Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Мирослав МАМЧАК
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ у ХХ ст.
Збірник документів

У збірнику вміщено архівні документи і джерела, які розкривають політичні інсинуації навколо процесу військово-морського будівництва в Україні протягом XX століття: рух за українізацію Чорноморського флоту та перехід його під юрисдикцію УНР в 1917-1919 рр., а так же зародження і вирішення флотської проблеми України після здобуття нею незалежності.
Збірник архівних джерел, більшість з яких ще не введені в активний процес історичного дослідження, розрахований як на військових істориків, так і на офіцерів національного флоту, стане в нагоді для системи гуманітарної підготовки, а так же всім, хто цікавиться історичним минулим флоту, Криму та України.
Книга видана за фінансової підтримки Героя України, народного депутата України І, ІІ і IV скликань Хмари Степана Ільковича

ISBN 978-966-97292-2-4
Мамчак Мирослав. Військово-морське будівництво в Україні у XX ст.
Збірник документів. - «Просвіта», Севастополь, 2013.
© Мамчак М.А.
© СМО ВУТ «Просвіта», 2013

Мирослав Мамчак

Від упорядника

Розвиток і будівництво національного флоту, зміцнення його бойового і духовного потенціалу може здійснюватися лише на основі усталених традицій військово-морського будівництва, залишеними нам у спадок старшими поколіннями. Однак, і у третьому десятилітті будівництва Військово-Морських Сил Збройних Сил України приходиться читати надзвичайно багато тверджень, нібито військово-морське будівництво України не має тривалого минулого, воно вкладається лише в період сучасного розвитку ВМС України, себто в час після проголошення незалежності України у 1991 році.
Документи, які складають цей збірник, спростовують такі твердження і свідчать, що сучасні військово-морські сили України є історичним і юридичним наслідувачем як традицій, так і самого процесу військово-морського будівництва, започаткованого в Україні ще у перші десятиліття XX століття, і обірвані загальною поразкою національно-визвольної революції в Україні 1917-1921 рр. і впровадженим червоним терором.
У 2007 році капітан 1 рангу, кандидат історичних наук, доцент Академії Військово-Морських Сил ЗС України Андрій Лубинець першим серед військових істориків України провів дослідження Державного архіву м. Севастополя, наслідком чого в 2007 році вийшов у світ його збірник документів «Українізація Чорноморського флоту в добу Центральної Ради. Розбудова Українського Військового Флоту (березень 1917 – квітень 1918 рр.)». Збірник вийшов коштом автора невеликим тиражем і вже став бібліографічною рідкістю і майже недоступним для досліджень військових істориків. Даний збірник є другим, вслід за А. Лубенцем, дослідженням Севастопольського державного архіву, і позаяк в ході пошуку виявлено ряд нових документів, тож виникла потреба їх оприлюднення. Архівні джерела доводять, що процес сучасного військово-морського будівництва в Україні розпочався на початку XX ст. і, відповідно, його супроводжував масовий, надзвичайно активний, широкий і драматичний, хоч і не завжди послідовний, рух по українізації Чорноморського флоту в 1917 – 1918 роках, в період ще не завершеної І Світової війни, історичне відтворення цього процесу відбувалося в 1991-1997 роках, після здобуття Україною незалежності.
Основу збірника складають документи Державного архіву м. Севастополя (ДАС) з колекції мікрофільмотокопій (КМФ-8 і КМФ-10), які в 1966 році поступили до Севастополя з Державного архіву Військово-Морського флоту СРСР (Ф-р 181; 182; 183. Оп. 1), а так же матеріали пленарних засідань Севастопольського Совєта воєнних і робітничих
депутатів та професійного Союзу моряків севастопольського порту. У супровідному листі до цих документів особливо наголошувалося, що до Севастополя направлено копії лише тих документів флотського архіву, в яких йдеться про підтримку моряками радянської влади. Однак і серед таких виявилося чимало документів, які свідчать про зворотне, про широку підтримку чорноморськими моряками процесу українського військово-морського будівництва і української державності.
Фотокадри архівних мікрофотокопій виявилися не пронумерованими, часто повторюються у різних мікрофільмах, фотокопії сторінок сфотографованих оригіналів документів подані не послідовно, у багатьох копіях номер сторінки документа відсутній взагалі, на деяких в наявності і два номери сторінки відразу, тому у збірнику подається лише архівний номер мікрофотокопії, в якій знаходиться цитований документ.
Для більш об’єктивного висвітлення характеру флотських подій того часу, їхнього зв’язку з рішеннями Морської Генеральної ради при Центральній Раді УНР, з Міністерством морських справ УНР і керівництвом Української Держави, спрямованих на створення національного флоту, упорядник вважав за необхідне доповнити документи севастопольського архіву архівними матеріалами Державного архіву України та інших джерел, які у сукупності дають більш повну характеристику тогочасних подій на Чорноморського флоту та відношення і участь матросів і офіцерів у національно-визвольній боротьбі українського народу.
Джерела періоду УНР – Української Держави продовжують документи українізації Чорноморського флоту СРСР після проголошення незалежності України, багато з яких є маловідомими або зовсім не оприлюднювалися. Вони є джерельним свідченням, що творення сучасних Військово-Морських Сил ЗС України є продовженням традицій і процесу військово-морського будівництва УНР, обірваного поразкою національно-визвольної боротьби українського народу в 1921 році. Вони документально доводять, що флотські події 1991-1997 років в Україні у великій мірі повторювали політичну ситуацію 1917 – 1921 років. Оприлюднення цих документів унеможливить повторення подій і помилок минулого в майбутньому, бо флотська проблема в Україні остаточно не вирішена й досі. Всі документи подані в хронологічному порядку. У квадратних дужках упорядником доповнені пропущені слова.
За допомогу в пошуку архівних джерел упорядник висловлює щиру подяку колективу Державного архіву у м. Севастополі, особисто директору Кузнєцовій Тетяні Олександрівні і начальнику відділу інформації та використання документів Національного архівного фонду Христовій Вікторії Емануїлівні.

До книги Мирослав МАМЧАК Військово-морське будівництво в Україні у XX ст. Збірник документів *.pdf

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ