Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРК Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
Ігор Гриценко
Становлення українського військового флоту. Як це було...


Переглянути у форматі *.pdfч. І, ч. ІІ.

The Ukrainian Navy Formation. How has it been …

The Ukrainian Navy Formation is a part of Ukrainian statehood. The author analyses the history of the Navy: the events of 1917-1920 in Sevastopol, the influence of those events on the contemporary political life; “the war of monuments” an so on. In the continuation of the article you will found the historical materials about the Ukrainian Navy at the times of Ukrainian People’s Republic, and, in particular, two periods of Autumn 1917 – spring 1918, the events and processes of that time, which accompanied the Ukrainian statehood formation and its most important attributes – Army and Navy.

Становлення національних Військово-Морських Сил стало невід’ємною складовою створення української державності. Цей процес не був легким, як не був легким й шлях України до своєї незалежності. Одне з визначних місць  в історії українського військового флоту посідають події, що мали місце в 1917-1920 роках.

Цей короткий період відзначився спробою створення нової політичної карти Євразії – перетворення простору деспотичних імперій на співдружність дружніх незалежних демократичних республік – України, Грузії, Росії,  та інших. Нажаль, на той час спроба виявилася невдалою, а нові передумови для реалізації цього амбітного проекту виникли тільки у 1991 році, і довелося все починати спочатку. Зокрема, незалежній Україні довелося знову у 1992 році розбудовувати власні Військово-Морські Сили, які підняли на щоглу той самий прапор, що й у 1917 році.

Історія Чорноморського флоту Російської імперії та його долі у часи революційного лихоліття наразі є надзвичайно заполітизованою та міфологізованою, а відтак і маловідомою. Причина цього криється в намаганні деяких політичних сил використати роздуту помпезну історію флоту для збурення емоцій громадян, які вважають себе спадкоємцями імперського минулого. Кінцева мета такого нагнітання ситуації є невідомою, однак вже зараз це дозволяє отримувати ситуативні політичні дивіденди, зокрема, під час виборів, або на дипломатичному рівні. Про те, що специфічне розуміння флотського минулого сьогодні породжує нездорову ситуацію в суспільстві свідчить, наприклад, «війна пам’ятників» у Севастополі. Згадаймо баталії навколо пам’ятника Катерині ІІ та меморіальної таблички зі згадкою про підняття флотом українських прапорів у квітні 1918 року. У запропонованому дослідженні наведені факти, а не емоції, що супроводжують минуле, сьогодення та майбутнє українського військового флоту.

Розгортання українського воєнно-морського руху та створення передумов для становлення національного флоту (весна-літо 1917 р.).

Лютнева революція 1917 скасувала царизм, який, за виразом В.Винниченка, «розсунувся і впав як спорохнявіла бочка, в якій росло й напирало корінням на старі стінки, молоде, сильне дерево». Демократичні здобутки революції відкрили для українського суспільства нові горизонти та перспективи розвитку. Невдовзі після перемоги революції, в Києві, на початку березня, зусиллями українських політичних партій була створена Центральна Рада, що невдовзі стала політичним центром України.

Серед українського населення та воюючої маси дуже швидко набирали авторитет ідеї національно-территоріальної автономії. Голова Центральної Ради, професор Михайло Грушевський, визначаючи ідеал українського державотворення писав: «деякі колонії Англії, як Канада, Австралія, Нова Зеландія, Полуднева Африка…наближаються до повної державності, мають своє військо та флот, гроші й марки, своє законодавство й суд…» . Саме на засадах автономії в 1917 р. і планувалося будувати майбутні українську державу, її збройні сили та флот.

Для створення останнього вже існували надзвичайно зручні та вигідні стартові передумови. Як повідомляє польський воєнно-морський історик Рене Грегер, особовий склад Чорноморського флоту станом на 1 січня 1917 р. складався з  65% українців і 28% росіян; на Балтійському було 73% росіян та 15% українців. Таким чином, українці становили біля двох третей особового складу Чорноморського флоту, що було однією з найголовніших причин активізації потужного національного руху на флоті.

Так, з вибухом лютневої революції в Росії, українці, як зазначає С. Шрамченко «зараз таки почали організовуватись». Поручик Михайло Михайлик згадував: «прийшов 1917 рік, коли вже можна було по-своєму заговорити, прилюдно читати свою книжку, закладати свої товариства... Вийшли з підземелля і — диво... серед солдатів, матросів, вчорашніх селян виступають тисячі, сотні тисяч, що голосно заявляють під шикання і загрози тих, що їли з одного “котла”, про свою приналежність до української нації, зі зброєю в руках добиваються утворення полків, корпусів, армій, Самостійної України... Чи ж не казка це, чи це не сон, чи незасміло це було, чи передбачав це хоч один зі старих діячів? Ні і ні! Вони вийшли з підземелля, заговорили, писали, мріяли про свою школу, про автономію, мріяли...».

Загалом весь флот, як і вся армія, був переведений на демократичний лад, – в квітні тут був утворений Центрофлот, колегіальний орган управління флотом, що був чимось на кшталт матроського парламенту. Оскільки українці ще з кінця XVIII ст. завжди становили більшість особового складу Російського Імператорського Флоту, то, будучи добре організованими, вони тривалий час займали чільні і досить вагомі позиції в Центрофлоті. Цьому успіхові сприяла активна діяльність українських громад та культурних товариств, найвідомішим серед яких був севастопольський гурток «Кобзар».

Цей конспіративний український гурток  діяв у головній базі Чорноморського флоту ще з 1905 року. На той час на його чолі стояв директор севастопольської державної жіночої гімназії В’ячеслав Лащенко. Серед постійних членів цього гуртка знаходилися такі видатні в майбутньому офіцери українського флоту як полковник Володимир Савченко-Більський, тоді командир севастопольського флотського півекіпажу, корабельний інженер капітан 2 рангу Микола Некліевич, полковник Військово-Морського Судового Відомства Вадим Богомолець, лейтенант Військово-Морського Судового Відомства Борис Лазаревський та інші. Після виходу з підпілля, гурток швидко став провідником українського руху на Чорноморському флоті і організував Раду Української Чорноморської Громади, що потім відіграла чи не найвизначнішу роль в історії становлення українського флоту.

Вже наприкінці березня з ініціативи гуртка «Кобзар» у Севастополі було скликано перші збори українців-моряків, а 7 квітня 1917 р. – другі, на яких було обрано Головну Раду Української Чорноморської Громади. Про те, яку увагу серед різних верств населення викликали ці збори, свідчать тогочасні газетні повідомлення. Так, «Крымский вестник» за 11 квітня повідомляє, що на других зборах Української Чорноморської  Громади тоді зібралося біля 5000 матросів та громадян Севастополя . Сучасник згадував: «У цирку місця до сидіння вмент заповнилися, далі заповнилася “гальорка”, після — проходи, ще далі — циркова арена. Нарешті — таке переповнення, що цирк тріщить... Страшно було, що може завалитися ця велетенська дерев’яна будівля. Навколо цирку так само повнісінько людей...Нумерованих місць у цирку п'ять тисяч, а в нім тепер більше шести. Настрій піднесений...».

Тоді ж і були розподілені посади в Раді Української Чорноморської Громади: Воєнну секцію Громади очолив капітан другого рангу Микола Нєкліевич, просвітницьку секцію очолювали полковник Володимир Савченко-Більський (в 1918-1919 на чільних посадах служив в українському морському міністерстві), та В’ячеслав Лащенко, агітаційними справами відали підполковник військово-морського судового відомства Вадим Богомолець та матрос Пащенко [5]. Серед членів общини значився і капітан першого рангу Михайло Остроградський, майбутній командувач українського флоту (в 1917 р. на посаді коменданта Севастопольської фортеці). В складі Ради також були представники від флотської авіації – пілот Сліпченко та поручник Михайлик [6].

Рада об’єднала зусилля моряків-українців із головною метою – створити в майбутньому український флот,  який підпорядкувався б урядові Центральної Ради. Тоді ж виявилося, що ще з кінця квітня майже на всіх кораблях Чорноморського флоту вже існували свої корабельні ради чи українські гуртки, – так, на кожному лінійному кораблі вже були свої «Ради», діяльність яких контролювалася полковником В. Савченко-Більським [6]. На Раду, як згадував сучасник, покладалося «проведення культурно-освітньої праці, її завдання — сіяти свідомість серед несвідомих українців, перебрати в свої руки всі можливі відповідальні пости в частині, в разі яких подій, організовано виступати і відповідно чинити тощо».

У виховній роботі Рада головним чином опиралась на українську книгу, велике значення відігравали також театральні вистави і наочна демонстрація української символіки. Тоді ж Рада завела великий національний прапор, подарований членом громади Вітинським, а воєнна секція Ради мала запорізький малиновий прапор із білим хрестом на ньому [5]. Ці знамена стали, фактично, першими українськими військово-морськими прапорами сучасності.

Перший Всеукраїнський Військовий З’їзд та початок українізації флоту(літо-осінь 1917 р).

В таких організаційних формах український воєнно-морський рух проіснував до Першого Всеукраїнського Військового З’їзду, що відбувся 5 травня 1917 р., коли резолюція з’їзду визнала за необхідність повної українізації чорноморського флоту. Ця, без сумніву історичної ваги резолюція звучала: «що ж до флоту Чорноморського, то зважаючи на те, що він і зараз складається в переважній більшості з Українців, - з’їзд визнає необхідним надалі поповнювати його виключно Українцями [7]». Тоді ж вперше було висунуто вимогу українців, щоб чорноморський флот в майбутньому став частиною збройних сил автономної України [6]. На тому ж з’їзді було вирішено українізувати кілька кораблів Балтійського флоту, що дало початок українським організаціям на інших флотах, про що буде сказано далі.

По рішенню з’їзду, був утворений Генеральний Військовий Комітет – найвища в Україні військова організація, яка мала вирішувати проблеми українізації в армії та флоті. Головою цього органу був назначений Симон Петлюра, а флотськими ділами в Військовому Комітеті опікувався матрос Степан Письменний, для чого спеціально було створено «Українську Морську Раду» [8].

В випадку із флотом, українізація означала сукупність організаційно-просвітницьких заходів, головною метою яких було створення сильних українських корабельних рад та земляцтв, що групувалися по національній ознаці. З їх основи та з нових поповнень потім і почали утворюватися перші суто українські команди. Українізовані екіпажі частіше за все утворювалися шляхом обміну особовим складом з іншими кораблями. А на тих кораблях, де процентний склад українців серед екіпажу від початку був занадто високим, відбувалося поступове вилучення з його особового складу всіх не українців з поступовим заміщенням останніх українцями.

Згуртовані таким чином, та підтримані рішеннями центру, українці флоту та Севастополя ще влітку 1917 р. звернули на себе увагу командування флоту кількома масштабними демонстраціями. Капітан другого рангу Микола Некліевич згадував: «Відбулось кілька надзвичайно численних українських маніфестацій і походів в Севастополі, які показали міць українського руху і були гарно улаштовані, великою кількістю жовто-блакитних прапорів з учасниками, одягненими в національні українські одяги. А в одній маніфестації, то брав участь чумацький віз з круторогими волами і цілий відділ матросів з лінійного корабля «Св. Євстафій» перебраний за запорожців і на конях» . Крім того, як згадує мічман Яким Христич, в урочистій ході, присвяченій Зеленим Святам взяла участь «в мальовничому полтавському старовинно-козацькому жіночому строю» Софія Колчак, дружина командувача флотом адмірала Колчака [10](Дружина Колчака була почесною членкинею Української Чорноморської Общини - Прим. авт.).

Останній факт яскраво свідчить, що керівництво флоту вітало та підтримувало українізацію. Так, перед українцями, які 7 квітня 1917 року організували свою першу маніфестацію, командувач чорноморського флоту віце-адмірал Колчак виступив з наступними словами: «Ось мені припадає честь говорити з українцями, що зібралися тут заявити своє існування: Чорноморська Фльота, керувати якою я маю собі за честь, на 90 відсотків складається з синів цієї нації. Я не можу не вітати українську націю, яка дала мені найліпших моряків, які тільки існують на світі…» [6]. Командування флоту вбачало в українізації порятунок від руїнницької більшовицької пропаганди, що із Лютневою революцією підняла голову, та почала дедалі сильніше  заявляти про себе. Особливо багато послідовників здобули собі більшовики на кораблях мінної бригади. Але влітку 1917 р. рух більшовиків був ще заслабкий і не мав багато прихильників. Комуністів, як згадують самі більшовики, було дуже мало, їм було дуже складно працювати [11].

Приблизно так само, але трохи по іншому складалася ситуація в інших важливих чорноморських портах, зокрема в Одесі. Лейтенант Василь Пилишенко згадував : «в космополітичній щодо свого населення Одесі українці не могли зайняти твердих позицій в нових революційних установах. Російська та жидівська демократія, що, як і скрізь, вела перед по тих установах, ставилась до українського руху дуже неприхильно». Однак українці домоглися захисту своїх інтересів, організувавши Одеський Український Військовий Кіш на чолі з Одеською Військовою Радою, головою якої став визначний український діяч доктор Іван Луценко. Головним центром українського життя в Одесі ще з довоєнних часів було просвітницьке товариство «Українська Хата». Безпосередньо українськими флотськими справами тут займалася Військово-морська Рада Одеської округи, на чолі із лейтенантом Василем Пилишенком та лоцманом Андрієм Гаркушою [13].

Як і в Севастополі, існування українського руху в Одесі означилося чисельними маніфестаціями та парадами. Під час великої маніфестації українців в Одесі, влаштованої з приводу проголошення Центральною Радою в Києві Першого Універсалу – промаршувало вулицями міста декілька десятків тисяч українців, членів різних військових та цивільних організацій. Моряки йшли першими, несучи на трьох держаках український прапор і величезний портрет Шевченка. Після того, на Всеукраїнський Національний Конгрес до Києва було вислано двох делегатів: лейтенанта Пилишенка і матроса Кошельного [13].

Тим часом, на початку літа 1917 процес українізації флоту вже розпочався. Першою українізованою воєнно-морською частиною став Севастопольський флотський півекіпаж, що знаходився під командою полковника Савченка-Більського. Ця частина вже тоді мала свою українську корогву – «знаменний прапор» із портретом Тараса Шевченка, а оркестр півекіпажу першим на Чорноморському флоті почав грати «Ще не вмерла Україна» [14]. Українські відділи були створені в Окремій десантній дивізії в Севастополі, в частинах морських фортець Севастополя, Очакова а також в Балтійській морській дивізії, що знаходилася в гирлі Дунаю [5]. Українізація торкнулася і сухопутних частин Севастопольської кріпості, частин воєнно-морської авіації [5].

Розпочалася також і українізація екіпажів кораблів. З великих кораблів чорноморського флоту, до осені 1917 р. майже повністю були українізовані – новозбудований лінійний корабель-дредноут «Воля», крейсер «Пам’ять Меркурія», з малих – есмінці «Завидний», «Жуткий», «Зоркий», «Звонкий» та інші. На деяких кораблях українські екіпажі самочинно організувавались ще задовго до рішень Першого Всеукраїнського військового з’їзду. Так,  судовий комiтет мiноносця «Жуткий» ще 15 квiтня 1917 року передав казначею «Союзу матросiв» 20 крб. 89 коп., зiбраних офiцерами, кондукторами та матросами мiноносця на придбання нацiонального українського прапора [15].

Тоді ж українізовані екіпажі вперше почали вимагати від керівництва флоту дозволу на підняття українських прапорів на своїх кораблях замість російських. Однак це зустріло опір зі сторони матросів російської національності та консервативно-настроєного офіцерства. Так, в липні 1917 р. вперше піднімає українського прапора есмінець «Завидний» [5] , але тоді ж через протести командування він мусив його спустити.

Теж саме відбулося і на новозбудованому лінкорі «Воля», на якому за словами Д. Дорошенка знаходилася «найбільша і найбільш впливова українська група» [8]. Перед переходом з Миколаєва в Севастополь, українці захотіли підняти над кораблем українського прапора. Та офіцери відмовилися виходити під ним в море. Почав розгорятися конфлікт, але виконувач обов’язків командувача флотом контр-адмірал В. Лукін умовив матросів не піднімати українського прапора до проведення Установчих зборів. Як згадує Н. А. Монастирьов, офіцер Чорноморського флоту, сучасник описуваних подій, «коли лінкор відходив, на його щоглі віяв Андріївський прапор, але на гарматних баштах було безліч інших прапорів, які відображали політичні настрої різних угруповань, яких на борту такого великого корабля було дуже багато».  Корабель прибув в Севастополь 4 липня 1917 р., де його на Приморському бульварі зустрів великий натовп людей, серед яких особливо виділялися українські організації з великою кількістю національних прапорів [17]. Згодом, в листопаді 1917 р., після оголошення автономії України, «Воля» стане першим українським дредноутом.

Звістка про національний уряд та про рішення Першого Всеукраїнського Військового З’їзду сколихнула українців й на інших флотах. В Балтійському флоті (особистий склад якого мав 15% українців, що вже наводилося вище) утворився Український Революційний Військово-морський Штаб на чолі із капітаном другого рангу Михайлом Злобіним , старшим лейтенантом Михайлом Білинським та лейтенантом Святославом Шрамченко (в майбутньому, останні двоє займали чільні посади в морському міністерстві УНР.). На початку червня 1917 р. українці Балтійського флоту висловили своє бажання  щоб матроси-українці Балтійського флоту були виділені в окремий екіпаж і відбували службу на одному з воєнних кораблів, який дістав би назву «Україна» [8]. Це бажання було задоволене аж в самому кінці 1917 р., коли було дозволено українізувати крейсер «Світлана», на якому по добудові планувалося підняти українського прапора, але цьому тоді завадили більшовики [19]. Зусиллями Українського Революційного Військово-морського штабу також було українізовано есмінці «Украйна» та «Гайдамак» [5].

Після війни штаб планував перевести ці кораблі на Чорноморський флот. Окрім цього українські ради існували також і в інших флотиліях – в каспійській, сибірській, амурській, північно-льодовитій флотиліях . В північно-льодовитій флотилії було українізовано цілий лінійний корабель «Чєсма» [20], в сибірській флотилії – канонірський човен «Вьюга». Його командиром був капітан першого рангу Микола Злобін, в майбутньому морський міністр УНР.

Загалом, українізація флоту в 1917 р. стала важливою підвалиною для створення українського національного флоту. В загальному хаосі політичних та партійних інтриг, саме українізовані кораблі в 1917 р. стали боєздатним ядром російського флоту. Фактично, вже літом 1917 р. український флот, як і армію, можна визначити як практично автономні частки  загальноросійських армії та флоту.

Становлення флоту УНР (осінь 1917 р.).

Восени 1917 р. українізовані екіпажі почали вже відверто проявляти свої національні настрої. Тоді на більшості з означених кораблів командами був піднятий український прапор. Першим з усіх чорноморських кораблів що відважився на такі рішучі дії, був есмінець «Завидний». Це була вже друга спроба підняття українського прапору на цьому кораблі. 12 жовтня 1917 р. команда підняла український прапор незважаючи на активну протидію російського командування. Українські моряки вирішили попри все тримати прапор аж до оголошення результатів Установчих Зборів.

В той же день по всіх газетах була опублікована відозва команди есмінця [21]: «Мы, украинцы эскадренного миноносца «Завидный», подняли свой национальный украинский флаг на гафеле для того, чтобы показать, что, несмотря на вековой гнет, все-таки живы сыны нашей славной матери-Украины, следовательно жива та сила, которая должна восстановить права нашей славной, дорогой матери-Украины. Этим мы показали, что мы, равно как и вся демократия России, требуем провозглашения российской федеративной демократической республики, а следовательно требуем автономии как для других, так и для всей родной и дорогой матери-Украины. Поднятием флага мы показали, что представляем собой силу и что эту силу мы применим для достижения своих заветных стремлений для восстановления прав всех угнетенных народов. Нашим недоброжелателям и тем людям, которые, не ознакомившись с нашими убеждениями, обвиняют нас в анархии, в отделении, во внесении раздора и т. п. мы заявляем, что не отделяемся от великой России, а идем рука об руку со всем угнетенным народом, мы больше, чем кто бы то ни был, не желаем раздора, что мы только лишь стараемся провести в жизнь лозунг свободы, равенства и братства, чтобы они не остались только гласом вопиющего в пустыне, как это было до сих пор. Этим мы только напомнили всей демократии, что она заснула, что мы призываем её воспрянуть и идти с нами на борьбу против буржуазии за осуществление прав всех угнетенных народов и за мир всего мира. Мы, украинцы эскадренного миноносца «Завидный», призываем всех верных сынов дорогой Украины, а также всю российскую демократию поддержать нас в борьбе за лучшие идеалы. Так, мы, украинцы, не спустим поднятый нами наш национальный флаг до тех пор, пока живы мы и существует миноносец «Завидный». Председатель судового комитета Кубко. Голова гуртка Курилович, секретарь прапорщик Кислин. Члены: Семененко, Дегтярёв й Скакун».

Тоді ж чорноморцями було отримано звістку про українізацію на Балтійському флоті. На відзначення цієї події, за попередньою домовленістю із командуванням флоту, всі кораблі й порти чорноморського флоту на один день прикрасилися українськими стягами, водночас просигналивши прапорами «Хай живе вільна Україна» [22]. Українці Севастополя влаштували на честь цього багатотисячну урочисту ходу та парад біля пам’ятника адміралу Нахімову.

9 листопада 1917 р. команда штабного броненосця «Георгій Побідоносець» прийняла резолюцію, в якій визнавала владу Центральної Ради, вважаючи її дії «справедливими та законними» [23]. Однак через різні причини, броненосець українського прапора тоді так і не підняв.

Проголошення III Універсалу Центральної Ради про автономію України послужило головною причиною для переходу на сторону української влади декількох великих воєнних кораблів. Найбільш відомими і значущими для українського флоту стали листопадові події на крейсері «Пам’ять Меркурія».

12 листопада, невдовзі по проголошенню III Універсалу, на крейсері «Пам’ять Меркурія», де більшість становили саме українці, за рішенням судового комітету замість Андріївського Георгіївського прапору було піднесено український [24]. Але біля 200 матросів-росіян ще за день до того, знаючи про такі наміри українців, запротестували проти таких дій і покинули корабель. Командуючому флоту матроси російської національності одразу ж передали прохання підняти Андріївський прапор на одному з крейсерів, що тоді добудовувався на Миколаївському заводі. Офіційна телефонограма до штабу командуючого флотом від 11 листопада 1917 р. голосила [25]: «Судовой комитет крейсера «Память Меркурия» сообщает: завтра, 12 ноября, в 8 часов утра вместо кормового Андреевского флага украинцами решено поднять украинский национальный флаг. Великороссы и не сочувствующие подъему украинского флага ввиду непримиримости двух сторон в числе 200 человек решились съехать в экипаж, из-за чего судовой комитет просит срочным порядком разрешить вопрос об укомплектовании крейсера украинцами вместо ушедших, списки уходящих будут присланы дополнительно».

Севастопольська газета «Русское слово» так повідомляла про тодішні події на крейсері : «В связи с поднятием на крейсере «Память Меркурия» украинского флага состоялся официальный уход с крейсера всех матросов-неукраинцев, к которым присоединились все офицеры. Совершилось перенесение единственного во всем русском флоте Георгиевского Андреевского флага, полученного бригом «Меркурий» за геройские дела с турками и унаследованного крейсером. К борту крейсера была подведена баржа, на которую перешли все великороссы и офицеры, за исключением одного мичмана. Развернули Георгиевский флаг и под звуки музыки отчалили на буксире катера. Съехав на берег, направились в казармы. Сцена была потрясающая, матросы и офицеры плакали. По прибытии на берег флаг, простреленный неприятельскими снарядами, был перенесен в Морское собрание».

Після того командир крейсера капітан 2 рангу Терентьєв доніс рапортом, що обов’язки  командира крейсера «Пам’ять Меркурия» та майно корабля він здав мічманові-українцю Вадиму Дяченко. Командуючий чорноморським флотом адмірал Немітц передав крейсер у розпорядження комісара Центральної Ради капітана другого рангу Євграфа Акімова [27]. Центрофлот одразу після цього визнав його повноваження [28]. Корабель таким чином вже офіційно став першим українським крейсером сучасності.

На відзначення подій останніх днів, 15 листопада Українською Чорноморською Общиною був організований великий військовий парад, який завершився урочистою церковною службою. В параді приймали участь як українці, так і бажаючі інших національностей. Того дня всі кораблі чорноморського флоту цілу добу тримали українські прапори, а також сигнал «Слава Українській Народній Республіці» [29]. А 22 листопада, за прикладом крейсера «Пам'ять Меркурія», українського прапора підняв лінкор-дредноут «Воля», найпотужніший корабель чорноморського флоту. Українська община цього корабля  була найбільшою в Чорноморському флоті. За ним послідкувало ще кілька есмінців, міноносців та інших малих кораблів. Загалом, восени 1917 р. під українським прапором опинилося більше половини кораблів Чорноморського флоту. Cам командувач флотом адмірал Немітц прислав до Морської  Генеральної Ради телеграму, що він визнає над собою владу Української Народної Республіки [30].

В ці ж дні піднімає українського прапора  лінійний корабель північно-льодовитої флотилії «Чєсма», що стояв тоді у Владивостоці. Екіпаж для цього корабля був сформований в Чорноморському флоті та відправлений на далекий схід для подальшої переведення корабля до порту призначення [20]. Тоді ж українська воєнно-морська рада Каспійської флотилії запланувала перевести українізовані кораблі до устя ріки Терек, де Україна мала мати свій вихід до Каспійського моря. Із цим питанням вона зверталася до Української Морської Ради, а потім і до уряду Кубанської Республіки, але різні обставини зашкодили реалізації цього плану [5].

Організувалися і перші суто українські воєнно-морські піхотні частини. З основи севастопольського флотського півекіпажу підполковника Савченка-Більського чорноморці організували морський курінь імені Сагайдачного, чисельністю в 600 багнетів, який 9 листопада 1917 р. було відправлено в Київ під командою мічмана Якима Христича задля посилення військової міці Центральної Ради  [31]. Невдовзі менш численний український відділ під командою лейтенанта Василя Пилишенка постане і в Одесі [12].

Український рух за ці кілька тижнів дуже швидко став по справжньому масовим, в зв’язку з чим виник цілий ряд проблем організаційного характеру. Коли в жовтні 1917 р. член Центральної Ради, майбутній перший морський міністр УНР Дмитро Антонович за дорученням Військового Комітету відвідав Одесу, Херсон та Миколаїв, то він вияснив, що українські симпатії серед матросів безумовно існували, але матроси-українці не мали проводу, а серед командного складу українців майже не було. Антонович також відзначав, що дуже багато українців знайшлося в Миколаєві, але вони були мало активні [8].

Події останніх днів вимагали створення українських органів управління флотом, які провадили б свою політику окремо від загальноросійських. Вже 1 листопада 1917 р. в Києві відкрилася Генеральна Українська Морська Рада, що займалася організаційними флотськими питаннями. Вона стала прототипом майбутнього українського морського відомства. Морська Рада та Українська Чорноморська Община, спираючись на процес українізації, результати всеукраїнських військових з’їздів, та сильні національні настрої українців, запроектували скору націоналізацію всього Чорноморського флоту. Тоді ж Українською Чорноморською Общиною була висунута перша, і надзвичайно амбітна українська воєнна-морська доктрина. Її пункти проголошували : «1) мати фльоту в півтора рази сильнішу від усіх воєнних фльот у чорноморському просторі. 2) Приєднати до Севастопільської фльоти всі українські морські сили в Балтійському і Каспійському просторах та на Японському просторі Зеленого Клину. 3) Мати в своєму складі напочаток три бригади лінійних кораблів, бригаду крейсерів, гідрокрейсерів, три дивізії міноносців, підводних човнів та деяку кількість кораблів окремого призначення. 4) До складу фльоти мала теж входити гідроавіація». Однак збройний конфлікт з більшовиками та подальший розвиток подій відтягнули, якщо не загальмували назовсім реалізацію цих великих задумів.

Таким чином, восени 1917 р., із проголошенням III Універсалу Центральної Ради, вперше за багато століть на політичному обрії знову яскраво означилася українська державність, а разом із нею і український флот, існування якого офіційно визнавалося тодішнім російським урядом. Подальшій його розбудові завадило захоплення всеросійської влади більшовиками, які вороже ставилися до національного руху. Своєю підривною діяльністю, вони невдовзі цілковито дезорганізують життя українського флоту, поставивши його на край абсолютної загибелі.

Примітки, джерела інформації.

 1. Грушевський М. Якої автономії та федерації хоче Україна. Виданнє союза визволення України. Відень, 1917.
 2. René Greger. Flota Ukrainy w latach 1917—1919. // Okręty wojenne. № 2 (24)/98.
 3. Михайло Михайлик. Український національний рух у Криму в 1917 році.//Хроніка-2000 . - Вип. 33. Крим - крізь тисячоліття - К., 2000.
 4. Газетне повідомлення в цілості звучало наступним чином: «Состоялось в цирке «Труцци» собрание 5000 украинцев, в основном матросов, на котором обсуждался статут Черноморской Украинской Громады г. Севастополя. Головой громады избран г. Лащенко. Собрание закончилось пением «Завещания» Т.Г. Шевченко» (Крымский вестник. – 1917. – 11 апреля. )
 5. Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20х років ХХ ст.)  4те вид. Змін. і доп. Львів: Світ, 1992.
 6. Трембіцький В. Чорноморська проблема України.//Альманах Українського Національного Союзу на 1998 рік. Річник 88-й. – Парсіппані – Ню Йорк. – с. 144-158.
 7. Постанови першого Українського Військового З’їзду.  – МГООС, А-1148 - Л.6.
 8. Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932
 9. Неклієвич М. На Українській Чорноморській флоті 20 років тому.//Літопис Червоної Калини. – 1938. – Ч.4. – с. 4.
 10. Христич Я. Українські зелені свята у Севастополі. Спогад учасника.//Дороговказ. – 1969. – Квітень-червень. – Ч. 24. – С. 9-10.
 11. Г. Матвеев. Воспоминания об Октябрьской революции в Севастополе. – МГООС. – Т.60. –  с.42-43.
 12. Василь Пилишенко. Чорноморці в Українській Революції.//Альманах Українського Національного Союзу на 1977 рік. Річник 67-й – Джерсі Ситі – Ню Йорк.
 13. Василь Пилишенко. День українського моря. //Свобода, Джерсі Сіті, Ч.80 за 1965 рік.
 14. Шрамченко Святослав. Рідкий Ювилей.//Табор, Ч.12,  с. 42-43. – Варшава, 1937.
 15. ДАМО, ф. Р-5547, оп. 1, спр. 1, арк. 1.
 16. Монастырёв Н. А. Гибель Царского флота.//Русское военно-морское зарубежье. Вып. 3. СПб.: Облик, 1995
 17. Крымский вестник. – 1917. – 5 июля.
 18. Своєчасно не зміг виїхати в Україну, а потім був убитий більшовиками. Не плутайте з Миколою Злобіним, капітаном першого рангу що служив на канонірському човні «Вьюга» (прим. авт.).
 19. Шрамченко Святослав. Сучасне побільшення Чорноморської фльоти.//Табор, Ч. 13, с. 71-74. - Варшава, 1933.
 20. Повідомляє Олексій Анатолійович Гайдук, російський воєнно-морський письменник з Петербурга (із особистого листування автора).
 21. Крымский вестник. –  1917. –  20 октября.
 22. Нова Рада. - 1917. – 14 жовтня.
 23. Изв. Севастоп. Совета воен. и рабочих депутатов . – 1917. – 9 ноября.
 24. Приказание Ком. Ч.ф. № 4746 от 16.11.1917. – Музей ЧФ РФ, инв. № 6972.
 25. Цит. за: А.Чудновец. Первый крейсер УНР.//Киевский Телеграф 25 – 31 ноября 2005 №47 (289).
 26. Русское слово. – 1917. – 23 ноября.
 27. Приказание Ком. Ч.ф. № 4746 от 16.11.1917. – Музей ЧФ РФ, инв. № 6972.
 28. Киевская мысль: Ежедн. газета. Утренний выпуск. – 1917. – 8 ноября.
 29. Изв. Севастоп. Совета воен. и рабочих депутатов . – 1917. – 15 ноября.
 30. Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том ІІ. Українська Гетьманська Держава 1918 року. Ужгород, 1930, C. 255-258.
 31. РГАВМФ. - Ф. р. 182. - Оп. 1. - Д. 1. - л. 26.
 32. Крестьянников В. В. Севастополь: хроника революций и гражданской войны 1917—1920 годов//Севастополь : Крымский Архив, 2007. 
 33. Пархоменко В.А. Українські національні формування на Миколаївщині у 1917 – 1918 рр. // Наукові праці. – Т. 1. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1998.
 34. Сергійчук Володимир, Український Крим, Київ 2001
 35. Шрамченко Святослав. Українська воєнна Фльота.//Історія українського війська (від княжих часів до 20х років ХХ ст.) / Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. Та ін. 4те вид. Змін. І доп. Львів: Світ, 1992, C. 433-446.

Автор висловлює щиру подяку за наданий матеріал та суттєву допомогу історикам:
к.і.н. А. Г. Папакіну, О. О. Гайдуку (Санкт-Петербург) та  І. Василику (Буенос-Айрес).

(Продовження)

 

Історія українського військового флоту часів УНР – сумна і трагічна. Разом з тим, незважаючи на складні і суперечливі процеси, що мали місце того часу на теренах прообразу сьогоднішній українській держави, цей період виявляється багатим на визначні історичні події, що є і залишатимуться предметом гордощів України і українців.

 

Руйнація флоту УНР в Першій Українсько-Більшовицькій війні (зима 1917-1918 рр.).

 

Більшовики, прибравши восени 1917 р. до рук центральну владу в Росії, почали боятися стрімкого росту українських симпатій у флоті та в армії взагалі, то ж в кінці листопада-на початку грудня 1917 р. їх зусиллями через Центрофлот та інші загальноросійські органи керівництва флотом (на той час вже цілком знаходилися під впливом більшовиків) всіх українців Балтійського та інших флотів було запоряджено перевести на Чорне море. 11 грудня 1917 р. на засіданні Законодавчої Ради російського морського відомства роздивлялося питання про відправку всіх матросів-українців та офіцерів з Балтійського на Чорноморський флот [1] . В своїй резолюції Законодавча Рада категорично заперечувала українізацію Чорноморського флоту, розглядаючи це явище як «контрреволюційне». Українізація на інших флотах таким чином була припинена, інколи навіть шляхом ультиматумів та погроз. Так, лінійний корабель Північно-льодовитої флотилії «Чєсма» був змушений спустити українського прапора, оскільки портове керівництво відмовилося забезпечувати харчами лінійний корабель під українським прапором [2] .

Таким чином, Чорноморський флот мусив стати єдиним центром українського військово-морського руху. Користуючись підписаним 5 грудня перемир’ям між Росією та Центральними державами, українізовані кораблі Чорноморського флоту за наказом Генеральної Морської Ради протягом місяця почали проводити евакуацію з Трапезунда українських частин 127-ої пішої дивізії, в чому приймав також участь і лінкор «Воля» [3] . В ході цієї операції, як зазначає Ярослав Тинченко, команда лінкору «Воля», навівши свої гармати на Трапезунд змусила командира 5-ого Кавказького корпусу ген. Клясовського видати накази про українізацію та повернення додому 123-ої та 127-ої піших дивізій цього корпусу [4] . Переведення цієї евакуації фактично стало першою, та останньою операцією новонародженого флоту Української Народної Республіки [5] .

Нажаль, невдовзі на флот чекала дуже сумна і трагічна доля. Що стало причиною його загибелі? Після жовтневого перевороту відносини між українською стороною та російськими більшовиками одразу почали загострюватися [6] . Більшовики ж ще з листопада централізовано провадили свою активну агітацію в Чорноморському флоті, пік якої прийшовся на початок грудня 1917 р. Агітація більшовиків, їхні гасла спровокували різкий зріст класової ворожнечі, розколовши українське суспільство, а разом з тим і єдність українських матросів та офіцерів Чорноморського флоту.

Українські моряки в цей час, як пізніше напише полковник В. Петрів, були «більше порушені психічно цим кольосальним здвигом суспільного землетрусу». При цьому, на тлі жорстокості своїх російських побратимів, як згадував полковник, українські матроси «робили вражіння зовсім не дикунів». Разом із тим, цей видатний військовий діяч мусив констатувати: «ясно, що такі люди, позбавлені твердого проводу, або ж проводом штурхнені на непомірковані вчинки, могли перекидатись від повільного топлення та катування людей до визнання цієї ж категорії людей своїми начальниками і... навпаки» [7] .

В ході політичної боротьби, комуністи своєю пропагандою змогли заразити більшовизмом моряків Чорноморського флоту, в тому числі і українців, на певний час переконавши їхню переважну більшість в контрреволюційності та реакційності політичного курсу Центральної Ради. Успіхові більшовицької пропаганди на флоті значно сприяла нерішуча та двозначна поведінка тодішнього командувача флоту адмірала Немітца, який хоч і визнавав Центральну Раду, але восени та зимою 1917 р. почав потроху схилятися до більшовиків [8] .

На початку грудня більшовики почали, таким чином, поступово захоплювати ініціативу. 29 листопада до Севастополя від військової ради 24-ого запасного полку (квартирувався в Мелітополі) прийшла перша тривожна телеграма наступного змісту: «Власть переходит в руки большевиков, которые, не считаясь с распоряжением Центральной рады, арестовали полковника, помогают этому матросы «Гневного», «Пронзительного» и «Капитана Сакена». Просим отозвать, которых мешают украинизировать полки, мешают населению. Немедленно выслать на помощь «П. Меркурия» [9] . А вже 3 грудня 1917 р. всі кораблі мінної бригади, окрім міноносця «Завидний», підняли червоного прапора, опустивши як українські, так і Андріївські прапори [10] .

Захоплюючи свідомість народних мас, більшовики для закріплення свого режиму почали використовувати терор, який досяг свого апогею на флоті в кінці грудня 1917 р. Трохи менше ніж через рік подібна доля спіткала всі великі військові флоти західноєвропейських держав – спочатку німецький, потім французький і в деякій мірі навіть англійський. Український та російський флоти ставали в цій черзі першими жертвами більшовизму…

17 грудня 1917 р. Ленін заявив Центральній Раді свій ультиматум, який був відкинутий, невдовзі після чого між Центральною Радою та Радянською Росією почалося відкрите воєнне протистояння. Отримавши звістку про оголошення війни більшовиками, крейсер «Пам’ять Меркурія», екіпаж якого знайшов в собі сили ігнорувати більшовицьку пропаганду, першим надіслав до Києва радіограму, опубліковану в місцевих газетах: «Ультиматум Леніна – Троцького є грубе посягнення на право Української Народної Республіки. Прохаємо рішуче откинути. Протестуємо проти оголошення братовбивчої війни. Негайно сповіщайте, що нам робити» [11] .

У зв’язку із оголошенням війни УНР, обстановка в Севастополі загострювалася з кожним днем. Більшовики готувалися збройним шляхом захопити владу на флоті. 24 грудня 1917 р. більшовики опанували український дредноут «Воля» (який стояв в Севастополі) – один з наймогутніших дредноутів Чорного моря, на якому за рішенням Центрофлоту, того ж дня був піднятий червоний прапор [12] . Його українській екіпаж незабаром було розформовано. Московська газета «Соціал-демократ» писала в ті дні [13] : «в Севастополе и на Черноморском флоте окончательно укрепилась власть Советов. Последняя надежда Рады – дредноут «Воля» – поднял красный флаг».

В цей же день, останні кораблі українського флоту, чиї екіпажі ще зберігали вірність національному уряду і не піддалися більшовицькій агітації, – крейсер «Пам’ять Меркурія» та есмінець «Завидний», через загрозу захоплення більшовиками, за наказом українського морського міністерства перемістилися в Одесу [14] , що тоді фактично залишилася єдиним українським портом.

Вже незабаром Севастополь охопила кривава хвиля червоного терору. В ході цих «варфоломіївських ночей» багато українських організацій в Севастополі було розгромлено, а чимало їх учасників – розстріляні. Також було репресовано велику кількість морських офіцерів. Однак, як згадував Дмитро Антонович, в Туапсе, Новоросійську і Севастополі окремі українські громади все одно продовжували провадити свою «розкладову» діяльність [15] . Один із членів Центрофлоту, більшовик Зедін в ті дні згадував таке [16] : «Как на всем юге, так и в Черноморском флоте, благодаря провокационным приказам контрреволюционеров, сидящих в Раде, идет разложение в войсковых частях и оголение всего Черноморского побережья от воинских частей. По приказу Петлюры крепость Севастополь оставлена без гарнизона: уехали не только великороссы, но и украинцы. Крепость, пороховые погреба, мастерские брошены без охраны».

В Одесі більшовики також готувалися до повстання, яке вибухнуло 3 січня 1918 р. Бої Червоної Гвардії з українськими військами, тривали два тижні – до 18 січня, після чого більшовики нарешті змогли витіснити українські загони та опанувати місто.

Незадовго до цього повстання, об’єднаними зусиллями політичних партій та громад Одеси було обрано так званий «міський комітет десятьох», що мав забезпечувати порядок і лад в місті. Лейтенантом Пилишенко, який в «комітеті десятьох» відповідав за адміністрацію міста, були організовані озброєні патрулі українських матросів, які тривалий час успішно наглядали за спокоєм в місті. Лейтенант Пилишенко згадував: «…свою роботу я почав з того, що зажадав, щоб мені дали три вантажних авта. В кожному повинно бути по чотири скоростріли і по 10 матросів обслуги. На «вахті» по черзі було одно авто, а інші два «відпочивали». Якщо з якогось місця телефонували про грабіж чи іншого роду безчинство, чергове авто негайно спішило з допомогою. Такі випадки траплялися часто, особливо один був цікавий. Оті дезертири якось натрапили на великий склад французького коньяку. Виламавши двері, стали пробувати коньяк тут же на місці. В скорому часі тих аматорів коньяку зібралася така сила, що я послав туди одне авто, а потім друге. Не було ради, я мусив викликати пожежну команду і тільки холодною водою з брандспойтів удалося розігнати той натовп п’яних людей» [17] . Цілком правдоподібно, що саме ці відділи стали зав’язком «куреня морської піхоти армії УНР», про який загалом мало що відомо. Вважається, що в цьому курені служив видатний в майбутньому український письменник Юрій Липа [18] .

В цих надзвичайно складних умовах продовжувалася евакуація українських підрозділів з турецького фронту. 7 січня 1918 р. Генеральним секретаріатом на прохання Дмитра Антоновича було виділено 300 тис. крб. на закупівлю в Маріуполі палива для кораблів українського флоту, що знаходилися в Одесі, звідки останні здійснювали свої рейси до Кавказу з метою евакуації українських військ [19] .

Однак 15 січня збільшовизовані лінкори «Ростислав» та «Синоп» разом із крейсером «Алмаз» прибули з Севастополя в Одесу, та заявили українським кораблям (серед останніх, зокрема знаходилися крейсер «Пам’ять Меркурія» та есмінець «Завидний») свій ультиматум, після чого останні, перед націленими на них гарматами, змушені були спочатку заявити свій нейтралітет [20] , а потім капітулювати. В ході боїв за Одесу, більшовики також захопили кораблі Дунайської флотилії що тут знаходилося, а саме 3 канонірські човни, дивізіон бронекатерів, транспортну флотилію та тральщики (переважна частина кораблів зазначеної флотилії до захоплення вже стояла під українськими прапорами). Так закінчив своє існування флот Української Народної Республіки…

Через кілька днів, після жорстоких вуличних боїв між червоною гвардією та юнкерсько-гайдамацькими частинами Центральної Ради, Одеса остаточно опинилася під контролем більшовиків. В захопленій Одесі, як і в Севастополі, так само розпочався жорстокий терор проти заможніших верств населення та інших «контрреволюціонерів».

Сумною виявилася також доля українських морських піхотних частин, що знаходилися на той час поза Причорномор’ям. Окремий морський курінь ім. Сагайдачного (чисельністю в 600 багнетів) під командою мічмана Якима Христича, ще в листопаді 1917 року вирушив до Києва. Цікавим фактом є те, що саме почесній варті цього куреня довелося вперше репрезентувати українські збройні сили перед військовими аташе країн Антанти, що над’їхали до Києва після проголошення Четвертого Універсалу. Пізніше курінь приймав участь в обороні Києва, де майже весь загинув в ході боїв із більшовиками на вулицях міста. Ця формація в числі інших українських загонів брала участь і в придушенні заколоту на заводі «Арсенал», де матроси за згадкою сучасників дуже хоробро билися, та понесли дуже великі втрати [21] , [22] .

Окрім того, в Києві боронився невеличкий відділ, зложений з матросів-делегатів Українського Морського З’їзду, що відбувся 10 січня в Києві. Під впливом червоної агітації, більша частина цього відділу збільшовичилася. Проте, як згадує Д. Дорошенко, залишилася невеличка громадка вірних своєму урядові матросів в числі кількох десятків людей; вона взяла участь в обороні Києва і майже вся була знищена більшовиками [23] .

Від інших українізованих морських частин, як згадував С. Шрамченко, взагалі мало що залишилось [24] «Із рук московських катів упали перші вартові українського моря. Кров’ю припечатали відродження княжного й козацького панування на Чорнім морі» – такою патетичною фразою через 20 років згадали про ці події редактори львівського журналу «Самоосвітник».

 

Січневе воєнно-морське законодавство та воєнно-морська політика УНР.

(початок 1918 р.).

 

Незадовго до цієї катастрофи, ще в грудні, з Генеральної Морської Ради було організовано морське міністерство, що прийняло назву Генерального Секретарства Морських Справ. На його чолі став відомий громадський діяч Дмитро Антонович. В складі міністерства працювало три офіцери: підполковник Володимир Савченко-Більський, колишній командир Севастопольського флотського півекіпажу, який став директором канцелярії міністерства, підполковник Володимир Богомолець, колишній помічник військово-морського прокурора, став юридичним консультантом, старший лейтенант Михайло Білинський став завідуючим контролем міністерства. Директором інженерно-механічного відділу став корабельний інженер Коваленко, в секретаріаті на різних посадах також працювали лейтенант Святослав Шрамченко, капітан другого рангу Євграф Акімов, капітан другого рангу Микола Місників, та багато інших видатних офіцерів. На початку 1918 р. на службу до українського міністерства вступили віце-адмірал Андрій Покровський, капітан першого рангу Володимир Шрамченко, капітан першого рангу Микола Максимів (за Гетьманату – товариш морського міністра та морський міністр), капітан другого рангу Озеров, капітан другого рангу Хомотиян, капітан першого рангу Степанів, та багато інших воєнно-морських фахівців.

По створенню, міністерство одразу ж розпочало активну законотворчу діяльність. Головним результатом діяльності міністерства стало прийняття морських законів від 2, 4 та 14 січня (т. зв. «Тимчасовий закон про флот») 1918 р., відтак в майбутньому виникала юридична законодавча база для утворення українського флоту. Текст найважливішого з цих документів, «Тимчасового закону про флот», звучав [25] :

«Українська Центральна рада, основуючись на великих подвигах і жертвах, подіяних українським народом на протязі віків для охорони Чорноморського побережжя, і тим, що північне побережжя Чорного моря в переважній частині становлять українські землі, а також з уваги на те, що на Україну спадає обов’язок охорони політичних і економічних інтересів згаданого побережжя і на те, що український народ поклав велику працю в справі утворення і оборудовання Чорноморської флоти, а також на необхідність негайного підтримання Чорноморської флоти, ухвалила:

I. Російська Чорноморська флота – війскова і транспортна – проголошується флотою Української Народної Республіки і виконує всі обов’язки по охороні побережжя і торговлі на Чорному і Азовському морях.

II. Прапором Української військової флоти є полотнище в двох: жовтому і блакитному кольорах. В кряжі блакитного кольору історичний золотий тризубець часів Українсько- Руської держави Х ст.

III. Прапором Української торговельної флоти є полотнище в двох, жовтому і блакитному, кольорах.

IV. З часу проголошення цього закону всі російські військові і транспортні кораблі на Чорному і Азовському морях повинні підняти вищезгадані прапори Української Народної Республіки.

V. Українська Народна Республіка переймає на себе всі зобов’язання Російського уряду щодо Чорноморської флоти і утримання флота та портів.

VI. Генеральному секретарству міжнародних справ доручається подати цю ухвалу до відома всім державам.»

Згідно цих же законів, на Український Чорноморський флот в майбутньому поширювався принцип добровільного найму на службу, також окремим параграфом закону від 14 січня встановлювався перший воєнно-морський прапор УНР. Однак ці закони, як зазначає історик Я. Тинченко, тоді несли лише декларативний характер, оскільки весь флот на той момент ще був захоплений більшовиками [26] . Самі ж закони були оголошені 13 березня 1918 р., вже після повернення Центральної Ради до Києва [27] .

З воєнно-морської точки зору, нове законодавство було далеко не досконалим. Наприклад, закон від 4 січня, що був зроблений за найактивнішою участю морського міністра Д. Антоновича, був великою помилкою. Він проголошував, що Україні потрібен лише малий флот берегової оборони [28] (а саме лише 2 броненосці та флотилія міноносців), решту кораблів тим часом планувалося демобілізувати. В умовах, що складуться після 29 квітня, цей закон надовго загальмує розвиток національного флоту.

Найбільшою ж помилкою, якої припустився недосвідчений республіканський уряд, стала відмова на Берестейській мирній конференції від території Криму як від частини УНР. Через це, в майбутньому виникало питання легітимності українських претензій на флот зосереджений в Севастополі.

Не дивлячись на відмову уряду УНР від Криму, представник українського морського міністерства Хоменко, даючи 26 лютого 1918 р. інтерв’ю турецькій газеті «Османський Ллойд» оголосив про приналежність Кримського півострова до України. Така ж сама інформація подавалася і в другому українському інтерв’ю в цій же газеті [29] . Так кримська політика уряду та його міністерства пішла різними шляхами…

 

Відновлення флоту УНР в Одесі

(березень-квітень 1918 р.).

 

Боротьба з більшовиками тим часом тривала. Більшовицька агресія проти України змусила український уряд вести негайні пошуки союзника. В умовах що складалися, такими могли стати лише країни Четверного союзу. Заключивши в лютому мир із Центральними державами та заручившись їх військовою підтримкою, війська УНР разом із своїми новими союзниками повели переможний наступ проти більшовиків. Територія України поступово звільнялася, згодом з’явилася можливість відновити діяльність флоту. 13 березня союзними військами було звільнено Одесу та Миколаїв.

Тікаючи з Одеси, більшовики вивели в Севастополь захоплені ними в січневих боях крейсер «Пам’ять Меркурія» та есмінець «Завидний», також вони забрали із собою канонірський човен Дунайської флотилії «Терець», бронекатери та деякі з транспортних суден. Кораблі, що вони вивести не змогли (канонірські човни «Кубанець» та «Донець») із декількома бронекатерами, двома десятками тральщиків та транспортами були кинуті в Одеському порту [30] . Тут же знаходилося 11 озброєних самохідних барж типу «Боліндер» (баржі за № 27, 432, 437, 447, 606 та шість інших барж, чиї номери невідомі) [31] . Кораблі, що таким чином залишилися в Одесі, і стали першими воєнними кораблями заново відродженого українського флоту. Німецькі підводні човни, ще 26 березня 1918 р. отримали радіограму, що всі кораблі під жовто-блакитним прапором слід приймати за дружні [32] .

А вже наступного дня, 27 березня 1918 р., виходять накази про створення Дунайської та Транспортної флотилії. Дунайську флотилію очолив капітан другого рангу Хомотиян, транспортну – капітан першого рангу Степанів [33] . Начальником відділу морських перевезень став капітан першого рангу В. Шрамченко, комендантом одеського воєнного порту – капітан другого рангу Озеров. 24 квітня 1918 р. головним комендантом портів Чорного та Азовського морів було призначено віце-адмірала А. Покровського (потім зі своїм штабом виїхав з Києва в Одесу). Багато досвідчених фахівців та морських офіцерів із колишнього російського флоту тоді ж перейшло на українську службу.

На той час морського міністерства як окремого відомства вже не існувало, бо 13 березня 1918 р. воно стало частиною воєнного міністерства. Обов’язки морського міністра перебрав на себе військовий міністр полковник Олександр Жуковський.

Останній, хоч і був прихильником нових революційних свобод [34] , та за досить обмежений час перебування на посаді зміг досить багато зробити як для війська, так і для флоту. У його зверненні від 15 квітня 1918 р. «До моряків транспортної флотилії Чорного моря, які находяться на службі військової повинності з 1 березня 1918 року», зазначалося: «Війна скінчилась, настав час... ліквідувати той розлад і безладдя, які принесла держава з большевицькими прапорами... Народне міністерство морських справ закликає до громадянського почуття всіх чорноморців, які мусили покинути порти України, пропонуємо повернутися на свої місця і приступити до роботи на користь рідного краю, організуйте професіональні спілки для захисту своїх політичних і економічних прав й домагань…» [35] .

Однак, слід зазначити, що з огляду на складність загальної ситуації, великого майнового та організаційного безладу, що залишився після більшовиків, відтворений воєнний та транспортний флот виявився майже бездіяльним. Нормальні морські перевезення вдалося встановити вже за часів Гетьманату.

22 квітня 1918 р. додатково в Одесі був створений Перший Український Гідроавіаційний дивізіон Чорноморського флоту (20 гідропланів), що став першою українською флотською авіаційною формацією. Як зазначає А.В. Лубенець, день 22 квітня 1918 р. можна вважати днем народження української морської авіації.

 

 

День 29 квітня 1918 р. в історії України і флоту.

 

Звільнення України від більшовиків продовжувалося. Нарешті, коли в квітні 1918 р. українськими та німецькими військами було звільнено більшу частину Криму, влада більшовицьких комітетів в Севастополі остаточно похитнулася. Панував цілковитий хаос, в самому Севастополі більшовики перебували в панічному стані. Вони почали залишати місто, тікаючи до Новоросійська та Керчі. Однак більшовики досі мали багато прихильників серед екіпажів мінної бригади, крейсера «Алмаз», та на деяких інших окремих кораблях. Останні навіть здійснювали рейди на комунікації німецько-українських військ і татарських загонів.

Під час більшовицької окупації моряки-українці, як згадує сучасник, трималися доволі осібно і поводилися досить незалежно. Більшовики не наважувалися вступати з ними у конфлікт, у Севастополі над помешканням Української Громади висів український прапор, а в Туапсе українська громада в часи більшовицької окупації навіть змогла відзначити Шевченківське свято [36] .

Невдовзі, як зазначає генерал Удовиченко, звістка про те, що до Севастополя наближається українське військо, примусила бандитський елемент, який керував флотом, серйозно задуматися над своєю долею, а разом з тим вона дала змогу поміркованій матроській масі поступово опанувати настроями команд кораблів [37] . Влада більшовиків послабилася, містом прокотилася хвиля повстань проти більшовиків, політика та жорстокість яких викликала все більше невдоволення.

Відбилися ці події і на моральному стані моряків. Н. А. Монастирьов згадував: «Події останніх днів сильно змінили матросів. Вони зрозуміли, що їх так звані «народні вожді» збігли з награбованими грошима та коштовностями, кинувши обманутих моряків на свавільство долі. Матроси почали розуміти, що пішли за боягузами та покидьками вбивати своїх командирів, які всі роки війни першими йшли назустріч небезпеці. Як діти що нашкодили, дивились тепер матроси на своїх офіцерів, очікуючи, що ті знайдуть вихід з того глухого кута, куди їх завели «революційні вожді» [38] .

І на флоті, як зазначає С. Шрамченко, таким чином знову почала потроху встановлюватися стара військова дисципліна. В середині квітня на чолі флоту постають капітан першого рангу Михайло Остроградський (українець, член Української Чорноморської Общини, нащадок гетьмана Данила Апостола) та адмірал Михайло Саблін (росіянин, невдовзі до того був випущений з тюрми, куди потрапив під час перебування більшовиків в Севастополі).

Тим часом, українці та моряки з Чорноморської Общини, відчуваючи послаблення більшовицького гніту, нарешті почали діяти сміливіше. В місті, що звільнялося від більшовиків, знову почав потроху заводитися український лад. В Севастополі знову з’явилася українська агітація, а деінде, в місті, та навіть на деяких кораблях, попри всі перешкоди знову були підняті українські прапори. Над першим українським крейсером «Пам’ять Меркурія», що був в січні захоплений більшовиками, та над деякими іншими кораблями в двадцятих числах квітня знову появився український стяг. Українська агітація швидко поширювалася, і мала успіх. Тоді ж, створений в останньому тижні квітня севастопольський комісаріат Української Народної Республіки та Рада Української Чорноморської Общини звернулися до жителів Севастополя із пропозицією прикрасити міські будинки українськими прапорами та вийти на демонстрацію в підтримку приєднання міста до УНР. [39] . А з 27 по 30 квітня біля будівлі Українського комісаріату на Нахимівській вулиці стояли довжелезні черги людей, що бажали прийняти українське підданство [40] .

Українське та німецьке військо в цей же час поволі, не зустрічаючи жодного організованого спротиву, наближалося до Севастополя. 19 квітня 1918 р. наказом по Морському Відомству ч. 31 капітан другого рангу Микола Місників, що рухався до Севастополя із військами отамана Болбачана, наперед оголошувався начальником оборони Кримського узбережжя та комендантом Севастопольської фортеці. В той же день на засіданні Ради Народних Міністрів в Києві було заслухано лист німецького посла барона Альфреда фон Мумма по справі Чорноморського флоту. Рада Народних Міністрів постановила: 1) доручити Голові Ради народних міністрів і міністру закордонних справ відповісти барону Мумму, що законом Центральної ради Чорноморський флот оголошений флотом Української Народної Республіки, що уряд України просить допомогти йому очистити флот од тих злочинних більшовицьких елементів, котрі захопили його, і привести флот до послуху Українському уряду; що проти германських військових сил український флот, як такий, не виступає; тому Рада народних міністрів зазначає, що ті кораблі, котрі зараз під орудою преступних елементів виступають проти германських військових сил, вважалися морським призом; 2) послати телеграму Чорноморському флоту, що він не повинен боротися с германськими військовими силами [41] .

Після того, голова уряду УНР Всеволод Голубович 20 квітня 1918 року надіслав на ім’я барона фон Мумма заяву: «Весь Чорноморський флот належить Українській Народній Республіці. Правда, деякі його частини перебувають поки що в руках банд, проти яких за допомогою ваших славних вояків ми ведемо боротьбу і надіємося скоро довести її до кінця. Виходячи з цього штадтпункта, я прошу Вас, Пане После, не змушуйте себе до надмірних заходів у боротьбі з бандами, які безсовісно захопили наші судна. Я прошу далі повідомити відповідні Ваші власті, що всі без виїмку кораблі Чорноморського флоту належать Українській Народній Республіці, не вважаючи на вчинки банд, які їх захопили, а через те ні в якому випадку не мають бути трактовані, як приз» [42] .

На флоті, тим часом, як згадує лейтенант Шрамченко, «кипіло». Команди кораблів Чорноморського флоту, як вже зазначалося на початку, складалися переважно з матросів української національності, які з наближенням українських військ до Севастополя змогли нарешті відверто виявити своє національне обличчя. Незважаючи на перешкоди і протести матросів російської національності, що найбільш уперто відстоювали ідеї Інтернаціоналу, на всіх кораблях почалися мітинги, на яких виносили постанови про те, що Чорноморський флот є флотом України [43] . 22 квітня 1918 р., зусиллями моряків-українців було видано прокламацію Центрофлоту, в якій зазначалося про приналежність Чорноморського флоту до УНР. Тоді ж по радіо було оголошено наказ адмірала Сабліна: «Всі кораблі, портове майно і укріплення, які знаходяться на узбережжі, є власністю Української Народної Республіки. Тому скрізь де треба, наказую підняти український прапор» [44] .

Через день, 23 квітня 1918 р., коли німецькі війська та відділи УНР підходили до Сімферополя, капітан 2 рангу Місників віддав наказ підняти українські прапори не лише на кораблях, але і по всьому Кримському узбережжю та повідомив, що «всякий збройний напад проти УНР, її влади та майна, виступ окремих осіб і організацій вважається розбійним» [45] .

26 квітня 1918 р. в розташування кінно-гайдамацького полку ім. Костя Гордієнка прибула делегація українських матросів, що прагнула вияснити всі нюанси переходу флоту під українську юрисдикцію. Також моряки повідомили про існуючі серед російських старшин наміри вивести флот до Новоросійська та про готовність української частини екіпажів прийняти комісарів від Центральної Ради і перебрати владу на флоті в свої руки. Скоро в Севастополь для перемовин із керівництвом флоту прибула делегація УНР, яка домовилася із командуванням флоту про повний його перехід під український прапор. 29 квітня 1918 р. в 16:00, адмірал Саблін, який незадовго до цього погодився обняти посаду командувача, врахувавши настрої української більшості команд, нарешті офіційно оголосив весь Чорноморський флот флотом УНР, та урочисто підняв українського прапора.

Святослав Шрамченко, що був свідком тих історичних подій, пізніше згадував: «Це було 29 квітня 1918 р. Був чудовий день. Севастопольський рейд вилискував як дзеркало. В год. 16. флягманський корабель Чорноморської фльоти, лінійний корабель «Юрій Побідоносець» з наказу командуючого фльотою підніс сигнал: «Фльоті підняти український прапор!». Опали червоні плахти. На більшості кораблів почулася команда: «Стати до борту!». На цю команду, по-старому, як це було в бойовій Чорноморській Фльоті, не розбештаній ще революцією, стали моряки вздовж борту лицем до середини корабля. «На прапор і гюйс — струнко! Український прапор піднести!». І під сурму і свист підстаршин-моряків злетів угору український прапор. «Розійтись!». Разом із командою заграли сурмачі. Майже на цілій великій фльоті Чорного Моря залопотіли в повітрі великі жовто-блакитні полотнища. Для історії української фльоти цей день 29 квітня 1918 р., коли в год. 16 ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини, став найвидатнішим днем української державної фльоти і святом українського моря» [46] .

Після того в Київ було надіслано відповідну телеграму, а до штабу німецьких військ в Симферополі – чисельну делегацію із моряків та севастопольських урядовців на чолі із капітаном першого рангу Вячеславом Клочковським (поляк, за Гетьманату – командувач українського чорноморського флоту), начальником дивізії підводних човнів [47] .

 

Вчинок адмірала Сабліна та його наслідки.

 

Та мінливість характеру адмірала Сабліна призвела до того, що більшовики під проводом лейтенантів Кукеля та Безсмертного, зберігши свій вплив над мінною бригадою (на есмінцях навіть відмовилися піднести українські прапори, натомість було набрано сигнали «Позор и продажа флота»), в ніч з 29 на 30 квітня під червоним прапором без всіляких проблем самочинно вивели 14 есмінців із кількома допоміжними кораблями та транспортами. Загалом в ту ніч з Севастополю під червоними прапорами вийшли [48] : «Пронзительний», «Керч», «Каліакрія», «Пилкій», «Поспішний», «Громкій», «Гаджибей», «Живой», «Жаркій», «Лейтенант Шостаков», «Капітан-лейтенант Баранов», «Сметлівий», «Строгій», «Стрємітельний», транспорти «Оксюс», «Херсон», «Ніколай», «Олександр Михайлович», а також десять бронекатерів. Всі вони на чолі із есмінцем «Керч» пішли в Новоросійськ, куди незадовго до цього моменту на розвідку були вислані яхта «Крєста» і гідрокрейсер «Імператор Траян».

Кораблям, що відходили, екіпажі дредноутів «Воля» та «Вільна Росія» грозили розстрілом, на що есмінці відповіли про свою готовність застосувати торпеди [49] . Саблін, головне через свою політичну невизначеність, не захотів перешкоджати більшовикам, хоча мав для того в своєму розпорядженні всі засоби. Цей відхід був прямим порушенням умов Берестейського мирного договору, тому коли німецький генерал Роберт Кош дізнався про це, він наказав своїм військам захопити Севастополь. Він не мав, і не міг мати впевненості, що весь інший флот залишиться в Севастополі. Флотська делегація на чолі із капітаном першого рангу В. Клочковським, яка мусила німців запевнити в цьому, генералом Кошем не була прийнята лише по непорозумінню [50] . Попередньо, Кош вислав радіограму до командувача німецько-турецьким флотом адмірала Ребейра-Пашвіца, аби той вислав до Севастополя ударне угрупування на чолі із крейсером «Гебен». Тоді ж німці, спираючись на урядове відмовлення Центральної Ради від території Криму, змусили українське військо вийти за межі півострова, після чого почали самостійний наступ на Севастополь [51] .

Дізнавшись про такий перебіг подій, моряки флоту, особливо з тих, що раніше мали справи з більшовиками, серйозно захвилювалися за свою долю. Тоді більшовицькі агенти (зокрема сумнозвісний організатор масових розстрілів латиш Юрій Гавен) запевнили Сабліна та частину моряків, що німці, як будуть в Севастополі, то неодмінно захоплять собі увесь флот та влаштують репресії. Збаламучені більшовиками екіпажі дредноутів «Вільна Росія» та «Воля» вимагали від Сабліна вивести весь флот в Новоросійськ. Тоді адмірал Саблін піддався на ці умовляння, і, рятуючись від всілякої відповідальності, в ніч з 30 квітня на 1 травня сам вивів ці кораблі під «нейтральним» Андріївським прапором. Тоді ж він наказав всьому флотові переміститися до Новоросійська. Та до втікачів зі всього флоту приєдналося лише 3 міноносці – «Дерзкій», «Гнєвний» та «Беспокойний».

Саблін, віддаючи цей наказ, сподівався потім вирвати флот від більшовиків, і довести його, зрештою, до добровольців Денікіна. Однак, як відомо, це йому так і не вдалося (частку флоту в червні більшовики затопили в Цемесській бухті, а інша, відмовившись виконувати цей наказ, пішла в окупований німцями Севастополь).

Виходячи, з Севастополя, кораблі-втікачі потрапили під вогонь німецьких польових батарей, що розташувалися поблизу Костянтиновської батареї та Братського кладовища. Дредноути ніяких серйозних пошкоджень не отримали, але есмінець «Гнєвний» був підбитий німцями, через що той змушений був викинутися на берег. Рятуючись, більшовики намагалися нищити флотське майно, щоб воно нікому не дісталося. Прямо в порту ними було затоплено есмінець «Завєтний». Вони також намагалися вивести підводні човни, але це їм не вдалося зробити. Тоді більшовики на деяких з них зламали механізми.

Всі ж інші кораблі не пішли за адміралом Сабліним. В Севастополі під українським прапором залишилися 7 броненосців, 3 крейсери, 12 міноносців, всі гідрокрейсери, допоміжні кораблі та дивізія з 16-ьох підводних човнів. Відмова українських моряків підкорятися таким наказам Сабліна стала головним результатом українізації та півторарічної діяльності Української Чорноморської Общини, доктрина якої найближче тоді стала до повного виконання. Не дивлячись на подальший  розвиток подій, день 29 квітня зафіксував появу на міжнародній арені українського Чорноморського флоту, став справжнім тріумфом національної волі, на довгі роки ставши святом Українського Державного Флоту.

В цій ситуації, коли зрада Сабліна вже остаточно вияснилася, командування флотом на себе перебрав капітан першого рангу Михайло Остроградський, який із штабом розташувався на штабному лінкорі «Георгій Побідоносець». Та саме відхід більшовизованої частини флоту дозволив німцям легітимно захопити весь український чорноморський флот що залишився в Севастополі. Командуючий флотом Саблін, своїми вчинками прямо порушив умови Берестейського мирного договору і виставив порушником цих умов весь Чорноморський флот.

Не забували німці і про відмову УНР від території Криму, що також зіграло свою негативну роль – відтак ще й виходило, що флот поки що не міг вважатися українським. Справдилися найгірші сподівання українців. 3 травня генерал Роберт Кош оголосив весь флот тимчасово полоненим, змусивши українських моряків під гарматами німецько-турецьких крейсерів «Гебен» та «Гамідіе» полишити свої кораблі. Німці захопили кораблі та виставили на них свої озброєні караули, підняли свої прапори. В ситуації що склалася, справу із флотом за попередньою домовленістю мав вирішувати призовий суд (втім цю справу німці примусово відтягували, щоб більше скористатися із захоплення кораблів; зрештою, він так і не був організований). При цьому генералом Кошем оголошувалося, що весь Чорноморський флот є інтернований до кінця світової війни, і лише після цього буде переданий Україні.

До всього цього, в кінці квітня Україну охопив морок політичної кризи, що не могло не відбитися на моральному стані українського війська, яке почало повільно розкладатися. Хитрі союзники, не гаючи часу, скористалися з всього цього безладу, та по всій країні почали захоплювати собі різне військове майно. Загалом же, таке гнітюче положення, коли на флоті панували самі німці, зберігалося майже цілий травень.


  Джерела інформації:

 

1.       Бережной С.С. Корабли и вспомогательные суда советского военно-морского флота – Ордена Трудового Красного Знамени Военное Издательство Министерства Обороны СССР,  М., 1981

2.       Герман Лорей. Операции германо-турецких сил 1914-1918, Полигон, Санкт-Петербург, 2003.

3.       Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932, с. 382-385.

4.       Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том ІІ. Українська Гетьманська Держава 1918 року. Ужгород, 1930, с. 255-258.

5.       Каліберда Ю.Ю. Українізація як важлива складова будівництва українського військово-морського флоту у добу Центральної Ради.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. Випуск 11. – К., 2007. – с. 32–35

6.       Лубенець А.В. Творення українського військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.)//Автореф. дис. -  Нац. акад. оборони України. — К., 2002.

7.       Мірчук П. Українсько-московська війна (1917 - 1919). Торонто, 1957.

8.       Пилишенко В. Чорноморці в Українській Революції.//Альманах Українського Національного Союзу на 1977 рік. Річник 67-й – Джерсі Ситі – Ню Йорк. – с. 22-28.

9.       Тинченко Я. Военно-морское ведомство Украины 1917—1924.//«Старый Цейхгауз» № 29, с.58-66.

10.    Трембіцький В. Чорноморська проблема України.//Альманах Українського Національного Союзу на 1998 рік. Річник 88-й. – Парсіппані – Ню Йорк. – с. 144-158.

11.    Крестьянников В. В.. Севастополь: хроника революций и гражданской войны 1917—1920 годов//Севастополь : Крымский Архив, 2007.

12.    Кукель В. А. Правда о гибели Черноморского флота 18 июня 1918 г . — Л.: 1923.

13.    Монастырёв Н. А. Гибель Царского флота.//Русское военно-морское зарубежье. Вып. 3. СПб.: Облик, 1995

14.    Удовиченко О.І. Україна у війні за державність: історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 рр.  К., Україна 1995.

15.    Шрамченко Святослав. Українська воєнна Фльота.//Історія українського війська (від княжих часів до 20х років ХХ ст.) / Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. Та ін. 4те вид. Змін. І доп. Львів: Світ, 1992, с. 433-446.

16.    Шрамченко С. Закон про державну національну фльоту та його виконавці.// Військо України. – 1993. – № 4, с.27-38.

17.    Шрамченко С. Піднесення Українського прапору в Чорноморській Флоті.//За державність – Каліш, 1930, с. 120-124.

18.    Гражданская война. Боевые действия на морях, реках и озерных системах.– Т.III. – с. 13.

19.    Жуков В.К. Черноморский флот в революции 1917-1918 гг. 1-ое изд. - М., 1931 – с.222-223.

 


  [1] Моряки в борьбе за власть Советов на Украине. [Сб. документов].— Киев, Изд-во АН УССР, 1963. – с. 52.; Загалом, на середину грудня тільки з Балтійського на Чорноморський флот вдалося перевести приблизно 11 тисяч українських матросів і навіть машинну школу чисельністю 400 осіб.  Цит. за:  Одесские новости. – 1917. – 17 декабря.

[2] Повідомляє воєнно-морський історик Олексій Анатолійович Гайдук (із особистого листування автора).

[3] Биковський Л. На Кавказько – Турецькому фронті. Спомини з 1916 – 1918. – Вінніпег, 1968,  с. 116 - 120.

[4] Цит. за: Тинченко Ярослав. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918) — Київ-Львів, 1996.

[5] Обставини в яких вона провадилася ще потребують більш детальних досліджень. (прим. авт.)

[6] Не станемо тут перечислювати причин, що довели до цього конфлікту. В цілості вони описані в «Історії Українського Війська»:  Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20х років ХХ ст.)  4те вид. Змін. і доп. Львів: Світ, 1992, c. 398.

[7] Цит. за: Всеволод Петрів. Військово-історичні праці. Спомини. – Київ, видавництво «Поліграфкнига», 2002. Частина 3, розділ IV. Татарський уряд. Бої та пертрактації з севастопільською залогою. Наш вихід з Криму.

[8] Сучасники зазначають, що адмірал Немітц був «людиною розумною але безпринципною», фактично –  кар’єристом, в певній мірі авантюрником, а тому намагався шукати прихисток спочатку в Центральної Ради, потім в більшовиків, а вже потім у гетьмана та в Добровольчій армії. Зрештою, ніде через свої більшовицькі настрої він не був прийнятий, через це так і зостався у більшовиків і став «червоним адміралом», як його називає в своїй статті капітан 2-го рангу Лукін. Цит. за: Морской журналъ № 37(1), январь 1931 – Изданіе каютъ-компаніи въ Праге. – с.18.

[9] Изв. Севастоп. Совета воен. и рабочих депутатов . – 1917. – 30 ноября.

[10] Русское слово. – 1917. – 23 ноября.

[11] Вольный Юг. 1917. № 13.

[12] РГА ВМФ, ф. Р-183, оп.1, д.1-а, лл.32, 32об.

[13] Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. – Т.3. – с.183-184.

[14] Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник. – К., 1997. – с. 459-460.

[15] Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932, с. 385.

[16] Сирченко И.Т. Выполняя приказ В. И. Ленина. - М, 1969. — с.54

[17] Василь Пилишенко. Чорноморці в Українській Революції.//Альманах Українського Національного Союзу на 1977 рік. Річник 67-й — Джерсі Ситі — Ню Йорк. — с. 26.

[18] За іншою інформацією він служив у першому пластунському курені Одеської Гайдамацької Дивізії. Чи були в тій дивізії матроські підрозділи, або ж курінь загалом не входив до її складу – ще належить вияснити. (прим. авт.)

[19] Лубенець А.В. Творення українського військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.). //Автореф. дис. -  Нац. акад. оборони України. — К., 2002, с. 151.

[20] Тинченко Я. Военно-морское ведомство Украины 1917—1924.//«Старый Цейхгауз» № 29, с. 58.

[21] Василь Пилишенко. Чорноморці в Українській Революції.//Альманах Українського Національного Союзу на 1977 рік. Річник 67-й — Джерсі Ситі — Ню Йорк. — с. 25.

[22] Петро Мірчук. Українсько-московська війна (1917 - 1919). Торонто, 1957 — с. 22-23.

[23] Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932, с. 385.

[24] Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20х років ХХ ст.)  4те вид. Змін. і доп. Львів: Світ, 1992, c. 441.

[25] Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1997. – Т.2.– с.78-79.

[26] Тинченко Я. Военно-морское ведомство Украины 1917—1924.//«Старый Цейхгауз» № 29, с. 58.

[27] Шрамченко Святослав. Закон про державну національну фльоту та його виконавці.// Військо України. – 1993. – № 4, c.28.

[28] Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1997. – Т.2. –  с. 59.; дослівно рішення звучало: «Для цієї мети досить двох броненосців і флотилії миноносців з командою в 10-12 тис. матросів. Решту кораблів демобілізувати і перетворити і державний торговельний флот, розвиток якого лежит в ближчих інтересах Української Республіки.»

[29] Трембіцький В. Чорноморська проблема України.//Альманах Українського Національного Союзу на 1998 рік. Річник 88-й. – Парсіппані – Ню Йорк. – с. 150.

[30] С.С. Бережной у своєму відомому довіднику Корабли и вспомогательные суда советского военно-морского флота Ордена Трудового Красного Знамени Военное Издательство Министерства Обороны СССР,  М., 1981 – с. 256-257.  вказує,  що  ці кораблі також були виведені більшовиками в Севастополь, але це твердження помилкове – кораблі залишилися в Одесі, про що свідчать численні згадки сучасників. (прим. авт.)

[31] Бережной С.С. Корабли и вспомогательные суда советского военно-морского флота Ордена Трудового Красного Знамени Военное Издательство Министерства Обороны СССР,  М., 1981 – с. 259.

[32] Герман Лорей. Операции германо-турецких сил 1914-1918, Полигон, Санкт-Петербург 2003, с. 462.

[33] Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20х років ХХ ст.)  4те вид. Змін. і доп. Львів: Світ, 1992, c. 436.

[34] Жуковський був великим демократом і стояв за революційну дисципліну у військах та «швейцарську» систему воєнної служби, через що мав постійні колізії із прихильниками старих армійських порядків, зокрема ген. В. Зелінським, командиром Синьої Дивізії. (прим. авт.)

[35] РГАВМФ. - Ф. р-181. - Оп. 1. - Д. 20. - л. 70.

[36] Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932, с. 385.

[37] Цит. за: Удовиченко О.І. Україна у війні за державність: історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 рр.  К., Україна 1995. Розділ 6.

[38] Цит. за: Монастырёв Н. А. Гибель Царского флота.//Русское военно-морское зарубежье. Вып. 3. СПб.: Облик, 1995, Глава V. Революция и гражданская война.

[39] Жуков В.К. Черноморский флот в революции 1917-1918 гг. 1-ое изд. - М., 1931 – с. 217.

[40] Там же.

[41] Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1997. – Т.2. с.289.

[42] Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том ІІ. Українська Гетьманська Держава 1918 року. Ужгород, 1930, C . 256-257.

[43] Цит. за: Удовиченко О.І. Україна у війні за державність: історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 рр.  К., Україна 1995. Розділ 6.

[44] Трембіцький В. Чорноморська проблема України.//Альманах Українського Національного Союзу на 1998 рік. Річник 88-й. – Парсіппані – Ню Йорк. – с. 151.

[45] Матвієнко В.М. До питання про самовизначення Криму в 1917-1918 рр.//Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – с. 83.

[46] Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20х років ХХ ст.)  4те вид. Змін. і доп. Львів: Світ, 1992, c. 438.

[47] Шрамченко Святослав. Піднесення Українського прапору в Чорноморській флоті.//За Державність. Ч.2, с. 123. - Каліш, 1930.

[48] Цит. за: Кукель В. А. Правда о гибели Черноморского флота 18 июня 1918 г . — Л.: 1923.

[49] Моряки в борьбе за власть Советов на Украине. [Сб. документов].— Киев, Изд-во АН УССР, 1963. – c.128-129.

[50] Герман Лорей. Операции германо-турецких сил 1914-1918, Полигон, Санкт-Петербург, 2003, с. 464.

[51] Шрамченко Святослав. Піднесення Українського прапору в Чорноморській флоті.//За Державність. Ч.2, с. 123. - Каліш, 1930.

 

Джерело

 

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ