Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Віталій КАРПЕНКО
АНТИУКРАЇНСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ
в  УКРАЇНСЬКІЙ  ДЕРЖАВІ

Використана література

1.Белебеха Іван. Честь України. Харків, 2001

2.Біла книга чорного вівторка., К., 1995.

3. Білас Іван. Репресивно-каральна система в Україні 1917 –1953. Книга перша. К.,1994.

4.Братко-Кутинський Олексій. Феномен України, К.,1996.

5.Власовський Іван. Нарис історії Української Православної Церкви. В 4-ох томах, 5-ти книгах. Нью-Йорк – Київ – СЧ. Бавнд Брук, 1990.

6.Гриньов В.Б. Нова Україна: якою я її бачу. К.,1995.

7.Гонта В. Український полковник і українська мафія: компромісу бути не може. К., 1999.

8. Гуцало Є. Менталітет орди. К.,1996.

9. Данилів Володимир-Юрій. Солідарність і солідаризм., К.,2000

10.Дзюба Іван. Інтернаціоналізм чи русифікація? К., 1998. 

11. Зінченко Арсен. Визволитися вірою. К.,1997

12.7.0pt'> Истархов В. Удар русских Богов. М., 2000.

13.7.0pt'> Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод в Україні: перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. К., 2000.

14.Карпенко Віталій. На нашій, не своїй землі...К.,1998 

15. Карпенко Віталій. Час каміння збирати. К.,1999.

16.Карпенко Віталій. Як повернути манкурту пам?ять...”, К.,1997. Конституція України. К., 1997. 

18.Лук‘яненко Левко. Сповідь у камері смертників. К.,1991.

19.Лук‘яненко Левко. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні. Львів, 2000.

20.Марчук Євген. Пять років української трагедії.К.,1999. 

21.Марчук Є.К. Виступи, інтерв‘ю, статті. Книга друга. К., 1998.

22.Марчук Є.К. Виступи, інтерв‘ю, статті. Книга третя. К., 1999.  

23.Митрополит Василь Липківський. Проповіді на апостольські послання. Чікаго – 1966 – США.

24.Мова державна – мова офіційна. Збірник матеріалів наукової конференції “Мова державна – мова офіційна”. Київ., 1995.

25.Націоналізм. Антологія.К.,2000.

26.Огієнко І. Українська культура. К., 1918.

27.Патріарх Філарет. Проповіді. Т.1, К.,1999. Т.2, К.,2000.

28.Пинзеник Віктор. Коні не винні. Реформи чи їх імітація. К.,1999. 

29.Погрібний Анатолій. Якби ми вчились так, як треба... Розмови про наболіле. К.,1999.

30.Розумний Максим. Українська ідея на тлі цивілізації. К., 2001.

31. Чемерис Валентин. Голгофа Українського Православ‘я. К.1998

 

ДРУКОВАНА ПЕРІОДИКА та ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ

1. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України. Національна безпека і оборона. 2001, №1,

2.“Вечірній Київ”, газ., 6 серпня 1992 р ; З0 січня 1998 р.; 27 травня 1998 р.; 11 липня 1998 р; 16 липня 1999 р.; 20 липня 1999 р.; 28 липня 1999р.; 18 серпня 1999 р.

3.Барометр свободи слова Інституту масової інформації, http://www.imi.com.ua/barom/index.htm

4.“Голос України”, газ., 6 травня 1997 р.; 2 червня 1999 р.

5.Громадський комітет “Український Севастопіль”, slovo@bios.iuf.net, 25 квітня 2001 р.

6. “День”, газ., 28 грудня 1999 р.; 18 та 28 листопада 2000 р. 

7.“Дзеркало тижня”, газ., 16 липня 2001 р. 

8.“Журналіст України”, жур., 1997, №34.

9.“Інформаційний бюлетень Української Православної Церкви Київського Патріархату”, жур., 1998 р., №1.

10.“Киевские ведомости”, газ., 20 октября 1995 г.

11. “Людина і влада”, жур., №11 – 12, 2000; №1 – 2, 2001

12. “Майдан-інформ”, інтернет-газета, http://maidan.org.ua 

13. “ Національна безпека і оборона”, бюл., 2001, №1, с.4-5 "Незалежний погляд", газ., 27 червня 1998 р.; 4 липня 1998 р.

15.Украина криминальная, інтернет-проект, http://www.cripo.com.ua

16.“Україна Молода”, газ., 9 листопада 2000 р.

17.“Українська газета”, №17, 12 жовтня 2000 р.

18.Українська народна партія “Собор”,  www.sobor.org.ua

19.“Українська правда”, інтернет-газета, http://www.pravda.com.ua

 20."Урядовий кур'єр", газ., 18 лютого 1997 р

 Електронна газета “Майдан-інформ”, http://maidan.org.ua, 21.06.2001 18.58

 Електронна газета “Українська правда”, http://www.pravda.com.ua, 26.06.01,17.54

 Євген Марчук. Пять років української трагедії.К.,1999, с.49.

 Там само, с.50.

 Віктор Пинзеник. Коні не винні. Реформи чи їх імітація. К.,1999, с.87.

 Там само, с. 91.

 Євген Марчук. Газ.“Вечірній Київ”, 28 липня 1999 р.

 Карпенко Віталій. На нашій, не своїй землі...К.,1998, с.426.

 Євген Марчук. Пять років українеської трагедії.К.,1999, с.35.

 Белебеха Іван. Честь України. Харків, 2001, с.184 - 185.

 Гонта В. Український полковник і українська мафія: компромісу бути не може. К., 1999, с.122.

 Первая межпарламентская конференция. Беларусь, Россия, Украина – опыт и проблемы интеграции. К. 1999, с.82.

 Там само.

 Там само, с.106.

 В.Б.Гриньов. Нова Україна: якою я її бачу. К.,1995, с.64.

 Микола Міхновський. Націоналізм – всесвітня сила. Див. в книзі: Націоналізм. Антологія.К.,2000, с.159

 Євген Марчук. П‘ять років української трагедії.К.,1999, с.13.

 Петр Толочко.”Имеет ли Украина национальную идею?”. Газ. “Киевские ведомомсти”, 20 октября 1995 г.

 Детальніше див. В статтях “Не так тії вороженьки... або Як ми толочимо самі себе” та “Дуля з кишені... академіка” в кн. Віталій Карпенко. Як повернути манкурту пам?ять...”, К.,1997, с.51-58.

 Іван Белебеха. Честь України. Харків, 2001, с.164.

 Первая межпарламентская конференция. Беларусь, Россия, Украина – опыт и проблемы интеграции. К. 1999, с.97.

 Конституція України,ст.15.

 Володимир-Юрій Данилів. Солідарність і солідаризм., К.,2000, с.62.

 Там само, с.64.

 Микола Міхновський. Націоналізм – всесвітня сила. Див. в книзі: Націоналізм. Антологія. К., 2000, с.160

 Детальніше див.: Віталій Карпенко. Національна ідея в українській періодиці. К.,1999, с.61-65.

 Див.: Первая межпарламентская конференция “Беларусь, Россия, Увкраина – опыт и проблемы интеграции». К. 1999, с.211-212.

 Там само, с.194.

 Див.: Іван Белебеха. Честь України. Харків, 2001, с.172 - 173.

 Див., наприклад, публікації у Вечірньому Києві” 11 липня 1998 р., 16 липня, 20 липня, 18 серпня 1999 р.

 Іван Белебеха. Честь України. Харків, 2001, с.166.

 Максим Розумний. Українська ідея на тлі цивілізації. К., 2001, с.268.

 Євген Марчук. П‘ять років української трагедії.К.,1999, с.12.

 Левко Лук‘яненко. Сповідь у камері смертників. К.,1991, с.110.

 Мова державна – мова офіційна. Збірник матеріалів наукової конференції “Мова державна – мова офіційна”. Київ., 1995, с.3.

 Іван Дзюба. Інтернаціоналізм чи русифікація? К., 1998, с.148.

 Там само, с.14.

 Огієнко І. Українська культура. К., 1918, с.240.

 Детальніше див.: Олексій Братко-Кутинський. Феномен України, К.,1996, с.9 – 25.

Див.: Мова державна – мова офіційна. Збірник матеріалів наукової конференції “Мова державна – мова офіційна”. Київ., 1995, с.6.

 Там само, с. 9.

 Первая межпарламентская конференция Беларусь, Россия, украина – опыт и проблемы интеграции. К., 1999, с.166.

 Конституція України, ст.10.

 Там само.

 Анатолій Погрібний. Якби ми вчились так, як треба... Розмови про наболіле. К.,1999, с.136.

 Цитується по копії проекту Указу з особистого архіву автора.

 П.Вакулюк. Історія українців. “Українська газета”, №17, 12 жовтня 2000 р.

 Детальніше про це див. в розділі Опора нашого духу” в книзі Віталія Карпенка “На нашій, не своїй землі…”, К.,1998, с.391 – 412. 

 Див.: Валентин Чемерис. Голгофа Українського Православ‘я. К.1998, с.476 – 477.

 Див.: Арсен Зінченко. Визволитися вірою. К., 1997, с.320.

 Див.: Іван Білас. Репресивно-каральна система в Україні 1917 –1953. Книга перша. К.,1994, с.297 – 308.

 Віталій Карпенко. Час каміння збирати. К.,1999, с.71.

 Валентин Чемерис. Голгофа Українського Православ‘я. К.1998, с.446 – 447.

 Детальніше див.: Біла книга чорного вівторка, К.,1995; Валентин Чемерис. Голгофа Українського Православ‘я. К.1998, с.302 – 343; Віталій Карпенко. Поодинці – вмирають, виживають – гуртом. К.,1995, с.93 – 103.

 В.Богомолець. Дружба двох печерських пагорбів. – Журн. «Інформаційний бюлетень Української Православної Церкви Київського Патріархату”, №1, січень 1998 р.

 Там само.

 На Банківській вулиці у Києві розташована адміністрація Президента України.

 Цитується по копії листа з особистого архіву автора.

 Див.: Віталій Карпенко.Час каміння збирати. К.,1999, с.156.

 Клара Ґудзик. Бути чи не бути єдиній Церкві. Газ. “День”, 28 листопада 2000 р.

 Юрій Дорошенко. Особливості релігійного листування. Газ. “Україна Молода”, 9 листопада 2000 р.

 Там само.

 Клара Ґудзик. Зроблено рішучий крок до об?єднання Церков. Газ. “День”, 14 листопада 2000 р.

 Нам потрібно газет багато і різних. Але своїх, українських. Газ. "Не­залежний погляд", 27 червня 1998 р.

"Незалежний погляд", 4 липня 1998 р.

 Іван Драч. Як облаштувати інформаційний простір. Жур. “Людина і влада”, 2001, №1 – 2 , с.68. 

 Там саме, с.69.

 Валерій Кравченко. “Інформаційні війни” не мають фронтів. Чи ж будуть переможці? Жур. “Людина і влада”, 2000 р., №11-12, с.82.

 Віталій Абліцов.100 громадян – 7 україномовних і 54 – російськомовних періодичних видань. Газ.Голос України”, 6 травня 1997 р.

 Іван Драч. Як облаштувати інформаційний простір. Жур. “Людина і влада”,2001, №1 – 2 , с.68. 

Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод в Україні: перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. К.,2000, с.203.

 Валерій Кравченко. “Інформаційні війни” не мають фронтів. Чи ж будуть переможці? Жур. “Людина і влада”, 2000 р., №11-12, с.80.

 Актуальні проблеми інформаційної безпеки України. Національна безпека і оборона. 2001, №1, с.4-5.

 Іван Драч. Як облаштувати інформаційний простір. Жур. “Людина і влада”,2001, №1 – 2 , с.68. 

 Там само.

 Чи об?єднаються журналісти навколо парламенту? Жур. Людина і влада, 2001, № 1 – 2, с.72. 

 Заява Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України №1129/32/1-а від 23.04.01

 Заява Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України з приводу проблем ліцензування телерадіоорганізацій України №1241/32/1 від 24.04.01.

Там само.

 Див.: Іван Драч. Як нам облаштувати інформаційний простір. Жур. “Людина і влада. №1 – 2, 2001, с.69.

 Заява Народного Руху України з приводу порушень Національною телекомпанією України принципів свободи слова і журналістської етики від 2 травня 2001 року.

 Громадський комітет “Український Севастопіль”, slovo@bios.iuf.net, 25 квітня 2001 р., 11.58.

 Цендровський Володимир. Розпроданий ефір. "Вечірній Київ", З0 січня 1998 р.

 Там само.

 Там само.

 “Українська правда”,  http://www.pravda.com.ua, 12 червня 2001 р.

 Проти злочинності всією громадою. Виступ президента України Л.Д.Кучми на розширеному засіданні Координаційного комітету по бо­ротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові Ук­раїни 14 лютого 1997 року.  Газ. "Урядовий кур'єр", 18 лютого 1997 р.

 Володимир Здоровега: “Свобода слова потрібна не журналістам. Вона потрібна суспільству”, газ. “День”, 18 листопада 2000 р.

 Ці найсвіжіші на час написання брошуриі дані запозичені з книги Івана Белебехи “Честь України”, с.224 – 226.

 "Вечірній Київ", 6 серпня 1992 р.

 Там само.

 Див.: Валерій Кравченко. “Інформаційні війни” не мають фронтів. Чи ж будуть переможці? Жур. “Людина і влада”, 2000, №11 – 12, с.78. 

 Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод в Україні: перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. К.,2000, с.212.

 Микола Семена. Сума позовів до преси дорівнює трьом річним бюджетам країни. Газ. “День”, 28 грудня 1999 р.

 Див.: Украина криминальная, http://www.cripo.com.ua

 Валерій Кравченко. “Інформаційні війни” не мають фронтів. Чи ж будуть переможці? Жур. “Людина і влада”, 2000, №11 – 12, с.78

 З виступу на громадських слуханнях “Сучасна українська журналістика: чи пройдено тест на зрілість” 20 червня 2001 року, Українська народна партія “Собор”, www.sobor.org.ua

 Див.: Жур. “Журналіст України”, 1997, №34.

 Див.: Віталій Карпенко. Національна ідея в українській періодиці. К., 1999, с.117.

Із депутатського Григорія Омельченка та та Анатолія Єрмака Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Марчуку Є.К. від 4 жовтня 2000. Цитується по копії з особистого архіву автора.

 Див.: Барометр свободи слова Інституту масової інформації, http://www.imi.com.ua/barom/index.htm

 “Українська правда”, інтернет-газета, 12.12.2000,12.30, http://www.pravda.com.ua

 Там само, 03.05.2001 р.

 Як захистити журналістів в країні, де їх убивають. Газ. “Дзеркало тижня”, 16 липня 2001 р.

 Там само.

Бібліотека сайту Українське життя в Севастополі Бібліотека "Українського життя в Севастополі"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ