Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Товариство української мови
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Громадський добродійний фонд імені Ігоря Білозора

МОВНІ КОНФЛІКТИ І ГАРМОНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Матеріали наукової конференції
28-29 травня 2001 року

Мовний конфлікт в Україні: політичний, соціальний і психологічний аспекти

Мартен Феллер
СХОЖІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ МОВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІДИШ В АСПЕКТІ СУРЖИКА

Порівнюючи долі мов української та ідиш, можна дійти науково цінних засад. Вони пов’язані з тим, що одна справа – суржик у мові народу, який живе на своїй землі, хай навіть “на нашій, не своїй”, коли панівна держава насаджує його. І зовсім інша – суржик, який виникає в народу на одній землі, чужій для нього, а продовжує життя вже на іншій. Тоді він є суржиком хіба що в діахронічному плані.
Зрозуміло, що перший випадок – це суржик в українській мові [1], другий – у мові ідиш [2]. Не випадково впродовж сторіч, аж до кінця ХІХ, а то й до початку ХХ ст., навіть самі євреї називали ідиш переважно ідиш-дайч (чи фонетичний варіант – ідиш-тайч) або ще виразніше – “жаргон”. І водночас в народницьких, сказати б, єврейських колах це “мамелошн”, тобто материнська мова, всмоктана з молоком матері, – на противагу високошанованому, але на той час не використовуваному в побуті (певною мірою чужому, бо надто високому) класичному “лошн кодеш”, тобто святій мові, пов’язаній з релігійними і філософськими текстами – давньоєврейській, або нині – івриті.
Жахливим чином “маме лошн”, тобто мова ідиш, сьогодні вже майже загинула, і причин загибелі її в Україні, де вона була чи не найбільше в світі поширена, є декілька. Передусім, це катастрофа, відома як Голокост, коли носії мови були знищені фізично. По-друге – зросійщення за радянської влади, коли відбувся етноцид євреїв. Лише одна причина є приємною – це повернення єврейства за умов, коли воно виступає як політична і етнічна нація, до прадавньої класичної мови, пристосованої до потреб сьогодення, – івриту.
Нині, скажімо, в Ізраїлі, коли автор статті там був, він лише з дуже старими людьми міг спілкуватися мовою ідиш. Для старих євреїв – вихідців переважно з України, Білорусі, Польщі, Литви – така можливість повернення до маминої мови була величезною радістю. Але реально мови ідиш в Україні, як і в Польщі, Білорусі, Литві, майже немає. Територія, де мова ідиш, можливо, функціонуватиме як розмовна і літературна, як не дивно, – це певні регіони США і Латинської Америки, де єврейські іммігранти з України, Польщі, Білорусі, Литви живуть досить компактно.
Проте ніколи так уважно не вивчали в світі мову ідиш, як тепер у вищих навчальних закладах. Приміром, у Німеччині 27 університетів мають спеціалізацію з мови ідиш [3]. Ідиш тут опановують не так з метою спілкування, як для осягнення того менталітету, який в мову закладено. Зацитую з цього приводу виголошену ідишем промову письменника Іцхака Башевіс-Зінгера під час вручення йому Нобелівської премії.
“Велика честь надана мені Шведською Академією наук – це визнання мови ідиш, мови діаспори, мови без батьківщини, без політичних кордонів, не підтриманої жодним урядом, мови, яка майже не має у своєму повсякденному вжитку слів, що позначають військове спорядження, військові команди і вправи, мови, визнаної як іншими народами, так і емансипованими євреями. Істина така: те, що проповідували великі релігії з кафедр, те євреї в своїх задушливих середньовічних гетто практикували повсякдень. Вони не мали більшої радості, аніж заглибившись у мудрі фоліанти, називані ними Торою, Талмудом, Каббалою, пізнавати вічне: що є людина і людські взаємини. Гетто було не тільки місцем ізолювання національної меншини, що переслідувалась, але й великим експериментом умиротворення, самодисципліни та гуманізму. Залишки цього існують і донині, незважаючи на всю брутальність довкола них.
Я виховувався власне серед таких євреїв. У дім мого батька на Крохмальній вулиці у Варшаві люди приходили помолитися і обговорити знегоди, там оповідалися бувальщини і легенди, влаштовувались веселі весілля і хасидські застілля. Іще дитиною я почув від свого брата, – пана І. І. Зінгера, котрий написав пізніше “Брати Ашкенази”, – усі аргументи, висунуті раціоналістами, від Спінози до Макса Нордау, проти релігії. А від батька й матері я почув усі відповіді, котрі здатна дати віра в Бога тим, хто має сумніви і шукає правди. У нашому домі і в багатьох інших вічні питання буття завжди були актуальнішими, ніж найсвіжіші новини з єврейської газети. Незважаючи на всі мої розчарування і на весь мій скептицизм, я вірую, що народи можуть ще багато чого почерпнути з досвіду цих євреїв. І зокрема своєрідний перебіг їхніх думок, методи духовного виховання дітей, вміння знайти для себе щастя там, де інші бачать лише нещастя та злидні.
Для мене ідиш тісно пов’язаний з тими, хто розмовляв та думав цією мовою. Дух мови ідиш сповнений справжньої радості, життєлюбства і непідробної поваги до людської особистості. В ній живуть надія на близьке врятування Месією та вміння терпляче чекати. У мові ідиш я вчуваю гіркий гумор, вдячність за кожний дарований день життя, за кожний, навіть крихітний, успіх, за кожний рух назустріч незалежності. Ідиш не вимагає і не бореться. Він із самих витоків своїх, переборюючи великі руйнівні сили, якось зумів просотатися крізь могутні жорна історії, вижити, усвідомлюючи при цьому, що Господній план творіння ще тільки на початку початків.
Є люди, котрі ідиш називають мертвою мовою. Але майже дві тисячі років вважали мертвим і біблійний іврит. І що ж, раптом іврит дивним чином воскрес, ніби відбулося справжнє чудо. Арамейську мову тим більше вважали за мертву. Але саме цією мовою задовго до Відродження написана блискуча й загадкова “Зогар” – книга Сяйва – про зв’язок людини з космічною еманацією. Адже це факт, що класики мови ідиш були й класиками сучасного івриту. Ідиш аж ніяк не сказав свого останнього слова. Він таїть у собі ще багато скарбів, не відомих решті світу. Це мова сподвижників і мучеників, праведників та мрійників – мова, багата на народний гумор і спогади, котрі рід людський не має права забути.
Образно кажучи, ідиш – це мудра та покірна мова наляканої, але повної надій людини, ідіома людства, яке злякалося, але зберігає надію” [4].
Деякі моменти з історії мови ідиш, як на мене, повинні стати предметом обмірковування фахівцями з української мови. Почну з того, що коли я пишу про мову ідиш для українців, то відчуваю одну велику незручність. Справа в тому, що мова ідиш за своїм походженням є “суржиком”. Вона виникла на основі змішування слів і структур кількох діалектів німецької мови. Діалектна німецька лексика в ній панує. Тільки там, де не було відповідного німецького еквівалента, де позначались явища власне єврейського побуту, що зберігалися впродовж понад тисячоліття єврейської релігії, лишалися і вживалися слова з давньоєврейської мови – івриту.
У зв’язку з цим академік В. Жирмунський, ще в 30-ті роки ХХ ст. зазначав, що доки мова ідиш функціонувала на території Німеччини, вона не була самостійною мовою [5]. Це розуміли й перші ініціатори видання єврейської газети для України мовою ідиш, які називали цю мову, як було повсюдно прийнято тоді, “жаргоном”. До речі, оголошення про початок видання цієї газети було надруковано в українській друкарні в Женеві, і до нього додали досить великий текст на підтримку М. Драгоманов та М. Павлик [6]. І євреї-ініціатори, і українці, які їх підтримали, доводили, що треба шукати в людей розуміння, отже, звертатися до них рідною мовою. Коли газета виходила давньоєврейською мовою, її розумів тільки той, хто був непогано навчений цій мові в хедері або єшиві.
Тому я високо ціную зауваження професора А. Погрібного (див. виступ у цій збірці – ред.), що треба розрізняти мову мамину і мову родову. Справжня мова національна – то мова роду, а не мова мами.
Ця проблема постала перед євреями на початку ХХ століття, зокрема у зв’язку з конференцією 1908 року в Чернівцях, ініціатори якої намагалися (почасти успішно) протиставити іврит і мову ідиш. Ідиш називали “жаргоном” або в крайньому разі – розмовною мовою євреїв, попри те, що вона мала вже такі великі досягнення, як твори Менделе Мойхер Сфоріма, Шолом-Алейхема, Іцхака Лейбуша Переца та інших. За цих умов чітко визначилися дві протилежні позиції. Народницьки і революційно налаштовані єврейські діячі проголошували єврейською національною мовою ідиш. Сіоністично і просто патріотично налаштовані діячі (навіть один з найвідоміших авторів з-поміж тих, що писали на той час мовою ідиш, – І. Л. Перец) вважали, що право називатися національною мовою має лише іврит, який відбиває тисячолітній менталітет єврейського народу, а ідиш погоджувалися називати лише розмовною мовою євреїв. До речі, В. Жаботинський, попри всю свою повагу до мови ідиш, так і не погодився називати її єврейською мовою, використовуючи таке означення тільки щодо івриту і пропагуючи навіть давньоєврейську фонетику та вимову. Причому, міркування В. Жаботинського у цьому випадку цілком відповідають сучасним уявленням про мовну картину світу і національний менталітет [7].
Коли носії материнської мови втратили зв’язок з тією мовою, на якій суржик зростав, тоді материнська мова стає справді самостійною. Коли суржик не втратив зв’язку з мовою довколишнього корінного населення, не може статися того, що сталося з мовою ідиш, яка перетворилась навіть у літературну, бо була перенесена в нове середовище, де її німецького підкоріння не знали.
З огляду на це засадничою є різниця в тому, як відбувалися запозичення з української в ідиш і навпаки – з ідиш в українську. Остання запозичала з ідиш переважно давньоєврейські слова, тобто такі, що позначали явища власне єврейського побуту і традиції. В ідиш з української приходило все, що стосувалось побуту в Україні. Відсотків 30 від того, що вживалося у тогочасній єврейській лексиці, було запозиченнями з української. Єврей лежав аф дер підлоге, аф дер долівке [8]. Євреї брали з українських діалектів слова, необхідні для позначення того, серед чого жили, чим користувалися, що споживали. І зовсім не запозичували, ясна річ, українських слів для називання своїх релігійних уявлень, традицій і звичаїв.
Українцям, навпаки, не треба було брати з ідиш чогось такого, що позначало явища українського побуту. Але в українських діалектах є чимало запозичень, що принаймні початково позначали явища єврейського релігійного життя.
Українське слово “веремія” первісно означало плач у синагозі в день 9 Ава, коли відзначається річниця руйнування Першого і Другого єрусалимських храмів та інших бід, які чомусь випадали в цей день на єврейський народ. У мові ідиш слово, на основі якого виникло українське, – “єреміє”. Це давньоєврейське ім’я пророка, жахливе пророцтво якого лунає в синагогах 9 Ава. Фонетичні зміни в запозиченні, зокрема поява приставного “в”, настільки природні, що не потребують жодних коментарів.
Є в українських діалектах вираз “бити гамана”. Є й слово “гаман” – зла, недобра людина. Ним ще лають неслухняну дитину. Воно теж діалектне, бо спілкування українців з євреями було переважно зносинами села і містечка. При цьому українці могли і не бути знайомі з історією спроб нищення євреїв у Давній Персії, ініціатором яких був Гаман. Але українці спостерігали і добре знали, що коли у синагозі на свято Пурім лунає слово “гаман”, євреї, особливо діти, в захваті тупочують ногами. Так і виникли вираз “бити гамана” і слово “гаман”.
Євреї ж в Україні, як писав харків’янин, відомий російський поет Б. Слуцький, “все те, що їли, пили і надягали, називали завжди по-українському” [9].
Коли прийшла радянська влада, з мовою ідиш відбулися дивні речі. На перший погляд, її прийняли як таку, що протистояла “клерикальній” мові, “сіоністському” івриту. Іврит же практично заборонили ще до кінця 20-х років, а літературу мовою ідиш широко видавали. Проте Роман Смаль-Стоцький вже 1937 року зауважував, що російська влада робить усе, щоб мова ідиш не була собою [10]. Тексти нею, які завжди писалися давньоєврейським алфавітом, почали видавати поряд з цим латинським шрифтом, а ті слова, що були запозичені з давньоєврейської, передавали так, що читачі за межами радянської держави або євреї, що у свій час оволоділи давньоєврейською, читали їх з великими труднощами.
Ще за царя бували спроби видавати єврейські книжки російським шрифтом. Тобто текст мовою ідиш, але тобі не треба знати свій алфавіт: можна читати по-російському, але найкраще латиною – так ніби солідніше.
Це трохи нагадує зміни, які робилися в українському правописі. Р. Смаль-Стоцький зауважує, що наукові установи, зокрема в Києві, які вивчали мову ідиш і нормували її, почали формувати її усталений літературний варіант, замінюючи слов’янські слова і вислови, що були зрозумілі носіям мови ідиш у Східній Європі, тими, які були в обігу ще в Німеччині, коли ідиш не став самостійною мовою. Смаль-Стоцький вважав, що таким чином хочуть зробити літературну мову ідиш чужою для пересічного єврея.
І ще одна паралель. Навіть у Західній Україні мами не раз казали: “Нехай дитина навчиться панської (тобто польської – М. Ф.) мови”. Єврейські мами в Радянському Союзі робили те саме, вони найбільше хотіли, щоб їхні діти знали панівну російську мову. Навіть один видатний єврейський поет таке писав мовою ідиш: “Тунгус любить тунгуську, і казахську – казах. Над усе люблю я (читач, мабуть, очікує, що далі піде “ідиш”, але помиляється – М. Ф.)... російську, бо це значно більше, ніж просто мова” [11].
У 20-ті роки єврейське населення України орієнтувалося на українську мову у зв’язку з політикою українізації. Друга причина цього в тому, що євреї жили переважно в містечках. І навіть зараз, коли я маю справу з українськими євреями свого покоління, то спостерігаю цікаву річ: хоч вони у свій час перейшли в основному на російську мову, але тепер розмовляють українською не лише легко, але й з насолодою, бо для них це згадка про містечкову молодість. З тим самим я зіткнувся, коли спілкувався з євреями свого віку, які з України виїхали до Ізраїлю.
Починаючи з середини 30-х років, ставлення багатьох євреїв до української мови змінюється. У цього є дві причини: перша – те, що українська мова втрачає свої позиції в державі, а друга – досить поширена пропаганда думки, ніби українці є антисемітами, яку підтримували дії декого з тих українців, що посіли високі державні посади в післявоєнні роки.
Які ж висновки з викладеного?
Перше. Коли мова не має певної позиції в суспільстві, вона починає гинути і перетворюватися на суржик.
Друге. Суржик народу, який живе не на своїй землі, може ставати його мовою, якщо він опиняється в іншому мовному колі. Цього не може бути із суржиком народу, який живе на своїй землі.
Третє. Народ, який живе не на своїй землі, запозичує в її господарів основну лексику. Народ, який живе на своїй землі, запозичує у сусідів, що прийшли до нього, маргінальну для себе лексику на позначення побуту та звичаїв сусідів.
________________________________________________________________________________

1. “Суржик – мішанина ріжного збіжжя, або борошна з нього, наприклад пшениці з житом, жита з ячменем, ячменю з вівсом і т. д... Звідти – рід жаргону, мішанина українських та московських слів, як наслідок неуважного ставлення української інтелігенції до власної мови”. – Мала українська енциклопедія Онадського.
2. У 1894 році в “Энциклопедическом словаре” Брокгауза і Ефрона читаємо: “Єврейсько-німецький діалект, або правильніше, жаргон – своєрідне наріччя, яке слугувало народною мовою євреїв, як в Німеччині, так і в багатьох інших єврейських державах. У наш час, коли євреї в Західній Європі перейшли на мови народів серед яких живуть, єврейсько-німецький діалект зберігся як побутова мова євреїв лише в Росії, Царстві Польському, Галичині, Угорщині, Боснії, Сербії, та серед російсько-єврейських вихідців в Англії та Північній Америці”.
3. Jiddistik Mitteilungen, #20, Trier, 1998.
4. Вестник еврейской культуры, 1989, № 3, с. 10.
5. Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты. – М., 1934.
6. Див.: Єфремов С. Єврейська справа в Україні. – К.: Вік, 1909, с. 15–16.
7. Докладний опис дискусій на чернівецькій конференції, зокрема виступів І. Л. Переца, знаходимо в книзі: Котлик В. О нашем языке. – Білосток, 1910. Котлик стояв на народницьких позиціях. Погляди протилежного характеру, що містять і пряму полеміку з прихильниками проголошення мови ідиш національною, знаходимо у книзі: Членов Є. О. Идишизм и школа. – М., 1916, с. 8. Він писав: “Національною мовою я називаю ту, котра народилася з нацією і може зникнути лише з її знищенням. Такою є давньоєврейська. Що ж стосується мови, яка діє у певний історичний період, виступаючи як розмовна певної частини народу, то я називаю її народною мовою”. Погляди В. Жаботинського містяться зокрема у книзі: Жаботинский В. О наших языках. – К., 1918.
8. Докладний розгляд зв’язків української і ідишської лексики, поданий мною у книзі: Феллер М. Пошуки, роздуми і спогади єврея, який пам’ятає своїх дідів, про єврейсько-українські взаємини, особливо ж про мови і ставлення до них. – Дрогобич: Відродження, 1994.
9. Слуцкий Б. Как говорили на Конном базаре. – У його книзі: Избранные произведения. – М., 1988.
10. Доля національних мов в Совєтській Росії. – Варшава, 1937.
11. Поезію відомого єврейського поета І. Фефера, яка тут процитована було опубліковано 1946 року у 3 випуску альманаху мовою ідиш “Дер Штерн” (“Зірка”), який виходив у Києві.


Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ