Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Олекса Pізниченко
Спадщина тисячоліть. Чим українська мова багатша за інші?

БУВАЛЬЩИНА ПРО ДВОХ ПОДОРОЖНІХ

XV. АТВАРИ МНЕ ТИХОНЬКА.. калитку? ИЛИ вермишеля?
(Відсутність акання)

Хто з нас, українців, не мав у дитинстві мороки з оцим дивним, дикуватим для нашого вуха аканням? Мені особисто довелось так багато помучитись, поки я опанував більш-менш його.

В Єнакієвому я провчився майже чотири роки в українській школі. Тому й не мав жодних клопотів з мовою, бо в родині ми говорили нормально, по-своєму. Та навесні 1948 року, тікаючи від голоду, батьки переїздять до міста Первомайська, тоді Одеської области, на мамину батьківщину (вона з Кіровоградщини, Вільшанський район). Тут батько віддає мене до московської школи, вважаючи, що в інституті доведеться мені вчитися московською (!?)

Досі мені боляче і прикро згадувати весну 48-го року, мою четверту чверть у четвертому класі середньої школи № 12... Попознущалися наді мною мої дорогі однокласники від усієї душі! І за моє нормальне Г, і за моє "як? який?", і за "кудою" тощо.

Бо ж не міг я, не червоніючи, вимовляти слова "как?", "какой", бо асоціювалися вони у моїй свідомості з дитячим "какати", "кака", а однокласники всі звикли до цього слова і навіть не розуміли, чому я стидаюся "какати". А з тим "ґ" я мав мороку ще й в Одесі, бо, здається, і досі не опанував його...

І оце ось акання. У мене просто не повертався язик вимовляти ВАДА замість ВОДА, МАЛАКО замість МОЛОКО. Як я заздрив своїм мучителям, коли вони вільно повторяли: КАСІ КАСА, ПАКА РАСА...

Дикість! - кричало у мені все в душі. Але я мусив повторяти: КАСІ КАСА, ПАКА РАСА, КАСІ КАСА, ПАКА РАСА і сміючись, і плачучи над самим собою. Замість нормального ПІДЕМО я мусив вичавлювати з себе ПАЙДЬОМ, замість МОЛОДИЙ - якесь спотворене МАЛАДОЙ! І навіть столицю Московії МОСКВУ називати чомусь МАСКВА...

З роками я звикся з цими проблемами, вони мене вже так болюче не зачіпали, я вже міг кпити над собою, дозволяти собі анекдотики типу отого, що винесений в заголовок: "АТВАРИ" так гарно об'єднує два омоніми "отвори" (відчини) і "отвари" (відвари). Чи отой, з грузином: "Разрешите, я прайду к акну"... Або: "Харашо им падлюкам" себто "під люком"...

Вільно наспівував "Дарагая мая сталица, залатая мая Масква..." або "Каку віжу, каку слишу, всьо вамнє загаваріт"

Мабуть, тому я так здивувався, зустрівши у Мих. Ломоносова оцей панегірик "нежности Москвы":

Великая Москва в языке толь нежна,
Что А произносить за О велит она. (!?!)

Нічого собі "ніжність", думав я, пригадуючи: aдин, аднажды, Барис, Валодя, Альона (це ж наша Олена!), абдирать, пайдьом, саветский саюз, каси, каса, пака, раса, Москва, малако, касаваротка, балван тощо.

Але по тверезому роздумі мусиш погодитися з тим, що сказав Михайло (вимовляється, звичайно ж, міхайла!). Для кожного його рідна мова видається найкращою, найніжнішою в світі. Але, суттєве зауваження: якщо вона йому справді рідна! Бо ж пригадайте, як ненавиділи /велика/русский язык поміщики двісті п'ятдесят - двісті років тому, вживаючи виключно французьку мову, а "русским" звертаючись до прислуги, до кріпаків. Лише напад французів з Наполеоном протверезив їх трохи, пробудивши патріотизм і любов до свого.

Коли ж виникло і утвердилося акання? А точніше було б спитати: коли ж почалося розтерзання нашого спокійного і превелебного О?

Думаю, що одразу ж як наші предки почали нав'язувати нашу мову туземцям Залісся (угро-фіннам) та Білорусі (балтам). Г. А. Хабургаєв називає ще оце акання-якання так: "нерозрізнення голосних поверхього піднесення в першому перед наголосом складі". Воно дещо схоже на "неразличение" фіннами звуків Ц і Ч. Воно може бути від недбалого вимовляння, від нехлюйства, а також від недосконалого артикуляційного апарату чи непризвичаєного для цих звуків.

Але в кожному разi нерозрізнення О та А є збідненням мови, а розрізнення - є багатством. Я спробував підрахувати у кількох вибірках, скільки О вимовляється як А, і скільки О вимовляється як О. На 2190 разів писаного О вимовляється як А 1640, а як О вимовляється 550 разів. Отже, лише 25 відсотків писаних О вимовляється чітко, а 75 відсотків О вимовляється недбало, нерозрізнено. Себто, акання мутувало, зіпсувало 75 відсотків наших О!

Така сама картина і в білоруській мові. Різниця лише в тому, що вони і пишуть так, як вимовляють, москвини ж продовжують писати так, як українці...

А абсолютне оглушення голосних між двома приголосними? Той же Панов /паноф!/ пише на стор. 267:

"Заударные гласнье между глухими согласными в разговорном стиле легко оглушаются: /то'път/, /х'охът/, /кошък/, /к'опът'/, /к'апът', /д'эс'ит/, также глухо могут произноситься й гласнне в конце слова после глухих согласннх: бабушк/ъ/, тих/ъ/, дерё/цъ/, в гос/т'ь/ й т. д."

Коротше кажучи, пишемо "Ліверпуль", а читаємо "Манчестер", як жартують англійці зі своєї мови. Кожному зрозуміло, що якщо мова є інформаційною системою, то найголовніша умова для неї має бути ясність, прозорість, легка зрозумілість. Так що в даному разі наша мова є багатшою і від англійської, і від французької, і від московської. Учителеві треба постійно наголошувати учням на цому багатстві нашої мови, яке ми часто не помічаємо саме через таку прозорість, як у джерельної води, через таку очевидність, таку відповідність писаного і мовленого, якої немає в жодній мові світу, крім хіба білоруської, але ж, як ми бачили, там спотворено саму вимову: Цітов (Титов), выхававчы (виховний), адзін (один), дзень (пень), має (моє) тощо.

Наша мова - джерельне чиста і в цьому її багатство і привабливість, і краса. Не треба її каламутити, засмічувати. Оберігаймо її...

Далі

До змісту


Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ