5. Проблема давньоруської народності.
6. Етнічні процеси в Київській Русі та походження  білорусів та росіян
7. Київська Русь - праукраїнська держава.
8. Україна і Російська імперія.
9. Загибель імперії..
10.Східна Європа серед світових цивілізацій.

    Післямова
    Література
    Додаток. Як нищили українську націю.

ПЕРЕДМОВА

Ми є свідками переконливої перемоги європейських цінностей у всьому світі. Західноєвропейські суспільства виявилися найбільш динамічними, економічно ефективними, комфортними для індивідума, стабільними і безпечними для сусідів. Усі ці переваги західнохристиянської цивілізації за А.Тойнбі базуються на приватній власності, що породила ефективну ринкову економіку, яка в свою чергу зробила індивідума і суспільство багатими. Економічна незалежність виробника породила політичні свободи та гуманізувала суспільство. Все це завадило монополізації влади і зумовило її розподіл і становлення сучасного демократичного парламентаризму. Модерною формою існування цього динамічного і ефективного суспільства є національна держава європейського типу (Англія, Франція, Швеція, Польща тощо).
Разом із закоріненням зазначених переваг західноївропейської цивілізації у світі поширилась і європейська національна форма державотворення. Тому відомий історик Річард Пайпс назвав ХХ сторіччя добою націоналізму. Інакше кажучи, наш світ є світом націй, які співіснують, змагаючись між собою за місце під сонцем.
Націотворчі процеси в колишніх колоніях радянської імперії жорстоко придушувалися. Адже формування нації веде до неминучого постання незалежної держави, а значить до розвалу імперського конгломерату народів. В решті решт націотворчі процеси в республіках СРСР зумовили 1991 р. розпад останньої великої імперії.
Імперський центр із зазначених причин стримував розробку проблем українського націогенезу. Тому маємо кричуще протиріччя між їх небувалою актуальністю під час будівництва Української держави і слабкою розробленістю питань формування нації у вітчизняній літературі. Ця книга присвячена ключовим питанням етнічної історії українців, актуальним проблемам формування української нації.

 

До розділу "Бібліотека"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ