Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Леся Ставицька
Короткий словник жарґонної лексики української мови

Видавництво Критика 2003 рік, 336 с., 70х90/16, палітур., 3000 прим.
ISBN 966-7679-31-4
Спільно з Українським науковим інститутом Гарвардського університету

Цей словник є спробою лексикографічно зафіксувати швидкозмінний та плинний за своєю природою сленґовий шар української мови - той його складник, якого, на переконання користувачів російської фєні, не існує (як, утім, і самої мови), а на переконання користувачів правдиво народної, джерельної, солов'їно-калинової мови, і не повинно існувати. Тим часом доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінґвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, взявши за джерельну базу тексти художньої літератури, засобів масової інформації, наукових видань, або й просто зразки розмовної мови, уклала словник, який містить сучасну жарґонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила жарґонізовану розмовну мову.
"У професійного філолога і пересічного мовця, - пише авторка в передмові, - почасти складається уявлення про суто російський характер жарґонного слововживання, неконкурентноспроможність української мови у розмовних, стилістично знижених сферах комунікації, нездатність продукувати сучасні іронічні стилі спілкування. Варто вчитатись у зібрані тут репліки, діялоги, тексти, щоби пересвідчитись в українськості того жарґоновживання, яке, на перший погляд, може здатися прероґативою російських розмовних моделей. Крім того, суржикове слово у суто комунікативному аспекті не завжди свідчить про брак мовної культури чи незнання українського лексичного відповідника: нерідко, особливо в інтеліґентських дискурсах, чужомовність підсилює іронічне, сміхове начало, закладене у цій лексиці". Від того, наскільки присутній у свідомості українських мовців національний сміховий вербальний простір, великою мірою залежить виживання та зміцнення комунікативної потужности української мови.
Словник містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень. Він розкриває значення кожного з них, подає його соціяльну та стилістичну характеристику, а часом також наводить короткий етимологічний коментар.


Леся Ставицька
Короткий словник жарґонної лексики української мови

Свiтлiй пам'ятi мого батька Олекси Ставицького,
однiєю з наукових студiй якого був коментар
до "Енеїди" І. П. Котляревського,
присвячує цю працю автор

З м і с т

Українська мова без прикрас
Iнструктивнi матерiяли
Список скорочень
Короткий словник жарґонної лексики української мови
Покажчик синонiмiв
Бiблiографiя

© КРИТИКА.
Усі права застережені.
Відтворення, передрук матеріалів можливо лише за письмовим дозволом редакції.
http://krytyka.kiev.ua, пишіть: krytyka@gilan.uar.net

Книги видавництва "Критика"

Інтерв'ю Лесі Ставицької про книгу

Дмитро Десятерик Ласкавий Голем

Ярина Коваль "Жаргон теж може бути інтимною мовою"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ