Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
ВАЛЬКО КРАВЧЕНКО
УКРАЇНСЬКИЙ СЕВАСТОПІЛЬ
СЛАВНИЙ ДЯДЬКО АДМІРАЛА НАХИМІВА

25 липня 1998 р. газета “Слава Севастополя” в черговий раз притягла світле ім’я адмірала Нахиміва для досягнення своїх ідеологічних цілей. Вона опублікувала нотатку під титлом “Душою чист и море любит”. Згадався класичний японський вірш:

Чисті води в Мітама
І прозорі аж до дна.
А твоя, скажи, душа -
Чи така ж вона?
(переклад автора)

Якщо скерувати це питання авторові нотатки Валерію Шаталіну, можна дійти висновку, що принаймні цю нотатку він складав не з чистою душею. Бо ж він пише про батька і дядька адмірала Нахиміва: “Они привили мальчику любовь к истории”. Виникає запитання: “Якої історії? Яких країн і яких часів? Греції чи Риму, Японії чи Китаю?” Мабуть, будь-якої держави, лише не України. Автор продовжує: “Они рассказывали о славных подвигах героев 1812 года”. А це вже явне бажання виставити тут Росію, бо це ж вона вела згадану війну, хоча в її армії були й українці, і грузини, і багато представників інших народів, що перебували тоді у складі імперії. Та чи могли батько й дядько Павла розповідати йому про героїв війни 1812 року? Війна щойно точилася, і батько майбутнього адмірала секунд-майор у відставці Степан Мануйлович Нахимів, записавшись до смоленського ополчення, відрядив дружину й сина до Харківської губернії до свого брата у других українського поета-сатирика і байкаря Якима Миколайовича Нахиміва. Про ставлення ж останнього до війни 1812 року що нам відомо? Про героїв цієї війни жодного вірша він не написав, натомість у байці “Жалюгідний лев” він передвіщав вибух народного обурення проти російського царя, а в байці “Моська й Собака на прив’язі” він викрив страшенну несправедливість: ті самі герої 1812 року, відносно яких фантазує В. Шаталін, повернувшись додому, знов потрапили в рабство до “своїх” поміщиків. Остання байка українського сатирика мала великий розголос в тодішньому суспільстві. “Український вісник” отримав листа від гурту ветеранів війни 1812 р., у якому вони писали, що їх становище власне таке, як у названій байці Якима Нахиміва.

А розповідав він своєму небожу Павлу про героїчне минуле їх народу - українського, бо, наскільки нам відомо, саме в цій історії він кохався. Складовою частиною історії України була й історія роду Нахимових.

Яким Миколайович Нахимів народився 8 вересня 1782 року в маєтку свого батька, незаможного поміщика, відставного офіцера на хуторі під Харковом. Частим гостем Миколи Нахиміва був великий український філософ Григорій Сковорода, і під його  впливом він вирішив дати своїм синам гарну освіту. Так Яким опинився в Москві в університетському пансіоні. В московській пресі з’являються його вірші й переклади з французької й німецької мов. Закінчивши пансіон, Яким Нахимів за родинною традицією пішов до війська і став юнкером Маріупільського гусарського полку, але згодом перейшов на цивільну службу у Петербурзі. Та й урядовцем він був недовго. Він на все життя зненавидів чиновництво і затаврував його в одному з кращих своїх віршів, написаному пізніше (1809р.) - “Елегія”: “Восплачь, канцелярист, повытчик, секретарь, надсмотрщик, возрыдай и вся приказна тварь!”

Що ж трапилось? 6 серпня 1809 року за ініціативою М. М. Сперанського було видано указ про введення іспитів з загально-освітніх дисциплін для цивільних урядовців. Цей вірш розповсюд-жувався по країні в десятках списків. З різних міст Росії люди писали до своїх знайомих до Харкова з проханням надіслати текст. Рядок з “Елегії” - “О чин асессорский, толико вожделенный!” став крилатим висловом. Цей рядок зацитував Пушкін в своїй “Мандрівці до Арзруму”; а в одному з віршів писав про себе: “Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора”.

Покинувши чиновницьку кар’єру, Яким Нахимів деякий час жив вдома як поміщик, а коли 1805 року в Харкові відкрився універ-ситет, він вступив до нього на відділення російської словес-ності. Закінчивши його 1808 р., він став сам викладати в ньому - мешкав у своєму маєтку і постійно приїздив читати лекції.

Харківський університет відразу після свого заснування став не лише науковим і навчальним закладом, але й важливим громадсько-політичним і культурно-освітницьким центром України. Поряд з поважними науковими товариствами й клубами, що створювались вихованцями університету, існувало й товариство, яке іменувало себе “зграєю римачів”. До нього топтали стежку не лише студенти, а й викладачі університету, в тому числі відомий вже тоді на всю Росію Яким Нахимів, а також харківський письменник, директор місцевого театру Григорій Квітка-Основ’яненко та ін. На зборах товариства читались вірші, доповіді, виношувались плани видання книжок, заснування газет. Серед виданих в університетській друкарні книжок чимало належало членам “зграї римачів”. 1812 р. у Харкові стала виходити перша на Україні газета. Вся освічена громада України сміялась над витівками сатиричного журналу - відчайдушного дитяти Якима Нахиміва та його друзів.

Яким Нахимів жив недовго, у 1814 році він помер від сухот, маючи лише 42 роки. Пiсля його смерті друзі видали збірку його творів, яка мала такий гучний успіх, що наступного року її перевидали. Приятель і соратник Якима Нахиміва харківський поет-сатирик Василь Маслович, переїхавши до Петербурга, у 1818 році видав там книжку “Память о харьковском стихотворце Акиме Николаевиче Нахимове”. В ній він писав, що Яким Нахимів був середнього зросту (портретів його не збереглося), частіше бував замисленим, ніж веселим, а будь-яка несправедливість доводила його до шалу. Бєлінський писав, що Нахимів “оставил себе громкое имя в литературе своего времени постоянным вдохновением против кривосудия”.

До змісту книги "УКРАЇНСЬКИЙ СЕВАСТОПІЛЬ"


Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ