Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Товариство української мови
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Громадський добродійний фонд імені Ігоря Білозора

МОВНІ КОНФЛІКТИ І ГАРМОНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Матеріали наукової конференції
28-29 травня 2001 року

ЖЕРТВОДАВЦІ,
 КОШТОМ ЯКИХ ВИДАНО ЦЕЙ ЗБІРНИК

(відомості вказано на момент запису)

Товариство української мови Київського університету імені Тараса Шевченка; Сумська міська спілка патріотів України; Алексюк Анатолій, професор ф-ту соціології і психології Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Барняк Михайло, провідний наук. працівник Інституту математики НАН України; Бех Петро, професор ф-ту іноземної філології Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, нач. Упр. МЗ, зав. кафедри; Білецький Володимир, доктор технічних наук, голова Донецького ТУМ; Білинський Михайло, головний редактор журналу “Іноземна філологія” (Львів); Білозір Андрій, студент 2 курсу Інституту міжнародних відносин Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Білоус Дмитро, письменник; Боденчук Володимир, головний редактор газети “Молодь України”; Боратинець Лариса, провізор аптеки, с. Дітківці, Бродівського    р-ну Львівської  обл.; Волощак Марія, літредактор газети “Шлях перемоги”; Гнатюк Дмитро, співак, народний артист України, депутат Верховної Ради України; Горбатюк Мирослав, депутат Верховної Ради України 2 скликання; Гризун Анатолій, доцент Сумського держпедуніверситету, письменник; Ґолда Данило, ст. наук. працівник біологічного ф-ту Нац. університету ім.Т. Шевченка; Дзюба Володимир, доцент юридичного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Дзюба Іван, академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України; Дзюбанюк Дмитро, директор інформаційого центру “Шляхи”; Дубовик Олексій, голова Сумської міської спілки патріотів України; Дяків Роман, професор Державного інституту житлового і комунального господарства; Івасенко Євдокія, вчителька української мови і літератури школи № 169 м. Києва; Казановська Олена, голова Товариства “Просвіта” м. Кролевець на Сумщині; Казбан Віктор, лікар-стоматолог, голова Сумської обласної організації Конгресу української інтелігенції; Калашник Анатолій, ст. наук. працівник УкрНДІНП “Масма”; Карпенко Віталій, головний редактор газети “Вечірній Київ”; Катренко Андрій, професор історичного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, зав. кафедри; Кияк Тарас, професор ф-ту іноземної філології Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, депутат Верховної Ради України 2 скликання; Кіндратенко Анатолій, професор Харківського нац. ун-ту, голова Харківської обласної “Просвіти”; Ковальчук Володимир, консультант фракції Руху (УНР) у Верховній Раді України; Ковтунець Володимир, докторант Інституту математики НАН України, депутат Верховної Ради України 2 скликання; Кожевніков Валентин, канд. геогр. наук, пенсіонер; Колесник Валентина, студентка 2 курсу магістратури Києво-Могилянської академії; Коломийцева Вікторія, викладач філологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Коломієць Лада, доцент   ф-ту іноземної філології Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Кондратишин Ігор, доцент Дрогобицького педінституту, зав. кафедри; Коноваленко Ольга, головний редактор газети “Освіта”; Король Валерій, головний редактор газети “Народна армія”, полковник; Коростильов Василь (Гуляйполе); Кочерга Ольга, ст. наук. працівник Інституту теоретичної фізики НАН України; Кочур Андрій, доцент Нац. ун-ту фізичного виховання і спорту України, канд. пед. наук, журналіст; Кубайчук Віктор, наук. працівник Інституту теоретичної фізики НАН України; Куєвда Володимир, ст. наук. працівник Інституту психології НАН України; Кузьменко Василь, фізик-механік, професор, пенсіонер; Лавренюк Василь, доцент механіко-математичного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Лисецький Леонід, геодезист, працівник підприємства “Молодь-Спортлото”; Лі Світлана, голова Київської організації Всеукраїнського Товариства корейців; Лохіна Єлизавета, студентка 2 курсу магістратури Києво-Могилянської академії; Лящук Тамара, художниця, ветеран праці; Лящук Тиміш, професор, художник, заслужений діяч мистецтв; Мамалиґа Анастасія, професор Інституту журналістики Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Маренко Сергій, перекладач (Велика Британія); Марченко Віктор, ст. викладач юридичного ф-ту Київського нац. економічного ун-ту; Масенко Лариса, доцент філологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Матіяш Дзвенислава, студентка 2 курсу магістратури Києво-Могилянської академії; Мельник Мирослав, музикант, працівник “Червоної рути”; Мельник Тарас, директор фестивалю “Червона рута”; Мойсієнко Анатолій, професор філологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, письменник; Мокренко Анатолій, народний артист України, професор Київської консерваторії; Науменко Ігор, професор Київського міжнародного ун-ту цивільної авіації; Непийвода Наталія, професор Інституту журналістики Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Нероденко Володимир, народний артист України, керівник ансамблю “Веснянка”; Овдієнко Марія, президент культурно-просвітнього центру “Українська ідея” (Броварі); Одарич Володимир, доцент фізичного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Олійник Володимир, професор Інституту журналістики Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Ольховський Іван, головний редактор газети “Патріот України”; Осадчук Петро, письменник, Радник Голови Держкомітету ІПТР України, депутат Верховної Ради 1 і 2 скликань; Пазяк Ольга, доцент Інституту журналістики Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Паламар Лариса, доцент філологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, зав. кафедри; Плющ Надія, доцент філологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, зав. кафедри; Погоріла Ніна, ст. наук. працівник біологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Погрібний Анатолій, професор Інституту журналістики Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Пономарів Олександр, професор Інституту журналістики Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, зав. кафедри; Пригодій Михайло, професор, філолог, письменник, пенсіонер; Пригодій Сергій, професор ф-ту іноземної філології Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Радчук Віталій, доцент ф-ту іноземної філології Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, голова ТУМ Київського університету; Різун Володимир, професор, директор Інституту журналістики Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Руда Олена, студентка 5 курсу філологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, лавреатка конкурсу ТУМ; Северин Володимир, ст. наук. працівник Ботанічного саду Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Сергійчук Володимир, професор історичного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Сита Галина, ст. наук. працівник Інституту математики НАН України; Смоляк Богдан, головний редактор газети “Просвіта” (Львів); Стефанова Галина, актриса Київського театру “Актор”; Сухобок Ірина (Гуляйполе); Суховій Оксана, асистент філологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Тарануха Юрій, науковий працівник обсерваторії Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Тимошик Микола, професор Інституту журналістики Нац. ун-ту ім. Т.Шевченка; Тимощук Левко, козак чайки “Пресвята Богородиця”; Тищенко Костянтин, професор Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, дир. Лінгвістич. навч. музею; Ткаченкко Анатолій, проф. Філологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Федірко Іван, доцент філософського ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Харчук Роксана, директор Міжнародного добродійного фонду “Смолоскип”; Череватенко Леонід, голова Київської організації Нац. спілки письменників України; Чередниченко Дмитро, письменник; Черніга Роман, ст. наук. працівник Інституту математики НАН України; Чілачава Рауль, доктор філол. наук, письменник, заслужений діяч мистецтв України; Чорна Валентина, завуч загальноосвітньої школи № 169 м. Києва; Чорний Георгій, нач. відділу КБ заводу ім. Артема, заслужений діяч науки і техніки; Чумаченко Валентина, пенсіонерка (Суми); Шевченко Лариса, доцент філологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, зав. зафедри; Щербина Володимир, кореспондент газети “Вечірній Київ”; Юрачківський Андрій, доцент радіофізичного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Яременко Василь, професор філологічного ф-ту Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Ярмолюк Галина, головний редактор газети “Українська мова та література”; Ященко Леопольд, керівник народного хору “Гомін”.
Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ