Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Товариство української мови
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Громадський добродійний фонд імені Ігоря Білозора

МОВНІ КОНФЛІКТИ І ГАРМОНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Матеріали наукової конференції
28-29 травня 2001 року

Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової конференції: 28-29 травня 2001 року. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 222 с.

ISBN 966-594-413-4

Редакційна колегія і упорядники: Володимир Куєвда, Лариса Масенко, Віталій Радчук

Науковий редактор Віталій Радчук, канд. філол. наук, доц.

Друкується за ухвалою Правління Громадського добродійного фонду імені Ігоря Білозора

Редактори: Надія Галюк, Світлана Матвієнко, Анатолій Калашник, Єлизавета Лохіна, Олена Руда

Технічний редактор Андрій Федяй

ISBN 966-594-413-4

© Товариство української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2002
© Громадський добродійний фонд імені Ігоря Білозора, 2002

ЗМІСТ

Від редколегії

Державність української мови у світлі мовної політики

Лесь Танюк. Мова в житті народу
Олег Гринів. Державна мова в конституційному полі
Василь Лизанчук. Декларації про державність української мови і реальний стан її функціонування в Україні
Володимир Вітковський. Відродження української мови й побудова громадянського суспільства в Україні
Віталій Циба. Мовний чинник консолідації української нації
Федір Медвідь. Політико-правові підстави мовної гармонізації українського суспільства
Ірина Фаріон. Мова як духовно-національний феномен
Тетяна Фролова. Мова як чинник державної політики
Станіслав Шумлянський. Діяльність “гуманітарного блоку” уряду В. Ющенка в контексті “дерусифікаційної” моделі мовної політики в Україні

Мовний конфлікт в Україні: політичний, соціальний і психологічний аспекти

Роман Кісь. Лінгвокультурна маргіналізація у містах України (неофункціональне бачення)
Анатолій Погрібний. Мовно-психологічні аспекти перепису населення в Україні
Лариса Масенко. Стає маразмом “навіки разом”(про лінгвокультурне змішування)
Мирослав Боришевський. Про політичну зумовленість мовних проблем в українському суспільстві
Вадим Васютинський. Українська ідентичність російськомовних: між відчуженням і долученням
Сергій Болтівець. Психогігієнічні норми мовленнєвого розвитку людини в онтогенезі
Мартен Феллер. Схожість і відмінність мов української та ідиш в аспекті суржика
Олександра Сербенська. Суржик: “низька мова”, безлад чи мовна патологія?
Наталя Дзюбишина-Мельник. Сучасний жаргон і сучасне розмовне мовлення
Олена Руда. Особливості міжмовної комунікації в умовах українсько-російського білінгвізму
Ганна Залізняк. Мовний конфлікт у столиці в оцінках фахівців
Юрій Саплін. Мовний конфлікт як взаємодія особистостей, соціальних стратегій та комунікативних культур
Тетяна Кузнєцова. Мовна поведінка білінгвальної сім’ї
Ольга Штурнак. Мовлення на каналах українського телебачення (УТ-1, УТ-2, "1+1") в контексті українсько-російських мовних взаємин
Богдана Матіяш. Напівмовність і внутрішній конфлікт особистості
Олександр Бєляков. Мовний конфлікт між журналістом та аудиторією
Олександр Музика. Психологічні механізми конфліктів в умовах ціннісно-мовленнєвої взаємодії

Мовна ситуація в Україні в історичному вимірі

Костянтин Тищенко. Поки живі українські діалекти – жива Україна
Богдан Ажнюк. Лінгвістичні аспекти глобалізації в Україні
Віталій Радчук. Українська мова в колі інших на зорі третього тисячоліття: перспектива розвитку
Марія Іваницька. Чернівецький міф та мовна ситуація на Буковині у ХІХ–ХХ ст.
Оксана Свириденко. Мова як бастіон захисту нації в теоретичних побудовах та художньому часопросторі Амвросія Метлинського
Євген Степанов. Особливості мовної ситуації в деяких національних громадах Одеси
Геннадій Єфіменко. Ставлення владних структур до розвитку національних мов у радянській Україні 1930-х років

Мовна політика інших країн

Сяргей Запрудскі. Стратэгія развіцця беларускай мовы ў ХХІ стагоддзі як спосаб палагодзіць моўны канфлікт у Рэспубліцы Беларусь
Оксана Мітрофанова. Політика Франції у сфері мови

До правописної дискусії

Олександра Захарків. Чи потребує реформи чинний Український правопис?
Роман Черніга. Проблема запровадження змін до українського правопису як прояв мовного конфлікту
Любов Гриднєва. Явище змішування мов в українській антропонімії
Мар’яна Бондар. Англіцизми в сучасній українській мові
Зупинити мововбивство (замість післяслова)
Про авторів
Жертводавці, коштом яких видано цей збірник

ВІД РЕДКОЛЕГІЇ

Конференція під назвою “Мовні конфлікти і гармонізація суспільства”, що її провели в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка 28-29 травня 2001 року Товариство української мови цього університету та Громадський добродійний фонд імені Ігоря Білозора, в історії вітчизняної науки прецедентів не мала. Тому її завданням було насамперед привернути увагу до проблеми і правильно сформулювати її в основних іпостасях з надією на активізацію зусиль дослідників у заданих дискусією напрямках.
Порозуміння між людьми, плекання мовної спадщини, єдність розмаїття – провідні тези, якими відкрив нове тисячоліття Європейський рік мов. Конференція, що проходила в рамках програми Року, відбулася за участі вчених з багатьох міст України і за підтримки з боку Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Інституту української мови НАН України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України, Інституту соціальної та політичної психології АПН України, Конгресу української інтелігенції та Асоціації товариств української мови.
Це видання здійснено толокою на особисті кошти людей дуже різних, проте одностайно свідомих драматизму мовних процесів в Україні. Їхні імена подано в кінці збірки. Автори вміщених тут виступів теж одноголосно перейняті мовним болем і вони так само дуже несхожі – за фахом, науковими підходами, переконаннями, життєвим досвідом. Якщо серед тем та ідей книжки читач знайде цікаві й варті дальшого обговорення, хай ця наша скромна праця послужить йому спонукою, щоб і самому в прийнятний спосіб долучитися до шукання істини й гармонії.

Відгуки просимо надсилати на адресу:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, Національний університет ім. Т. Шевченка, Товариство української мови.

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ