Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Товариство української мови
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Громадський добродійний фонд імені Ігоря Білозора

МОВНІ КОНФЛІКТИ І ГАРМОНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Матеріали наукової конференції
28-29 травня 2001 року

ПРО АВТОРІВ

Ажнюк Богданпровідний науковий співробітник Інституту мовознавства НАН України.
Бєляков Олександрвикладач кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, кандидат філологічних наук.
Болтівець Сергій заступник директора з науково-експериментальної та організаційної роботи Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України, кандидат педагогічних наук.
Бондар Мар'яна магістрантка філологічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Боришевський Мирославзавідувач лабораторії особистості ім. П. Чамати Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України, член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор.
Васютинський Вадим докторант Інституту соціальної та політичної психології АПН України, кандидат психологічних наук.
Вітковський Володимир журналіст (Львів).
Гриднєва Любов доцент Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.
Гринів Олег – професор, завідувач відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України, доктор філософських наук, виконавчий голова Львівської крайової ради Конгресу української інтелігенції.
Дзюбишина-Мельник Наталя – доцент кафедри української мови Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
Єфіменко Геннадій –молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України.
Залізняк Ганна – керівник центру “Громадська думка” Науково-дослідного інституту соціально-економічних проблем міста.
Запрудський Сергій – доцент філологічного факультету Білоруського державного університету, кандидат філологічних наук.
Захарків Олександра– доцент кафедри української мови Національного університету “Львівська політехніка”.
Іваницька Марія – старший викладач кафедри теорії і практики перекладу германських мов Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Кісь Роман – науковий співробітник Інституту народознавства НАН України (Львів).
Кузнєцова Тетяна – старший викладач кафедри українознавства Сумського державного університету, кандидат філологічних наук.
Лизанчук Василь – завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка, доктор філологічних наук, академік АНВШ України, заслужений журналіст України.
Масенко Лариса – завідувач кафедри української мови Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
Матіяш Богдана – студентка факультету гуманітарних і суспільних наук Національного університету “Києво-Могилянська Академія”.
Медвідь Федір – доцент Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС, кандидат філологічних наук.
Мітрофанова Оксана – аспірантка відділу американських та європейських досліджень Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України, магістр історії.
Музика Олександр – завідувач кафедри психології Житомирського педагогічного університету, кандидат психологічних наук, доцент.
Погрібний Анатолій – професор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, голова Педагогічного товариства ім. Г. Ващенка.
Радчук Віталій – доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка, науковий співробітник Інституту української мови НАН України, голова ТУМ Київського університету, голова Громадського благодійного фонду ім. І. Білозора.
Руда Олена –студентка магістратури філологічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Саплін Юрій – доцент кафедри російської мови Запорізького державного університету, кандидат філологічних наук.
Свириденко Оксана – аспірантка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г. Сковороди.
Сербенська Олександра – професор Львівського національного університету імені І. Франка, доктор філологічних наук.
Степанов Євген – докторант кафедри російської мови Одеського національного університету ім. І. Мечникова, доцент.
Танюк Лесь –голова Комітету Верховної Ради з культури і духовності.
Тищенко Костянтин – професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка, директор Лінгвістичного музею.
Фаріон Ірина – доцент кафедри української мови Національного університету “Львівська політехніка”.
Феллер Мартен – професор і провідний науковий працівник Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, професор кафедри української мови і журналістики Університету “Україна”, доктор філологічних наук.
Фролова Тетяна – старший викладач кафедри української мови Української Академії державного управління при Президентові України.
Циба Віталій – завідувач лабораторії соціальної психології Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України, доктор філософських наук.
Черніга Роман –старший науковий співробітник Інституту   математики НАН України, кандидат фізико-математичних наук.
Штурнак Ольга – аспірантка кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка.
Шумлянський Станіслав – студент факультету гуманітарних і суспільних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ