Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Центр українознавства

Михайло ЛУКІНЮК
ОБЕРЕЖНО: МІФИ!

Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України

© Видавництво імені Олени Теліги, 01010, Київ-10, вул. Івана Мазепи, 6, 2003

Тривалий період перебування нашої країни у складі Російської імперії призвів до брутальної фальсифікації історії українського народу за допомогою впровадження у суспільну свідомість численних історичних міфів, витворених імперськими ідеологами.
Широко використовуючи роботи як відомих учених минулих століть, так і сучасних дослідників, а також документи й архівні матеріали, автор дослідження показує справжню суть і пропагандистську спрямованість імперських історичних міфів, які докорінно перекручують історію України.
Для українознавців, істориків, викладачів вузів, аспірантів, студентів, учнів старших класів - усіх, хто цікавиться історією України.

Кожного, хто високо оцінив важливість і актуальність виходу в світ цієї книги, просимо приєднатися до нашої щирої і сердечної вдячності Дослідній Фундації ім. О. Ольжича в США за сприяння у її виданні.

Рекомендовано вченою радою Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий редактор доктор історичних наук В. І. Сергійчук

Рецензенти: доктор історичних наук Л. Л. Залізняк, доктор філософських наук В. С. Крисаченко, доктор історичних наук С. П. Сегеда

© Лукінюк М.В., 2003

Зміст

Книга для вдумливого читача. І. Дзюба
Book for a thorough reader. Iv. Dzjuba

Про деякі особливості радянської міфотворчості. Замість передмови

1. Міф про "варварство" наших предків у дохристиянській Київській Русі
2. Міф про те, як "западенці окупували" Київ
3. Міф про "першу спробу" визволення Русі від монголо-татар
4. Міф про "третій Рим"...
5. Міф про "возз'єднання" та подальше "процвітання" України
6. Міф про "окраїнність" України
7. Міф про "старшобратство" та тотожність понять "Русь" і "Росія", "руський" і "російський"
8. Міф про "єдиний народ", себто про цілковиту спорідненість "великоруського" та "малоруського" етносів
9. Міф про "спільну колиску трьох братніх народів"
10. Міф про "побічну ріку" російської історії та українське "наріччя"
11. Міф про справжніх "героїв" та підступних "зрадників"
12. Міф про те, як українці "на все готовеньке" приперлися
13. Міф про "исконнорусскость" Криму
14. Міф про те, що в Новоросії та Донбасі "зроду старої України не було"
15. Міф про "найлюдянішу людину" та геніальність "всеперемагаючого вчення"
16. Міф-казочка про право на самовизначення
17. Міф про утворення 25 грудня 1917 року в Україні Радянської республіки
18. Міф про надане московськими більшовиками татарам Криму право "налагоджувати своє національне життя вільно"
19. Міф про те, як московські більшовики Україну "визволяли"
20. Міф про правові підстави утворення Союзу РСР
21. Міф про те, як Ленін "прирізав Україні кілька російських областей"
22. Міф про "тріумфальну ходу" радянської влади
23. Міф про "людське обличчя" радянського ладу та прогресивний характер соціалістичної економіки
24. Міф про непідготовленість СРСР до війни в 1941 р.
25. Міф про те, як "4 липня [1942] радянські війська залишили Севастополь"
26. Міфи довкола боротьби УПА з окупантами
27. Міф про те, як Хрущов Україні Крим "подарував"
28. Міф про страшну "загрозу українізації" та "утиски росіян" в Україні
29. Міф про безумовне "благо двомовності" в Україні
30. Міф про "меншовартісність" української літератури
31. Міф про те, що відокремлення України "стане катастрофою для її культури"
32. Міф про особливу небезпечність українського "буржуазного" націоналізму
33. Міф про "петлюрівськість" української національної символіки
34. Міф про юридичну належність Севастополя Росії
35. Міф про "братську безкорисливість" та особливі надії на російських демократів в "українському питанні"
Від міфів - до історичної правди. Замість післямови

Бібліографія
1. Монографії, публікації, статті
2. Архівні документи (АД)

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ