Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
ВАЛЬКО КРАВЧЕНКО
УКРАЇНСЬКИЙ СЕВАСТОПІЛЬ
СевастопОль чи СевастопІль
 
Назву нашого міста одні (значна частина української преси і вся західна діаспора) пишуть як Севастопіль, а інші – як Севастополь. Останні при цьому посилаються на те, що “поліс” – “місто” – слово грецьке. Але забувають головне, що в розвинених мовах іноземні слова змінюються за законами цих мов, підпорядковуються цим законам. Українська мова належить саме до розвинених мов. За фонетичним законом української мови звук “о” переходить в “і”: пороги – поріг, пироги – пиріг, дорога – доріг, гори – гірське пасмо, воля – вільний, кошовий – кіш і т.д. В російській мові це також зустрічається і називається “чередование гласных”.

Українська мова формувалась на основі мови Київської Русі, тоді як на формування російської мови вирішальний вплив мала мова давньоболгарської церковної книжності. Українська мова зокрема зберегла у закритому складі звук “і” на місці староболгарського “о”: кінь – коня, віз – воза і т.п. Так, Севастопіль – Севастополя. Тож немає жодної потреби руйнувати усталену конструкцію, нав’язуючи українській мові форму “Севастополь” замість природньої “Севастопіль”.

“Поліс” – слово іноземне, але й “кіш”, наприклад, також іноземне і походить від турецького – кош. Але в українській мові тюркська лексема ко зазнала фонетичної відозміни – звук “о” в закритому складі, що притаманно українській мові, перейшов в “і” (кіш – коша).

Подивимось видання “Вишневих усмішок кримських” 30-х років. Там надруковано “Севастопіль”. Чи Остап Вишня був менш освіченим від нас, чи гірше відчував особливості української мови? М.В. Лисенко писав: Севастопіль, Симферопіль – див. його листи до дітей в червні 1902 р.

Українська мова більш гнучка і розвинена, на відміну від російської, що має тенденцію костеніти. Наприклад, в українській мові відмінюються такі іноземні слова як “пальто”, “бюро”, “кіно”, тоді як в російській мові навіть прізвище бідолашного Шевченка не відмінюється, хоча за його життя воно відмінялось, як і слова типу “пальто”.

Мало хто зараз знає, що коли Олександр Дюма – батько приїздив до Росії, його прізвище росіяни відміняли і казали: «романы Дюмы».

Що українська мова більш жива й гнучка в порівнянні з російською, можна побачити і на прикладі слів жіночого роду, яких в російській мові не існує: поет – поетка, секретар – секретарка, журналіст – журналістка, космонавт – космонавтка і т.д.., так для своєї укоханої Терешкової в Росії нічого кращого не могли вигадати, як “женщина-космонавт”. А було ж колись не так: осоружна Катерина ІІ була все ж цариця, імператриця, а не “женщина-царь” чи “імператор”. Мабуть, якби Пушкін жив в наш час, йому довелось би писати:

Будь одна из вас женщиной-ткачом,

А другая – женщиной-поваром…

Російська мова, яку нам нав’язували колись і нав’язують прибічники «двуязычия» як другу державну, явно деградує, і нам не личить перед нею схилятися з рабською покорою. А що ми чомусь саме схиляємось видно й на прикладі написання слова “Симферопіль” як “Сімферополь”. Це ж явне повторення російської вимови. І тут навіть іноземні слова приходять на допомогу:

сим-біоз (суспільне життя двох організмів);

сим-вол (знак, що нагадує щось інше), симболон;

сим-патія (збіг почуттів);

сим-фонія (співзвучність, гармонія звуків);

сим-позіум (співставлення позицій, думок).

Отже, і “місто-збирач” Симферопіль. Ми ж не пишемо “сімфонія” чи “сімпозіум”.

І ще такі приклади. Росіяни пишуть і кажуть “Сибирь”, ми ж не пишемо “Сібір”, а “Сибір”. Прізвище автора вірша “Жди меня”, надрукованого вперше в феодосійській газеті, Костянтина Симонова росіяни вимовляють – Сімонов, ми ж писали й пишемо “Симонов” (подібно як Симоненко).

Відмовляймося від рабської покори перед Росією у всьому, починаючи з того, що нам ніби треба створити з нею та з Білорусією союз, бо інакше не виживемо (і як це маленька Латвія виживає – просто дивно) і до написання окремих слів. Невже хтось думає, що коли кобзарі співали про “місто славне Севастопіль”, то вони знали, що то грецьке слово і його треба вимовляти по-грецькому? Вони були українці і не знаючи ніяких “полісів”, співали так, як це природно для української мови – Севастопіль. Існує закон аналогії: іноземне слово вимовляється так, як подібні слова власні. Тому якщо Бориспіль, то й Севастопіль.

Відроджуючи своє національне життя у XIX столітті, неросійські народи Російської імперії були змушені пристосовуватися до російської вимови. Але нині Україна здобула незалежність, і ніхто нас не змушує звертатися до російського зразка в написанні й вимові окремих слів. Хіба що наша консервативність.

Український правопис було помосковлено чотири рази: в 1923, в 1928, в 1934 та 1945 рр. Дехто називає той правопис, яким пишуть українці за кордоном, діаспорним і каже, що не треба йти на догоду діаспорі. Це не вірно, бо діаспора пише “скрипниківським” правописом, або “харківським” 1929 року, вони просто не підкорилися нарузі над українським правописом, вчиненій в тридцятих роках. Фахівці вважають правопис 1929 року найбільш відповідним українській фонетиці. Мовознавців, які розробляли той правопис, репресували. Нині, коли Україна домоглася незалежності, треба припинити мавпування, настав час дерусифікації, мова літератури й преси має бути щиро українською, не враженою російською іржею, ми не повинні ходити й далі у ярмі русифікованого правопису. Треба очистити нашу мову від російських кальок, водночас повертаючи насильно вилучені за совєцьких часів елементи, притаманні саме українській мові, наближаючи правопис до фонетичної структури нашої мови. У приснопам’ятні часи, коли аж вуха боліли від закликів до зближення мов і народів, партійні “мовознавці” кожне українське слово намагались перетворити на кальку з російської. У бідолашні українські голови вдовблювали з настійливістю відбивного молотка політичну вигадку про братство трьох слов’янських народів, що народились в одній колисці. Нашій діаспорі, котра запопадливо берегла історичну пам’ять в нашій мові, слід лише подякувати. Ті, хто з русифільською затятістю підганяє кожне українське слово під московське звучання, руйнують нашу споконвічну характерну вимову і нехтують нашою старою національною культурою. Зокрема це відбувається в географічному назовництві, а також у написанні імен і прізвищ. Тому як слід друкувати – Севастополь чи Севастопіль, Нахімов чи Нахимів – вирішення цього питання має засадниче значення.

В крайньому випадку, якщо для деяких осіб якісь форми написання назв чи прізвищ надто незвичні аж до неприйняття, не треба забувати існуюче правило: “Зберігається правопис автора”. Автор на це має право.

До змісту книги "УКРАЇНСЬКИЙ СЕВАСТОПІЛЬ"


Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ