Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Михайло ЛУКІНЮК
ОБЕРЕЖНО: МІФИ!

Архівні документи (АД)

Виступ заступника Верховної Ради УРСР М. Кузьменка на шостій сесії третього скликання [<НАЗВА ДОКУМЕНТА ¦ НАЗВА СПРАВИ (ПАПКИ) ЗБЕРІГАННЯ>] / Стенограма засідань шостої сесії ІІІ скликання Верховної Ради Української РСР, яка відбулася 16-17 червня 1954 року: На 312 аркушах. -ЦДАВОВУ1 : Ф. 1. - Оп. 16. - Спр. 494. -Арк. 231-242.

Выполнение плана строительно-монтажных работ по Министерству жилищно-гражданского строительства за 1953 год и за 5 месяцев 1954 г.: Для бюджетной комиссии Верховного Совета / Матеріали бюджетної комісії до шостої сесії ІІІ скликання Верховної Ради Української РСР. Том 3: На 396 аркушах. -ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 16. - Спр. 501. -Арк. 29.

Дневник комиссара [Сумского] соединения [партизанских отрядов] С.В. Руднева (Машинописный экз.): На 62 с. -ЦДАВОВУ: Ф. 63. -Оп. 1. -Спр. 84. - Арк. 1- 62.

Довідка Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР від 12 червня 1954 р. по виконанню плану за травень і 5 місяців 1954 року / Матеріали бюджетної комісії до шостої сесії ІІІ скликання Верховної Ради Української РСР. Том 3: На 396 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 16. - Спр. 501. - Арк. 145 -157.

Довідка про виділення коштів на підготовчі роботи по будівництву Північно-Кримського каналу (Підписана зав. сільгоспвідділом ЦК КП України Андрієнком 16 липня 1954 р.) / Докладные записки и справки ЦК, обкомов КП Украины, министерства сельского хозяйства УССР - о недостатках по введению и освоению севооборотов в колхозах; о пересеве погибших культур; о выполнении сельхозотделом поручения ЦК в связи с поездкой в Сумскую, Харьковскую, Крымскую и др. области и другая переписка по весенней посевной / Особий сектор ЦК КП України. Загальна частина. Справа № 04/4. Том ІІ: На 158 аркушах, 5 фото. - ЦДАГОУ2: Ф. 1. - Оп. 30. - Спр. 3716. - Арк. 98-99.

Довідник "Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ областей на 1 січня 1956 року" (довідник не видавався): На 402 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 465. - Арк. 1-402.

Докладная записка от 24 ноября 1945 г. секретаря Ровенского обкома КП(б)У Ильченко и начальника управления НКВД УССР Ровенской области генерал-майора Трубникова секретарю ЦК КП(б)У Хрущеву о ходе выполнения октябрьского решения ЦК КП(б)У о ликвидации ОУНовского бандитизма на территории Ровенской области за период с 15 по 25 ноября 1945 г. / Справки, информации о ходе выполнения решений ЦК КП(б)У от 10 января, 26 февраля, 30 октября 1945 г. по вопросу борьбы с украинско-немецкими националистами в Ровенской области: На 235 листах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 1700. - Арк. 173-182.

Доповідна записка інформаційно-статистичного відділу Президії Верховної Ради Української РСР про скликання і проведення сесій обласних Рад депутатів трудящих в першому кварталі 1956 року / Доповідні записки, довідки відділу у питаннях роботи Рад про скликання і проведення сесій обласних Рад депутатів трудящих Української РСР: На 132 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 512. - Арк. 1-132.

Доповідь міністрів фінансів УРСР Щетініна М.Т. на ранковому засіданні шостої сесії Верховної Ради УРСР ІІІ скликання 16 червня 1954 р. про державний бюджет Української РСР на 1954 р. і звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1953 р. / Стенограма засідань шостої сесії ІІІ скликання Верховної Ради Української РСР, яка відбулася 16-17 червня 1954 року: На 312 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 16. - Спр. 494. - Арк. 7-46.

Звернення Головної команди Української Народної Самоохорони (УНС) до народів Уралу, Волги і Сибіру, народів Азії; до народів Кавказу / Пропагандистичні матеріали провідника Області "Косак" (З'єднання західних груп української повстанчої армії "УПА - ЗАХІД", квітень 1943 - листопад 1944 р.): На 132 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 3836. - Оп. 1. - Спр. 63. - Арк. 2-3.

Итоги боевых действий с бандами УПА отдельного кавалерийского дивизиона за период с 15 августа по 20 сентября 1944 г. / Сведения, отчеты командования дивизии о борьбе с украинскими буржуазными националистами. Рапорты, сведения командиров полков в штаб дивизии и командиров батальонов в штабы полков о проведении боевых действий против ОУН-бандеровцев. Справка о создании и деятельности дивизии СС "Галиция". Протоколы допросов бандитов Украинской повстанческой армии (УПА): На 118 листах. - ЦДАГОУ: Ф. 63. - Оп. 1. - Спр. 53. - Арк. 22-23.
Краткая справка о состоянии сельского хозяйства в Крымской области (И. Зорин, 24 марта 1954 г.) / Информации и докладные записки обкомов КП Украины, министерства сельского хозяйства, правлений колхозов - о мерах по улучшению развития сельского хозяйства; о состоянии сельского хозяйства Крымской области; о вопросах землепользования. Переписка об оказании помощи колхозу "Родина Хрущева" (Хомутовка Курской области) / Особий сектор ЦК КП України. Загальна частина. Справа № 04/1. Том V: На 217 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 30. - Спр. 3701. - Арк. 189-205.

Лист Кримського облвиконкому секретареві Президії Верховної Ради УРСР В. Нижнику щодо утворення у м. Севастополі трьох виборчих округів по виборах до Верховної Ради УРСР 27 лютого 1955 р. - № 89с від 19 жовтня 1954 р. / Пропозиції облвиконкомів про утворення виборчих округів по виборах до Верховної Ради Української РСР четвертого скликання: На 108 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 476. - Арк. 41.

Наказ ч. 17 Командира Української Повстанчої Армії Клима Савура від 28 жовтня 1943 р. / Копії наказів коменданта воєнного округу Кармелюка Ярослава і інші: На 34 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 3836. - Оп. 1. - Спр. 18. - Арк. 1-34.

О грубейших извращениях советской законности в Яворовском районе: Постанова Львівського обкому КП(б)У від 28 квітня 1945 р. / Партійний архів. Особий сектор / Особая папка - Постановление бюро Львовского обкома КП(б)У о грубейших извращениях советской законности в Яворовском районе: На 18 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 2398. - Арк. 1-18.

О нарушении социалистической законности в районах Дрогобычской области: Доповідна записка в. о. Прокурора УРСР С. Шугурова секретареві ЦК КП(б)У Коротченку Д.С. від 5 грудня 1944 р. / Цілком таємно. Особий сектор ЦК КП(б)У / Спецсообщения, выписки из протоколов бюро обкомов КП(б)У и др. материалы о работе и нарушениях революционной законности работниками НКГБ: На 50 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 1362. - Арк. 39-40.

О нарушениях социалистической законности работниками органов НКВД, НКГБ Ровенской области, военнослужащими войск НКВД по делам, прошедшим по Военной прокуратуре войск НКВД Ровенской области за время с января по декабрь 1945 года: Справка Военного прокурора войск НКВД Ровенской области Константиновича / Партійний архів. Особий сектор / Справка и переписка о работе особых инспекций УНКГБ, нарушении революционной законности работниками НКГБ: На 134 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 2436. - Арк. 86-89.

О недостатках в работе органов МВД, МГБ, суда и прокуратуры по борьбе с нарушителями советской законности: Постанова бюро Тернопільського обкому КП(б)У від 13 серпня 1946 р., протокол №89, пункт 29 / Цілком таємно. Особий сектор ЦК КП(б)У / Особая папка - Постановление бюро Тернопольского обкома КП(б)У о недостатках в работе органов МВД, МГБ, суда и прокуратуры по борьбе с нарушителями советской законности. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 3680. - Арк. 1-9.
О работе облуправления МВД по Черновицкой области (без дати) / Партійний архів. Сектор особый. Таємна частина. Справки ЦК КП(б)У и другие материалы о положении дел в Черновицкой области и в парторганизации УМВД Черновицкой области: На 99 аркушах (Почато 20 серпня 1945 р.). - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 3870. - Арк. 28-35.

О состоянии сельского хозяйства Крыма: Довідка для секретаря ЦК КПУ Кириченка від 4 січня 1954 р. / Информации и справки обкомов и райкомов КП Украины о работе инструкторских групп райкомов по зонам МТС; о работе первичных парторганизаций колхозов (использовано для статьи тов. Кириченко А.И. в "Правду"); о ходе обмена партийных документов. Справки отделов ЦК о состоянии идеологической работы, сельского хозяйства, бюджета, торговли, судебно-прокурорских организаций Крымской области / Особий сектор ЦК КП України. Загальна частина. Справа № 01/2. Том І: На 333 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 30. - Спр. 3590. - Арк. 105-119.

Отчет по борьбе с бандитами УПА и их пособниками по 3 КП 1 УПД3 за период с 17.10 по 3.11.44 г. / Сведения, отчеты командования дивизии о борьбе с украинскими буржуазными националистами. Рапорты, сведения командиров полков в штаб дивизии и командиров батальонов в штабы полков о проведении боевых действий против ОУН-бандеровцев. Справка о создании и деятельности дивизии СС "Галиция". Протоколы допросов бандитов Украинской повстанческой армии (УПА): На 118 листах. - ЦДАГОУ: Ф. 63. - Оп. 1. - Спр. 53. - Арк. 22-23.

О фактах грубого нарушения советской законности в области: Постанова Тернопільського обкому КП(б)У від 3 квітня 1945 р. / Партійний архів. Особий сектор / Особая папка - Постановление бюро Тернопольского обкома КП(б)У о фактах грубого нарушения советской законности в области: На 11 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 2381. - Арк. 1-11.

О фактах морально-бытового разложения, нарушениях революционной законности и служебной дисциплины отдельными работниками НКВД в области: Постанова Тернопільського обкому КП(б)У від 3 травня 1945 р. / Цілком таємно. Особий сектор ЦК КП(б)У / Особая папка к протоколу 37 п. 66 - Постановление бюро Тернопольского обкома КП(б)У о фактах морально-бытового разложения, нарушениях революционной законности и служебной дисциплины отдельными работниками НКВД в области. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 2378. - Арк. 1-5.

О фактах нарушений революционной законности в западных областях УССР / "Інформаційний бюлетень" організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У, № 8/53, 13.01.1945: На 14 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 30. - Спр. 183. - Арк. 26-39.

О [некоторых] фактах нарушений революционной законности и допущении антигосударственной практики в работе Управления НКВД по Черновицкой области: Довідка управління кадрів ЦК КП(б)У від 22 серпня 1945 р. / Партійний архів. Сектор особый. Таємна частина. Справки ЦК КП(б)У и другие материалы о положении дел в Черновицкой области и в парторганизации УМВД Черновицкой области: На 99 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 3870. - Арк. 8-12.

О фактах нарушения советских законов и неправильного отношения к местному населению [в Волынской области] / "Інформаційний бюлетень" організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У, № 36, 26 листопада 1944 р.: На 7 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 1390. - Арк. 1-7.

По поводу противоречивых данных, переданных Ровенским обкомом в ЦК КП(б)У: Радиограмма "ВЧ" секретаря ЦК КП(б)У Хрущева секретарю Ровенского обкомпарта товарищу Бегма от 20 марта 1945 года / Справки, информации о ходе выполнения решений ЦК КП(б)У от 10 января, 26 февраля, 30 октября 1945 г. по вопросу борьбы с украинско-немецкими националистами в Ровенской области: На 235 листах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 1700. - Арк. 82.

Постанова Президії Верховної Ради Української РСР "Про подання Президії Верховної Ради Російської РФСР по питанню передачі Кримської області до складу Української РСР" (протокол засідання № 49 від 13 лютого 1954 р.) / Укази та постанови Президії Верховної Ради Української РСР: На 301 аркуші. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 16. - Спр. 426. - Арк. 156-157.

Про виконання доручень, даних секретарем ЦК КП України тов. Кириченком О.І. у зв'язку з поїздкою в Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку і Кримську області: Довідка сільгоспвідділу ЦК КП України від 15 липня 1954 р. / Докладные записки и справки ЦК, обкомов КП Украины, министерства сельского хозяйства УССР - о недостатках по введению и освоению севооборотов в колхозах; о пересеве погибших культур; о выполнении сельхозотделом поручения ЦК в связи с поездкой в Сумскую, Харьковскую, Крымскую и др. области и другая переписка по весенней посевной / Особий сектор ЦК КП України. Загальна частина. Справа № 04/4. Том ІІ: На 158 аркушах, 5 фото. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 30. - Спр. 3716. - Арк. 90-96.

Про оперативні заходи внутрішніх військ НКВД в Ровенській області проти українських націоналістів: Радіограма "ВЧ" Строкача секретареві ЦК КП(б)У Хрущову від 13 лютого 1945 р. / Справки, информации о ходе выполнения решений ЦК КП(б)У от 10 января, 26 февраля, 30 октября 1945 г. по вопросу борьбы с украинско-немецкими националистами в Ровенской области: На 235 листах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 1700. - Арк. 40-43.

Протокол №3 закрытого партийного собрания парторганизации Управления НКГБ Тернопольской области от 3 апреля 1945 г. / Цілком таємно. Особий сектор ЦК КП(б)У. Особая папка - Протокол №3 закрытого партийного собрания парторганизации Управления НКГБ Тернопольской области: На 22 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 2450. - Арк. 1-22.

Протокол окружной избирательной комиссии голосования на выборах в Совет Союза Верховного Совета СССР по Севастопольскому избирательному округу №211 от 14 марта 1954 г. / Протоколи реєстрації та голосування окружних виборчих комісій по виборах до Ради Союзу Верховної Ради СРСР по Кіровоградській, Кримській, Львівській та Миколаївській областях. Том 4: На 131 аркуші. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 442. - Арк. 54-57.

Рапорт №18 разведчиков Ф. Бочковского и И. Бутмарчука командиру Олевского партизанского отряда Федчуку за 7/ХІІ 43 г. / Сведения, отчеты командования дивизии о борьбе с украинскими буржуазными националистами. Рапорты, сведения командиров полков в штаб дивизии и командиров батальонов в штабы полков о проведении боевых действий против ОУН-бандеровцев. Справка о создании и деятельности дивизии СС "Галиция". Протоколы допросов бандитов Украинской повстанческой армии (УПА): На 118 листах. - ЦДАГОУ: Ф. 63. - Оп. 1. - Спр. 53. - Арк. 49.

Рух червоної партизанки ім. "Ковпака" по теренах округи та проведення ними терористичних дій разом з місцевими органами НКВД та істреб. батал. / З'єднання південних груп Української повстанчої армії ("УПА - Південь"), група "Донбас": Копії звітів виховної роботи та огляд бойових дій за січень-серпень 1944 р. (неповний): На 11 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 3837. - Оп. 1. - Спр. 4. - Арк. 6.

Список городов Крымской области / Документи про адміністративно-територіальний поділ Київської, Кіровоградської, Кримської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Ровенської та Сталінської областей для видання довідника по Українській РСР 1954-1955 рр.: Облікові дані по адміністративно-територіальному поділу, одержані від облвиконкомів, зауваження до них. Том 2: На 361 аркуші. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 30. - Спр. 408. - Арк. 111-128.

Список избирательных округов [Крымской области] по выборам в Верховный Совет УССР / Пропозиції облвиконкомів про утворення виборчих округів по виборах до Верховної Ради Української РСР четвертого скликання: На 108 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 476. - Арк. 42-43.

Список обраних депутатів Верховної Ради Української РСР IV скликання / Результати виборів до Верховної Ради Української РСР четвертого скликання та до місцевих Рад депутатів трудящих п'ятого скликання. Список та відомості про склад обраних [27 лютого 1955 р.] депутатів Верховної Ради УРСР: На 125 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 485. - Арк. 3-23.

Справка о борьбе с украинско-немецкими националистическими бандами в Ровенской области, проведенной органами НКВД, НКГБ и Внутренними войсками НКВД (Секретаря Ровенского обкома КП(б)У В. Бегма, 5 января 1945 г.) / Справки, информации о ходе выполнения решений ЦК КП(б)У от 10 января, 26 февраля, 30 октября 1945 г. по вопросу борьбы с украинско-немецкими националистами в Ровенской области: На 235 листах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 1700. - Арк. 69-78.

Справка о бюджете, торговле и работе судебно-прокурорских организаций Крымской области (Крымский обком КП Украины, 20 января 1954 г.) / Информации и справки обкомов и райкомов КП Украины о работе инструкторских групп райкомов по зонам МТС; о работе первичных парторганизаций колхозов (использовано для статьи тов. Кириченко А.И. в "Правду"); о ходе обмена партийных документов. Справки отделов ЦК о состоянии идеологической работы, сельского хозяйства, бюджета, торговли, судебно-прокурорских организаций Крымской области / Особий сектор ЦК КП України. Загальна частина. Справа № 01/2. Том І: На 333 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 30. - Спр. 3590. - Арк. 93-104.

Справка по материалам расследования на начальника УМВД Черновицкой области - полковника Руденко Михаила Тимофеевича (Підписана заст. міністра внутрішніх справ України Кальченком 4 вересня 1946 р.) / Партійний архів. Сектор особый. Таємна частина. Справки ЦК КП(б)У и другие материалы о положении дел в Черновицкой области и в парторганизации УМВД Черновицкой области: На 99 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 3870. - Арк. 23-24.

Справка по некоторым вопросам партийной работы в Крымской областной парторганизации (20 января 1954 г.) / Информации и справки обкомов и райкомов КП Украины о работе инструкторских групп райкомов по зонам МТС; о работе первичных парторганизаций колхозов (использовано для статьи тов. Кириченко А.И. в "Правду"); о ходе обмена партийных документов. Справки отделов ЦК о состоянии идеологической работы, сельского хозяйства, бюджета, торговли, судебно-прокурорских организаций Крымской области / Особий сектор ЦК КП України. Загальна частина. Справа № 01/2. Том І: На 333 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 30. - Спр. 3590. - Арк. 82-88.

Статистический отчет исполкома Севастопольского городского совета народных депутатов от 23 декабря 1954 г. о составе избранных судей и народных заседателей 19 декабря 1954 г. / Результати виборів народних суддів Української РСР, статистичні звіти облвиконкомів та зведений статистичний звіт про склад обраних народних суддів і засідателів УРСР: На 65 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 450. - Арк. 20-21.

Стенограмма ІІ пленума Крымского обкома КП Украины от 13 мая 1954 года: На 111 листах (гриф: "Секретно"). - Симферополь. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 52. - Спр. 4992. - Арк. 1-111.
Стенограмма выступления тов. Хрущева Н.С. на межобластном совещании секретарей обкомов КП(б)У, начальников облуправлений НКВД и НКГБ Западных областей Украины (15.V.1945) / Партійний архів. Особий сектор. Стенограмма выступления тов. Хрущева на межобластном совещании секретарей обкомов КП(б)У, начальников облуправлений НКВД и НКГБ Западных областей УССР и совещание секретарей райкомов КП(б)У, начальников райотделов НКВД и НКГБ Львовской области: На 19 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 2420. - Арк. 2-9.

Стенограмма XXV областной партийной конференции от 9-10 марта 1954 г. - Симферополь. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 52. - Спр. 4990. - Арк. 1-254.

Стенограмма областного партийного актива от 16 сентября 1954 г. - Симферополь. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 52. - Спр. 5003. - Арк. 1-86.

Стенограмма совещания секретарей райкомов КП(б)У, начальников райотделов НКГБ, НКВД Львовской области в мае 1945 г. / Партійний архів. Особий сектор. Стенограмма выступления тов. Хрущева на межобластном совещании секретарей обкомов КП(б)У, начальников облуправлений НКВД и НКГБ Западных областей УССР и совещание секретарей райкомов КП(б)У, начальников райотделов НКВД и НКГБ Львовской области: На 19 аркушах. - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 2420. - Арк. 9-19.

Угода між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР (Люблін, 9 вересня 1944 р.). - ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 30. - Спр. 69. - Арк. 1-15.

Що повинен знати українець у німецькій армії / Пропагандистичні матеріали провідника Області "Косак" (З'єднання західних груп української повстанчої армії "УПА - ЗАХІД", квітень 1943 - листопад 1944 р.): На 132 аркушах. - ЦДАВОВУ: Ф. 3836. - Оп. 1. - Спр. 63. - Арк. 30-31.

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ